А. Канстанцін Бандарук - Адзінае на патрэбу

Ад аўтара

Дзесяць запаветаў
1. „Хай ня будзе ў цябе іншых багоў...”
2. „Не рабі сабе выразнога ідала...”
3. „Не вымаўляй Імя Госпада Бога свайго дарма...”
4. „Памятай дзень суботні...”
5. „Паважай айца твайго і маці тваю...”
6. „Не забівай”
7. „Не пралюбадзейнічай”
8. „Ня крадзь”
9. „Ня сьведч фальшыва на бліжняга свайго”
10. „Не жадай дому бліжняга свайго...” 

Нагорная казань
1. „Шчасьлівыя ўбогія духам”
2. „Шчасьлівыя заплаканыя”
3. „Шчасьлівыя лагодныя”
4. „Шчасьлівыя тыя, хто жадае праўды”
5. „Шчасьлівыя міласьцівыя”
6. „Шчасьлівыя чыстыя сэрцам”
7. „Шчасьлівыя міратворцы”
8. „Шчасьлівыя гнаныя за праўду” 


„Ойча наш...”
„Хай прыйдзе Царства Тваё”
„Хай будзе воля твая..."
„Хлеб наш надзённы дай нам сёньня”
„І даруй нам даўгі нашы як і мы дароўваем даўжніком нашым”
„І ня ўводзь нас у спакусу, але захавай нас ад злога”
„Бо тваё ёсьць царства і сіла і слава...” 

Рознае 1
„Адзін спадар, адна вера, адзін хрост”
Дабравешчаньне Прасьвятой Багародзіцы
Перад Раством Хрыстовым
„Бог з намі”
Ірад хацеў забіць дзіця
„Люд... убачыў вялікае сьвятло”
„За каго людзі ўважаюць мяне”
Бог кліча і заклікае
„Любіце ворагаў сваіх”
„На чым будуем?”
Цудоўны ўлоў рыбы
Бескарыснасьць
Хрыстовае пакліканьне
Зерне Божага слова
Дачка Яіра і хворая жанчына
Сын наінскай удавы
„Апошнія будуць першымі”
„Утоены скарб”
Прытча пра таленты
„Лепш пазьней чымсьці ніколі”
„Калі брат твой зграшыць — дакор бліжняму” 


„Хто паніжае сябе, той узвысіцца...”
Хрыстос і жанчына
Храм у жыцьці хрысьціяніна
„Ідзіце і навучыце ўсе народы”
„Вашы імёны запісаны ў небе”
„Праходзіць вобраз гэтага сьвету”
Памінаньне памерлых
„Па іхных пладах пазнаеце іх”
Няўжо загад ненавідзець?
Маральная ацэнка прыемнасьці
Аб рэінкарнацыі або ці жылі мы раней у іншым целе?
Не прысягайце!
Чаго мы павінны саромецца?
Пакіньце адно і другое да жніва
Любіць сваё, паважаць чужое 


а. Канстанцін Бандарук, 
Адзінае на патрэбу, Беласток – Прага 1998