Жнівень БОЖАГА ЛЕТА 2015

Ліпень

Сыбота

19/1             Звг. Макрыны, сястры сьвц. Васіля Вялікага (380). Звг. Дзія (каля 430). Дбрв. кн. Рамана (Алегавіча) Разанскага (1270). Звг. Паіса Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Дбшч. Стэфана (1427) і маці яго Міліцы (1405), Сэрбскіх.

 

Нядзеля

20 / 2               Нядзеля 9-я пасьля Сёмухі.                                                           Сьпеў 8.

Прарока Гальляша (IX ст. да Н.Х.). Аднойдзеньне мошчаў звгмч. Апанаса Берасьцейскага (1649)*.

Чухламское (Галіцкае) (1350) і Абалацкае ("Знаменьне") (1637) іконаў Божае Маці.

Ран. – ДВ 9-е, Ян. 65 пач., ХХ. 19-31.

Літ. – 1 Кар. 128 пач., ІІІ. 9-17. Мц. 59 пач., ХІV. 22-34

Прар.: Як. 57 пач., V. 10-20.  Лк. 14 пач., IV. 22-30.

*Прмч.: 2 Цім. 291 пач., I. 8-18. Мк. 37 пач., VIII. 34 - IX. 1.

На Ранішні вялічаньне: "Узьвялічваем цябе, сьвяты прароча Божы Гальляшу, і шануем тое на калясьніцы вогненай праслаўнае ўзшэсьце тваё".

 

Трапар звышгоднамучаніку Апанасу Берасьцейскаму, сьпеў 2

 

Блажен еси, отче наш Афанасие, / яко верно пожил еси, стоя бодренно за святую православную веру, / со умилением присно поя неседальное Пречистей, / заповедуя никомуже нарушати Православныя веры святыя, / пострадав за свидетельство истины даже до смерти. / Мы же, чтуше святыню твою, со дерзновением взываем ти: / отче наш, преподобномучениче Афанасие, похвало и украшение наше./

 

Шчасьлівы ты, ойча наш Апанасе, / бо верна жыў ты, стоячы пільна за сьвятую праваслаўную веру, / у замілаваньні заўсёды сьпяваючы несядальнае Прачыстай, / запаведуючы, каб ніхто не парушаў Праваслаўную веру сьвятую, / і пацярпеў ты за сьведчаньне ісьціны нават да сьмерці. / І мы, ушаноўваючы сьвятасьць тваю, з адвагаю ўсклікаем да цябе: / ойча наш, звышгоднамучаніку Апанасе, пахвала й прыкраса наша./

 

Кандак звышгоднамучаніку Апанасу Берасьцейскаму, сьпеў 2

 

Яко постника благочестна и искусна, / и страдальца произволением честна, / и пустыни жителя сообразна, / в песнех достойно хвалим Афанасия приснохвальнаго, / той бо змия попрал есть./

 

Як посьніка пабожнага й годнага / і дабравольнага пакутніка пачэснага, / і на жыхара пустэлі падобнага / ў песьнях годна славім Апанаса заўжды ўсхваляемага, / бо ён зьмея паканаў./


Панядзелак

21/3            Прар. Езекіля (VI ст. да Н.Х.). Звгг. Сямёна, дзеля Хрыста юродзівага, і Яна, супосьніка яго (каля 590).

Звгг. Анупра маўклівага і Анісіма затворніка, Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (ХІІ-ХІІІ).

 

Аўторак

22 / 4               Міраносіцы роўнаап. Марыі Магдаліны (I). Перанясеньне мошчаў стмч. Фокі (403-404).

Літ. - роўнаап.: 1 Кар. 141 пач., IX. 2-12.  Лк. 34 пач., VIII. 1-3.

 

Серада

23 / 5              Мчч. Трахіма, Тахвіля і зь імі 13-ці мчч. (284-305). Стмч. Апалінарыя, яп. Равенійскага (каля 75).

Пачаеўскае (1675) і "Усіх гаротных Радасьць" (з грошыкамі) (1888) Іконаў Божае Маці.

