Травень БОЖАГА ЛЕТА 2015

Красавік

Пятніца

18 / 1              Звг. Яна, вучня звг. Рыгора Дэкапаліта (820-850). Мчч. Віктара, Зотыка, Зінона, Акіндзіна і Северыяна (303). Сьвц. Касмы вызн., яп. Халкідонскага, і звг. Аўксента (815-820). Мч. Яна Новага зь Яніны (1526).

Максімаўскае іконы Божае Маці (1299).

 

Сыбота

19/2            Звг. Яна Ветхапячэрніка (VIII). Мчч.Феёны, Крыштапора і Антаніна (303). Стмч. Пафнута, яп. Ярусалімскага. Сьвц. Юрага вызн., яп. Антыяхіі Пісідыйскае (813-820). Сьвц. Трыхвана, патр. Канстанцінопальскага (933). Звг. Нічыпара ігумена.

Дубенска-Краснагорскае іконы Божае Маці.

 

Нядзеля

20 / 3              Нядзеля 4-я пасьля Вялікадня, аб нямоглым.                        Сьпеў 3.

Звг. Хведара Трыхіны. Мч. дзіцяткі Гаўрылы Беластоцкага (1690)*. Сьвцц. Рыгора (593) і Анастаса Сінаіта (599), патрыярхаў Антыяхійскіх. Звг. Анастаса, ігум. Сінайскае гары (685). Сьвц. Міколы, яп. Ахрыдзкага і Жыцкага (1956) /Сэрб./.

Кіпрскае іконы Божае Маці (392).

Ран. – ДВ 4-е, Лк. 112 пач., XХIV.1-12.

Літ. - Дз. 23 пач., ІХ. 32-42.  Ян. 14 пач., V. 1-15.

*Мч.: 1 Пёт. 58 пач. (ад паловы), II. 1-10. Мц. 74 пач., XVIII. 1-4.

 

Трапар мучаніку дзіцятку Гаўрыле Беластоцкаму, сьпеў 5

 

Святый младенче Гаврииле, / ты, за Прободеннаго нас ради от иудей,/ люте от онех же в ребра прободен был еси, / и, за Йстощившаго кровь Свою за нас, / все тело твое на истощение крове в лютыя язвы предал еси: / ныне же во славе вечней с Ним вселился есй. / Тем помяни и нас, молим, зде чтущих память твою, / прося нам здравие телеси // и спасение душам нашим. /

 

Сьвяты дзіцятка Гаўрыле, / ты, за Працятага дзеля нас юдзеямі, / люта імі ж у рэбры працяты быў,/ і за Таго, Хто праліў кроў Сваю за нас, / ты ўсё цела сваё на выцячэньне крыві і лютыя раны аддаў; / цяпер жа ў славе вечнай зь Ім пасяліўся ты. / Таму, молім, успомні і нас, якія шануюць памяць тваю, / просячы нашым целам здароўе // і збаўленьне душам нашым.

 

Кандак мучаніку дзіцятку Гаўрыле Беластоцкаму, сьпеў 6

 

Отечество твое Зверки бысть, / мучениче Христов Гаврииле, / идеже от истых зверей – иудеев восхищен: / абие родителей лишен еси, / таже вся поряду люте претерпев, / в отечество Небесное преселился еси. / Восхищай и нас зде от всяких напастей и скорбей / и умоли, молим тя, / улучити вечное наследие твое. /

 

Бацькаўшчына твая была Зьвяркі, / мучанік Хрыстоў Гаўрыле, / дзе сапраўднымі зьвярамі, юдзеямі, ты выкрадзены быў, / раптоўна бацькоў пазбаўлены быў, / потым усе жорсткасьці перацярпеўшы, / у айчыну Нябесную перасяліўся ты. / Вызваляй і нас тут ад усялякай напасьці і горасьці / і маліся, молімся табе, / каб атрымаць нам вечную спадчыну тваю. /

 

Панядзелак

21/4          Стмч. Януарыя яп. і зь ім мчч. Пракула, Сосія і Фаўста дыяканаў, Дысідэрыя чытара, Яўціха і Акутыёна (каля 305). Мч. Хведара Пергзкага, маці яго Піліпіі, Дыяскора, Сакрата і Дзяніса (ІІ). Аднойдзеньне мошчаў звг. Хведара Санаксарскага (1999). Мчч. Ісака, Апалоса і Кадрата (303). Свц. Максіміяна, патр. Канстанцінопальскага (434).

