Верасень БОЖАГА ЛЕТА 2015

Жнівень

Аўторак

19/1         Мч. Андрэя Страцілата і зь ім 2593-х мучанікаў (284-305). Мчч. Цімоха, Агапа і Тэклі (каля 304).

 

Серада

20 / 2         Прар. Самуіла (XI ст. да Н.Х.). Мчч. Севіра і Мемнана і зь імі 37 мучанікаў (304).

 

Чацьвер

21 / 3        Ап. з 70-ці Фадзея (каля 44). Мц. Васы і дзяцей яе мчч. Феогнія, Агапа і Піста (305-311). Звг. Аўрама Смаленскага (XIII)*. Звг. Аўрама працалюбівага, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (ХІІ-ХІІІ).

                   Ран.- звг.* - Мц. 43 пач., ХІ.27-30.

                   Літ.- звг.* - Гал. 213 пач., V. 22-VI.2.  Лк. 24 пач., VI. 17-23.

 

Пятніца

22 / 4         Мчч. Агапоніка, Зотыка, Феапрэпія (Багалепа), Акіндзіна, Северыяна і інш. (305-311). Стмч. Гаразда, яп. Багемскага (1942) /Чэшс./. Стмч. Апанаса яп. (270-275), звг. Анфусы (каля 298) і слуг яе мчч. Харысіма і Неафіта (270-275). Мц. Еўлаліі дзевы (каля 303).

Грузінскае і Фальковіцкае* (1650) ікон Божае Маці.

 

Сыбота

23 / 5         Адвітаньне сьвята Засьненьня Прасьвятое Багародзіцы. Мч. Лупа (каля 306). Стмч. Ірынея, яп. Ліёнскага (202). Звгг. Яўціха (каля 540) і Фларэнція (547). Сьвц. Калініка, патр. Канстанцінопальскага (705).

 

Нядзеля

24 / 6         Нядзеля 14-я пасьля Сёмухі.                                                                     Сьпеў 5.

                   Стмч. Яўціха, вучня ап. Яна Багаслова (I). Звгмч. Серафіма, архімандрыта Жыровіцкага (1946)*. Мч. Таціёна (305). Мц. Сіры, дзевы Персідзкае (558). Звг. Юрага Лімніёта (каля 716). Роўнаап. Касмы Эталійскага (1779).

                   Пятроўскае іконы Божае Маці (1306).

Ран. – ДВ 3-е, Мк. 71 пач., XVI. 9-20.

Літ. – 2 Кар. 170 пач., I.21 - ІІ.4. Мц. 89 пач., ХХІI. 1-14.

*Звгмч.: 2 Цім. 291 пач., I. 8-18. Мк. 37 пач., VIII.39 – IX.1.

 

Трапар звышгоднамучаніку Серахвіму Жыровіцкаму, сьпеў 2

 

Пламенем веры разжегся, / светильник явился еси Белорусстей Церкви, / возсиявый во обители Жировицстей. / Яко пастырь добрый, / верныя ко спасению наставивый / и душу свою за Христа положивый, / преподобномучениче Серафиме, // моли о нас Всешедраго Бога./

 

Полымем веры разгарэўшыся, / ты з'явіўся сьветачам Беларускай Царкве, / зазьзяўшы ў манастыры Жыровіцкім. / Як пастыр добры, / які веруючых да збаўленьня настаўляў, / і жыцьцё сваё за Хрыста паклаў, / звышгоднамучанік Серахвіме, // малі за нас Усяшчодрага Бога./

 

Кандак звышгоднамучаніку Серахвіму Жыровіцкаму, сьпеў 2

Яко благовёстником Христовым соревнителя, / и послушннка Божия Матере вернаго, / и страдальца за Церковь Божию честнаго, / в песнех воспоим архимандрита Серафима приснохвального: // той бо змия попрал есть./

 

Як дабравесьнікаў Хрыстовых супольнага рупліцу, / і Божае Маці паслушніка вернага / і пакутніка за Царкву Божую пачэснага, / у песьнях апяваць будзем архімандрыта Серахвіма заўжды ўсхваленага: // бо ён змея паканаў./

 

Панядзелак

25 / 7      Перанясеньне мошчаў ап. Барталамея (VI). Ап. зь 70-ці Ціта, яп. Крыцкага (I). Сьвцц. Варсіса і Яўлога, япіскапаў Эдэскіх, і Пратагена вызн., яп. Карыйскага. (IV). Сьвц. Міны, патр. Цараградскага (536-552).