Ран. - Лк. 4 пач., I. 39-49, 56.

Літ. – Багародз.: Піл. 240 пач. IІ. 5-11. Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

 

Чацьвер

24 / 6              Мц. Хрысьціны (каля 300). Мчч. дбрвв. кнн. Барыса і Глеба, у сьв. Хросьце Рамана і Давіда (1015). Звг. Палікарпа, архімандрыта Пячэрскага (1182). Сьвц. Юрага (Георгія), архіяпіскапа Магілёўскага і Беларускага (праслаўленьне 1993).

Ран. - Лк. 106 пач., XXI. 12-19.

Літ.- Дбрвв. кнн.: Рым. 99 пач., VIII. 28-39. Ян. 52 пач., XV.17 - XVI.2.

 

Пятніца

25 / 7              Засьненьне праў. Ганны, маці Прасьвятое Багародзіцы. Сьвв. Алімпіяды дыяканісы (409) і Еўпраксі дзевы, Тавенскае (413). Памяць V Сусьветнага Сабору (553).

Літ. – Ган.: Гал. 210 пач. (ад паловы), IV. 22-31. Лк. 36 пач., VIII. 16-21.

Чарг.: 2 Кар. 169 пач., I. 12-20. Мц. 91 пач., XXІІ. 23-33.

Сыбота

26 / 8              Стмчч. Ермалая, Ерміпа і Ермакрата, ярэяў Нікамідзійскіх (каля 305). Звг. Майсея Ўгрына, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1043). Звгмц. Параскевы (138-161).

 

Нядзеля

27 / 9              Нядзеля 10-я пасьля Сёмухі.                                                         Сьпеў 1.

                         Вмч. і цаліцеля Панцялеймана (305). Звг. Германа Аляскінскага (1837). Звг. Анфісы вызн., ігуменьні і 90 яе сясьцёр (VIII). Роўнаапп. Кпімента, яп. Охрыдзкага (916), Навума, Савы, Гаразда і Ангеляра /Баўг./.

Ран. – ДВ 10-е, Ян. 66 пач., XXI. 1-14.

Літ. – 1 Кар. 131 пач., ІV. 9-16. Мц. 22 пач., ХVІI. 14-23.

Вмч.: 2 Цім. 292 пач., II. 1-10.  Ян. 52 пач., XV.17 - XVI.2.

 

Панядзелак

28 /10          Апп. з 70-ці Прохара, Ніканора, Цімана і Пармена дыяканаў (І). Прп. Маісея, цудатворца Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мчч. Юліяна (II), Яўстафія (каля 316) і Акакія (каля 321).

Смаленскае "Адзігітрыя" (Шляхаводніца)* (перанесена з Царграда ў 1046 г.) і Супрасльскае* (ХVІ) Грэбнеўскае (1380), Густынскае і Ладанскае іконаў Божае Маці.

Ран. – Лк. 4 пач., I. 39-49, 56.

Літ. – Багародз.: Плп. 240 пач., II. 5-11. Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

 

Аўторак

29/11         Мч. Калініка (ІІІ-ІV). Мц. Серахвімы дзевы (117-138). Мц. Хвядоцьці і 3-х дзяцей яе (304). Звгмч. Міхала (IX). Мч. Яўстаха Мцхецкага (589) /Груз./. Звг. Манефы Гомельскае (1984).

 

Серада

30 / 12       Апп. з 70-ці Сілы, Сілуана, Крыскента, Эпенета і Андраніка (I). Мч. Яна Ваяра (IV). Мчч. Паліхрона, яп. Вавілонскага, Пармена, Ялімы і Хрысатэля прасьвітараў, Лукаша і Муко дыяканаў, Аўдона і Сеніса, князёў Персідзкіх, і мчч. Алімпа і Максіма (каля 251). Стмч. Валянціна япіскапа і трох вучняў яго мчч. Пракула, Яфіва і Апалона і праў. Авундзя (каля 273).

