Люты БОЖАГА ЛЕТА 2015

Студзень

Нядзеля

19/1      Нядзеля пра мытніка і фарысея.                                     Сьпеў 1-ы.

Звг. Макара Вялікага, Ягіпецкага (390-391). Сьвц. Марка, архіяп. Эфескага (1444). Звг. Макара, посьніка Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Звг. Макара, дыякана Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мц. Еўпрасьсі дзевы (303). Звг. Макара Александрыйскага (394-395). Звг. Антона, слупніка Марткопскага (VI) /Груз./. Сьвц. Арсеня, архіяп. Керкірскага (VIII). Звг. Яўхіма вызн. (XX) /Груз./.

Ран.- ДВ 1-е, Мц. 116 пач., ХХVІІІ. 16-20.

Літ. – 2 Цім. 296 пач., ІІІ. 10-15.  Лк. 89 пач., XVІІІ. 10-14.

Панядзелак

20 / 2     Тыдзень суцэльны. Звг. Яўхіма Вялікага (473). Звгг. Яўхіма схімніка (XIV) і Лаўрына затворніка (XIII-XIV), Пячэрскіх, у Дальніх пячорах. Мчч. Іны, Піны і Рымы (І-ІІ). Мчч. Васа, Яўсевія, Яўціха і Васіліда (303).

Ран. - Мц. 43 пач., XI. 27-30.

Літ. - Звг.: Жыд. 335 пач., XIII. 17-21. Лк. 24 пач., VI. 17-23.

Аўторак

21/3     Звг. Максіма вызн. (662). Мч. Неафіта (303-305). Мчч. Яўгена, Кандзіда, Валер’яна і Акілы (III). Мц. Агніі дзевы (каля 304). Мч. Анастаса (662).

Кцітарскае (IV) і іменаванай "Радасьць" ("Атрада"), або "Суцяшэньне" (807), Ватапедскіх іконаў Божае Маці.

Серада

22 / 4     Ап. Цімоха (каля 96). Звгмч. Анастаса Персідзкага (628). Звгмч. Анастаса, дыякана Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Мчч. Мануіла, Юрага, Пётры, Лявонта япіскапаў, Сіёнія, Гаўрылы, Яна, Лявонта, Парода прасьвітараў і іншых 377-мі (каля 817).

Чацьвер

23 / 5       Стмч. Клімента, яп. Анкірскага, і мч. Агатангела (312). Звг. Генадзя Магілёўскага, Кастрамскога і Любімаградзкага (1565). Звг. Маўсімы Сірына (IV). Звг. Саламана маўчальніка (каля 400). Сьвц. Паўліна Міласьцівага, яп. Ноланскага (431). Памяць VI Усяленскага Сабору (680-681).

 

Пятніца

24 / 6       Звг. Ксені (V). Мчч. Вавілы Сіцылійскага і вучняў яго Цімафея і Агапія (III). Прп. Македонія, сірыйскага пустэльніка (каля 420). Перанясенне мошчаў звгмч. Анастаса Персіяніна (VII). Дбшч. Валянціны Мінскае (1966).

Літ. - 1 Кар. 146 пач., X. 23-28. Лк.. 105 пач., XXI. 8-9, 25-27, 33-36.

Сыбота

25/7         Сьвц. Рыгора Багаслова, архіяпіскапа Канстанцінопальскага (389). Стмч. Уладзімера, мітр. Кіеўскага (1918). Мц. Філіцаты і сыноў яе: Януара, Фелікса, Піліпа, Сільвана, Аляксандра, Віталя і Марцыяла (каля 164). Звг. Паплія Сірыйскага (каля 380). Звг. Мара пеўчага (каля 430).

          Іконы Божае Маці "Спатолі мае журботы".

Літ. – сьвц.- 1 Кар., 151 пач., ХII. 7 - 11.  Лк. 77 пач., XXV, 31-46.

Нядзеля

26 /8    Нядзеля аб блудным сыне.                                                          Сьпеў 2-гі.   

                   Звгг. Ксенапонта, жонкі яго Марыі і сыноў іх Аркадзя і Яна (V—VI). Звг. Ксенапонта Рабейскага (1262). Мчч. Ананіі прасьвітара, Пётры, цямнічнага вартаўніка, і зь імі сямі ваяроў (295). Звг. Сямёна Ветхага (каля 390). Перанясеньне мошчаў звг. Хведара, ігумена Студзійскага (845). Сьвц. Язэпа, архіяп. Салунскага (830). Дбрв. Давіда III Аднаўляльніка, цара Іверыі і Абхазіі (1125) /Груз/. Сабор навамучанікаў і вызнаўцаў Расейскіх.

