Беларускі Праваслаўны Царкоўны КАЛЯНДАР на 2020 год

с.ст. / н.ст.           СТУДЗЕНЬ 2020


Сьнежань 2019
Серада
19 / 1 Мч. Баніхвата (290). Звг. Ільлі Морамца, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1188). Мчч. Гальляша, Прова і Арыса, ягіпцянаў (308). Мчч. Палуехта і Цімоха дыякана (IV). Сьвц. Баніхвата Міласьцівага, яп. Ферантыйскага (VI). Сьвц. Рыгора, яп. Амірыцкага (каля 552). Праў. Аглаіды.
Лагішынскае* іконы Божае Маці.
Працяг 40-дзённага посту перад Калядамі (да 6 студзеня ўключна).
Чацьвер
20 / 2 Перадсьвята Нараджэньня Хрыстовага. 
Стмч. Ігната Баганосьбіта (107). Звг. Ігната, архім. Пячэрскага, у Дальніх пячорах (1435). Сьвц. Пілагона, яп. Антыяхійскага (каля 323). Сьвц. Данілы, архіяп. Сэрбскага (1338). 
Навадворскае (Суражскае)* (ХІV) і Ленькаўскае (Ноўгарад-Северскае) "Збавіцелька тонучых" іконаў Божае Маці. 
Літ. – cтмч.: Жыд. 311 пач., IV.14 - V.6.  Мк. 41 пач., IX. 33-41.
Ад гэтага дня да адвітаньня Богааб’яўленьня Актоіх у будзёныя дні не пяецца.

Пятніца
21 / 3  Мц. Юльляны і зь ёю 500 мужоў і 130 жанчын, у Нікамідзіі пацярпелых (304). Сьвц. Хвіларэта, мітр. Кіеўскага (1857). Мч. Тэмістокля (251). 
 
Сыбота
22 / 4      Сыбота перад Калядамі. Вмц. Анастасьсі Аковазбаўляльніцы (каля 304). Мчч. Хрысагона, Хвядоты, Явода, Аўтуха і інш. (каля 304).
Літ. сьв. Яна Зал.: Сб. перад Н.Х. – Гал. 205 пач., IІІ. 8 -12. Лк. 72 пач., ХІII. 18-29;
вмц.: Гал. 208 пач., ІІІ.23-29; Лк. 33 пач., VІІ. 36-50. 

Нядзеля
23 / 5    Нядзеля 29-я пасьля Сёмухі, перад Калядамі, сьвятых айцоў.  Сьпеў 4. 
10-ці мчч. Крыцкіх: Хвядула, Сатарніна, Яўпора, Геласея, Яўнікея, Зотыка, Пампея, Агатопуса, Васіліда і Эварэста (III). Звг. Ніхвана, яп. Кіпрскага (IV). Звг. Паўла, яп. Неакесарыйскага (IV).
Ран. – ДВ 7-е, Ян 63 пач., ХХ.1-10.
Літ. сьв. Яна З.: Нд.перад Н.Х. – Жыд.328 пач., ХІ.9-10,17-23,32-40. Мц.1 пач., I.1-25. 
      чарг.:  Кал.250 пач., І. 12-18 (Нд. 28); Лк. 85 пач., ХVІI.12-19.

Панядзелак
24 / 6      Конадзень Хрыстовага Нараджэньня – Калядны Сьвяты Вечар. Звгмц. Аўгіньні і зь ёю мчч. Прота, Яканта і Клаўдзіі (каля 262). Звг. Міколы манаха (IX).
Тыдзень 30-ы пасьля Сёмухі. Строгі пост (адна трапеза). Посная Куцьця. 
Каралеўскія Гадзіны: (Гадзіны Павячэр’я:)
1-я Гадзіна: Жыд. 303 пач.- I, 1-12. Мц. 2 пач., I, 18-25.  
3-я Гадзіна: Гал. 208 пач., ІІІ, 23-29. Лк. 5 пач. II, 1-20.  
6-я Гадзіна: Жыд. 304 пач., I, 10 - II, 3. Мц. 3 пач., II, 1-12. 
9-я Гадзіна: Жыд. 306 пач., II, 11-18. Мц. 4 пач., 11, 13-23. 
Літ. сьв. Вас. В. – Жыд.303 пач., І.1-12; Лк.5 пач., IІ.1-20.

Аўторак
25 / 7    НАРАДЖЭНЬНЕ ГОСПАДА БОГА I ЗБАЎЦЫ НАШАГА ІСУСА ХРЫСТА – КАЛЯДЫ.
Пакланеньне сьвв. мудрацоў: Мельхіёра, Кашпара й Балтазара.
Берасьцейскае* іконы Божае Маці.
3ь 7 да 19 студзеня (н.ст.) ўключна – Сьвяткі (усяядны пярыяд , няма посту ў сераду і пятніцу, 5/18 студзеня – Конадзень Вадохрышча, дзень посны).
Ран. – Мц. 2 пач., I, 18-25. 
Літ. сьв. Яна Зал. – Гал. 209 пач., IV. 4 -7. Мц. 3 пач., II. 1-12.
Усяночнае трываньне складаецца зь Вялікага Павячэр'я, Ліціі, Ранішні і 1-е Гадзіны. На Вялікім Павячэр'і пасьля 1-га Трысьвятога пяецца Трапар сьвята, пасьля 2-га – Кандак сьвята. Пасьля чытаньня "Слава ў вышынях Богу..." – на Ліціі і на Сьціхоўне ўсё сьвята. На Ранішні Вялічаньне: "Узьвялічваем Цябе, Жыцьцядаўца Хрысьце, што дзеля нас цяпер целам нарадзіўся ад Беззаганнае й Прачыстае Дзевы Марыі". Пасьля Евангельля і 50-е Псальмы – "Слава", сьпеў 2-гі: "Усе сёньня радасьцю напаўняюцца, Хрыстос родзіцца ад Дзевы", "І цяпер" – сьпеў той самы: "Усе сёньня радасьцю напаўняюцца, Хрыстос нарадзіўся ў Бэтлееме". Замест "Пачэсьнейшую" пяем прысьпевы сьвята. 1-шы прысьпеў: "Вялічай, душа мая, Пачэсьнейшую й Слаўнейшую за нябесныя войскі, Дзеву Прачыстую Багародзіцу". 
На Літургіі: антыфоны сьвята, уваходны верш: "З улоньня, да золаку нарадзіла Цябе, сьцвярджае Госпад і не зракаецца: Ты — сьвятар на вякі паводле чыну Мельхісадэкаваму". Замест Трысьвятога — “Усе, хто ў Хрыста хрысьціліся...” ("Елицы..."). Замест "Дастойна" — "Вялічай, душа... Пачэсьнейшую й слаўнейшую..." (да адвітаньня). Прычасны "Збаўленьне паслаў Госпад людзям Сваім". У будзёныя дні пасьлясьвята ў часе Літургіі на Малым Уваходзе – "Прыйдзіце, паклонімся і прыпадзем да Хрыста, збаў нас, Сыне Божы, народжаны ад Дзевы, пяём Табе: алілуя".

Серада
26 / 8 Пасьлясьвята Калядаў. Усхваленьне Прасьвятое Багародзіцы. Стмч. Яўхіма, яп. Сардыйскага (каля 840). Звг. Канстанціна Сінадзкага (VIII). Звг. Аварэста (825). 
Віленска-Вастрабрамскае, “Трох радасьцяў”, “Міласьцівае”, Барлаўскае "Дабрашчаснае Ўлоньне" (1392) іконаў Божае Маці.
Літ. – Багародзіцы: Жыд. 306 пач., II. 11-18; Мц. 4 зач., II. 13-23.

Чацьвер
27 / 9 Апостала першамч. і архідыякана Стахвана (34). Звг. Хведара Накрэсьленага, вызн. (каля 840). Сьвц. Хведара, архіяп. Канстанцінопальскага (каля 686).
Літ. – Першамч.: Дз. 17 пач., VI. 8-15; VII. 1-5, 47-60. Мц. 87 зач., XXI. 33-42.

Пятніца
28 / 10 Мчч. 20000, у Нікамідзіі ў царкве спаленых, і іншых, там жа па-за царквою пацярпелых: Глікера прасьвітара, Зянона, Тахвіля дыякана, Дораха, Мардоны, Мігдоны дыякана, Індыса, Гаргоны, Пётры, Яўхіма, мцц. Агаты, Домны, Тахвілі і інш. (302). Ап. зь 70-ці Ніканора (34).

Сыбота
29 / 11 Сыбота пасьля Калядаў. Мчч. 14 тысячаў дзяцей, забітых у Бэтлееме на Ірадаў загад (І). Звг. Марцэля, ігумена манастыра "Няўсыпных" (485). Звгг. Маркі магілакапальніка, Тахвіля і Яна Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (XI—XII). Звг. Лаўрына схіархім., Чарнігаўскага (1950). Звг. Хвадзея вызн. (818). 
Літ. – Сб. па Н.Х.: 1 Цім. 288 пач., VІ. 11-16; Мц.46 пач. (ад пал.), ХІІ. 15-21.
чарг.: Эф. 228 пач., V. 1-8. Лк. 74 пач., ХIV. 1-11;
мчч.: 2 Кар. 180 пач., V. 15-21. Мц. 4 пач., II. 13-23.