 

Чацьвер

31 /13          Перадсьвята вынясеньня Пачэсных Дрэў Жыцьцятворнага Крыжа Госпадавага. Праў. Еўдакіма Кападакіяніна (IX). Мц. Юліты (304-305). Звгмч. Дзяніса Ватапедзкага (1822).

2 Кар., 184 зач., VII, 10-16. Мк., 9зач., II, 18-22, і за сыботу (падзачала): 1 Кар., 125 зач. (адпаловы), I, 26-29. Мф., 82 зач., XX, 29-34. Свмч.: Рым., 99 зач., VIII, 28-39. Лк., 106 зач., XXI, 12-19. Загавіны на Засьненскі пост.

 

Жнівень

Пятніца

1/14            Вынясеньне Пачэсных Дрэў Жыцьцятворнага Крыжа Госпадавага. Сьвяткаваньне Ўсяміласьціваму Збаўцу і Прасьвятой Багародзіцы (1164). Сямі мчч. Макавеяў: Авіма, Антаніна, Гурыя, Елізара, Еўсявона, Аліма і Маркела, маці іхнае Саламоны і настаўніка іх Елізара (166 г. да Н.Х.). 

Мчч. у Пергіі Памфілійскае: Лявонта, Ація, Аляксандра, Кіндзея, Мінсіфея, Кірыяка, Мінеёна, Катуна і Яўклея (III). Памяць Хросту Русі.

Літ. – Крыжа: 1 Кар. 125 пач., I. 18-24. Ян. 60 пач., ХІХ. 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.  Мчч.: Жыд. 330 пач., ХІ.33 - XII.2. Мц. 38 пач., X. 32-36; XI.1. На вадасьвяцьці: Жыд. 306 пач., II. 11-18. Ян. 14 пач., V. 1-4.

Пачатак Засьненскага посту – Спасаўкі.

На Ранішні пасьля вялікага славаслоўя вынясеньне Крыжа і пакланеньне яму па чыну Крыжапакпоннае Нядзелі.

На Літургіі сьпяваецца Трысьвятое. Пасьля Літургіі адбываецца малое асьвячэньне вады. Крыж заносіцца ў алтар увечары пасьля адпуста Вячэрні. Ад гэтага дня да адвітаньня Узьняцьця (апрача пасьвята Ператварэньня Госпадавага, перадсьвята Засьненьня Прасьвятое Багародзіцы, самога сьвята Засьненьня, яго пасьлясьвята і адвітаньня) на Ранішні, калі сьпяваецца Вялікае славаслоўе, катавасія "Крест начертав...".

 

Сыбота

2/15           Перанясеньне зь Ярусаліма ў Канстанцінопаль мошчаў першамч. архідыякана Сьцяпана (каля 428) і аднойдзеньне мошчаў праўў. Нікадзіма, Гамалііла і сына яго Авіва. Стмч. Сьцяпана, папы Рымскага і інш. зь ім (257).

Ран. – Мц. 87 пач., 21 пач., XXI. 33-42.

Літ. - 1 Кар. 123 пач., І. 3-9. Мц. 78 пач., XІX. 3-12.

 Першамч.: Дз. 17 пач., VI. 8-15, VII. 1-5, 47-60. Мц. 87 пач., XXI. 33-42.

 

Нядзеля

3/16           Нядзля 11-я пасьля Сёмухі.                                                           Сьпеў 2.

Звгг. Ісака, Далмата і Фаўста (ІV-V). Звг. Антона Рымляніна, Наўгародзкага цудатворцы (1147). Мч. Раждзена перса (457). Звг. Касмы самотніка (VI).

Ран. – ДВ 11-е, Ян 67 пач., ХХІ. 15-25.

Літ. – 1 Кар. 141 пач., ІХ. 2-12. Мц. 77 пач., ХVIII. 23-35.

 

Панядзелак

4/17           Сямі юнакоў Эфескіх: Максіміліяна, Ямвліха, Марцініяна, Яна, Дзіянісія, Эксакустадзіяна (Канстанціна) і Антаніна (каля 250). Звгмц. Аўдоцьці (362-364). Мч. Елеўферыя (IV).