Ран.- ДВ 2-е, Мк. 70 пач., XVI. 1-8.

Літ. - 1 Кар. 135 пач., VІ. 12-20.  Лк. 79 пач., XV. 11-32.

Панядзелак

27 / 9          Перанясеньне мошчаў сьвц. Яна Залатавуснага (438).

Ран. - Ян. 35 пач. (ад паловы), X, 1-9.

Літ. - Сьвц.: Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII. 2.  Ян. 36 пач., X. 9 - 16.

Аўторак

28 / 10          Звг. Ахрэма Сірына (373-379). Звг. Ахрэма Пячэрскага, яп. Пераяслаўскага (каля 1098). Звг. Паладзя пустэльніка (IV). Звг. Ісака Сірына, яп. Ніневійскага (VII). Суморынскае-Тоцемскае іконы Божае Маці.

Серада

29 /11     Перанясеньне мошчаў стмч. Ігната Баганосьбіта (107). Сьвц. Лаўрына, затворніка Пячэрскага, яп. Тураўскага, у Блізкіх пячорах (1194)*. Мчч. Рамана, Якуба, Філафея, Іперыхія, Авіва, Юльляна і Парыгора (297). Мчч. Сільвана япіскапа, Лукаша дыякана і Макія чытара (312).

Ран. - Ян. 36 пач., X, 9-16.

Літ. - *Свц.: Жыд. 318 пач., VII. 26 – VІІІ. 2.  Ян. 36 пач., Х. 9-16.

 

Трапар сьвяценьніку Лаўрыну Тураўскаму, сьпеў 8

 

Всеблаженне Лаврентие, затворивый себе Господа ради в месте тесне / м в нем многа лета трудолюбне поживый, / молися о нас ко Господу, яко да и мы от всякаго греха чувства затворше, / получим отверзение дверей милости Господни в День судный./

 

Дабрашчасны Лаўрыне, які зачыніў сябе дзеля Госпада ў месцы цесным / і ў ім шмат гадоў працалюбна пражыў, / маліся за нас да Госпада, каб і мы, ад усякага граха пачуцьці зачыніўшы, / атрымалі адкрыцьцё дзвярэй міласьці Госпадавае ў Дзень судны./

 

Кандак сьвяценьніку Лаўрыну Тураўскаму, сьпеў 6

 

Усердне Лавре Печерстей желая от чудес прославления, / себе же самаго смиряя, отреклся еси от онаго, / бедне диаволом мучима, / исцелити, отослав его ко пещере, / идеже он исцелившися, / блаженне Лаврентие, / прослави с тобою Господа, // прославляющаго святых Своих./

 

Старанна жадаючы лаўры Пячэрскай цудамі праспавіцца, / сябе ж самога ўпакорваючы, адмовіўся ты ад таго; / гаротніка, якога дыявал мучыў, / каб ацаліць, ты адаслаў да пячоры, / дзе ён, ацаліўшыся, / дабрашчасны Лаўрыне, / праславіў з табою Госпада, // Які праслаўляе сьвятых Сваіх./

 

Чацьвер

30 /12    Сабор усяленскіх настаўнікаў і сьвяценьнікаў Васіля Вялікага, Рыгора Багаслова і Яна Залатавуснага. Стмч. Іпаліта і зь ім мчч. Кенсарына, Савіна, Хрысі дзевы і інш. 20-ці мчч. (III). Звг. Зінона, посніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Звг. Зінона, вучня сьвц. Васіля Вялікага (V). Мч. Тахвіля Новага (784). Дбрв. Пётры, цара Баўгарскага (967).

                   Ран. – Ян. 36 пач., Х. 9-16.

Літ. – сьвцц.: Жыд. 334 пач., ХІІІ. 7-16.  Мц. 11 пач., V. 14-19.