Нядзеля
30 / 12 Нядзеля 30-я пасьля Сёмухі, пасьля Калядаў. Сьпеў 5.
Сьвятых Богаайцоў: праўдных Язэпа Абручніка, Давыда цара і Якуба, брата Госпадавага. Мц. Анісьсі (285-305). Стмч. Зотыка прасьвітара (IV). Ап. з 70-ці Цімона (I). Мч. Пілітара Нікамідзійскага (311). Звг. Хвядоры Кесарыйскае (VIII). Звг. Хвядоры Цараградзкае (940). 
Ран. – ДВ 8-е, Ян. 64 пач., XХ. 11-18. 
Літ. – Нд. пасьля Калядаў:  Гал. 200 пач., I. 11-19; Мц. 4 пач., ІІ.13-23;
чарг.: Кал. 258 пач., ІІI. 12-16; Лк. 91 пач., ХVІІІ. 18-27.

Панядзелак
31 / 13 Адвітаньне сьвята Калядаў. Сьвятых Богаайцоў: праўдных Язэпа Абручніка, Давыда цара і Якуба, брата Госпадавага. Звг. Маланьні Рымлянкі (439). Сьв. Дасіхвея вызн., мітр. Заграбзкага (1945).
Тыдзень 31-ы пасьля Сёмухі.

Студзень 2020
Аўторак
1 / 14  АБРЭЗАНЬНЕ-НАЙМЕНАВАНЬНЕ ГОСПАДАВАЕ. Сьвц. Васіля Вялікага, архіяп. Кесарыі Кападакійскае (379). Сьвц. Пётры Магілы, мітр. Кіеўскага і ўсяе Русі (1647). Мч. Васіля Анкірскага (каля 362). Сьв. Мільцэсі, маці сьвц. Васіля Вялікага (IV). 
Літургія сьв. Васіля Вялікага.
Ран. – Ян. 36 пач., X. 9-16. 
Літ. – Абрэзаньня: Кал. 254 зач., II. 8-12; Лк. 6 пач., II. 20-21, 40-52. 
            Сьвц.: Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII. 2;  Лк. 24 пач., VI. 17-23.
На Літургіі замест "Дастойна"— "За Цябе радуецца...".
Зьвершваецца малебны чын на пачатак Новага году.

Серада
2 / 15 Перадсьвята Богааб’яўленьня. Сьвц. Сільвэстра, папы Рымскага (335). Звг. Сільвэстра Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Стмч. Тэагена, яп. Парыйскага (каля 320). Звг. Серахвіма Сароўскага (1833) /Рас./.

Чацьвер
3 / 16  Прар. Молаха (400 г. да Н.Х.). Мч. Гардзея (IV). Звг. Жэнэв’евы Парыжскае (512). 

Пятніца
4 / 17 Сабор 70-ці апосталаў: Якуба, брата Госпадавага, Маркі й Лукаша дабравесьнікаў, Клявопы, Сымона, Варнавы, Ясея (Юста), Хвадзея, Ананя, першамч. архідыякана Стахвана, Піліпа, Прохара, Ніканора, Цімона, Пармена, Цімоха, Ціта, Халімона, Анісіма, Апапраса, Архіпа, Сілы, Сілуяна, Крыскента, Крыспы, Апянета, Андрона, Стаха, Амплея, Урбана, Нарцыса, Апелы, Арыставула, Радзівона, Агавы, Рухва, Асінкрыта, Пляганта, Герма, Патрова, Гермы, Ліна, Гая, Пілалога, Лукея, Ясона, Сасіпатра, Алімпа (Алімпана), Тэрца, Эраста, Кварта, Яводы, Анцыпара, Кліманта, Сасьпена, Апалоса, Ціхіка, Апахрадзіта, Карпа, Кандрата, Маркі, Зіны, Арыстарха, Пуда, Трахіма, Маркі, Арціма, Акілы, Партуната і Ахайка; Дзяніса Арэапагіта і Сымона Нігера (І). Звг. Тэакціста, ігумена Кукума Сікелійскага (800). Сьвц. Яўстаха I, архіяп. Сэрбскага (каля 1285). Звг. Ахілы, дыякана Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Звгмч. Зосіма і мч. Апанаса (ІІІ-ІV).
  Літургіі няма. Каралеўскія Гадзіны:
На 1-й Гадзіне: Дз. 33 пач., XIII. 25-32.  Мц. 5 пач., III. 1-11. 
На З-й Гадзіне: Дз. 42 пач., XIX. 1-8.  Мк. 1 пач., I. 1-8. 
На 6-й Гадзіне: Рым. 91 пач., VI. 3-11.  Мк. 2 пач., I. 9-15. 
На 9-й Гадзіне: Ціт. 302 пач., II. 11-14, III. 4-7.  Мц. 6 пач., III. 13-17. 

Сыбота
5 / 18 Сыбота перад Богааб’яўленьнем. Конадзень Богааб’яўленьня. 
Стмч. Тэапемпта, яп. Нікамідзійскага, і мч. Хвіёны валхва (303). Звг. Сінкліцыкі Александрыйскае (каля 350). Прар. Міхея (IX ст. да Н.Х.). Звг. Паланеі (каля 470). Звгг. Хасьціра і Міны (VI). Звг. Рыгора Акрыцкага (каля 820).
Літ. сьв. Яна З. – Сб. перад Богааб.: 1 Цім. 284 пач., III.14 – IV.5. Мц. 5 пач., III. 1-11.
Вячорня (служыцца каля 2-е гадзіны дня) 1Кар. 143 пач.,ІХ.19-27; Лк. 9 пач., ІІІ. 1-18. 
На Вячорні пасьля Экцяні Просьбы – Вял. асьвячэньне вады: 1 Кар.143 пач. (ад пал.), X. 1-4. Мк. 2 пач., I. 9-11.
Дзень посны.  Галодная Куцьця.

Нядзеля
6 / 19  Нядзеля 31-я пасьля Сёмухі. 
СЬВЯТОЕ БОГААБ’ЯЎЛЕНЬНЕ. ХРОСТ ГОСПАДА БОГА I ЗБАЎЦЫ НАШАГА ІСУСА ХРЫСТА – ВАДОХРЫШЧА.
Ран. – Мк. 2 пач., I. 9-11. 
Літ. сьв. Васіля Вял. – Ціт. 302 пач., II. 11-14, III. 4-7; Мц. 6 пач., III. 13-17. 
На Вялікам асвячэньні вады – 1 Кар. 143 пач.(ад пал.), X.1-4. Мк. 2 пач., I.9-11.
Крыжовы Йсьцеж на Ярдан.
Усяночнае трываньне складаецца зь Вялікага Павячэр’я, Ліціі, Ранішні і 1-е Гадзіны. На Вялікім Павячэр’і пасьля 1-га Трысьвятога сьпяваецца трапар сьвята, пасьля 2-га — Кандак. Пасьля чытаньня “Слава ў вышынях Богу...” — Ліція. 
На Ранішні Вялічаньне: “Узьвялічваем Цябе, Жыцьцядаўча Хрысьце, што дзеля нас цяпер целам хрост прыняў ад Яна ў водах Ярданскіх”. Замест “Пачэсьнейшую” сьпяваем прысьпевы сьвята. 1-ы прысьпеў: “Вялічай, душа мая, Пачэсьнейшую за нябесныя войскі Дзеву Прачыстую, Багародзіцу”. 
На Літургіі Антыфоны сьвята, уваходны верш: “Дабраславёны, хто йдзе ў імя Госпадавае, дабраславёныя вы з дому Госпадавага, Бог Госпад і з’явіўся нам”. Замест Трысьвятога — “Усе тыя, хто ў Хрыста хрысьціліся, у Хрыста апрануліся.
Алілуя” ("Елицы..."), замест "Дастойна" — "Вялічай, душа... Неразумее кожны народ..." (да адвітаньня). Пасьля Водпусту – Крыжовая хада на Ярдан, альбо пасьля заамбоннае малітвы – Вялікае асьвячэньне вады ў храме ці ля храму.

Панядзелак
7 / 20    Пасьлясьвята Богааб’яўленьня. Усхваленьне слаўнага Прарока, Прадвесьніка і Хрысьцільніка Госпадавага Яна.
Тыдзень 32-і пасьля Сёмухі.  
Літ. – Прадвесьніку: Дз. 42 пач., ХIХ. 1-8.  Ян. 3 пач., I. 29-34.
На Вялікай Вячэрні ўваход, пракімен вялікі: "Бог наш у Нябёсах і на зямлі...".
На Ранішні замест "Пачэсьнейшую" сьпяваем прысьпевы сьвята і Прадвесьніка. Сьпяваецца Вялікае Славаслоўе. 3 гэтага дня да 14 студзеня (с.ст.) – пасьлясьвята Богааб’яўленьня. У будзённыя дні: служба толькі па Мінеі; на Літургіі пасьля ўваходу: "Прыйдзіце, паклонімся... Ратуй нас, Сыне Божы, што ў Ярдане хрысьціўся..."; у канцы Вячэрні, Ранішні і Літургіі водпуст: "Што ў Ярдане...".

