59. Прытча пра чалавечую душу й пра цела, і пра парушэньне Божага Запавету, і пра ўваскрашэньні целаў людзкіх, і пра будучы суд, і пра пакуты. (Прытча пра сьляпца і кульгавага)

"Притча о человечстей души и о телеси, и о преступлении Божия заповеди, и о воскресении телесе человеча, и о будущемь суде, и о муце" [О слепце и хромце]Кірыл Тураўскі. "Слово о раслабленем от бытия и от сказания евангельскаго в неделю 4-ю по Пасце" (аўтарства Кірыла Тураўскага лічыцца бясспрэчным).

Найбольш старажытныя спіскі: Зводны пацярык рызніцы Салавецкага манастыра (канец XIV ст.), Бібліятэка Акадэміі навук (БАН) Расіі ў Санкт-Пецярбургу, № 485 (452) (22), арк. 231-243 (асноўны); Дзяржаўны гістарычны музей (ДГМ) у Маскве, зборнік Чудава манастыра, № 20, арк. 286 адв. - 294 адв. (XIV ст.; у варыянтах - Ч.); Расійская Нацыянальная бібліятэка (РНБ) у Санкт-Пецярбургу, зборнік Наўгародска-Сафійскага сабрання, № 1262, пергаменны, арк. 1-4 (XIV-XV стст.; дэфектны); РНБ, сабранне Цітова, № 2074 (522), арк. 320 - 340 адв. (XVI ст.; у варыянтах - Т.); Расійская Дзяржаўная бібліятэка (РДБ) ў Маскве, зборнік Валакаламскага манастыра, № 143 (504), арк. 151 адв. - 168 (XVI ст.).

Электронная версія зроблена па выд.: Еремин И.П. Литературное наследие Кирилла Туровского // Труды отдела древнерусской литературы. Т. 12. М. - Л., 1956. С. 340-347. 
Comments