 

Пятніца

31 /13    Бясср. мчч. Кіра і Яна і зь імі мцц. Апанасьсі і дачок яе Хвядоцьці, Феакцісты і Еўдоксі (311). Сьвц. Мікіты, затворніка Пячэрскага, яп. Наўгародзкага (1108). Мчч. Віктарына, Віктара, Нікіфара, Клаўдзя, Дзіядора, Серапіёна і Папія (251).

 

Люты

Сыбота

1/14      Усяленская бацькоўская памінальная (скаромная) сыбота. Успамінаем усіх ад веку супачылых праваслаўных хрысьціян, бацькоў і братоў нашых. Мч. Трыфана (250). Мц. Перпетуі, мчч. Саціра, Рэваката, Сатарніла, Секунда і мц. Філіцытаты (202-203). Звг. Пётры Галаційскага (429). Звг. Бендзім’яна, пустэльніка Віфінійскага (каля 512).

Літ.- Кар. 146 пач., X. 23 - 28. Лк. 105 пач., ХХI. 8-9, 25-27, 33-36.

    За суп.: 1 Сал. 270 пач., ІV. 13-17.  Ян. 16 пач., V. 24-30.

 

Нядзеля

2/15     Нядзеля Скаромная, аб Страшным Судзе.                              Сьпеў 3-і.

СУСТРЭЧА ГОСПАДА НАШАГА ІСУСА ХРЫСТА.

Ран. – Лк. 8 пач., ІІ. 25-32.

Літ.- 1 Кар. 140 пач., VІІІ. 8 – ІХ. 2 ; Мц. 106 пач., ХХV. 31-46.

       Сустр.- Жыд. 316 пач., VІІ. 7-17 ; Лк. 7 пач., ІІ. 22-40.

Асьвячэньне сьвечак. Загавіны на мяса.

Панядзелак

3/16     Масьляны тыдзень (суцэльны). Праўў. Сямёна Багапрыімцы і Ганны-прарочыцы. Роўнаап. Нікалая, архіяп. Японскага (1912) /Рас./. Дбрв. кн. Рамана Угліцкага (1285). Сьвц. Сямёна, яп. Полацкага, яп. Цьвярскога (1289)*. Прар. Азарыі (Хст. да Р.Х.). Мчч. Папія, Дзіядора, Клаўдзіяна (250). Мчч. Адрыяна і Эвула (каля 308-309). Мч. Уласа Кесарыйскага (III).

Аўторак

4/17     Звг. Ісідара Пелусіёцкага (436-440). Дбрв. вял. кн. Юрага Ўсеваладавіча Уладзімерскага (1238). Мч. Ядора (III). Стмч. Аўрама, яп. Арвільскага (каля 344--347). Звг. Нікалая вызн., ігумена Студзійскага (868). Звгмч. Антона Супрасльскага (ХVІ)*.

Серада

5/18      Мц. Агаты (251). Сьвц. Хвядоса, архіяп. Чарнігаўскага (1696). Мц. Хвядулы і мчч. Эладзя, Макара і Евагрыя (каля 304),

Ялецкае-Чарнігаўскае (1060); Сіцылійскае, або Дзіўнагорскае (1092); іменаванай "Сысканьне загінулых" іконаў Божае Маці.

Чацьвер

6/19     Адвітаньне сьвята Сустрэчы Госпада. Звг. Вукола яп. Смірнскага (каля 100). Звгг. Варсанофія Вялікага і Яна Прарока (VI). Сьвц. Фоція, патр. Канстанцінопальскага (891). Мцц. Дарафеі, Хрысьціны, Калісты і мч. Тахвіля (288-300). Мч. Юльляна (312). Мц. Фаўсты і мчч. Эвіласія і Максіма (305-311). Мцц. Марты і Марыі і брата іх звгмч. Лікарыёна юнака.

Пятніца

7 / 20     Звг. Парфена, яп. Лампсакійскага (IV). Звг. Лукаша Эладзкага (каля 946). Мчч. 1003-х Нікамідзійскіх (303).

 

Сыбота

8/21     Усіх звышгодных айцоў, у подзьвігу праслаўленых. Вмч. Хведара Страцілата (319). Прар. Захарыі Серпавідца з 12-ці (каля 520 да Н.Х.). Сьвц. Савы II, архіяп. Сэрбскага (1268-1269).

Літ. - Рым. 115 пач., XIV. 19-26. Мц. 16 пач., VI. 1-13.