Аўторак
8 / 21 Звгг. Юрага Хазевіта (VII) і Амяльляна Вызнаўцы (IX). Звг. Дамінікі (каля 474). Звг. Рыгора, цудатворцы Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1093). Звг. Рыгора, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII - IV). Стмч. Сідара прасьвітара і зь ім 72-х, у Юр'еве Ліфляндзкім пацярпелых (1472). Стмч. Картэра, прасьвітара Кесарыі Кападакійскае (304). Мчч. Тахвіля дыякана і Элада (IV). Мчч. Юльляна, Келсія, Антона, Анастаса, мцц. Васіліны і Мар’янілы, сямі юнакоў і 20-ці ваяроў (313). Звг. Гальляша Ягіпецкага (IV). Мч. Аба Тбіліскага (каля 790) /Груз./. 

Серада
9 / 22 Мч. Палуехта (259). Прар. Самея (Х ст. да Н.Х.). Сьвц. Пётры, яп. Севасьціі Армянскае (IV). Звг. Яўстрата цудатворцы (IX). 

Чацьвер
10 / 23 Сьвц. Рыгора, яп. Ніскага (394). Звг. Дамеціяна, яп. Меліцінскага (601). Звг. Маркіяна прасьвітара (V). Звг. Макара Пісемскага (XIV). Дбшч. Хвезвы дыяканісы, сястры сьвц. Рыгора Ніскага (385). 

Пятніца
11 / 24    Звг. Хвядоса Вялікага, супольнага манаскага жыцьця пачынальніка (529). Звг. Хвядоса Антыяхійскага (каля 412). 
Елецкае Чарнігаўскае іконы Божае Маці (1060).
      Літ. – звг.: 2 Кар. 176 пач., IV. 6-15; Мц. 43 пач., XI. 27-30.

Сыбота
12 / 25 Сыбота пасьля Вадохрышча. Мц. Тацьцяны і зь ёю ў Рыме пацярпелых (226-235). Сьвц. Савы, архіяп. Сэрбскага (1237). Мч. Мерты (284-305). Мч. Пётры Авесаламіта (309-310). Звг. Праксэды Тавенскае (393).
Іконаў Божае Маці, іменаваных "Акафісная" і "Малакакарміцелька". 
Літ. – Сб. пасьля Богааб’яўленьня:  Эф. 233 пач.,VI.10-17.  Мц.7 пач., IV.1-11.

Нядзеля
13 / 26 Нядзеля 32-я пасьля Сёмухі, пасьля Богааб’яўленьня. Сьпеў 7.
Мчч. Ярмілы і Стратаніка (каля 315). Мч. Пятра Анійскага (309-310). Звг. Якуба, яп. Нізібійскага (350). Звг. Пахома Кенскага (XVI) (пасоўнае сьвяткаваньне ў сыботу пасьля Богааб’яўленьня).
Ран. – ДВ 10-е, Ян. 66 пач., XХІ. 1-14. 
Літ. – Нд. па Богааб.: Эф. 224 пач. (ад пал.), ІV. 7-13.  Мц. 8 пач., ІV. 12-17.

Панядзелак
14 / 27 Адвітаньне сьвята Богааб’яўленьня. Звышгодных айцоў, у Сінаі і Раіфе забітых: Ісаі, Савы, Майсея і вучня яго Майсея, Ярэмы, Паўла, Адама, Сяргея, Домна, Прокла, Іпата, Ісака, Макара, Маркі, Вен’яміна, Аўсея, Гальляша і іншых зь імі (IV-V). Роўнаап. Ніны, асьветніцы Грузіі (335). Звг. Язэпа Аналіціна Раіфскага (IV). Звг. Хвядула (V). Звг. Сьцяпана (VIII).
Тыдзень 33-ы пасьля Сёмухі. 
Літ. –  Роўнаап.: 1 Кар. 131 пач., IV. 9-16.  Мц. 104 пач., XXV. 1-13.

Аўторак
15 / 28 Звгг. Паўла Фівейскага (341) і Яна Кустніка (V). Звгмч. Пансоха (249-251). Звгг. Прохара (X) і Гаўрылы (XI) /Сэрб./. Сьвц. Гарасіма, патрыярха Александрыйскага (1714).
Серада
16 / 29 Пакланеньне пачэсным кайданам ап. Пятра. Мчч. Спаўсіпа, Аляўсіпа, Меласіпа і бабкі іхнае Леанілы і зь імі Нявона, Турвона, Явілы (161-180). Мч. Данакта чытара (II)
Літ. – 2 Цім. 296 пач., ІІІ. 10 -15.  Лк. 89 пач., ХVІІІ. 10-14.
Чацьвер
17 / 30  Звг. Антона Вялікага (356). Звг. Антона Дымскага (1224). 
Ран. – Мц. 43 пач., XI. 27-30. 
Літ. – Звг.: Жыд. 335 пач., XIII. 17-21.  Лк. 24 пач., VI. 17-23.

Пятніца
18 / 31 Сьвцц. Апанаса (373) і Кірылы (444), архіяпіскапаў Александрыйскіх. Звг. Маркіяна Кірскага (каля 388).
Літ. – сьвцц.:  Жыд. 334 пач., ХІІІ. 7-16.  Мц. 11 пач., V. 14-19.


с.ст. / н.ст.           ЛЮТЫ 2020

Студзень
Сыбота
19 / 1 Звг. Макара Вялікага, Ягіпецкага (390-391). Сьвц. Маркі, архіяп. Эфескага (1444). Звг. Макара, посьніка Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Звг. Макара, дыякана Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мц. Апрасьсі дзевы (303). Звг. Макара Александрыйскага (394-395). Звг. Антона, слупніка Марткопскага (VI) /Груз./. Сьвц. Арсеня, архіяп. Керкірскага (VIII). Звг. Яўхіма вызн. (XX) /Груз./.

Нядзеля
20 / 2 Нядзеля 33-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 8.
Звг. Яўхіма Вялікага (473). Звгг. Яўхіма схімніка (XIV) і Лаўрына затворніка 
(XIII-XIV), Пячэрскіх, у Дальніх пячорах. Мчч. Іны, Піны і Рымы (І-ІІ). Мчч. Васа, Яўсея, Яўціха і Васіліда (303). 
Ран. – ДВ 11-е, Ян. 67 пач., XХI. 15-25. 
Літ.  – 1 Цім. 285 пач. (ад пал.), IV. 9-15;  Лк. 94 пач., ХІХ. 1-10 (Нд.32, аб Закхеі);
звг.: Жыд. 335 пач., ХІІІ. 17-21; Лк. 24 пач., VІ. 17-23.

Панядзелак
22 / 3 Звг. Максіма вызн. (662). Мч. Няхвіта (303-305). Мчч. Яўгена, Кандзіда, Валяр’яна і Акілы (III). Мц. Агнеты дзевы (каля 304). Мч. Настася (662).
Кцітарскае (IV) і іменаванай "Радасьць" ("Атрада"), або "Суцяшэньне" (807), Ватапедскіх іконаў Божае Маці. 
Тыдзень 34-ы пасьля Сёмухі.
Аўторак
22 / 4  Ап. Цімоха (каля 96). Звгмч. Анастаса Пярсідзкага (628). Звгмч. Анастаса, дыякана 
Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Мчч. Манойлы, Юрага, Пётры, Лявона япіскапаў, Сіёна, Гаўрылы, Яна, Лявона, Парода прасьвітараў і іншых 377-мі (каля 817).

Серада
23 / 5 Стмч. Кліманта, яп. Анкірскага, і мч. Агатангела (312). Звг. Генадзя Магілёўскага, Кастрамскога і Любімаградзкага (1565). Звг. Маўсімы Сірына (IV). Звг. Саламана маўчальніка (каля 400). Сьвц. Паўліна Міласьцівага, яп. Ноланскага (431). Памяць VI Сусьветнага Сабору (680-681). 

Чацьвер
24 / 6 Звг. Аксіньні (V). Мчч. Вавілы Сіцылійскага і вучняў яго Цімоха і Агапа (III). Звг. Македона, сірыйскага пустэльніка (каля 420). Перанясеньне мошчаў звгмч. Анастаса Персіяніна (VII). Дбшч. Валянціны Мінскае (1966).

Пятніца
25 / 7 Сьвц. Рыгора Багаслова, архіяпіскапа Канстанцінопальскага (389). Стмч. Уладзімера, мітр. Кіеўскага (1918). Мц. Піліцаты і сыноў яе: Январа, Фэлікса, Піліпа, 
Салівона, Аляксандра, Віталя і Марцыяла (каля 164). Звг. Паплея Сірыйскага (каля 380). Звг. Маруты пеўчага (каля 430). Іконы Божае Маці "Спатолі мае журботы".
Літ. – сьвц.: 1 Кар., 151 пач., ХII. 1-11.  Ян. 36 пач., X, 9-16. 

Сыбота
26 / 8 Звгг. Ксенапонта, жонкі яго Марыі і сыноў іх Аркадзя і Яна (V-VI). Звг. Ксенапонта Рабейскага (1262). Мчч. Анана прасьвітара, Пётры, цямнічнага вартаўніка, і зь імі сямі ваяроў (295). Звг. Сымона Ветхага (каля 390). Перанясеньне мошчаў звг. Хведара, ігумена Студзійскага (845). Сьвц. Язэпа, архіяп. Салунскага (830). Дбрв. Давыда III Аднаўляльніка, цара Іверыі і Абхазіі (1125) /Груз/.