 

Аўторак

5/18           Перадсьвята Ператварэньня Госпадавага. Мч. Еўсігнія (362). Стмчч. Анфіра (236) і Фавія (250), папаў Рымскіх. Мч. Понта Рымляніна (каля 257). Мчч. Кантыдзя, Кантыдзіяна і Сівела, у Ягіпце. Праў. Ноны, маці сьвц. Рыгора Багаслова (374).


Серада

6/19          ПЕРАТВАРЭНЬНЕ ГОСПАДА БОГА I ЗБАЎЦЫ НАШАГА ІСУСА ХРЫСТА.

Ран. - Лк. 45 пач., IX. 28-36.

Літ. - 2 Пт. 65 пач., I. 10-19.  Мц. 70 пач., XVII. 1-9.

Асьвячэньне пладоў. Дазваляецца ўжываньне рыбы.

 

Чацьвер

7 / 20               Пасьлясьвята Ператварэньня Госпадавага. Звгмч. Дамеція Персіяніна і дзвох вучняў ягоных (363). Звг. Пімена Шматхваравітага, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1110). Звг. Мяркура, яп. Смаленскага, у Блізкіх пячорах (1239). Звг. Пімена, посніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мчч. Марына і Астэрыя (260). Звг. Ора (каля 390). Звгмц. Патаміі цудатворыцы. Сьвц. Ерафея Ўгорскага (X). Сьв. Сьцяпана I, караля Ўгоршчыны (1038).

Ран. - Ян. 35 пач. (ад паловы), X. 1-9.

Літ. - 2 Кар. 183 пач., VІІ. 1-10. Мк. 5 пач., I. 29-35.

Сьвц.: Жыд. 318 пач., VII.26 – VIII.2.  Ян. 36 пач., X. 9-16.

 

Пятніца

8/21            Сьвц. Амельляна вызн., яп. Кізіцкага (815-820). Звг. Рыгора, іканапісца Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Сьвц. Мірана цудатворцы, яп. Крыцкага (каля 350). Мчч. Елеўфера і Леаніда. Звг. Рыгора Сінаіта (XIV).

Толгзкае іконы Божае Маці (1314).

 

Сыбота

9 / 22               Апостала Мація (каля 63). Мч. Антона Александрыйскага. Звг. Псоя Ягіпецкага (IV). Мчч. Юльляна, Маркіяна, Яна, Якуба, Аляксея, Дзімітрыя, Фоція, Пётры, Лявонта, Марыі патрыкіі і інш. (730).

Ран. – Ян. 67 пач., XХI. 15-25.

Літ. – ап.: Дз. 2 пач., I. 12-17, 21-26.  Лк. 40 пач., IX. 1-6.

Чарг. - 1 Кар. 125 пач. (ад паловы), I. 26-29. Мц. 82 пач., XX. 29-34.

 

Нядзеля

10 / 23            Нядзкеля 12-я пасьля Сёмухі.                                                       Сьпеў 3.

                         Мчч. архідыякана Лаўрына, Сікста папы, Фелікісіма і Агапіта дыяканаў, Рамана, Рымскіх (258).

                   Ран. – ДВ 1-е, Мц. 116 пач., ХХVІІІ.16-20. 

                   Літ. – 1 Кар. 158 пач., XV. 1-11.  Мц. 79 пач., ХІХ. 16-26.


Панядзелак

11 / 24        Мч. архідыякана Еўпла (304). Звгмчч. Хведара і Васіля Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (1098). Звг. Хведара, кн. Астрожскага, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (каля 1438)*. Мц. Сузаны дзевы і зь ёю Гая, папы Рымскага, Гавінія прасвітара, Клаўдзя, Максіма, Прапедзігны, Аляксандра і Куфія (295-296).

                         *Ран.- Мц. 43 пач., XI. 27-30.

                   Літ.- 2 Кар. 186 пач., VIII. 7-15. Мк. 11 пач., IІІ. 6-12.

                            *Звг.: Гал. 213 пач., V. 22 – VI. 2.  Лк. 24 пач. VI. 17-23.