 

Аўторак

22 / 5             Звг. Хведара Сікеёта, яп. Анастасіупальскага (613). Апп. Натанаіла, Лукаша і Клімента (I). Звг. Віталя (609-620). Стмч. Платона, яп. Банялускага (1941).

 

Серада

23 / 6             Цэразпалоўе Сёмухі. Вмч. Юрага Пераможцы (303). Мц. царыцы Аляксандры (303). Мчч. Анатоля і Праталявона (303). Звг. Зохвіі (Канстанцінопальскае).

                     Іверскае і Дубенска-Кпаснагорскае іконаў Божае маці.

                Юр’е (вясновы).

Ран.- Вмч.- Лк. 63 пач., XII. 2-12.

Літ. - Дз. 34 пач., XIV. 6 -18.  Ян. 26 пач., VIІ. 14 - 30.

         Вмч.: Дз. 29 пач., XII. 1-11.  Ян. 52 пач., XV. 17 – XVI. 2.

 

Чацьвер

24 / 7              Мч. Савы Страцілата і зь ім 70-ці ваяроў (272). Прп. Савы Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XIII). Звг. Аляксея, затворніка Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XIII). Мчч. Пасікрата і Валянціна (228). Мчч. Яўсевія, Нявона, Лявонта, Лонгіна і інш. (303). Звг. Тамаша юродзівага (546-560). Звг. Альжбеты цудатворыцы (VІ-VІІІ).

Моўчанскае іконы Божае Маці (1405).

 

Пятніца

25 / 8              Апостала і евангеліста Марка (63). Звг. Сільвестра Абнорскага (1379). Звг. Васіля Палянамерульскага (1767) /Румын./.

                          Цараградскае іконы Божае Маці (1071). 

Ран. – Лк. 50 пач., X. 1-15.

Літ. – Дз. 27 пач., X.44 – ХІ.10.  Ян. 30 пач., VIII. 21-30.

Ап.: 1 Пёт., 63 пач., V. 6-14.  Мк. 23 пач., VI. 7-13.

Сыбота

26 / 9              Стмч. Васіля, яп. Амасійскага (каля 322). Праў. Глахвіры дзевы (322). Звг. Янікія Дэвічанскага (XIII) /Сэрб./.

Літ. – Дз. 29 пач., XIІ. 1-11. Ян. 31 пач., VIII. 31-42.

Памінаньне загінуўшых у ІІ Сусьветнай вайне.

 

Нядзеля

27 / 10            Нядзеля 5-я пасьля Вялікадня, аб самаранцы.                     Сьпеў 4.

Ап. і стмч. Сямёна, суродзіча Госпадавага (107). Звг. Сьцяпана, ігумена Пячэрскага, яп. Уладзімера-Валынскага (1094). Праў. Яўлогія страннапрыімцы (IV).

Ран. – ДВ 7-е, Ян. 63 пач., ХХ. 1-10.

Літ. – Дз. 28 пач., XI. 19-26, 29-30.  Ян. 12 пач., IV. 5-42.

Ап. - 1 Кар., 131 пач., IV. 9-16. Мц. 56 пач., XIII. 54-58.

 

Панядзелак

28 /11         Апп. зь 70-ці Ясана і Сасіпатра, Керкіры дзевы і інш., зь імі пацярпелых (I). Мчч. Дады, Максіма і Квінцільяна (286). Сьвц. КІРЫЛЫ, яп. ТУРАЎСКАГА, Беларускага Залатавуснага (1183)*. Мч. Дзяніса Тураўскага (1005). Мчч. Сатарнія, Якісхола, Фаўсцьяна, Януара, Марсалія, Яўпраса, Мамія, Мурына, Зінона, Яўсевія, Нявона і Віталя (каля 63).