Нядзеля
27 / 9  Нядзеля пра мытніка і фарысэя. Сьпеў 1.
Перанясеньне мошчаў сьвц. Яна Залатавуснага (438).
Ран. – ДВ 1-е, Мц. 116 пач., XXVІІІ. 16-20. 
Літ. – 2 Цім. 296 пач., ІІІ. 10 -15;  Лк. 89 пач., ХVІІІ. 10-14;
сьвц.:  Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII. 2;  Ян. 36 пач., X. 9-16.
Пачатак Поставае Трыёдзі. 

Панядзелак
28 / 10 Звг. Ахрэма Сірына (373-379). Звг. Ахрэма Пячэрскага, яп. Пераяслаўскага (каля 1098). Звг. Паладзя пустэльніка (IV). Звг. Ісака Сірына, яп. Ніневійскага (VII). Суморынскае-Тоцемскае іконы Божае Маці.
Тыдзень суцэльны (у сераду й пятніцу посту няма).
Аўторак
29 / 11 Перанясеньне мошчаў стмч. Ігната Баганосьбіта (107). Сьвц. Лаўрына, затворніка Пячэрскага, яп. Тураўскага, у Блізкіх пячорах (1194)*. Звг. Лаўрына, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах. Мчч. Рамана, Якуба, Хвілахвея, Іпярыхі, Авіва, Юльляна і Парыгора (297). Мчч. Салівона япіскапа, Лукаша дыякана і Макея чытара (312).
Ран. – *сьвц.: Ян. 36 пач., Х. 9-16.
Літ. – *сьвц.: Жыд. 318 пач., VII.26 – VІІІ; 2.  Ян. 36 пач., Х. 9-16;
чарг.: 2 Пёт. 67 пач., ІІ. 9-22; Мк. 60 пач., ХІІІ. 14-23. 
Серада
30 / 12 Сабор усяленскіх настаўнікаў і сьвяценьнікаў Васіля Вялікага, Рыгора Багаслова і Яна Залатавуснага. Стмч. Гіпаліта, яп. Рымскага і зь ім мчч. Кенсарына, Савіна, Хрысы дзевы і інш. 20-ці мчч. (III). Звг. Зянона, посьніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Звг. Зянона, вучня сьвц. Васіля Вялікага (V). Мч. Тахвіля Новага (784). Дбрв. Пётры, цара Баўгарскага (967).
Ран. – сьвцц.: Ян. 36 пач. Х. 9-16
Літ. – сьвцц.: Жыд. 334 пач., ХІІІ. 7-16.  Мц. 11 пач., V. 14-19.

Чацьвер
31 / 13 Бясср. мчч. Кіра і Яна і зь імі мцц. Апанасьсі і дачок яе Хвядоцьці, Тэакцісты і Яўдохі (311). Сьвц. Мікіты, затворніка Пячэрскага, яп. Ноўгарадзкага (1108). Мчч. Віктарына, Віктара, Нічыпара, Клаўдзя, Дзіядора, Серапіёна і  Папея (251).

Люты
Пятніца
1 / 14 Перадсьвята Сустрэчы Госпадавае. Мч. Трыхвана (250). Мц. Перпятуі, мчч. Саціра, Рэваката, Сатарніла, Сэкунда і мц. Піліцытаты (202-203). Звг. Пётры Галаційскага (429). Звг. Вендзім’яна, пустэльніка Віфінійскага (каля 512). 

Сыбота
2 / 15      СУСТРЭЧА ГОСПАДА НАШАГА ІСУСА ХРЫСТА – ГРАМНІЦЫ.
Ран. – Лк. 8 пач., ІІ. 25-32.
Літ. – Сустрэчы: Жыд. 316 пач., VІІ. 7-17 ; Лк. 7 пач., ІІ. 22-40.
Асьвячэньне сьвечак.
 
Нядзеля
3 / 16 Нядзеля пра блуднага сына. Сьпеў 2. 
Пасьлясьвята Сустрэчы Госпадавае. Праўў. Сымона Багапрыімцы і Ганны прарочыцы. Дбрв. кн. Сьвятаслава Юр’ева-Польскага (Уладзімерскага) (1253). Дбрв. кн. Рамана Угліцкага (1285). Сьвц. Сымона, яп. Полацкага, яп. Цьвярскога (1289)*. Прар. Азара (Х ст. да Н.Х.). Мчч. Папея, Дзіядора, Клаўдзіяна (250). Мчч. Адрыяна і Авула (каля 308-309). Мч. Уласа Кесарыйскага (III). 
Ран. – ДВ 2-е, Мк. 70 пач., ХVІ. 1-8.
Літ. – 1 Кар. 135 пач., VI. 12-20;  Лк. 79 пач., ХV. 11-32; 
*сьвц.:  Жыд. 318 пач., VII.26 – VIII.2;  Ян. 36 пач., Х. 9-16.

Панядзелак
4 / 17 Звг. Сідара Пелусіёцкага (436-440). Дбрв. вял. кн. Юрага Ўсеваладавіча Уладзімерскага (1238). Мч. Ядора (III). Стмч. Аўрама, яп. Арвільскага (каля 344--347). Звг. Мікалая вызн., ігумена Студзійскага (868). Звгмч. Антона Супрасльскага (ХVІ)*. 
Літ. – 1 Ян. 71 пач., ІІ.18 – ІІІ.10;  Мк. 49 пач., ХІ. 1-11;
*звгмч.:  2 Цім. 291 пач., I. 8-18;  Мк. 37 пач., VIII.34 – IX.1.

Аўторак
5 / 18 Мц. Агаты (251). Сьвц. Хвядоса, архіяп. Чарнігаўскага (1696). Мц. Хвядулы і мчч. Эладзя, Макара і Явагры (каля 304).
Ялецкае-Чарнігаўскае (1060); Сіцылійскае, або Дзіўнагорскае (1092); іменаванай "Сысканьне загінулых" іконаў Божае Маці.

Серада
6 / 19 Звг. Вакулы яп. Смірнскага (каля 100). Звгг. Варсанупа Вялікага і Яна Прарока (VI). Сьвц. Хвота, патр. Канстанцінопальскага (891). Мцц. Дарахвеі, Хрысьціны, Калісты і мч. Тахвіля (288-300). Мч. Юльляна (312). Мц. Фаўсты і мчч. Авіласа і Максіма (305-311). Мцц. Марты і Марыі і брата іх звгмч. Лікарыёна юнака.
 
Чацьвер
7 / 20 Звг. Пархвена, яп. Лампсакійскага (IV). Звг. Лукаша Эладзкага (каля 946). Мчч. 1003-х Нікамідзійскіх (303). 

Пятніца
8 / 21 Адвітаньне Сустрэчы Госпадавае. Вмч. Хведара Страцілата (319). Прар. Захара Серпавідца з 12-ці (каля 520 да Н.Х.). Сьвц. Савы II, архіяп. Сэрбскага (1268-1269).
Сыбота
9 / 22 Усяленская бацькоўская памінальная (скаромная) сыбота. Мч. Нічыпара, з Антыяхіі Сірскае (каля 257). Звг. Панкрата Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Стмчч. Марцэля, яп. Сікялійскага, Пілагры, яп. Кіпрскага, і Панкрата, яп. Таўрамянійскага (I).
Літ. – Кар. 146 пач., Х. 23-28. Лк. 105 пач., ХХI. 8-9, 25-27, 33-36; 
            За супакой: 1 Сал. 270 пач., IV. 13-17;  Ян. 16 пач., V. 24-30. 
Пасьля Ранішні і Літургіі зьвершваюцца Паніхіды.
Нядзеля
10 / 23 Нядзеля Скаромная, аб Страшным Судзе. Сьпеў 3. 
Стмч. Харлама і зь ім мчч. Пархвіра, Ваптаса і трох мучаніц (202). Дбрв. кн. Ганны Наўгародзкае (XI). Звг. Прохара Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1107). Праў. Галіны (III). Мцц. дзеў Анапы, Валянціны і Паўлы (308). 
Іконы Божае Маці "Вогнепадобная".
Ран. – ДВ 3-е, Мк. 71 пач., ХVІ. 9-20.
Літ. – 1 Кар. 140 пач., VІІІ.8 - ІХ.2; Мц. 106 пач., ХХV. 31-46.
Загавіны на мяса.

Панядзелак
11 / 24 Стмч. Уласа, яп. Себасьцейскага (каля 316). Дбрв. кн. Усевалада, у сьв. Хросьце Гаўрылы, Пскоўскага (1138). Праў. Хвядоры, царыцы Грэцкае, якая аднавіла шанаваньне сьвятых іконаў (каля 867).
Тыдзень Сырны – суцэльны. 

Аўторак
12 / 25 Сьвц. Мялента, архіяп. Антыяхійскага (381). Звг. Марыі, званай Марынам, і бацькі ейнага Яўгена (VI). Сьвц. Антона, патр. Канстанцінопальскага (895). 
Іверскае іконы Божае Маці. 

