Беларускі Праваслаўны Царкоўны КАЛЯНДАР на 2018 год

СТУДЗЕНЬ 2018

с.ст. / н.ст.

Сьнежань 2017

Панядзелак

19 / 1 Мч. Баніхвата (290). Звг. Ільлі Мурамца, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1188). Мчч. Гальляша, Прова і Арыса, ягіпцянаў (308). Мчч. Палуехта і Цімоха дыякана (IV). Сьвц. Баніхвата Міласьцівага, яп. Ферантыйскага (VI). Сьвц. Рыгора, яп. Амірыцкага (каля 552). Праў. Аглаіды.

Лагішынскае* іконы Божае Маці.

Тыдзень 31-ы пасьля Сёмухі.

Працяг 40-дзённага посту перад Калядамі (да 6 студзеня ўключна).

Аўторак

20 / 2 Перадсьвята Нараджэньня Хрыстовага.

Стмч. Ігната Баганосьбіта (107). Звг. Ігната, архім. Пячэрскага, у Дальніх пячорах (1435). Сьвц. Пілагона, яп. Антыяхійскага (каля 323). Сьвц. Данілы, архіяп. Сэрбскага (1338).

Навадворскае (Суражскае)* (ХІV) і Ленькаўскае (Ноўгарад-Северскае) "Збавіцелька тонучых" іконаў Божае Маці.

Літ. – cтмч.: Жыд. 311 пач., IV.14 - V.6. Мк. 41 пач., IX. 33-41.

Ад гэтага дня да адвітаньня Богааб’яўленьня Актоіх у будзёныя дні не                   пяецца.


Серада

21 / 3 Мц. Юльляны і зь ёю 500 мужоў і 130 жанчын, у Нікамідзіі пацярпелых (304). Сьвц. Хвіларэта, мітр. Кіеўскага (1857). Мч. Тэмістокля (251).

Чацьвер

22 / 4 Вмц. Анастасьсі Аковазбаўляльніцы (каля 304). Мчч. Хрысагона, Хвядоты, Явода, Аўтуха і інш. (каля 304).

Пятніца

23 / 5 10-ці мчч. Крыцкіх: Хвядула, Сатарніна, Яўпора, Геласея, Яўнікея, Зотыка, Пампея, Агатопуса, Васіліда і Эварэста (III). Звг. Ніхвана, яп. Кіпрскага (IV). Звг. Паўла, яп. Неакесарыйскага (IV).

Літургіі няма.

Каралеўскія Гадзіны: (Гадзіны Павячэр’я:)

1-я Гадзіна: Жыд. 303 пач.- I, 1-12. Мц. 2 пач., I, 18-25.

3-я Гадзіна: Гал. 208 пач., ІІІ, 23-29. Лк. 5 пач. II, 1-20.

6-я Гадзіна: Жыд. 304 пач., I, 10 - II, 3. Мц. 3 пач., II, 1-12.

9-я Гадзіна: Жыд. 306 пач., II, 11-18. Мц. 4 пач., 11, 13-23.


Сыбота

24 / 6 Сыбота перад Калядамі. Конадзень Хрыстовага Нараджэньня – Калядны Сьвяты Вечар. Звгмц. Аўгіньні і зь ёю мчч. Прота, Яканта і Клаўдзіі (каля 262). Звг. Міколы манаха (IX).

Літ. сьв. Яна Зал.: Сб. перад Н.Х.- Гал. 205 пач., IІІ. 8 -12. Лк. 72 пач., ХІII. 18-29.

Вячорня (служыцца асобна ад Літургіі) - Жыд. 303 пач., I, 1-12. Лк. 5 пач., II, 1-20.

Посная Куцьця.


Нядзеля

25 / 7 Нязеля 31-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 6.

НАРАДЖЭНЬНЕ ГОСПАДА БОГА I ЗБАЎЦЫ НАШАГА ІСУСА ХРЫСТА –                КАЛЯДЫ.

Пакланеньне сьвв. мудрацоў: Мельхіёра, Кашпара й Балтазара.

Берасьцейскае* іконы Божае Маці.

3ь 7 да 19 студзеня (н.ст.) ўключна – Сьвяткі (усяядны пярыяд , няма посту ў сераду і пятніцу, 5/18 студзеня – Конадзень Вадохрышча – дзень посны).

Ран. - Мц. 2 пач., I, 18-25.

Літ. Сьв. Васіля Вял. - Гал. 209 пач., IV. 4 - 7. Мц. 3 пач., II. 1-12.

Усяночнае трываньне складаецца зь Вялікага Павячэр'я, Ліціі, Ранішні і 1-е Гадзіны. На Вялікім Павячэр'і пасьля 1-га Трысьвятога пяецца Трапар сьвята, пасьля 2-га – Кандак сьвята. Пасьля чытаньня "Слава ў вышынях Богу..." – на Ліціі і на Сьціхоўне ўсё сьвята. На Ранішні Вялічаньне: "Узьвялічваем Цябе, Жыцьцядаўча Хрысьце, што дзеля нас цяпер целам нарадзіўся ад Беззаганнае й Прачыстае Дзевы Марыі". Пасьля Евангельля і 50-е Псальмы – "Слава", сьпеў 2-гі: "Усе сёньня радасьцю напаўняюцца, Хрыстос родзіцца ад Дзевы", "І цяпер" – сьпеў той самы: "Усе сёньня радасьцю напаўняюцца, Хрыстос нарадзіўся ў Бэтлееме". Замест "Пачэсьнейшую" пяем прысьпевы сьвята. 1-шы прысьпеў: "Вялічай, душа мая, Пачэсьнейшую й Слаўнейшую за нябесныя войскі, Дзеву Прачыстую Багародзіцу".