 

Трапар звышгоднаму Хведару, князю Астрожскаму, сьпеў 4

Княжеских дароношений и всего суетствия мирскаго спешне отвергся, / Божиих же дарований премудре Феодоре, преискренне сподобитися желая, / приял еси иноческий образ / и, в нем смиренным послушанием / и безмолвным житием Царю небесному благоугождая, / получил еси от него безсмертныя дары, // ихже и нам чтущим тя, получити молися./

 

Ад княскіх дарапрынашэньняў і ўсёй мітусьні мірской сьпешна адмовіўшыся, / да Божых дароў, прамудры Хведару, шчыра далучыцца жадаючы, / прыняў ты манаскі чын, / і ў ім пакорлівай паслухмянасьцю / і маўклівым жыцьцём Цару нябеснаму дагаджаючы, / атрымаў ад Яго несьмя-ротныя дары, // маліся, каб і мы, што ўшаноўваем цябе, атрымалі іх./

 

Кандак звышгоднаму Хведару, князю Астрожскаму, сьпеў 1

 

Красоты ризныя возгнушавшагося / и богатства тленнаго со благодарением отвергшагося, / в ризу же безстрастия облекшагося / и богатому во щедротах возследовавшаго Христови,/ приидите вернии усердно восхвалим Феодора достославна, // яко молящася непрестанно о душах наших./

 

Хведара, славы дастойнага, / які прыгожымі ўбраньнямі пагарджаючы, / ад багацьця тленнага з удзячнасьцю адмовіўся, / і ва ўбраньне бяззаганасьці апрануўшыся, / за Хрыстом, багатым на шчодрасьці паследаваў, / прыйдзіце, верныя, старанна ўсхвалім, / бо ён няспынна моліцца // за нашы душы./

 

Аўторак

12 / 25            Мчч. Фоція і Анікіты і многіх зь імі (305-306). Стмч. Аляксандра, яп. Каманскага (III). Мчч. Памфіла і Капітона.

 

Серада

13/26          Адвітаньне сьвята Ператварэньня Госпадавага.

МЕНСКАЕ іконы Божае Маці (1500)*. Супачын (662), перанясеньне мошчаў звг. Максіма Вызнаўцы. Мчч. Іпаліта, Ірынея, Авундзія і мц. Канкордзіі ў Рыме (258).

Іконаў Божае Маці іменаваных "Змякчэньне злых сэрцаў" ("Сямістрэльная") (1830); "Пакутніцкая" (1641).

*Ран. – Ян. 36 пач., Х. 9-16.

Літ. – *Багародз.: Жыд. 320 пач., IX. 1-7. Лк. 54 пач., X. 38-42; XI.27-28.

 

Трапар Менскай іконе Божае Маці, сьпеў 6

 

На водах Свислочи явилася еси, / Пренепорочная Отроковице, / от Царьграда и Киева / богоспасаемому граду Менску милость показавши; / просвети нас, грешных, сиянием Своим, / яви, яко присно, силу Свою, / спаси предстательством Своим и избавляй от навет вражиих, / Тя бо необориму стену и едину надежду имамы./

 

На водах Сьвіслачы з'явілася Ты, / Беззаганная Дзева, / ад Цараграда і Кіева / богаратаванаму гораду Менску міласць паказаўшы; / прасьвяці нас грэшных зьзяньнем Сваім, / з'яві, як заўсёды, сілу Сваю, / уратуй заступніцтвам Сваім і пазбаў ад напасьцяў варожых, / бо Цябе як неадольную сьцяну і адзіную надзею маем мы./

 

Чацьвер

14 / 27          Перадсьвята Засьненьня Прасьвятое Багародзіцы. Прар. Міхея (з 12-ці прарокаў) (VIII ст. да Н.Х.). Перанясеньне мошчаў звг. Хвядоса Пячэрскага (1091). Звг. Аркадзя Наваторжскага (XI). Стмч. Маркела, яп. Апамейскага (каля 389).