Серада
13 / 26 Звг. Марцім’яна (V). Звгг. Зоі і Хаціньні (Сьвятланы) (V). Звг. Яўлога, архіяп. Александрыйскага (607-608). Звг. Стэфана, у манастве Сымона, цара Сэрбскага, міратачывага (1200). Сьвц. Юрага (Георгія), архіяп. Магілёўскага і Беларускага (1795)*.
Літургіі няма.   На 6-й Гадзіне:  Ёйль, ІІ. 12-26.  На Вячорні: Ёйль, ІІІ. 12-21.
Пачынаючы зь Вячэрні набажэнствы правяцца падобна вялікапосным: пасьля “Цяпер адпускаеш” – паставыя трапары з паклонамі. У канцы Вячэрні, Вялікага Павячэр’я, Палуначніцы, Ранішні, кожнае Гадзіны, Выяўленчых – малітва звг. Ахрэма Сірына з паклонамі. На Ранішні “Алілуя” на сьпеў Актоіха, Тройчныя. Каноны Актоіха, Мінэі, Трыёдзі з трыпесьняцамі. Вялікапосныя трапары на Гадзінах і Дабрашчасныя на Выяўленчых чытаюцца.

Чацьвер
14 / 27 Звг. Аксёна (каля 470). Роўнаап. Кірылы, настаўніка Славянскага (869). Звг. Ісака, затворніка Пячэрскага (каля 1090) і 12-ці грэкаў, будаўнікоў саборнае Засьненскае царквы Кіева-Пячэрскае Лаўры (XI), у Блізкіх пячорах. Звг. Марана, пустэльніка Сірыйскага (IV). Сьвц. Аўрама, яп. Карыйскага (V). 

Пятніца
15 / 28 Ап. зь 70-ці Анісіма (каля 109). Звг. Пахнута, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Звгг. Пахнута і дачкі ягонае Еўпрасіньні (V). Звг. Яўсея, пустэльніка Сірыйскага (V). 
*Віленскае (перанясеньне ў Вільню ў 1495 г.) і Далмацкае (1646) іконаў Божае Маці.
Літургіі няма.   На 6-й Гадзіне:  Зах., VІІІ. 7-17.  На Вячорні: Зах., VІІІ. 19-23.

Сыбота
16 / 29 Усіх звышгодных айцоў, у подзьвігу праслаўленых (пасоўнае сьвяткаваньне ў Сб. Сырнага тыдня). Мчч. Памхвіла прасьвітара, Валента дыякана, Паўла, Пархвіра, Сялеўкі, Хвядула, Юльляна, Самойлы, Гальляша, Данілы, Ярэмы, Ісая (307-309). Мчч. Перскіх у Марціропалі (IV). Звг. Марухвы, яп. Месапатамскага (422). Звг. Піёры, затворніка Кіева-Пячэрскага, у Далёкіх пячорах (пасоўнае сьвяткаваньне ў Сб. Сырнага тыдня).
Літ. – Рым. 115 пач., ХІV. 19-26;  Мц. 16 пач., VI. 1-13;
звгг.: Гал. 213 пач., V.22 – VІ.2; Мц. 43 пач., ХI. 27-30.


 с.ст. / н.ст.          САКАВІК 2020

Нядзеля
17 / 1 Нядзеля Запускавая, Даравальная. Успамін пра Адамава выгнаньне.       Сьпеў 4. Вмч. Хведара Цірана (каля 306). Звг. Хведара маўклівага, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Праў. Мар’ямы, сястры ап. Піліпа (I). Аднойдзеньне мошчаў мч. Міны Калікяляда (867-889).
Ран. – ДВ 4-е, Лк. 112 пач., ХХІV. 1-12.
Літ. сьв. Яна Зал. – Рым. 112 пач., ХІІІ.11 – ХІV.4. Мц. 17 пач., VI. 14-21.
Запускі на Вялікі Пост. Пасьля Вячэрні – Чын выбачэньня з чытаньнем малітваў на пачатак Вялікага паста.

Панядзелак 
18 / 2 Пачатак Вялікага Паста. Сьвц. Льва, папы Рымскага (461). Сьвц. Агапіта вызн., яп. Сінадзкага (IV). Сьвц. Плавіяна вызн., патрыярха Цараградзкага (449-450). 
Тыдзень 1-ы Вялікага Посту. 
На 6 Гадзіне – Іс. І. 1-20. На Вячорні – Быц. І. 1-13; Прып. І. 1-20.
У першыя 4 дні тыдня на Вялікім Павячор’і сьпяваецца Вялікі Канон звг. Андрэя Крыцкага.
Аўторак 
19 / 3 Апп. зь 70-ці Архіпа і Халімона і мц. роўнаап. Апхеі (І). Звг. Хведара Санаксарскага (1791). Мчч. Максіма, Хвядота, Ісіхея, мц. Аскліпядоты (305-311). Звгг. Яўгена і Макара вызнн., прасьвітараў Антыяхійскіх (363). Звг. Дасіхвея (VII), вучня звг. авы Дарацея. Звг. Равулы (каля 530). 
На 6 Гадзіне – Іс. І.19 – ІІ.20. На Вячорні – Быц. І. 14-23; Прып. І. 20-33.

Серада 
20 / 4 Звг. Льва, яп. Катанскага (каля 780). Дбрв. кн. Яраслава Мудрага, у сьвятым Хросьце Юрыя (1054). Звг. Агапона Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Звгмч. Карнілы Пскова-Пячэрскага (1570) /Расійск./. Стмч. Садоніка, яп. Пярсідзкага, і зь ім 128 мчч. (342-344). Звг. Агапона, папы Рымскага (682). 
Літургія Першасьвячаных Дароў.
На 6 Гадзіне – Іс. ІІ. 3-11.  На Вячорні – Быц. І.24 – ІІ.3; Прып. ІІ. 1-22.

Чацьвер 
21 / 5 Звг. Цімоха ў Сімволях (795). Сьвц. Яўстаха, архіяп. Антыяхійскага (337). Сьвц. Юрага, яп. Амастрыдзкага (802-811). 
Казельшчанскае іконы Божае Маці (1881). 
На 6 Гадзіне – Іс. ІІ. 11-21.  На Вячорні – Быц. ІІ. 4-19; Прып. ІІІ. 1-18.

Пятніца 
22 / 6 Аднойдзеньне мошчаў мчч. у Аўгіньні (395-423). Мчч. Маўрыкея і 70-ці ваяроў: Хаціма, Хведара, Піліпа і інш. (каля 305). Звгг. Халаса, Лімны і Варадата, пустэльнікаў Сірыйскіх (V). Звг. Апанаса вызн.(821).
  Літургія Першасьвячаных Дароў.
На 6 Гадзіне – Іс. ІІІ. 1-14.  На Вячорні – Быц. ІІ.20 – ІІІ.20; Прып. ІІІ. 19-34.

Сыбота   
23 / 7 Хведараўская сыбота. Вмч. Хведара Цірана /рух./. Стмч. Палікарпа, яп. Смірнскага (167). Звг. Палікарпа Бранскага (1620-1621). Звг. Яна, Антыёха, Антаніна, Майсея, Зевіна, Паліхрона, Майсея другога і Дзям’яна, пустэльнікаў Сірыйскіх (V). Звг. Аляксандра манаха, пачынальніка манастыра "Няўсыпных" (каля 430).
Літ. Яна Зал. – Жыд. 303 пач., I. 1-12.  Мк. 10 пач., II. 23 – ІІІ.5. 
  вмч.: 2 Цім. 292 пач., ІІ.1-10.  Ян. 52 пач., ХV. 17 – ХVІ. 2.
Нядзеля
24 / 8  Нядзеля 1-я Вялікага посту. Перамога Праваслаўя. Сьпеў 5.
Першае (IV ст.) і другое (452) аднойдзеньне галавы Яна Прадвесьніка. Звг. Эразма Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1160). Звг. Піёра, затворніка Пячэрскага.
Ран. – ДВ 5-е, Лк. 113 пач., ХХІV. 12-35.
Літ. сьв. Вас. В.– Жыд. 329 пач. (ад паловы), ХI. 24-26, 32 – ХІІ. 2;  Ян. 5 пач., I. 43-51; 
Прадвесьніку: 2 Кар. 176 пач., IV. 6-15;  Мц. 40 пач., XI. 2-15.
Пасьля Літургіі зьвершваецца Малебен Перамогі Праваслаўя: 
Рым. 121 пач. XVI. 17-20; Мц. 75 пач., XVIII. 10-18.  
Панядзелак 
25 / 9 Сьвц. Тараса, архіяп. Канстанцінопальскага (806).
Тыдзень 2-і Вялікага Посту.

Аўторак 
26 / 10 Сьвц. Пархвіра, архіяп. Газкага (420). Мч. Севасьцяна (каля 66).

Серада 
27 / 11 Звг. Пракопа Дэкапаліта, вызн. (каля 750). Звг. Ціта, прасьвітара Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1190). Звг. Ціта Пячэрскага, былога ваяра, у Дальніх пячорах (XIV). Звг. Халая Сірыйскага (460). 
Літургія Першасьвячаных Дароў.

Чацьвер 
28 / 12 Звг. Васіля вызн. (750). Стмч. Протара, патрыярха Александрыйскага (457). Стмч. Нестара, яп. Магідыйскага (250). Звгг. Марыны і Кіры (каля 450). 