                         *Ран. - Ян. 35 пач. (ад паловы), X. 1-9.

                   Літ. - *Свц.: Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII. 2.  Ян. 36 пач., X. 9-16.

 

Трапар сьвяценьніку Кірыле Тураўскаму, сьпеў 4

 

Пабожнасьці паборніку і рупліўцу, / манахаў і слупнікаў пахвало, / сьвяценьніку Тураўскай паствы слаўны, / залатавусны настаўніку, / сьветлым вучэньнем богапазнаньня свайго прасвяціў ты краі беларускія, / у маліцьве да Бога прасьвяны грэшнікаў спрыяльнік, / Кірыле Багамудры,/ малі Хрыста Бога, каб умацаваліся мы, суайчыннікі твае,// у Праваслаўі, благачэсці і адна-думстве.

 

Благочестия ревнителю и рачителю,/иноков и столпников похвало,/ святителю Туровския паствы, преславне,/ златословесный учителю,/ светлым учением Богоразумия своего просветивый концы белоруския,/ в молитве к Богу благодатный грешников споспешниче,/ Кирилле Богомудре,/ моли Христа Бога утвердитися нам, соотечественником твоим,// во Православии, благочестии и единомыслии./

   

Кандак сьвяценьніку Кірыле Тураўскаму, сьпеў 5

 

Бодрствуя в молйтвах, / послушания и благочестия добрый рачйтель быв, / терпению и смнирению научал еси паству свою, / добродетельми преподобия и правды стадо Христово озаряя, / и медоточными словесы всю землю Белорускую питая, / на правый путь заповедей Господних силою духа твоего наставлял еси всех, / и ныне просвети, яко солнце, люди омраченныя грехми // и к покаянию нас приведи. /

 

Нястомным ў малітвах, / шчырым падзьвіжнікам паслушэнства й пабожнасьці будучы, / цярплівасьці й пакоры навучаў ты паству сваю, / дабрадзейнасьцямі сьвятасці і праўднасьці стада Хрыстова прасьвятляючы, / і мёдатачывымі словамі ўсю зямлю Беларускую насычаючы, / на праўдны шлях запаветаў Госпадавых сілаю духа твайго настаўляў ты ўсіх, / і цяпер прасьвятлі, як сонца, людзей, азмрочаных грахамі, // і да пакаяньня нас прывядзі. /

 

Аўторак

29 /12          9-ці мчч. з Кізіка: Феагніда, Руфа, Анціпатра, Феасьціха, Арцемы, Магна, Хвядота, Фаўмасія і Пілімона (286-299). Звг. Мемнана цудатворцы. Звг. Амфілоха Пачаеўскага (1970). Мчч. Дыядора і Радапьяна дыякана (284-305). Сьвц. Васіля Астрожскага (1671) /Сэрб./. Трохсот мучанікаў, якія ў гарах Дудзікваці і Папаці (Турцыя) прынялі пакуты (Х\/ІІ-Х\/ІІІ) /Груз./.

 

Серада

30/13         Адвітаньне Цэразпалоўя. Ап. Якуба Зевядзеева (44). Сьвц. Даната, яп. Эўрыі (каля 387). Аднойдзеньне мошчаў стмч. Васіля, яп. Амасійскага (IV). Мч. Максіма.

Ран. - Ян. 67 пач., XХI. 15-25.

Літ. - Дз. 32 пач., ХІІI. 13-24.  Ян. 18 пач., VІ. 5-14.

Ап.: Дз. 29 пач., XII. 1-11.  Лк. 17 пач., V. 1-11.

 

Травень

Чацьвер

1 /14            Прар. Ераміі (VI ст. да Р.Х.). Стмч. Макара, мітр. Кіеўска-Літоўскага (1497)*.Звгмч. Ваты Персяніна (IV). Дбрв. Тамары, царыцы Грузінскай (1213). Звгмчч. Афонскіх Яўхіма (1814), Ігната (1814) і Акакія (1816). Царовакакшайскае, альбо Міраносіцкае (1647), Андронікаўскае і іменаванай "Неспадзяваная Радасьць" іконаў Божае Маці.