Нядзеля

9 / 22      Нядзеля Запускавая, Даравальная. Успамін пра Адамава выгнаньне.    Сьпеў 4-ы.

Мч. Нікіфара, з Антыяхіі Сірскае (каля 257). Звг. Панкрата Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Стмчч. Маркела, яп. Сікелійскага, Філагрыя, яп. Кіпрскага, і Панкрата, яп. Таўраменійскага (I).

Ран. – Дв. 4-е, Лк. 112 пач., XXIV. 1-12.

Літ. – Рым. 112 пач., ХІІІ. 11 – ХІV. 4.  Мц. 17 пач., VІ. 14-21.

Запускі на Вялікі Пост. Чын выбачэньня.

Панядзелак

10 / 23    Тыдзень 1-ы Вялікага Паста. Стмч. Харалампа і зь ім мчч. Парфіра, Ваптаса і трох мучаніц (202). Дбрв. кн. Ганны Наўгародзкае (XI). Звг. Прохара Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1107). Св. Галіны (III). Мцц. дзеў Энафы, Валянціны і Паўлы (308). Іконы Божае Маці "Вогнепадобная".

На 6-й Гадзіне – Іс. І. 1-20. На Вяч.- Быц. I. 1-13. Прык. І. 1-20.

У першыя 4 дні тыдня на Вялікім Павячор’і сьпяваецца Вялікі Канон звг. Андрэя Крыцкага.

Аўторак

11 / 24   Стмч. Уласа, яп. Севасьційскага (каля 316). Дбрв. кн. Усевалада, у сьв. Хросьце Гаўрылы, Пскоўскага (1138). Праў. Хвядоры, царыцы Грэцкае, якая аднавіла шанаваньне сьвятых іконаў (каля 867).

На 6-й Гадзіне - Іс. І.19 – ІІ.3. На Вяч. - Быц. I.24 – ІІ.3.  Прык. I. 20-33.

Серада

12 /25    Сьвц. Мялеція, архіяп. Антыяхійскага (381). Звг. Марыі. званай Марынам, і бацькі ейнага Яўгена (VI). Сьвц. Антона, патр. Канстанцінопальскага (895).

Іверскае іконы Божае Маці. 

Літургія Ранейасьвячоных Дароў.

На 6-й Гадзіне – Іс. ІI. 3-11. На Вяч. – Быц. І.24 – ІІ.3. Прык. ІI, 1-22.

Чацьвер

13 /26      Звг. Марцініяна (V). Прпп. Зоі і Фацініі (Сьвятланы) (V). Звг. Яўлога, архіяп. Аляксандрыйскага (607-608). Звг. Стэфана.у манашастве Сямёна, цара Сэрбскага, міратачывага (1200). Сьвц. Юрага (Георгія), архіяп. Магілёўскага і Беларускага (1795)*.

На 6-й Гадзіне – Іс. II. 11-21. На Вяч. – Быц. ІІ. 14 - 19. Прык. ІІI. 1 - 18.

 Пятніца

14 / 27      Звг. Аўксента (каля 470). Роўнаап. Кірылы, настаўніка Славянскага (869). Звг. Ісака, затворніка Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1090). 12-ці грэкаў, будаўнікоў саборнае Засьненскае царквы Кіева-Пячэрскае Лаўры (XI). Звг. Марана, пустэльніка Сірыйскага (IV). Сьвц. Аўрама, яп. Карыйскага (V).

Літургія Ранейасьвячоных Дароў.

На 6-й Гадзіне – Іс. ІІІ.1-14. На Вяч. – Быц. ІІ.20 – ІІІ.20. Прык. ІІІ. 19-34.

Сыбота

15 / 28      Хведараўская сыбота. Вмч. Хведара Цірона (каля 306) (пер.). Ап. зь 70-ці Анісіма (каля 109). Звг. Пафнута, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Звгг. Пафнута і дачкі яго Еўпрасіньні (V). Звг. Яўсевія, пустэльніка Сірыйскага (V).

Віленскае (перанясеньне ў Вільню ў 1495 г.) і Далмацкае (1646) іконаў Божае Маці. Літургія сьв. Яна Залатавуснага.

Літ. - Жыд. 303 пач., I. 1-12.  Мк. 10 пач., IІ 23-44.

   Вмч.- 2 Цім. 292 пач., IІ. 1-10.  Ян. 52 пач. ХV.17 – ХVІ. 2.