Пятніца
29 / 13 Звг. Касьсяна, Рымляніна (435). Звг. Яна, названага Барсанупам, яп. Дамаскага (V). Мч. Тэакцірыста (VIII). Звг. Агапона Ягіпецкага (V). Мчч. 440 Італійскіх (579). 
Іконы Божае Маці, іменаванае "Дзяржаўная" (1917). 
Літургія Першасьвячаных Дароў. 

Сакавік
Сыбота
1 / 14 Бацькоўская Сыбота. Успамін супачылых. Звгмц. Аўдоцьці (каля 160-170). Мчч. Несьцяра і Трывімы (III). Мц. Антаніны (ІІІ-ІV). Мчч. Марцэля і Антона. Звг. Дамніны Сірыйскае (каля 450-460).
Літургія сьв. Яна Зал. – Жыд. 309 пач., ІІІ. 12-16. Мк. 6 пач., І. 35-44;
За супакой: 1 Сал. 270 пач., IV. 13-17. Ян. 16 пач., V. 24-30.

Нядзеля
2 / 15 Нядзеля 2-я Вялікага Посту. Сьпеў 6. 
Сабор усіх Сьвятых Кіева-Літоўскае Мітраполіі (Х-ХVІІ), у тым ліку  cабор усіх звгг. айцоў Кіева-Пячэрскіх (пер.). Сьвц. Рыгора Паламы, архіяп. Тэсаланікійскага (рух.).
Стмч. Хвядота, яп. Кірынейскага (каля 326). Мц. Яўпалі (257). Мч. Тродзя (III). Звг. Агапона Ягіпецкага (V). Мчч. 440 Італійскіх (579). 
Іконы Божае Маці, іменаванае "Дзяржаўная" (1917). 
Ран. – ДВ. 6-е, Лк. 114 пач., XXIV. 36-53.
Літ. сьв. Васіля Вял. – Жыд. 304 пач., I.10 – ІІ.3; Мк. 7 пач., II. 1-12;
      сабор сьвв.: Жыд.330 пач., ІІІ.12-16; Мц.38, Х.32-33, 37-38, ХІХ.27-30;
      (сьвц.:  Жыд. 318., VII.26 – VIII.2;  Ян. 36 пач., Х. 9-16.)

Панядзелак
3 / 16 Мчч. Яўтропа, Клявоніка і Васіліска (каля 308). Звг. П’ямы дзевы (337). Сьвв. Зянона і Зойлы.
Тыдзень 3-і Вялікага Посту.
Аўторак
4 / 17 Звг. Гарасіма Ярданскага (475). Дбрв. кн. Васіля (Васількі) Растоўскага (1238). Мчч. Паўла і Юльляны (каля 273). Звг. Якуба посьніка (VI). Перанясеньне мошчаў дбрв. кн. Вячаслава Чэшскага (938). Сьвц. Рыгора, яп. Канстанцыі Кіпрскае.

Серада
5 / 18 Мч. Конана Ісаўрыйскага (I). Аднойдзеньне мошчаў дбрвв. кнн. Хведара Смаленскага і сыноў яго Давыда і Канстанціна, Яраслаўскіх цудатворцаў (1463). Мч. Аніса (I). Мч. Конана агародніка (III). Мц. Іраіды. Мч. Яўлога Палесьцінскага. Мч. Аўлама. Звг. Марка (V). Звг. Ісіхея (каля 790). 
Іконы Божае Маці "Узгадованьне".
Літургія Першасьвячаных Дароў.
Чацьвер
6 / 19 Мчч. 42-х Амарэйскіх: Канстанціна, Азэты, Тахвіля, Хведара, Мелісена, Каліста, Васоя і інш. зь імі (каля 845). Аднойдзеньне Сьвятога Крыжа і цьвікоў сьв. царыцай Аленай у Ерусаліме (326). Звгмчч. Конана і сына ягонага Конана (270-275). Звг. Аркадзя Кіпрскага (каля 361). 
Іконаў Божае Маці Чанстахоўскае, Шастакоўскае і Хойніцкае “Прасьвяднае Неба”.

Пятніца
7 / 20 Стмч. Васіля, Ахрэма, Капітона, Яўгена, Ахвера, Алпіда і Агападора, япіскапаў Херсанескіх (ІV). Звг. Паўла Найпростага (IV). Сьвц. Паўла вызн., яп. Прусіядзкага (IX). Звг. Амяльляна Італійскага.  
Іконы Божае Маці "Спаручніца грэшных" у Корцы (Ровенск.) (1622) і ў Одрыне (1843).
Літургія Першасьвячаных Дароў.

Сыбота
8 / 21 Бацькоўская Сыбота. Успамін супачылых. Звг. Тэахвілакта вызн., яп. Нікамідзійскага (842-845). Ап. Герма (I). Стмч. Хведарыта, прасьвітара Антыяхійскага (361-363). Звг. Дземянцея (363). 
Іконы Божае Маці "Знаменьне" Курскае-Карэннае (1898). 
Літургія сьв. Яна Зал. – Жыд. 325 пач., Х. 32-38; Мк. 8 пач., ІІ. 14-17;
За супакой: 1 Сал. 270 пач., IV. 13-17;  Ян. 16 пач., V. 24-30.

Нядзеля
9 / 22 Нядзеля 3-я Вялікага Посту, Крыжапаклонная. Сьпеў 7.
40 мчч. Севасьційскіх: Кірыёна, Кандзіда, Домна, Ісіхея, Гіраклы, Смарагда, Яўнойка, Валента, Вівяна, Клаўдзя, Прыска, Хвядула, Аўтуха, Яна, Ксанхвея, Ільляна, Сысіні, Ангея, Аветы, Плавея, Акакея, Экдзіка (Экдзіта), Лісімаха, Аляксандра, Ілея, Гаргоны, Тахвіля, Дземянцея, Гая, Лявона, Апанаса, Кірылы, Сакердона, Міколы, Валера, Пілакціма, Сур’яна, Худзіёна, Мелітона і Аглая (каля 320). Мч. Урпас’яна (каля 295). Сьв. Кесары, брата сьвц. Рыгора Багаслова (369). Праў. Тараса. 
Албазінскае іконы Божае Маці, іменаванае "Слова целам стала" (1666). 
Ран. – ДВ. 7-е, Ян. 63 пач., XX. 1-10.
Літ. сьв. Васіля Вял. – Жыд. 311 пач., ІV.14 – V.6; Мк; 37 пач.,VІII.34 – ІХ.1;
40 мчч.:  Жыд. 331 пач., ХІІ. 1-10;  Мц. 80 пач., ХХ. 1-16.

Панядзелак
10 / 23 Мчч. Кандрата і зь ім: Цыпрыяна, Дзяніса, Анекты, Паўла, Крыскента, Дзяніса, Віктарына, Віктара, Нічыпара, Клаўдзя, Дзіядора, Серапіёна, Папея, Леаніда і мцц. Харысы, Нунехі, Васіліны, Нікі, Галіі, Галіны, Хвядоры і інш. многіх (258). Мчч. Кандрата Нікамідзійскага, Сатарына, Рухвіна і інш. (III). Звг. Анастасьсі (567-568). 
Тыдзень 4-ы Вялікага посту.

Аўторак
11 / 24 Сьвц. Супрына, патр. Ерусалімскага (644). Звг. Супрына, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Стмч. Піёна, прасьвітара Сьмірнскага (250). Перанясеньне мошчаў мч. Апімаха. Сьвц. Супрына, яп. Урачанскага (1813) /Баўг./.  

Серада
12 / 25 Звг. Тэахвана вызн., Сігрыянскага (818). Праў. Пінеса (каля 1500 г. да Н.Х.). Сьвц. Рыгора Дваяслова, папы Рымскага (604). Звг. Сымона Новага Багаслова (1021).
Лідскае, нерукатворнае (на слупе) іконы Божае Маці (I). 
Абвешчаньне Незалежнасьці Беларускае Народнае Рэспублікі (1918) – Дзень Волі. 
Літургія Першасьвячаных Дароў. 
Літ. – дзяржаўнаму сьвяту – 1 Ян. 72 пач., ІІІ. 10-20; Мк. 51 пач., ХІ. 23-26.

Чацьвер
13 / 26 Перанясеньне мошчаў сьвц. Нічыпара, патрыярха Канстанцінопальскага (846). Мч. Савіна (287). Мчч. Апрыкана, Публея і Цераха (III). Мч. Аляксандра (305-311). Мц. Хрысьціны Персідзкае (IV). Звг. Аніна прасьвітара. 