На Літургіі: антыфоны сьвята, уваходны верш: "З улоньня, да золаку нарадзіла Цябе, сьцвярджае Госпад і не зракаецца: Ты — сьвятар на вякі паводле чыну Мельхісадэкаваму". Замест Трысьвятога — “Усе, хто ў Хрыста хрысьціліся...” ("Елицы..."). Замест "Дастойна" — "Вялічай, душа... Пачэсьнейшую й слаўнейшую..." (да адвітаньня). Прычасны "Збаўленьне паслаў Госпад людзям Сваім". У будзёныя дні пасьлясьвята ў часе Літургіі на Малым Уваходзе – "Прыйдзіце, паклонімся... Ратуй нас, Сыне Божы, што нарадзіўся ад Дзевы...".


Панядзелак

26 / 8 Пасьлясьвята Калядаў. Сьвятых Богаайцоў: праўдных Язэпа Абручніка, Давыда цара і Якуба, брата Госпадавага. Усхваленьне Прасьвятое Багародзіцы. Стмч. Яўхіма, яп. Сардыйскага (каля 840). Звг. Канстанціна Сінадзкага (VIII). Звг. Аварэста (825).

Віленска-Вастрабрамскае, “Трох радасьцяў”, “Міласьцівае”, Барлаўскае "Дабрашчаснае Ўлоньне" (1392) іконаў Божае Маці.

Літ. – чарг.: Як. 53 пач., ІI. 14-26 ; Мк. 48 пач., X. 46-52.

Багародзіцы: Жыд. 306 пач., II. 11-18; Мц. 4 зач., II. 13-23.

На Вячорні: Уваход, пракімен Вялікі: "Хто Бог вялікшы за Бога нашага ...".

Тыдзень 32-і пасьля Сёмухі.


Аўторак

27 / 9 Апостала першамч. і архідыякана Стахвана (34). Звг. Хведара Накрэсьленага, вызн. (каля 840). Сьвц. Хведара, архіяп. Канстанцінопальскага (каля 686).

Ран. – Мк. 53 пач. ХІІ.1-12.

Літ. – Першамч.: Дз. 17 пач., VI. 8-15; VII. 1-5, 47-60. Мц. 87 зач., XXI. 33-42.


Серада

28 / 10 Мчч. 20000, у Нікамідзіі ў царкве спаленых, і іншых, там жа па-за царквою пацярпелых: Глікера прасьвітара, Зянона, Тахвіля дыякана, Дораха, Мардона, Мігдона дыякана, Індыса, Гаргона, Пётры, Яўхіма, мцц. Агаты, Домны, Тахвілі і інш. (302). Ап. зь 70-ці Ніканора (34).


Чацьвер

29 / 11 Мчч. 14000 дзяцей, забітых у Бэтлееме на Ірадаў загад (І). Звг. Марцэля, ігумена манастыра "Няўсыпных" (485). Звгг. Маркі магілакапальніка, Тахвіля і Яна Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (XI—XII). Звг. Лаўрына схіархім., Чарнігаўскага (1950). Звг. Хвадзея вызн. (818).

Літ.- мчч.: 2 Кар. 180 пач., V. 15-21. Мц. 4 пач., II. 13-23.


Пятніца

30 / 12 Мц. Анісьсі (285-305). Стмч. Зотыка прасьвітара (IV). Ап. з 70-ці Цімона (I). Мч. Пілітара Нікамідзійскага (311). Звг. Хвядоры Кесарыйскае (VIII). Звг. Хвядоры Цараградзкае (940).


Сыбота

31 / 13 Сыбота пасьля Калядаў і перад Богааб’яўленьнем. Адвітаньне сьвята Калядаў. Звг. Маланьні Рымлянкі (439). Сьв. Дасіхвея вызн., мітр. Заграбзкага (1945).

Літ. – Сб. па Н.Х.: 1 Цім. 288 пач., VІ. 11-16; Мц.46 пач. (ад пал.), ХІІ. 15-21.

Сб. перад Богааб.: 1 Цім. 284 пач., III.14 – IV.5. Мц. 5 пач., III. 1-11.


Нядзеля

1 / 14 Нядзеля 32-я пасьля Сёмухі, перад Богааб’яўленьнем. Сьпеў 7.

АБРЭЗАНЬНЕ-НАЙМЕНАВАНЬНЕ ГОСПАДАВАЕ. Сьвц. Васіля Вялікага, архіяп. Кесарыі Кападакійскае (379). Сьвц. Пётры Магілы, мітр. Кіеўскага і ўсяе Русі (1647). Мч. Васіля Анкірскага (каля 362). Сьв. Мільцэсі, маці сьвц. Васіля Вялікага (IV).

Літургія сьв. Васіля Вялікага.

Ран. – ДВ 10-е, Ян. 66 пач., XХІ. 1-14.

Літ. – Нд. перад Богааб’яўл.: 2 Цім. 298 пач., IV. 5-8. Мк. 1 пач., 1.1-8.

Абрэзаньня: Кал. 254 зач., II. 8-12. Лк. 6 пач., II. 20-21, 40-52.

Сьвц.: Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII. 2. Лк. 24 пач., VI. 17-23.

На Літургіі замест "Дастойна"— "За Цябе радуецца..."; Водпуст нядзельны.


Панядзелак

2 / 15 Перадсьвята Богааб’яўленьня. Сьвц. Сільвэстра, папы Рымскага (335). Звг. Сільвэстра Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Стмч. Тэагена, яп. Парыйскага (каля 320). Звг. Серахвіма Сароўскага (1833) /Рас./.