 

Аўторак

26 / 8          Мчч. Адрыяна і Натальлі (305-311). Прп. Адрыяна Андрусаўскага (1549). Уладзімерскае і Пскова-Пячэрскае "Замілаваньне" (1524) ікон Божае Маці.

                    Слаўная Перамога пад Воршай (1514) – Дзень Беларускае Вайсковае Славы.

                    Літ. – дзярж. сьвяту- ДВ  Мк. 51 пач., ХІ. 23-26.

 

Серада

27 / 9         Звг. Пімена Вялікага (каля 450). Звг. стмч. Кукшы і Пімена посьніка, Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (пасля 1114). Сьвц. Асіі вызн., яп. Кардувійскага (359). Сьвц. Ліверыя вызн., папы Рымскага (366). Звг. Пімена Палесьцінскага (каля 602). Мц. Анфісы. Звг. Савы. Праў. Яна Кармянскага (1917).

 

Чацьвер

28 /10       Звг. Майсея Мурына (каля 400). Аднойдзеньне мошчаў звг. Ёва Пачаеўскага (1659). Сабор звышгодных айцоў Кіева-Пячэрскіх, у Дальніх пячорах (звг. Хвядоса). Праў. Ганны прарочыцы, дачкі Фануілавай, якая сустрэла Госпада Ісуса Хрыста ў храме Ярусалімскім (I). Мц. Шушанікі, кн. Ранскае (V) /Груз./.

Ран. – звгг.: Мц. 43 пач., ХІ.27-30.

Літ. – звгг.: Гал. 213 пач., V.22 – VI.2. Лк. 24 пач., VI. 17-23.

 

Пятніца

29 /11             Сьцяцьце галавы Прарока, Прадвесьніка і Хрысьцільніка Госпадавага Яна.

           Ран. - Мц. 57 пач., XIV. 1-13.

Літ. - Дз. 33 пач., XIII. 25-32.  Мк.. 24 пач., VI. 14-30.

Дзень посны.

На Ранішні вялічаньне: "Узьвялічваем цябе, Хрысьцільніку Збаўцы Яне, і шануем усе пачэсныя твае галавы сьцяцьці".

 

Сыбота

30 / 12      Сьвцц. Аляксандра (340), Яна (595) і Паўла Новага (784), патрыярхаў Канстанцінопальскіх. Стмч. Міколы, прасьвітара Віцебскага (1934)*. Звг. Крыштапора Рымляніна (VI). Звг. Фанціна цудатворцы ў Салуні (ІХ-Х). Сьвцц. Сэрбскіх: Савы 1 (1237), Арсеня 1 (1266), Савы II (1269), Яўстаха I (каля 1285), Якуба (1292), Нікадзіма (1325), Даніілы (1338), архіяпіскапаў; Янікія II (1354), Ахрэма II (пасьля 1395), Спірыдона (1388), Макара (1574), Гаўрылы I (1659), патрыярхаў, і Рыгора япіскапа.

 

Нядзеля

31 / 13      Нядзеля 15-я пасьля Сёмухі.                                                         Сьпеў 6.

Ускладаньне слаўнага пояса Прасьвятое Багародзіцы (395-408). Стмч. Цыпрыяна, яп. Карфагенскага (258). Сьвц. Генадзя, патр. Цараградзкага (471).

Ран. – ДВ 4-е, Лк. 112 пач., ХХІV. 1-12.

Літ. – 2 Кар. 176 пач., IV. 6-15.  Мц. 92 пач., XХІІ. 35-46.

Багародзіцы: Жыд. 320 пач., IX. 1-7. Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

 

Верасень

Панязелак

1 / 14        Пачатак індыкта – царкоўнага Года (царкоўнае навалецьце), год 7524 ад сатварэньня Сьвету.