Пятніца
14 / 27 Звг. Бенядзікта Нурсійскага (543). Дбрв. вял. кн. Расьціслава Смаленскага (1167)*. Сьвц. Аўсхіма вызн., яп. Лампсакійскага (IX). 
Хведараўскае іконы Божае Маці (1613). 
Літургія Першасьвячаных Дароў. 
*Ран. – Ян. 36 пач., Х. 9-16.
*Літ. – Ян. 35 пач. (ад пал.), Х. 1-9.
На 6-й Гадзіне – Іс. ХХІX. 13 -23. На Вячорні – Быц. ХІI. 1-7; Прып. XIV. 15-26.  
Сыбота 
15 / 28  Бацькоўская Сыбота. Успамін супачылых. Мч. Агапея і зь ім сямі мучанікаў: Пуплея, Цімола, Раміла, дзвох Аляксандраў і дзвох Дзянісаў (303). Стмч. Аляксандра, ярэя ў Сідзе (270-275). Мч. Нікандра (каля 302). 
Літургія сьв. Яна Зал. – Жыд. 313 пач., VІ. 9-12; Мк. 31 пач., VІІ. 31-37;
За супакой: 1 Сал. 270 пач., IV. 13-17 (1 Кар.163 пач., ХV. 47-57);  Ян. 16 пач., V. 24-30.
Нядзеля
16 / 29 Нядзеля 4-я Вялікага Посту. Сьпеў 8.
Звг. Яна Лесьвічніка. /рух./. Мч. Савіна (287). Мч. Папы (305-311). Ап. Арыставула, яп. Брытанскага (I). Стмч. Аляксандра, папы Рымскага (119). Мч. Юльляна Аназарваўскага (305-311). Стмчч. Трахіма і Хваля, прасьвітараў Лаадзікійскіх (каля 300).
Ран. – ДВ. 8-е, Ян. 64 пач., XX. 11-18.
Літ. сьвц. Васіля Вял. – Жыд. 314 пач., VІ. 13-20;  Мк. 40 пач., ІХ. 17-31;
звг.: Эф. 229 пач., V. 9-19; Мц. 10 пач., ІV.25 – V.12.

Панядзелак
17 / 30 Звг. Аляксея, чалавека Божага (411). Мч. Марына. Сьвц. Патрыка япіскапа, прасьветніка Ірляндыі (пасьля 460).   
Тыдзень 5-ы Вялікага Посту.

Аўторак
18 / 31 Сьвц. Кірылы, архіяп. Ерусалімскага (386). Мчч. Трахіма і Яўкарпа (каля 300). Звг. Аніна манаха. Мч. Эдварда, караля Англійскага (978).


с.ст. / н.ст.           КРАСАВІК 2020

Сакавік
Серада
19 / 1 Мчч. Хрысанта, Дарыны і зь імі мчч. Кпаўдзя трыбуна, Гілары, жонкі яго, Ясона і Маўра, сыноў іх, Дзіядора прасьвітара і Мар’яна дыякана (283). Праў. Захвеі, князёўны Слуцкае (1612)*. Мч. Панхара (каля 302). 
Магілёва-Брацкае* і "Замілаваньне" (Смаленскае)* (1103) іконаў Божае Маці. 
Літургія Першасьвячаных Дароў.
Ран. – *праў.: Лк. 33 пач., VІ. 36-50.
На 6-й Гадзіне – Іс. ХLI. 4-14. На Вячорні – Быц. XVII. 1-9; Прып. XV.20 – XIV.9.  
Літ. – *праў.: Гал. 208 пач., ІІІ. 23-29; Мц. 104 пач., ХХV. 1-13;
Багар.: Жыд. 320 пач., ІХ. 1-7; Лк. 54 пач., Х. 38-42, ХІ. 27-28.

Чацьвер
20 / 2 Чацьвер Вялікага Канона. Звгг. Яна, Сяргея, Патрыкея і іншых, у манастыры сьв. Савы забітых (796). Мц. Хаціньні (Сьвятланы) самаранкі, яе сыноў мчч. Віктара, званага Хацімам, і Ясея; мцц. Анатолі, Хатоі, Хаціды, Параскевы, Кір’які, Дамніны і мч. Севасьцяна (каля 66). Мцц. Аляксандры, Клаўдзіі, Апрасьсі, Матроны, Юльляны, Яўхімы і Хвядосы (310). Сьвц. Мікіты вызн., архіяп. Апаланіядзкага (каля 813-820).
На Вячорні Вялікага Канона (зьвершваецца ў сераду ўвечары) дадаюцца 24 сьціхіры Вялікага Канона звг. Андрэя Крыцкага.
На Ранішні (зьвершваецца ў сераду ўвечары) сьпяваецца Вялікі Канон звг. Андрэя Крыцкага (стаяньне звг. Марыі Ягіпецкае).
На 6-й Гадзіне – Іс. ХLІІ. 5-16.   На Вяч. – Быц. XVIIІ.20 – 33. Прып. XVІ.17 – XVII.17. 
Літургія Першасьвячаных Дароў.

Пятніца
21 / 3    Звг. Якуба вызн., яп. (VIІІ-ІХ). Сьвц. Кірылы, яп. Катанскага (І-ІІ). Сьвц. Тамаша, патр. Канстанцінопальскага (610).
Літургія Першасьвячаных Дароў.
Сыбота
22 / 4    Акафіставая Сыбота. Усхваленьне Прасьвятое Багародзіцы.
Стмч. Васіля, прасьвітара Анкірскага (363). Мц. Драсіды, дачкі цара Траяна (104-117). Звг. Ісака Далмацкага (IV). 
Нова-Сьвержанскае* іконы Божае Маці.
На Ранішні пасьля 1 і 2 Кафізмаў і пасьля 3 і 6 песьняў Канона сьпяваецца Акафіст Прасьвятой Багародзіцы.
Літургія сьв. Яна Залатавуснага – Жыд. 322 пач., ІХ.24-28; Мк. 35 пач., VІІІ. 27-31;
Багародз.: Жыд. 320 пач., ІХ. 1-7; Лк. 54 пач., X. 38-42, ХІ.27-28. 

Нядзеля
23 / 5 Нядзеля 5-я Вялікага Посту. Сьпеў 1.
Звг. Марыі Ягіпецкае (522) /рух./. Звгмч. Нікана яп. і 199-ці вучняў яго (251). Звг. Нікана, ігумена Кіева-Пячэрскага (1088). Мчч. Піліта, Лідзіі, жонкі яго, Македона, Тэапрэпа, Краніда і Ампілоха (117-138). Мч. Васіля Мангазейскага (1600).
Ран. – ДВ 9-е, Ян. 65 пач., XХ. 19-31. 
Літ. сьв. Васіля Вял. – Жыд. 321 пач. (ад паловы), ІX. 11-14; Мк. 47 пач., Х.32-45;
    звг.: Гал. 208 пач., ІІІ. 23-29;  Лк. 33 пач., VII. 36-50.

Панядзелак
24 / 6 Перадсьвята Дабравешчаньня. Звг. Захара манаха. Сьвц. Арціма (Артамона), яп. Салунскага (Селяўкійскага) (І-ІІ). Звг. Захара, посьніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Звг. Якуба вызн., яп. (VІІІ-ІХ). 
Іконы Божае Маці, іменаванай "Тучная Гара".
Тыдзень 6-ы Вялікага Посту.
Аўторак
25 / 7    ДАБРАВЕШЧАНЬНЕ ПРАСЬВЯТОЕ ЎЛАДАРКІ НАШАЕ БАГАРОДЗІЦЫ – ЗЬВЕСТАВАНЬНЕ.  Сьвц. Ціхана, патрыярха Маскоўскага і ўсяе Расеі (1925). /расійск./  Звг. Савы Новага (1948). Мц. Вікторыі Эфескае.
Іконаў Божае Маці Дабравешчаньня (XVI). 
Ранішня – Лк. 4 пач., І. 39-49, 56.  
Літургія сьвц. Яна Зал. – Жыд. 306 пач., II. 11-18; Лк. 3 пач., I. 24-38.

Серада
26 / 8 Адвітаньне сьвята Дабравешчаньня. Сабор Архангела Гаўрылы. Мчч. Вахуса і Веркі прасьвітараў, Арпілы манаха, міранаў: Авіва, Агна, Рэаса, Ігапракса, Іскоя, Сілы, Сігіца, Санірыла, Суімбала, Хверма, Хіля і мцц. Ганны, Алы, Ларысы, Майко, Мамікі, Увіркі, Анімаісы (Анімаіды), Гавапы, царыцы Гоцкае, і Дукліды (каля 375). Звг. Малхі Сірыйскага (IV). Звг. Васіля Новага (каля 944).
Літургія Першасьвячаных Дароў.
Чацьвер 
27 / 9 Мц. Матруны Салунскае (ІІІ-І\/). Стмч. Ірынея, яп. Срэмскага (304). Мчч. Манойлы і Хвядоса (304). Звг. Яна празорлівага, Ягіпецкага (каля 395). 
Пружанскае* іконы Божае Маці.

Пятніца
28 / 10 Звг. Ларывона Новага, ігумена Пелікіцкага (каля 754). Звг. Стахвана цудатворцы, вызн., ігумена Трыглійскага (каля 815). Звгмч. Яўстрата Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1097). Мчч. Ёны і Варахіса і інш. зь імі (каля 330). Мч. Баяна, кн. Баўгарскага (каля 830).
Літургія Першасьвячаных Дароў.
Сыбота
29 / 11 Лазарава сыбота. Уваскрашэньне праўднага Лазара. Мчч. Маркі, яп. Арэфусійскага, Кірылы дыякана і іншых многіх (каля 364). Звг. Яна пустэльніка (IV). Сьвц. Яўстаха вызн., яп. Віфінійскага (IX). 
Літ. сьв. Яна Зал. – Жыд. 333 пач. (ад паловы), ХІI.28 – ХІІІ.8;  Ян. 39 пач., ХI. 1-45.

