Парахвіяльная Рада / Parish Council

Рэлігійная Грамада Сьвятое Афрасіньні Полацкае ў Менску / Parish of Saint Euphrosyne of Polatsk in Miensk


Парахвіяльная Рада / Parish Council

(ад 28 ліст. 2010г./ from Nov. 28, 2010)

а.Леанід Акаловіч / Fr. Leanid Akalovich - старшыня / Chairman
Гянадзь Дрозд - намесьнік старшыні / Vice Chairman
Мікола Бамбіза / Mikola Bambiza - скарбнік / Treasurer

Кантрольная Камісія Парахвіі / Control Board of the Parish :
Гянадзь Кокар - рэвізор

Нядзельная школа Катэхізацыі / Sunday School :
Алесь Алісевіч - кіраўнік

Comments