                  Звг. Сямёна Слупніка (459) і маці ягонае Марты (каля 428). Мч. Аіфала дыякана (380). Мцц. 40 дзеў посьніц і мч. Амуна дыякана, іх настаўніка (IV). Мц. Калісты і братоў яе мчч. Явода і Ермагена (309). 

Праў. Ісуса Навіна (XVI ст. да Н.Х.). Сабор Прасьвятое Багародзіцы ў Міясінскім манастыры (у памяць аднойдзеньня Яе іконы) (864).

Чарнігаўскае-Гефсіманскае (1869); Замкавае-Наваградзкае*; Александрыйскае, Аўгустоўскае і "Уседабрашчасная" іконаў Божае Маці.

Літ. - Навалецьця: 1 Цім., 282 пач., II. 1-7. Лк. 13 пач., IV. 16-22.

звг.: Кал. 258 пач., III. 12-16. Мц. 43 пач., XI. 27-30.

 

Аўторак

2/15        Мчч. Маманта (275), бацькі яго Хвядота і маці Руфіны (III). Звг. Яна посьніка, патр. Цараградзкага (595). Звгг. Антона (1073) і Хвядоса (1074) Пячэрскіх. Мчч. 3628 ў Нікамідзіі (ІІІ-ІV).

Калужскае іконы Божае Маці (1771).

 

Серада

3/16        Стмч. Анфіма, яп. Нікамідзійскага, і зь ім мчч. Тахвіля дыякана, Дарафея, Мардонія, Мігдонія, Пётры, Індыса, Гаргонія, Зінона, Домны дзевы і Яўхіма (302). Звг. Феакціста, супосьніка Яўхіма Вялікага (467). Сьв. Фівы дыяканісы (I). Мц. Васілісы Нікамідзійскае (309). Стмч. Арысьціёна, яп. Александрыйскага. Сьвц. Янікія II, патр. Сэрбскага (1354).

Пісідыйскае іконы Божае Маці (VI).

 

Чацьвер

4/17        Стмч. Вавілы, яп. Вялікае Антыяхіі, і зь ім трох юнакоў: Урвана, Прылідыяна, Эпалонія і маці іх Хрыстадулы (251). Прар. Багавідца Маісея (1531 да Н.Х.). Мц. Ерміёніі, дачкі ап. Піліпа дыякана (каля 117). Мч. Вавілы Нікамідзійскага і зь ім 84-х юнакоў (IV). Мчч. Хведара, Міяна, Юльляна і Кіёна (305-311). Стмч. Пётры, мітр. Дабра-Баснійскага (1941).

Іконы Божае Маці "Неапалімая Купіна" (1680).

 

Пятніца

5/18        Прар. Захарыі і праў. Альжбеты, бацькоў Яна Прадвесьніка (I). Звгмч. Апанаса, ігумена Берасьцейскага (1648)*. Забойства дбрв. кн. Глеба, у сьв. Хросьце Давіда (1015). Мчч. Фіфаіла і сястры яго Фівеі (або Вівеі) (98-138). Мч. Сарвіла. Мц. Раісы (або Іраіды) (каля 308). Мчч. Ювенціна і Максіма ваяроў (361-363). Мчч. Урвана, Хведара і Медзімна і зь імі 77-мі мужоў царкоўнага чыну, у Нікамідзіі пацярпелых (370). Мч. Аўдзія (або Авіда) ў Персіі (V).

*Ран.- Мц. 43 пач., XI. 27-30.

Літ.- Прар.: Жыд. 314 пач., VI. 13-20. Мц. 96 пач., XXIII. 29-39. 

*Звгмч.: 2 Цім. 291 пач., I. 8-18.  Мк. 37 пач., VIII. 39-IX. 1.

 

Сыбота

6/19        Успамін цуду Архістраціга Міхала, што адбыўся ў Хонех (Калосах) (IV). Мчч. Яўдокса, Зінона і Макара (311-312). Звг. Архіпа (IV). Мчч. Раміла і зь ім інш. (107-115). Стмч. Кірылы, яп. Горцінскага (ІІІ-ІV). Мчч. Кірыяка, Фаўста прасьвітара, Авіва дыякана і зь імі 11-ці мучанікаў (каля 250). Звг. Давіда (VI).