                          Іконаў Божае Маці "Бяседная" (1383) і Нарваўскае (1558).

Ад гэтага дня да адвітаньня Засьненьня на Ранішні, калі сьпяваецца вялікае славаслоўе, катавасія "Упрыгожаная Боскаю славаю...".

 

Пятніца

15 / 28            ЗАСЬНЕНЬНЕ  ПРАСЬВЯТОЕ  УЛАДАРКІ  НАШАЕ  БАГАРОДЗІЦЫ  I  ВЕЧНАДЗЕВЫ  МАРЫІ.

Іконы Сафіі, Прамудрасьці Божае (Наўгародскае). Шанаваныя іконы Засьненьня Божае Маці: Кіева-Пячэрскае (1073), Авінаўскае (1425), Пскова-Пячэрскае (1472), Сямігароднае (XV) і Пюхціцкае (XVI). Маздокскае (XIII); Ацкурскае (I); Цылканскае (IV), Влахернскае /Груз./, Уладзімера-Растоўскае (XII), Гаянацкае (XIII), Бахчысарайскае, Чухламское (XIV), Сурдзегскае (1530), Тупічаўскае (XVII), Наваградзкае* і Фальковіцкае* іконаў Божае Маці.

Ран. – Лк. 4 пач., 1.39-49, 56.

Літ. - Піл. 240 пач., II. 5-11.  Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

На Ранішні Вялічаньне сьвята: "Узьвялічваем Цябе, Беззаганная Маці Хрыста Бога нашага, і ўсеслаўнае славім Засьненьне Тваё". Замест "Пачэсьнейшую" сьпяваем прысьпевы сьвята, 1-шы прысьпеў: "Ангелы успете Пречистыя видевше, удивишася, како Дева восходит от земли на Небо". На Літургіі замест "Дастойна" - "Ангелы засьненьне... Перамагаюцца прыроды законы..." (да адвітаньня).


Сыбота

16/29         Пасьлясьвята Засьненьня Прасьвятое Багародзіцы. Перанясеньне з Эдэсы ў Канстанцінопаль Нерукатворнага Вобраза (Убруса) Госпада Ісуса Хрыста (944). Мч. Дзяміда лекара (298). Мчч. 33-х Палесьцінскіх. Звг. Херымана Ягіпецкага (IV).

Хведараўскае (1239) і "Урачыстасьць Прасьвятое Багародзіцы" (Порт-Артурскае) іконаў Божае Маці.

Ран. – Лк. 48 пач. (ад паловы), ІX. 51-56, Х. 22-24.

Літ – Вобраза: Кал. 250 пач., I. 12-18. Лк. 48 пач. (ад паловы), IX. 51-56; X. 22-24.

 

Нядзеля

17/30        Нядзеля 13-я пасьля Сёмухі.                                             Сьпеў 4.

Мч. Мірана, прасьвітара (250). Звг. Апіпія, іканапісца Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1114). Мчч. Паўла, Юльляны і інш. (каля 273). Мчч. Фірса, Леўкія, Караната і дружыны іх (249-251). Мч. Патрокла (270-275). Мчч. Стратона, Піліпа, Еўціхіяна і Цыпрыяна (каля 303). Звг. Пімена Уграшскага (1880).

Сьвенскае (Пячэрскае) іконы Божае Маці (1288).

Ран. – ДВ 2-е, Мк. 70 пач., ХVІ. 1-8.

Літ. – 1 Кар. 166 пач., XVI. 13-24. Мц. 87 пач., ХХІ. 33-42.

 

Панядзелак

18 /31         Мчч. Флора і Лаўра (II). Мчч. Ерма, Серапіёна і Паліена (II). Стмч. Амельляна яп. і зь ім Іларыёна, Дзяніса і Ерміпа (каля 300). Сьвцц. Яна (674) і Юрага (683), патрыярхаў Канстанцінопальскіх. Звг. Макара, ігумена Пелікіцкага (каля 830). Звг. Яна Рыльскага (946).

Іконы Божае Маці, іменаванай "Усецарыца".