Тыдзень 33-і пасьля Сёмухі.


Аўторак

                      3 / 16 Прар. Молаха (400 г. да Н.Х.). Мч. Гардзея (IV). Звг. Жэнэв’евы                                    Парыжскае (512).


Серада

4 / 17 Сабор 70-ці апосталаў: Якуба, брата Госпадавага, Маркі й Лукаша дабравесьнікаў, Клявопы, Сымона, Варнавы, Ясея (Юста), Хвадзея, Ананя, першамч. архідыякана Стахвана, Піліпа, Прохара, Ніканора, Цімона, Пармена, Цімоха, Ціта, Халімона, Анісіма, Апапраса, Архіпа, Сілы, Сілуяна, Крыскента, Крыспы, Апянета, Андрона, Стаха, Амплея, Урбана, Нарцыса, Апелы, Арыставула, Радзівона, Агавы, Рухва, Асінкрыта, Пляганта, Герма, Патрова, Гермы, Ліна, Гая, Пілалога, Лукея, Ясона, Сасіпатра, Алімпа (Алімпана), Тэрца, Эраста, Кварта, Яводы, Анцыпара, Кліманта, Сасьпена, Апалоса, Ціхіка, Апахрадзіта, Карпа, Кандрата, Маркі, Зіны, Арыстарха, Пуда, Трахіма, Маркі, Арціма, Акілы, Партуната і Ахайка; Дзяніса Арэапагіта і Сымона Нігера (І). Звг. Тэакціста, ігумена Кукума Сікелійскага (800). Сьвц. Яўстаха I, архіяп. Сэрбскага (каля 1285). Звг. Ахілы, дыякана Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Звгмч. Зосіма і мч. Апанаса (ІІІ-ІV).

                    Літ. – Апп.: Рым. 96 пач., VIII. 2-13. Лк. 50 пач., X. 1-15.


Чацьвер

5 / 18 Конадзень Богааб’яўленьня. Стмч. Тэапемпта, яп. Нікамідзійскага, і мч. Хвіёны валхва (303). Звг. Сінкліцыкі Александрыйскае (каля 350). Прар. Міхея (IX ст. да Н.Х.). Звг. Паланеі (каля 470). Звгг. Хасьціра і Міны (VI). Звг. Рыгора Акрыцкага (каля 820).

Каралеўскія Гадзіны:

На 1-й Гадзіне: Дз. 33 пач., XIII. 25-32. Мц. 5 пач., III. 1-11.

На З-й Гадзіне: Дз. 42 пач., XIX. 1-8. Мк. 1 пач., I. 1-8.

На 6-й Гадзіне: Рым. 91 пач., VI. 3-11. Мк. 2 пач., I. 9-15.

На 9-й Гадзіне: Ціт. 302 пач., II. 11-14, III. 4-7. Мц. 6 пач., III. 13-17.

Літургія сьв. Васіля Вялікага – 1 Кар. 143 пач. ІХ.19-27. Лк. 9 пач., ІІІ. 1-18.

На асьвячэньні вады: 1 Кар.143 пач. (ад пал.), X. 1-4. Мк. 2 пач., I. 9-11.

Дзень посны. Галодная Куцьця.


Пятніца

6 / 19 СЬВЯТОЕ БОГААБ’ЯЎЛЕНЬНЕ. ХРОСТ ГОСПАДА БОГА I ЗБАЎЦЫ НАШАГА ІСУСА ХРЫСТА – ВАДОХРЫШЧА.

Ран. – Мк. 2 пач., I. 9-11.

Літ. сьв. Яна Зал. – Ціт. 302 пач., II. 11-14, III. 4-7. Мц. 6 пач., III. 13-17.

На Вял. асвячэньні вады – 1 Кар. 143 пач.(ад пал.), X.1-4. Мк. 2 пач., I.9-11.

Крыжовы Йсьцеж на Ярдан.

Усяночнае трываньне складаецца зь Вялікага Павячэр’я, Ліціі, Ранішні і 1-е Гадзіны. На Вялікім Павячэр’і пасьля 1-га Трысьвятога сьпяваецца трапар сьвята, пасьля 2-га — Кандак. Пасьля чытаньня “Слава ў вышынях Богу...” — Ліція.

На Ранішні Вялічаньне: “Узьвялічваем Цябе, Жыцьцядаўча Хрысьце, што дзеля нас цяпер целам хрост прыняў ад Яна ў водах Ярданскіх”. Замест “Пачэсьнейшую” сьпяваем прысьпевы сьвята. 1-ы прысьпеў: “Вялічай, душа мая, Пачэсьнейшую за нябесныя войскі Дзеву Прачыстую, Багародзіцу”.

На Літургіі Антыфоны сьвята, уваходны верш: “Дабраславёны, хто йдзе ў імя Госпадавае, дабраславёныя вы з дому Госпадавага, Бог Госпад, і з’явіўся нам”.

Замест Трысьвятога — “Усе, хто ў Хрыста хрысьціліся, у Хрыста апрануліся.

Алілуя” ("Елицы..."), замест "Дастойна" — "Вялічай, душа... Неразумее кожны народ..." (да адвітаньня). Пасьля заамбоннае малітвы — Вялікае асьвячэньне вады.


Сыбота

7 / 20 Сыбота пасьля Вадохрышча. Пасьлясьвята Богааб’яўленьня.

Усхваленьне слаўнага Прарока, Прадвесьніка і Хрысьцільніка Госпадавага Яна.

Звг. Пахома Кенскага (XVI) (пасоўнае сьвяткаваньне ў сыботу пасьля Богааб’яўленьня).