Кіева-Брацкае (1654) і Арапецкае іконаў Божае Маці.

Літ. – 1 Кар. 146 пач. (ад паловы), Х. 23 - 28.  Мц. 101 пач., XХІV. 34-44.

Архангела: Жыд. 305 пач., II. 2-10. Лк. 51 пач., X. 16-21.

 

Нядзеля

7 / 20          Нядзеля 16-я пасьля Сёмухі, перад Узьняцьцем.                                         Сьпеў 7.

Перадсьвята Нараджэньня Прасьвятое Багародзіцы. Мч. Сазонта (каля 304). Сьвц. Яна, архіяп. Наўгародзкага (1186). Звгмч. Макара Канеўскага, архім. Оўруцкага, ігум. Пінскага (1678). Апп. зь 70-ці Явода (66) і Анісіфара (пасля 67). Мч. Яўпсіхія (117-138). Звг. Лукаша (пасьля 975).

Ран. – ДВ 5-е, Лк. 113 пач., ХХІV. 12-35.

Літ. – Нд. перад Узьн.- Гал. 215 пач., VІ. 11-18. Ян. 9 пач., ІІI. 13-17.

Чарг.: 2 Кар. 335 пач. (ад паловы), VI. 1-10. Мц. 105 пач., XХV. 14-30.

 

Панядзелак

8/21        НАРАДЖЭНЬНЕ ПРАСЬВЯТОЕ ЎЛАДАРКІ НАШАЕ БАГАРОДЗІЦЫ I ВЕЧНАДЗЕВЫ МАРЫІ. Звгг. Яна (1957) і Юрага (Георгія) (1962), вызнаўцаў /Груз./.

Іконы Сафіі, Прамудрасьці Божае (Кіеўскае). Шанаваныя іконы Нараджэньня Прасьвятое Багародзіцы: Сямская (1524), Глінская (XVI), Лук’янаўская (XVI), Ісакаўская (1659). Іконаў Божае Маці: Холмскае, Курскае-Карэннае "Знаменьне" (1295), Пачаеўскае (1559), Лесьнінскае*, Бельскае* і Домніцкае (1696).

Ран. - Лк. 4 пач., 1. 39-49, 56.

Літ. - Багародзіцы: Піл. 240 пач., II. 5-11. Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

 

Аўторак

9 / 22          Пасьлясьвята Нараджэньня Прасьвятое Багародзіцы. Праў. Богаайцоў Якіма і Ганны. Мч. Северыяна (320). Аднойдзеньне і перанясеньне мошчаў сьвц. Хвядоса, архіяп. Чарнігаўскага (1896). Звг. Феафана вызн. (каля 300). Мчч. Харытона і Стратора (Стратаніка). Дбшч. Мікіты ў Цараградзе (XII). Памяць III Сусьветнага Сабору (431). Звг. Анупра Воранскага (1789) /Румын./.

Эф., 231 зач., V, 25-33. Мф., 86 зач., XXI, 28-32.

Богаайцоў: Гал., 210 зач. (ад паловы), IV, 22-31. Лк., 36 зач., VIII, 16-21.

 

Серада

10/ 23       Мцц. Мінадоры, Мітрадоры і Німфадоры (305-311). Звг. Паўла Паслушлівага, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Апп. зь 70-ці Апелія, Лукія і Клімента (I). Мч. Варыпсава (II). Дбрв. царыцы Грэцкае Пульхерыі (453). Сьвцц. Пётры і Паўла, япп. Нікейскіх (IX).

Эф., 232 зач., V, 33 - VI, 9. Мф., 88 зач., XXI, 43-46.

 

Чацьвер

11 / 24       Звг. Хвядоры Александрыйскае (474-491). Мчч. Дзімітрыя, Еванфіі, жонкі яго, і Дзімітрыяна, сына іх (I). Мчч. Дзіядора і Дзідзіма, Сірскіх. Мц. Іі (362-364). Звг. Еўпрасіна (ІХ).

Каплуноўскае іконы Божае Маці (1689).