*Ран. - Лк. 67 пач., XII. 32-40.

Літ. -  *Стмч.: Жыд. 334 пач., XIII. 7-21. Лк. 67 пач., XII. 32-40.


Пятніца

2/15          Сьвц. Апанаса Вялікага, архіяп. Аляксандрыйскага (373). Перанясеньне мошчаў дбрвв. кнн. Барыса і Глеба, у сьв. хросьце Рамана й Давіда (1072 і 1115). Сьвц. Апанаса, патрыярха Цараградскага, Лубенскага цудатворцы (1654). Мчч. Яспера, Зоі і сыноў іх Кірыяка і Хвядула (ІІ). Дбрв. і роўнаап. цара Барыса, у сьв. хросьце Міхала (907), які прыняў Хрост са сваім народам у IX ст. /Баўг./

Пуціўльскае іконы Божае Маці (1635).

 

Сыбота

3/16           Мчч. Цімоха і Маўры (каля 286). Звг. Хвядоса, ігумена Кіева-Пячэрскага (1074). Звг. Пётры цудатворцы, яп. Аргоскага (X). Сьвц. Феафана Перыфеарыйскага (пасля 1353).

Засьненьня Кіева-Пячэрскае, прынесенай з Цараграда (1073), Пячэрскае (з прадстаячымі Антонам і Хвядосам) (1085) і Сьвенскае (1288) іконаў Божае Маці.

Ран. – Лк. 24 пач., VI. 17-23.

Літ. – Дз. 37 пач., XV. 35-41.  Ян. 38 пач., X. 27-38.

Звг.: Жыд. 334 пач., XIII. 7-16.  Мц. 43 пач., X. 27-30.

 

Нядзеля

4/17            Нядзеля 6-я пасьля Вялікадня, аб сьляпым.              Сьпеў 5.

Стмч. Мельхісадэка, Мітр. Менскага і Беларускага* (1931).  Мц. Пелагеі, дзевы Тарсійскае (290). Стмч. Эразма, яп. Фармійскага (303). Стмч. Альвіяна, яп. Анейскага, і вучняў яго (304). Стмч. Сільвана, яп. Газкага, і зь ім 40 мчч. (311).

Старарускае іконы Божае Маці (1570).

Ран. – ДВ 8-е, Ян. 64 пач., ХХ. 11-18.

Літ. – Дз. 38 пач., XVI. 16-34.  Ян. 34 пач., ІX. 1 - 38.

                         Стмч.- Жыд. 334 пач., ХІІІ. 7-16.  Лк. 67 пач., ХІІ. 32-40.

 

Панядзелак

5/18           Вмц. Ірыны (І-ІІ).

Іконаў Божае Маці Ружанскае (1648) і "Неўпівальная Чаша" (1878).

 

Аўторак

6/19           Праў. Ёва Шматпакутнага (каля 2000-1500 да Н.Х.). Звг. Ёва Пачаеўскага (XVII). Мчч. Варвара ваяра, Вакха, Калімаха і Дзяніса (каля 362). Мч. Варвара, былога зладзея. Мч. Вукашына (1943).


Серада

7 / 20              Адвітаньне Вялікадня. ЖЫРОВІЦКАЕ ІКОНЫ БОЖАЕ МАЦІ, апякункі Беларускага народу. (1470)*. Успамін пра з'яву ў небе Крыжа Госпадавага ў Ярусаліме (351). Мч. Акакія сотніка (303). Звг. Ніла Сорскага (1508). Звгг. Яна Зедазнійскага і вучняў яго: Авіва, яп. Некрэскага, Антона Марткопскага, Давіда Гараджыйскага, Зянона Ікалцкага, Хвадзея Сцяпанцміндзкага, Ісэ (Есея), яп. Цылканскага, Язэпа, яп. Алавердзкага, Ісідара Самтавійскага, Міхала Улумбійскага, Піра Брэцкага, Сьцяпана Хірскага і Шыо Мгвімскага (VI) /Груз/. Аднойдзеньне мошчаў звг. Ніла Міратачывага, Афонскага (1815).