Літ. – Сб. пасьля Богааб’яўленьня: Эф. 233 пач.,VI.10-17. Мц.7 пач., IV.1-                11.

Прадвесьніку: Дз. 42 пач., ХIХ. 1-8. Ян. 3 пач., I. 29-34.

На Вялікай Вячэрні ўваход, пракімен вялікі: "Бог наш у Нябёсах і на зямлі...".

На Ранішні замест "Пачэсьнейшую" сьпяваем прысьпевы сьвята і Прадвесьніка. Сьпяваецца Вялікае Славаслоўе. 3 гэтага дня да 14 студзеня (с.ст.) – пасьлясьвята Богааб’яўленьня. У будзённыя дні: служба толькі па Мінеі; на Літургіі пасьля ўваходу: "Прыйдзіце, паклонімся... Ратуй нас, Сыне Божы, што ў Ярдане хрысьціўся..."; у канцы Вячэрні, Ранішні і Літургіі адпуст: "Што ў Ярдане...".


Нядзеля

                    8 / 21 Нядзеля 33-я пасьля Сёмухі, пасьля Богааб’яўленьня. Сьпеў 8.

Звгг. Юрага Хазевіта (VII) і Амяльляна Вызнаўцы (IX). Звг. Дамінікі (каля 474). Звг. Рыгора, цудатворцы Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1093). Звг. Рыгора, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII- IV). Стмч. Сідара прасьвітара і зь ім 72-х, у Юр'еве Ліфляндзкім пацярпелых (1472). Стмч. Картэра, прасьвітара Кесарыі Кападакійскае (304). Мчч. Тахвіля дыякана і Элада (IV). Мчч. Юльляна, Келсія, Антона, Анастаса, мцц. Васіліны і Мар’янілы, сямі юнакоў і 20-ці ваяроў (313). Звг. Гальляша Ягіпецкага (IV). Мч. Аба Тбіліскага (каля 790) /Груз./.

Ран. – ДВ 11-е, Ян. 67 пач., ХХІ. 15-25.

Літ. – Нд. па Богааб.: Эф. 224 пач. (ад пал.), ІV. 7-13. Мц. 8 пач., ІV. 12-17.

Чарг.: 1 Цім. 285 пач. (ад паловы), IV.7-13. Лк. 94 пач., XXІ.1-10. (Нд. пра Закхея)


Панядзелак

9 / 22 Мч. Палуехта (259). Прар. Самея (Х ст. да Н.Х.). Сьвц. Пётры, яп. Севасьціі Армянскае (IV). Звг. Яўстрата цудатворцы (IX).

Тыдзень 34-ы пасьля Сёмухі.


Аўторак

10 / 23 Сьвц. Рыгора, яп. Ніскага (394). Звг. Дамеціяна, яп. Меліцінскага (601). Звг. Маркіяна прасьвітара (V). Звг. Макара Пісемскага (XIV). Дбшч. Хвезвы дыяканісы, сястры сьвц. Рыгора Ніскага (385).


Серада

11 / 24 Звг. Хвядоса Вялікага, супольнага манаскага жыцьця пачынальніка (529). Звг. Хвядоса Антыяхійскага (каля 412).

            Елецкае Чарнігаўскае іконы Божае Маці (1060).

            Звг.: 2 Кар. 176 пач., IV. 6-15. Мц. 43 пач., XI. 27-30.


Чацьвер

12 / 25 Мц. Тацьцяны і зь ёю ў Рыме пацярпелых (226-235). Сьвц. Савы, архіяп. Сэрбскага (1237). Мч. Мерты (284-305). Мч. Пётры Авесаламіта (309-310). Звг. Праксэды Тавенскае (393).

Іконаў Божае Маці, іменаваных "Акафісная" і "Малакакарміцелька".


Пятніца

13 / 26 Мчч. Ярмілы і Стратаніка (каля 315). Мч. Пятра Анійскага (309-310). Звг. Якуба, яп. Нізібійскага (350).


Сыбота

14 / 27 Адвітаньне сьвята Богааб’яўленьня. Звышгодных айцоў, у Сінаі і Раіфе забітых: Ісаі, Савы, Майсея і вучня яго Майсея, Ярэмы, Паўла, Адама, Сяргея, Домна, Прокла, Іпата, Ісака, Макара, Маркі, Вен’яміна, Аўсея, Гальляша і іншых зь імі (IV-V). Роўнаап. Ніны, асьветніцы Грузіі (335). Звг. Язэпа Аналіціна Раіфскага (IV). Звг. Хвядула (V). Звг. Сьцяпана (VIII).

Ран. - Мц. 34 пач. (ад паловы), X. 1-8.

Літ. – Роўнаап.: 1 Кар. 131 пач., IV. 9-16. Мц. 104 пач., XXV. 1-13.

На Ранішні замест "Пачэсьнейшую" сьпяваем прысьпевы сьвята. Пры спалучэньні службы адвітаньня Богааб’яўленьня з поліялейнай службай роўнаап. Ніны трэба кіравацца Маркавым разьдзелам Тыпікона пад 25 траўня пра спалучэньне службы адвітаньня Ўшэсьця са службай Аднойдзеньня галавы Яна Прадвесьніка.


Нядзеля

                     15 / 28 Нядзеля пра мытніка і фарысэя. Сьпеў 1.

Звгг. Паўла Фівейскага (341) і Яна Кустніка (V). Звгмч. Пансоха (249-251). Звгг. Прохара (X) і Гаўрылы (XI) /Сэрб./. Сьвц. Гарасіма, патрыярха Александрыйскага (1714).