 

Пятніца

12/25      Адвітаньне сьвята Нараджэньня Прасьвятое Багародзіцы. Стмч. Аўтанома, яп. Італійскага (313). Мч. Юльляна і зь ім 40 мучанікаў (IV). Мч. Хведара Александрыйскага. Стмч. Карнута, яп. Нікамідзійскага (Іканійскага) (249-259).

Літ. – Багародзіцы:  Плп. 240 пач., II. 5-11. Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

 

Сыбота

13/26      Сыбота перад Узьняцьцем. Перадсьвята Узьняцьця Пачэснага і Жыцьцятворнага Крыжа Госпадавага. Памяць абнаўленьня (асвячэньня) храма Ўваскрасеньня Хрыстовага ў Ярусаліме (Уваскрасеньне славутае) (335). Стмч. Карнілы сотніка (I). Мчч. Краніда, Лявонта і Серапіёна (каля 237). Мчч. Селеўка і Стратаніка (III). Мчч. Макровія і Гардзіяна (320). Стмч. Юльляна прасьвітара (IV). Мчч. Гальляша, Зотыка, Лук’яна і Валер’яна (320). Звг. Пятра ў Атроі (IX). Вмц. Кецевані, царыцы Кахецінскае (1624) /Груз./.

Літ. – Сб. перад Узьняцьцем - 1 Кар. 126 пач., ІІ. 6-9. Мц. 39 пач., Х.37 - ХІ.1.

Чарг.: 1 Кар. 156 пач., XІV. 20-25. Мц. 104 пач., XХV. 1-13.

Абнаўленьня: Жыд. 307 пач., III. 1-4. Мц. 67 пач., XVI. 13-18.

 

Нядзеля

14 / 27       Нядзеля 17-я пасьля Сёмухі.                                                       Сьпеў 8.

УЗЬНЯЦЬЦЕ ПАЧЭСНАГА I ЖЫЦЬЦЯТВОРНАГА КРЫЖА ГОСПАДАВАГА.

Спачын сьвц. Яна Залатавуснага (407).

Лесьнінскае іконы Божае Маці (1683).

Ран. – Ян. 42 пач. (ад паловы), XII. 28-36.

Літ. – 1 Кар. 125 пач., I. 18-24. Ян. 60 пач., XIX. 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.

Дзень посны.


Панядзелак

15 / 28       Пасьлясьвята Узьняцьця Крыжа. Вмч. Мікіты (каля 372). Аднойдзеньне мошчаў сьвц. Акакія вызн., яп. Меліцінскага (III). Мчч. Максіма, Хвядота, Аскліяды (Аскліпіядоты) (305-311). Мч. Парфіра (361). Аднойдзеньне мошчаў першамч. архідыякана Сьцяпана (415). Звг. Філафея прасьвітара ў Малой Азіі (X). Сьвц. Язэпа, яп. Алавердзкага (570) /Груз./.

Нованікіцкай (372) і Ражкоўскае* іконаў Божае Маці.

 

Аўторак

16 / 29       Вмц. Яўхімы ўсяхвальнае (304). Сьвц. Цыпрыяна, мітр. Кіеўскага і Літоўскага, цудатворцы (1406). Звг. Кукшы Адэскага, вызн. (1964). Мц. Севасьцьяны (86-96). Мц. Меліціны (138-161). Мчч. Віктара і Сасфена (каля 304). Мц. Людмілы, кн. Чэшскае (927). Мчч. братоў Язэпа і Ісака (808) /Груз./. Звг. Дарахвея, пустэльніка Ягіпецкага (IV).

                   Іконы Божае Маці "Спаглянь на пакору" (1420).

 

Серада

17/30      Мцц. Веры, Надзеі, Любові і маці іх Зохвіі (каля 137). Мцц. Хвядоцьці (каля 230) і Агафокліі. Мчч. 156-ці: Пелія і Ніла, япп. Ягіпецкіх, Зінона прасьвітара, Патэрмуфія, Гальляша і інш. (310). Сьвц. Якіма, патрыярха Александрыйскага (1567).

Цараградскае (1071) і Макар'еўскае (1442) іконаў Божае Маці.

Літ. – мцц.- Плп. 238 пач.. I. 20-27. Мц. 99 пач., XXIV. 13-28.