Любецкое (XI) іконы Божае Маці.

*Ран. – Лк. 4 пач., І. 39-49, 56.

*Літ. – Жыд. 320 пач., ІX. 1-17. Лк. 54 пач., X. 38-42, ХІ. 27-28.

Крыжа: 1 Кар. 125 пач., I.18 - II.2. Ян. 60 пач., XIX. 6-11, 13-20, 25-28, 30-35. (пераносіцца на аўторак 6/19 траўня)

 

Трапар Жыровіцкай іконе Божае Маці, сьпеў 2

 

Помощи от Тебе требующыя не презри, Владычыце, / и милосердия бездну отвёрзи всем притекающим к цельбоносней иконе Твоей. / Печали наша житейская утоли, Всещедрая, / и от юдоли сея плачевныя к радости вечней верныя Твоя престави: / Тебе бо вси стяжахом надежду и утверждение, милости источник, / покров и спасение душ наших. /

 

Тымі, хто патрабуе ад Цябе дапамогі, не пагрэбуй, Уладарка, / і міласэрнасьці глыбіню адкрый усім, хто прыходзіць да гаючаноснае іконы Тваёй. / Журботы нашы жыцьцёвыя супакой, Усяшчодрая, / і з гэтай нядолі плачу да радасьці вечнае верных Тваіх перавядзі; / бо ў Табе ўсе мы знайшлі надзею і ўмацаваньне, міласьці крыніцу, / пакроў і збаўленьне душаў нашых. /

 

Чацьвер

8/21     УЗШЭСЬЦЕ ГОСПАДАВАЕ. Апостала і евангеліста Яна Багаслова (98-117). Звг. Арсена Вялікага (449-450). Мч. Нічыпара (1942). Звгг. Арсена працалюбнага (XIV) і Пімена посьніка (XII), Пячэрскіх, у Дальніх пячорах.

Ран. - Мк. 71 пач., XVI. 9-20.

Літ. - Дз. 1 пач., I. 1-12.  Лк. 114 пач., XXІV. 36-53.

Ап.- 1 Ян. 68 пач., I. 1-7.  Ян. 61 пач., XIX. 25-27; XXI. 24-25.

 

Пятніца

9 / 22               Прар. Ісаі (VIII ст. да Н.Х.). Мч. Крыштапора (каля 250). Перанясеньне мошчаў сьвц. і цудатворцы Міколы зь Мір Лікійскіх у Бары (1087). Звг. Шыо Мгвімскага (VI) /Груз./.

Ран. - Ян. 35 зач. (ад паловы), X, 1-9.

Літ. - Дз. 42 пач., XІX. 1-8.  Ян. 47 пач., XIV. 1-11.

Сьвц.- Жыд. 335 пач., XIII. 17-21. Лк. 24 пач., VI. 17-23.


Сыбота

10/23      Ап. Сімана Зілота (I). Сьвц. Сімана, яп. Уладзімерскага і Суздальскага, у Кіеве, у Блізкіх пячорах (1226). Мчч. Апфія, Філадэльфа, Цыпрыяна, Анісіма, Эразма і інш. (251). Мч. Ісіхія Антыяхійскага (IV). Звг. Ісідоры юродзівае (IV). Дбшч. Таісьсі (V).

Кіева-Брацкае іконы Божае Маці (1654).

Ран.- Ян. 65 пач., XX. 19-23.

Літ. - Дз. 43 пач., ХХ. 7-12. Ян. 48 пач., ХІV. 10-21.

   Ап. – 1 Кар. 131 пач., IV. 9-16. Мц. 56 пач. ХІІІ. 54-58.

 

Нядзеля

11 /24         Нядзеля 7-я пасьля Вялікадня, сьвв. Айцоў І Сусьветнага Сабору.                                                                                  Сьпеў 6.

                         Стмч. Макія (каля 295). Роўнаап. Мятода (885) і Кірылы (869), настаўнікаў Славянскіх. Роўнаап. Расьціслава, князя Вялікамараўскага (870). Звг. Сапрона, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Сьвц. Нікадзіма, архіяп. Сэрбскага (1325).