Ран. – ДВ. 1-е, Мц. 116 пач., XXVIII. 16-20.

Літ. – 2 Цім. 296 пач., ІІІ. 10 -15. Лк. 89 пач., ХVІІІ. 10-14.

Пачатак Поставае Трыёдзі.


Панядзелак

16 / 29 Пакланеньне пачэсным кайданам ап. Пятра. Мчч. Спаўсіпа, Аляўсіпа, Меласіпа і бабкі іхнае Леанілы і зь імі Нявона, Турвона, Явілы (161-180). Мч. Данакта чытара (II)

Літ. – 2 Цім. 296 пач., ІІІ. 10 -15. Лк. 89 пач., ХVІІІ. 10-14.

Тыдзень Суцэльны (у сераду і пятніцу посту няма).


Аўторак

                    17 / 30 Звг. Антона Вялікага (356). Звг. Антона Дымскага (1224).

Ран. – Мц. 43 пач., XI. 27-30.

Літ. – Звг.: Жыд. 335 пач., XIII. 17-21. Лк. 24 пач., VI. 17-23.


Серада

18 / 31 Сьвцц. Апанаса (373) і Кірылы (444), архіяпіскапаў Александрыйскіх. Звг. Маркіяна Кірскага (каля 388).

            Літ. – сьвцц.: Жыд. 334 пач., ХІІІ. 7-16. Мц. 11 пач., V. 14-19.ЛЮТЫ 2018

с.ст. / н.ст.

Студзень

Чацьвер

19 / 1 Звг. Макара Вялікага, Ягіпецкага (390-391). Сьвц. Маркі, архіяп. Эфескага (1444). Звг. Макара, посьніка Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Звг. Макара, дыякана Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мц. Апрасьсі дзевы (303). Звг. Макара Александрыйскага (394-395). Звг. Антона, слупніка Марткопскага (VI) /Груз./. Сьвц. Арсеня, архіяп. Керкірскага (VIII). Звг. Яўхіма вызн. (XX) /Груз./.


Пятніца

20 / 2 Звг. Яўхіма Вялікага (473). Звгг. Яўхіма схімніка (XIV) і Лаўрына затворніка
(XIII-XIV), Пячэрскіх, у Дальніх пячорах. Мчч. Іны, Піны і Рымы (І-ІІ). Мчч. Васа, Яўсея, Яўціха і Васіліда (303).

Ран. – Мц. 43 пач., XI. 27-30.

Літ. – звг.: Жыд. 335 пач., XIII. 17-21. Лк. 24 пач., VI. 17-23.


Сыбота

22 / 3 Звг. Максіма вызн. (662). Мч. Няхвіта (303-305). Мчч. Яўгена, Кандзіда, Валяр’яна і Акілы (III). Мц. Агнеты дзевы (каля 304). Мч. Настася (662).

Кцітарскае (IV) і іменаванай "Радасьць" ("Атрада"), або "Суцяшэньне" (807), Ватапедскіх іконаў Божае Маці.


Нядзеля

                      22 / 4 Нядзеля пра блуднага сына. Сьпеў 2.

Ап. Цімоха (каля 96). Звгмч. Анастаса Пярсідзкага (628). Звгмч. Анастаса,                 дыякана

Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Мчч. Манойлы, Юрага, Пётры, Лявона япіскапаў, Сіёна, Гаўрылы, Яна, Лявона, Парода прасьвітараў і іншых 377-мі (каля 817).

Ран. – ДВ 2-е, Мк. 70 пач., ХVІ. 1-8.

Літ. – 1 Кар. 135 пач., VI. 12-22. Лк. 79 пач., ХV. 11-32.


Панядзелак

23 / 5 Стмч. Кліманта, яп. Анкірскага, і мч. Агатангела (312). Звг. Генадзя Магілёўскага, Кастрамскога і Любімаградзкага (1565). Звг. Маўсімы Сірына (IV). Звг. Саламана маўчальніка (каля 400). Сьвц. Паўліна Міласьцівага, яп. Ноланскага (431). Памяць VI Сусьветнага Сабору (680-681).


Аўторак

24 / 6 Звг. Аксіньні (V). Мчч. Вавілы Сіцылійскага і вучняў яго Цімоха і Агапа (III). Звг. Македона, сірыйскага пустэльніка (каля 420). Перанясеньне мошчаў звгмч. Анастаса Персіяніна (VII). Дбшч. Валянціны Мінскае (1966).

Літ. - Кал. 249 пач. (ад пал.), І. 3-6. Лк.. 81 пач., XVI. 10-15.


Серада

25 / 7 Сьвц. Рыгора Багаслова, архіяпіскапа Канстанцінопальскага (389). Стмч. Уладзімера, мітр. Кіеўскага (1918). Мц. Піліцаты і сыноў яе: Январа, Фэлікса, Піліпа,

Салівона, Аляксандра, Віталя і Марцыяла (каля 164). Звг. Паплея Сірыйскага (каля 380). Звг. Маруты пеўчага (каля 430).

Іконы Божае Маці "Спатолі мае журботы".

сьвц.: 1 Кар., 151 пач., ХII. 1-11. Ян. 36 пач., X, 9-16.


Чацьвер

26 / 8 Звгг. Ксенапонта, жонкі яго Марыі і сыноў іх Аркадзя і Яна (V-VI). Звг. Ксенапонта Рабейскага (1262). Мчч. Анана прасьвітара, Пётры, цямнічнага вартаўніка, і зь імі сямі ваяроў (295). Звг. Сымона Ветхага (каля 390). Перанясеньне мошчаў звг. Хведара, ігумена Студзійскага (845). Сьвц. Язэпа, архіяп. Салунскага (830). Дбрв. Давыда III Аднаўляльніка, цара Іверыі і Абхазіі (1125) /Груз/.


