Кансісторыя / Consistory

КАНСІСТОРЫЯ Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы /
CONSISTORY of the Belarusan Autocephalous Orthodox Church 
 
St. Cyril’s of Turau Cathedral, 401 Atlantic Avenue, Brooklyn, New York 11217-1702, USA  
Tel. 1-646-483 3543; www.belapc.org; consistory@belapc.org 

 
Архіяпіскап Сьвятаслаў Логін / Archbishop Sviataslau Lohin
Старшыня Кансісторыі БАПЦ / Head of the BAOC Consistory
consistory@belapc.org

Андрусь Падлескі / Andrus Padleski 
Сакратар Кансісторыі БАПЦ / Secretary of the BAOC Consistory

Сяргей Трыгубовіч / Serge Trigoubovich
Скарбнік Кансісторыі БАПЦ / Treasurer of the BAOC Consistory
treasurer@belapc.org  

Пратаярэй Зінові Жалобак / Archpriest Zinoviy Zholobak
Сябра Кансісторыі БАПЦ / Member of the BAOC Consistory
 


РАДА Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы / 
COUNCIL of the Belarusan Autocephalous Orthodox Church
 
St. Cyril of Turau Cathedral, 401 Atlantic Ave, Brooklyn, NY 11217, USA; consistory@belapc.org  


Архіяпіскап Сьвятаслаў Логін / Archbishop Sviataslau Lohin - Старшыня / Chairman
 
 
Ад Сьвятарства / from Priesthood:
 
Пратаярэй Зінові Жалобак / Archpriest Zinoviy Zholobak (Н.Дж., ЗША / NJ, USA)
 
Пратаярэй Леанід Акаловіч / Archpriest Leanid Akalovich (Менск, Беларусь/Mensk,Belarus) 
 
Ад вернікаў : / From parishioners:
 
Андрусь Падлескі / Andrus Padleski  ( Н.Ё., ЗША / NY, USA ) 

Сяргей Трыгубовіч / Serge Trigoubovich ( Н.Дж., ЗША / NJ, USA ) 

Уладзімір Караткевіч / Uladzimir Karatkevich ( Н.Ё., ЗША / NY, USA )

Юры Азарка / George Azarko ( Н.Дж., ЗША / NJ, USA )

Дзьмітры Эльляшэвіч / Dzmitry Elyashevich ( Антарыё, Канада / ON, Canada ) 

 
Кантрольная Камісія БАПЦ / Control Board of the BAOC  
 
Валеры Дворнік / Valiery Dvornik (Н.Ё., ЗША / NY, USA)
Старшыня / Chairman control@belapc.org  
 
Уладзімір Цяліца / Uladzimir Cialitsa (Н.Ё., ЗША / NY, USA)
Намесьнік старшыні / Deputy of Chairman  


Галіна Яновіч / Halina Janowicz (Н.Дж., ЗША / NJ, USA)
Сакратар / Secretary 

 
Дапамога Царкве / Donation for the Church  

Для ахвяры на БАПЦ неабходна выслаць чэк на адрас Кансысторыі, выпісаны на: /
                                                                For donations to the Church – should send a check payable to:  
Diocese of the BAO Church 
 
Ахвярадаўцы атрымоўваюць паквітаваньні на сьпісаньне падаткаў. / 
                                                                Donors receive receipts for income tax return.