Дзесяціннае, Човенскае, Пскова-Пячэрскае “Замілаваньне” і “Маці Малебніца” іконаў Божае Маці.

Ран. – ДВ 10-е, Ян. 66 пач., XХІ. 1-14.

Літ. - Дз. 44 пач., ХХ. 16-18, 28-36.  Ян. 56 пач., XVII. 1-13.

Роўнаапп.- Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII. 2. Мц. 11 пач., V. 14-19.

 

Панядзелак

12 /25          Сьвц. Епіфана, яп. Кіпрскага (403). Сьвц. Германа, патрыярха Канстанцінопальскага (740). Сьвцц. Савіна, архіяп. Кіпрскага (V) і Палувія, яп. Рынакірскага (V). Мч. Яна Валаха (1662) /Румын./.

 

Аўторак

13 / 26           Мц. Глікерыі дзевы і зь ёю мч. Лаадзікія, вартаўніка цямнічнага (каля 177). Перанясеньне мошчаў звгмч. Макара, архім. Канеўскага, ігумена Пінскага, Пераяслаўскага цудатворцы (1688). Мч. Аляксандра Рымскага (284-305). Сьвц. Паўсікакія, яп. Сінадскага (606). Сьвв. Юрага вызн. з жонкаю Ірынаю і дзецьмі (IX). Звг. Яўхіма Іверскага (1028) /Груз./.

 

Серада

14 /27            Мч. Ісідара (251). Звг. Мікіты, затворніка Пячэрскага, яп. Наўгародзкага (1108). Мч. Максіма (каля 250). Звг. Серапіёна Сінданіта (V). Сьвц. Лявонта, патр. Ярусалімскага (1175).

Яраслаўскай (Пячэрскай) (1823) і іменаванай "Спаручніца грэшных", іконаў Божае Маці.


Чацьвер

15 / 28              Звг. Пахома Вялікага (каля 348). Сьвц. Ісаі, яп. Растоўскага, цудатворцы (1090). Звг. Ісаі Пячэрскага (1115). Звг. Ахіла, яп. Ларысійскага (каля 330).

 

Пятніца

16/29         Звг. Хведара Асьвячонага (368). Стмч. Аляксандра, яп. Ярусалімскага (213-250). Мчч. Віта, Мадэста і Крыскента (каля 303). Дбшч. Музы (V). Звгг. айцоў, у Лаўры сьв. Савы забітых (614). Сьвц. Юрага II, яп. Міціленскага (IX).

 

Сыбота

17 /30                Сёмушная бацькоўская сыбота. Ап. Андраніка і сьв. Юніі (І). Мчч. Салахона, Памфаміра і Памфалона ваяроў (284-305). Сьвц. Сьцяпана, патрыярха Канстанцінопальскага (893).

                                Літ. – Дз. 51 пач., ХХVIII. 1-31;  Ян. 67 пач., ХХІ. 15-25.

                                                За супакой – 1 Сал. 270 пач., IV. 13-17.  Ян. 16 пач., V. 24-30.

 

Нядзеля

18 / 31           ДЗЕНЬ СЬВЯТОЕ ТРОЙЦЫ. СЁМУХА. Сашэсьце Сьв. Духа на Апосталаў.

                         Памяць сьвв. Айцоў сямі  Сусьветных Сабораў. Мч. Хвядота Анкірскага і мцц. сямі дзеў: Аляксандры, Цякусы, Клаўдзі, Фаіны, Яўпрасьсі, Юльлі і Матроны (303). Мчч. Пятра, Андрэя, Дзяніса, Паўла і Хрысьціны (249-251). Мчч. Сямёна, Ісака і Вахцісія (IV). Мчч. Іраклія, Паўліна і Венядзіма. Мчч. Давіда і Тарычана (693) /Груз./. Праў. Яна Кармянскага (праслаўленьне 1998).

Ран. - Ян. 66 пач. ХХ. 19-23.

                Літ. - Дз. 3 пач., II. 1-11.  Ян. 37 пач., VIІ. 37-51; VIIІ. 12.