Пятніца

                    27 / 9 Перанясеньне мошчаў сьвц. Яна Залатавуснага (438).

                    Ран. – Ян. 35 пач. (ад паловы), X. 1-9.

                    Літ. – сьвц.: Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII. 2. Ян. 36 пач., X. 9-16.


Сыбота

                    28 / 10 Усяленская бацькоўская памінальная (скаромная) сыбота.

Звг. Ахрэма Сірына (373-379). Звг. Ахрэма Пячэрскага, яп. Пераяслаўскага (каля 1098). Звг. Паладзя пустэльніка (IV). Звг. Ісака Сірына, яп. Ніневійскага (VII). Суморынскае-Тоцемскае іконы Божае Маці.

Літ. – Кар. 146 пач., Х. 23-28. Лк. 105 пач., ХХI. 8-9, 25-27, 33-36.

За супакой: 1 Сал. 270 пач., IV. 13-17. Ян. 16 пач., V. 24-30.

Пасьля Ранішні і Літургіі зьвершваюцца Паніхіды.


Нядзеля

                     29 / 11 Нядзеля Скаромная, аб Страшным Судзе. Сьпеў 3.

Перанясеньне мошчаў стмч. Ігната Баганосьбіта (107). Сьвц. Лаўрына, затворніка Пячэрскага, яп. Тураўскага, у Блізкіх пячорах (1194)*. Мчч. Рамана, Якуба, Хвілахвея, Іпярыхі, Авіва, Юльляна і Парыгора (297). Мчч. Салівона япіскапа, Лукаша дыякана і Макея чытара (312).

Ран. – ДВ 3-е, Мк. 71 пач., ХVІ. 9-20.

Літ. – 1 Кар. 140 пач., VІІІ.8 - ІХ.2. Мц. 106 пач., ХХV. 31-46.

*Сьвц.: Жыд. 318 пач., VII.26 – VІІІ. 2. Ян. 36 пач., Х. 9-16.

Загавіны на мяса.


Панядзелак

30 / 12 Масьляны тыдзень (суцэльны). Сабор усяленскіх настаўнікаў і сьвяценьнікаў Васіля Вялікага, Рыгора Багаслова і Яна Залатавуснага. Стмч. Гіпаліта і зь ім мчч. Кенсарына, Савіна, Хрысы дзевы і інш. 20-ці мчч. (III). Звг. Зянона, посьніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Звг. Зянона, вучня сьвц. Васіля Вялікага (V). Мч. Тахвіля Новага (784). Дбрв. Пётры, цара Баўгарскага (967).

Ран. – сьвцц.: Ян. 36 пач. Х. 9-16

Літ. – сьвцц.: Жыд. 334 пач., ХІІІ. 7-16. Мц. 11 пач., V. 14-19.


Аўторак

31 / 13 Бясср. мчч. Кіра і Яна і зь імі мцц. Апанасьсі і дачок яе Хвядоцьці, Тэакцісты і Яўдохі (311). Сьвц. Мікіты, затворніка Пячэрскага, яп. Ноўгарадзкага (1108). Мчч. Віктарына, Віктара, Нічыпара, Клаўдзя, Дзіядора, Серапіёна і Папея (251).


Люты

Серада

1 / 14 Перадсьвята Сустрэчы Госпадавае. Мч. Трыхвана (250). Мц. Перпятуі, мчч. Саціра, Рэваката, Сатарніла, Сэкунда і мц. Піліцытаты (202-203). Звг. Пётры Галаційскага (429). Звг. Вендзім’яна, пустэльніка Віфінійскага (каля 512).

Літургіі няма.

На 6-й Гадзіне: Ёйл. ІІ. 12-26. На Вячэрні: Ёйл. ІІІ. 12-21.

Пачынаючы зь Вячэрні набажэнствы правяцца падобна вялікапосным: пасьля “Цяпер адпускаеш” – паставыя трапары з паклонамі. У канцы Вячэрні, Вял. Павячэр’я, Палуначніцы, Ранішні, кожнае Гадзіны, Выяўленчых – малітва звг. Ахрэма Сірына з паклонамі. На Ранішні “Алілуя” на сьпеў Актоіха, Тройчныя. Каноны Актоіха, Мінэі, Трыёдзі з трыпесьняцамі. Вялікапосныя трапары на Гадзінах і Дабрашчасныя на Выяўленчых чытаюцца.


Чацьвер

                      2 / 15 СУСТРЭЧА ГОСПАДА НАШАГА ІСУСА ХРЫСТА.

Звг. Шыё Мгвімскага (VI) /Груз./ (рух.)

Ран. – Лк. 8 пач., ІІ. 25-32.

Літ. – Сустрэчы: Жыд. 316 пач., VІІ. 7-17 ; Лк. 7 пач., ІІ. 22-40.

Асьвячэньне сьвечак.


Пятніца

3 / 16 Пасьлясьвята Сустрэчы. Праўў. Сымона Багапрыімцы і Ганны прарочыцы. Роўнаап. Міколы, архіяп. Японскага (1912) /Рас./. Дбрв. кн. Сьвятаслава Юр’ева-Польскага (Уладзімерскага) (1253). Дбрв. кн. Рамана Угліцкага (1285). Сьвц. Сымона, яп. Полацкага, яп. Цьвярскога (1289)*. Прар. Азара (Хст. да Р.Х.). Мчч. Папея, Дзіядора, Клаўдзіяна (250). Мчч. Адрыяна і Авула (каля 308-309). Мч. Уласа Кесарыйскага (III).

На 6-й Гадзіне: Зах., VIII. 7-17. На Вяч.: Зах., VIII. 19-23.

Літургія ня служыцца.

(Ран. – сьвц.: Ян. 35 пач., Х. 1-9.

Літ. – сьвц.: Жыд. 318 пач., VII.26 – VIII.2. Ян. 36 пач., Х. 9-16.) - пераносіца на Сб.


Сыбота

4 / 17 Усіх звышгодных айцоў, у подзьвігу праслаўленых /пас./. Звг. Сідара Пелусіёцкага (436-440). Дбрв. вял. кн. Юрага Ўсеваладавіча Уладзімерскага (1238). Мч. Ядора (III). Стмч. Аўрама, яп. Арвільскага (каля 344--347). Звг. Мікалая вызн., ігумена Студзійскага (868). Звгмч. Антона Супрасльскага (ХVІ)*.

Літ. – звгг.: Гал. 213 зач., V.22 – VI.2 ; Мц. 43 зач., ХІ. 27-30.


Нядзеля

                    5 / 18 Нядзеля Запускавая, Даравальная. Успамін пра Адамава выгнаньне.                             Сьпеў 4.

Адвітаньне Сустрэчы Госпадавае. Мц. Агаты (251). Сьвц. Хвядоса, архіяп. Чарнігаўскага (1696). Мц. Хвядулы і мчч. Эладзя, Макара і Явагры (каля 304).

Ялецкае-Чарнігаўскае (1060); Сіцылійскае, або Дзіўнагорскае (1092); іменаванай "Сысканьне загінулых" іконаў Божае Маці.

Ран. – ДВ 4-е, Лк. 112 пач.,ХХІV. 1-12.

Літ. – Рым. 112 пач., ХІІІ.11 – ХІV.4. Мц. 17 пач., VI. 14-21.

Запускі на Вялікі Пост. Чын выбачэньня па Вячэрні.


Панядзелак

6 / 19 Тыдзень 1-ы Вялікага Посту. Звг. Вакулы яп. Смірнскага (каля 100). Звгг. Варсанупа Вялікага і Яна Прарока (VI). Сьвц. Хвота, патр. Канстанцінопальскага (891). Мцц. Дарахвеі, Хрысьціны, Калісты і мч. Тахвіля (288-300). Мч. Юльляна (312). Мц. Фаўсты і мчч. Авіласа і Максіма (305-311). Мцц. Марты і Марыі і брата іх звгмч. Лікарыёна юнака.

На 6 Гадзіне – Іс. І. 1-20. На Вяч. – Быц. І. 1-13. Прып. І. 1-20.

У першыя 4 дні тыдня на Вялікім Павячор’і сьпяваецца Вялікі Канон звг. Андрэя Крыцкага.


Аўторак

7 / 20 Звг. Пархвена, яп. Лампсакійскага (IV). Звг. Лукаша Эладзкага (каля 946). Мчч. 1003-х Нікамідзійскіх (303).

На 6 Гадзіне – Іс. І. 19 – ІІ.3. На Вяч. – Быц. І.24 – ІІ.3. Прып. І. 20-33.


Серада

8 / 21 Вмч. Хведара Страцілата (319). Прар. Захара Серпавідца з 12-ці (каля 520 да Н.Х.). Сьвц. Савы II, архіяп. Сэрбскага (1268-1269).

Літургія Першасьвячаных Дароў.

На 6 Гадзіне – Іс. ІІ. 3-11. На Вяч. – Быц. І.24 – ІІ.3. Прып. ІІ. 1-22.


Чацьвер

9 / 22 Мч. Нічыпара, з Антыяхіі Сірскае (каля 257). Звг. Панкрата Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Стмчч. Марцэля, яп. Сікялійскага, Пілагры, яп. Кіпрскага, і Панкрата, яп. Таўрамянійскага (I).

                        На 6 Гадзіне – Іс. ІІ. 11-21. На Вяч. – Быц. ІІ.14 -19. Прып. ІІІ. 1-18.

Пятніца

10 / 23 Стмч. Харлама і зь ім мчч. Пархвіра, Ваптаса і трох мучаніц (202). Дбрв. кн. Ганны Наўгародзкае (XI). Звг. Прохара Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1107). Праў. Галіны (III). Мцц. дзеў Анапы, Валянціны і Паўлы (308).

Іконы Божае Маці "Вогнепадобная".

Літургія Першасьвячаных Дароў.

На 6 Гадзіне – Іс. ІІІ. 1-14. На Вяч. – Быц. ІІ.20 – ІІІ.20. Прып. ІІІ. 19-34.

Сыбота

11 / 24 Хведараўская сыбота. Вмч. Хведара Цірана /рух./. Стмч. Уласа, яп. Себасьційскага (каля 316). Дбрв. кн. Усевалада, у сьв. Хросьце Гаўрылы, Пскоўскага (1138). Праў. Хвядоры, царыцы Грэцкае, якая аднавіла шанаваньне сьвятых іконаў (каля 867).

Літ. Яна Зал. – Жыд. 303 пач., I. 1-12. Мк. 10 пач., II. 23 – ІІІ.5.

                    Вмч.: 2 Цім. 292 пач., ІІ.1-10. Ян. 52 пач., ХV. 17 – ХVІ. 2.


Нядзеля

                    12 / 25 Нядзеля 1-я Вялікага посту. Перамога Праваслаўя. Сьпеў 5.

Сьвц. Мялента, архіяп. Антыяхійскага (381). Звг. Марыі, званай Марынам, і бацькі ейнага Яўгена (VI). Сьвц. Антона, патр. Канстанцінопальскага (895).

Іверскае іконы Божае Маці.

Літургія сьв. Васіля Вялікага.

Ран. – ДВ 5-е, Лк. 113 пач., ХХІV. 12-35.

Літ. – Жыд. 329 пач. (ад паловы), ХI. 24-26, 32 – ХІІ. 2. Ян. 5 пач., I. 43-51.

Пасьля Літургіі зьвершваецца Малебен Перамогі Праваслаўя:

Рым.121 пач. XVI. 17-20, Мц. 75 пач., XVIII. 10-18.


Панядзелак

                    13 / 26

Звг. Марцім’яна (V). Звгг. Зоі і Хаціньні (Сьвятланы) (V). Звг. Яўлога, архіяп. Александрыйскага (607-608). Звг. Стэфана, у манастве Сымона, цара Сэрбскага, міратачывага (1200). Сьвц. Юрага (Георгія), архіяп. Магілёўскага і Беларускага (1795)*.

Тыдзень 2-гі Вялікага посту.


Аўторак

14 / 27 Звг. Аксёна (каля 470). Роўнаап. Кірылы, настаўніка Славянскага (869). Звг. Ісака, затворніка Пячэрскага (каля 1090) і 12-ці грэкаў, будаўнікоў саборнае Засьненскае царквы Кіева-Пячэрскае Лаўры (XI), у Блізкіх пячорах. Звг. Марана, пустэльніка Сірыйскага (IV). Сьвц. Аўрама, яп. Карыйскага (V).


Серада

15 / 28 Ап. зь 70-ці Анісіма (каля 109). Звг. Пахнута, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Звгг. Пахнута і дачкі ягонае Еўпрасіньні (V). Звг. Яўсея, пустэльніка Сірыйскага (V).

*Віленскае (перанясеньне ў Вільню ў 1495 г.) і Далмацкае (1646) іконаў Божае Маці.

Літургія Першасьвячаных Дароў.

*Багародзіцы: Плп. 240 пач., ІІ. 5-11; Лк. 54 пач., Х. 38-42, ХІ. 27-28.


САКАВІК 2018


Люты

Чацьвер

16 / 1 Мчч. Памхвіла прасьвітара, Валента дыякана, Паўла, Пархвіра, Сялеўка, Хвядула, Юльляна, Самойлы, Гальляша, Данілы, Ярэмы, Ісая (307-309). Мчч. Пярсідзкіх у Марціропалі (IV). Звг. Марухвы, яп. Месапатамскага (422).

Пятніца

17 / 2 Вмч. Хведара Цірана (каля 306). Звг. Хведара маўклівага, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Праў. Мар’ямы, сястры ап. Піліпа (I). Аднойдзеньне мошчаў мч. Міны Калікяляда (867-889).

Літургія Першасьвячаных Дароў.


Сыбота

18 / 3 Бацькоўская сыбота. Сьвц. Льва, папы Рымскага (461). Сьвц. Агапіта вызн., яп. Сінадзкага (IV). Сьвц. Плавіяна вызн., патрыярха Цараградзкага (449-450).

Літургія сьв. Яна Залатавуснага.

Літ. – Жыд. 309 пач., ІІI.12 – 16. Мк. 6 пач., I. 35-44.

                        За супакой.: 1 Сал. 270 пач. ІV.13-17. Ян. 16 пач. V. 24-30.

Нядзеля

                    19 / 4 Нядзеля 2-я Вялікага посту. Сьпеў 6.

Сабор усіх Сьвятых Кіева-Літоўскае Мітраполіі (Х-ХVІІ), у тым ліку cабор усіх звгг. айцоў Кіева-Пячэрскіх (пер.). Сьвц. Рыгора Паламы, архіяп. Тэсаланікійскага (пер.).

Апп. зь 70-ці Архіпа і Халімона і мц. роўнаап. Апхеі (І). Звг. Хведара Санаксарскага (1791). Мчч. Максіма, Хвядота, Ісіхея, мц. Аскліпядоты (305-311). Звгг. Яўгена і Макара вызнн., прасьвітараў Антыяхійскіх (363). Звг. Дасіхвея (VII), вучня звг. авы Дарацея. Звг. Равулы (каля 530).

Ран. – ДВ. 6-е, Лк. 114 пач., XXIV. 36-53.

Літ. сьв. Васіля Вял. – Жыд. 304 пач., I.10 – ІІ.3. Мк. 7 пач., II. 1-12.

    Сабор сьвв.: Жыд.330 пач., ІІІ.12-16. Мц.38, Х.32-33, 37-38, ХІХ.27-30.

    (Сьвц.: Жыд. 318., VII.26 – VIII.2. Ян. 36 пач., Х. 9-16.


Панядзелак

                    20 / 5 Звг. Льва, яп. Катанскага (каля 780). Дбрв. кн. Яраслава Мудрага, у                             сьвятым Хросьце Юрыя (1054). Звг. Агапона Пячэрскага, у Дальніх пячорах                         (XIII—XIV). Звгмч. Карнілы Пскова-Пячэрскага (1570) /Расійск./. Стмч.                                   Садоніка, яп. Пярсідзкага, і зь ім 128 мчч. (342-344). Звг. Агапона, папы                                 Рымскага (682).

Тыдзень 3-і Вялікага посту.


Аўторак

21 / 6 Звг. Цімоха ў Сімволях (795). Сьвц. Яўстаха, архіяп. Антыяхійскага (337). Сьвц. Юрага, яп. Амастрыдзкага (802-811).

Казельшчанскае іконы Божае Маці (1881).