Нядзеля
30 / 12 Нядзеля 6-я Вялікага Посту, Вербавая. УВАХОД ГОСПАДАВЫ Ў ЕРУСАЛІМ.
Звг. Яна Лесьвічніка (649). Прар. Ёды (Х ст. да Н.Х.). Апп. Сасьпена, Апалоса, Кіхвы, Кесара і Апахрадзіта (I). Сьв. Явулы, маці вмч. Панцялея (каля 303). Звг. Яна маўкпівага (VI). Звг. Засімы, яп. Сіракузкага (каля 662). 
Літургія сьв. Яна Залатавуснага.
Ран. – Мц. 83 пач., ХХІ. 1-11, 15-17.
Літ. – Піл. 247 пач., IV. 4-9;  Ян. 41 пач., ХIІ. 1-18.
Асьвячэньне вербаў (на Ранішні – пасьля Дабравесьця, на Літургіі – перад службаю альбо пасьля Заамбоннае малітвы).

Панядзелак
31 / 13  Пакутны Тыдзень. Вялікі Панядзелак. Стмч. Іпата, яп. Гангрскага (каля 326). Звг. Іпата ацаляльніка, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Звг. Апалона Ягіпецкага (IV). Стмчч. Аўды, яп. Персідзкага, і Вен’яміна дыякана (418-424). Звг. Іпата, ігумена Руфіянскага (каля 446).
Літургія Першасьвячаных Дароў.
Ран. – Мц. 84 пач., ХХІ. 18-43.
Літ. – Мц. 98 пач., ХХIV. 3-35.

Красавік
Аўторак
1 / 14  Вялікі Аўторак. Мч. Аўрама Баўгарскага, Уладзімерскага цудатворцы (1229). Звг. Геронта, кананарха Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Звг. Макара, ігумена Пелікіцкага манастыра (каля 830). Мчч. Геронта і Васіліда (III). Праў. Ахаза. Звгмчч. айцоў Давыда-Гарэджыйскіх.
Літургія Першасьвячаных Дароў.
Ран. – Мц. 90 пач., ХХІІ.15 – ХХІІІ.39.
Літ. – Мц. 102 пач., ХХIV.36 – ХХVI.2.

Серада
2 / 15    Вялікая Серада. Звг. Ціта цудатворцы (IX). Мчч. Ампіяна і Адэса (306). Мч. Палікарпа (IV). 
Літургія Першасьвячаных Дароў.
Ран. – Ян. 41 пач. (ад паловы), XIІ. 17-50. 
Літ. – Мц. 108 пач., ХХVI. 6-16.
Зямныя паклоны спыняюцца да дня Сьвятое Тройцы (акрамя кленчаньня каля сьв. Плашчаніцы).

Чацьвер
3 / 16      Вялікі (Чысты) Чацьвер. Успамін Тайнае Вячэры. Звг. Мікіты вызн., ігумена манастыра Мідыкійскага (824). Мц. Хвядосы дзевы (307-308). Звг. Ілірыка. Мчч. Алпідзітара, Дзея, Вітана і Галіка. 
Іконы Божае Маці "Неўвядальная Квецень". 
Ранішня – Лк. 108 пач. (ад паловы), ХХII. 1-39.
Вячорня і Літургія сьв. Васіля Вялікага – 1 Кар. 149 пач., ХI. 21-32; ДВ складзенае: Мц. 107 пач. ХХVІ, 1-20. Ян. 44 пач., ХІІІ. 3-17; Мц. 108 пач. (ад паловы), XXVI. 21-39; Лк. 109 пач., XXII. 43-45; Мц. 108 пач., ХХVІ.40 – XXVII.2. 
На амавеньні ног: Ян. 44 пач., ХІІІ. 1-11. 
Пасьля амавеньня ног: Ян. 45 пач., XIII. 12-17.

Пятніца
4 / 17 Вялікая Пятніца. Успамін сьвятых збаўных Пакутаў Госпада Нашага Ісуса Хрыста. Звг. Язэпа песьняскладальніка (883). Звг. Юрага Малейскага (IX). Звг. Язэпа Шматхваравітага, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Звг. Зосіма (каля 560). Мцц. Тарвуты дзевы, сястры і рабыні яе (341-343). 
Ранішня – чытаньне 12 Дабравесьцяў Сьвятых Пакутаў Госпада Нашага Ісуса Хрыста (адпраўляецца у чацьвер увечары): 
1-е:  Ян. 46 пач., XIII. 31-ХVІІІ. 1. 2-е:  Ян. 58 пач., XVIII. 1-28.
3-е:  Мц. 109 пач., XXVI, 57-75. 4-е:  Ян. 59 пач., XVIII. 28 - XIX, 16.
5-е:  Мц. 111 пач., XXVII. 3-32. 6-е:  Мк. 67 пач., XV. 16-32. 
7-е:  Мц. 113 пач., XXVII. 33-54. 8-е:  Лк. 111 пач., XXIII. 32-49. 
9-е:  Ян. 61 пач., XIX. 25-37. 10-е: Мк. 69 пач., XV. 43-47. 
11-е: Ян. 62 пач., XIX. 38-42. 12-е: Мц. 114 пач., XXVII. 62-66. 
На 1-й Гадзіне: Гал. 215 пач. (ад паловы), VI. 14-18. Мц. 110 пач., XXVII. 1-56. 
На 3-й Гадзіне: Рым. 88 пач. (ад пал.), V. 6-11. Мк. 67 пач., XV. 16-41. 
На 6-й Гадзіне: Жыд. 306 пач., II. 11-18. Лк. 111 пач., XXIII. 32-49. 
На 9-й Гадзіне: Жыд. 324 пач., X, 19-31. Ян. 59 пач., XVIII. 28 - XIX, 37.
Вячорня з вынасам Плашчаніцы: 1 Кар. 125 пач., I. 18 – II. 2; ДВ складзенае: Мц. 110 пач., XXVII. 1-44; Лк. XXIII, 39-43; Мц. XXVII. 45-54;  Ян.XIX. 31-37; Мц. XXVII. 55-61.
Літургіі няма. Строгі пост.

Сыбота
5 / 18 Вялікая Сыбота. Мчч. Агатапода дыякана, Хвядула чытара і інш. (каля 303). Звг. Пуплея Ягіпецкага (IV). Звгг. Хвяёны, Сымона і Парвіна (IV). Звг. Маркі Афінскага (400). Звг. Платона, вызн. Студзійскага (814). Звг. Хвядоры Салунскае (892).
Ран. – 1 Кар. 133 пач., V.6-8; Гал. 206 пач., III. 13-14; Мц. 114 пач., XXVII. 62-66. 
Літ. сьв. Васіля Вял. – Рым. 91 пач. VI. 3-11. Мц. 115 пач., XXVIII. 1-20;
У канцы Літургіі чытаецца Малітва на дабраславеньне хлябоў і віна.

Нядзеля
6 / 19  СЬВЕТЛАЕ ХРЫСТОВА ЎВАСКРАСЕНЬНЕ. ПАСХА. ВЯЛІКДЗЕНЬ. 
Сьвц. Аўтуха, архіяп. Канстанцінопальскага (582). Сьвц. Мятода, архіяп. Мараўскага (885). Звг. Платаніды Сірскае (308). Мчч. 120-ці Пярсідзкіх (344-347). Мчч. Ярэмы і Архілы ярэя (III).           
Сьветлы Тыдзень (суцэльны).
Літургія сьв. Яна Залатавуснага. – Дз. 1 пач., I. 1-8.  Ян. 1 пач., I. 1-17.  
Вячорня – Ян. 65 пач., XX. 19-25.
Асьвячэньне пасак.

Панядзелак
7 / 20 Сьветлы (Радаўны) Панядзелак. Звг. Юрага вызн., мітр. Міціленскага (пасля 820). Мч. Калівопы (304). Мчч. Руціна дыякана, Акуліны і зь імі 200 ваяроў (каля 310). Звг. Серапіёна манаха. 
Літ. – Дз. 2 пач., I. 1-12-17, 21-26.  Ян. 2 пач., I. 18-28

Аўторак 
8 / 21 Сьветлы (Радаўны) Аўторак. Апп. Радзівона, Агава, Асінкрыта, Рухва, Пляганта, Герма і інш. зь імі (I). Сьвц. Ніхвана, яп. Наўгародскага (1156). Звг. Рухва, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Мч. Паўсіліпа (117-138). Сьвц. Келясьціна, папы Рымскага (432). 
Літ. – Дз. 4 пач., IІ. 14-21. Лк. 113 пач., ХХІV. 12-35.
Серада
9 / 22 Сьветлая (Радаўная) Серада. Мч. Аўпсіхея (362). Мчч. Дысана яп., Мар’яма прасьвітара, Аўдзеса і інш. 270-ці (362-364). Звгмч. Вадзіма архім. (376).
Літ. – Дз. 5 пач., IІ. 22-36.  Ян. 4 пач., І. 35-51.
Чацьвер 
10 / 23 Сьветлы (Радаўны) Чацьвер. Наўскі Вялікдзень (наведваньне могліцаў). 
Мчч. Цярэнта, Пампея, Апрыкана, Максіма, Зянона, Аляксандра, Хведара і інш. 33-х (каля 249-251). Мч. Якуба прасьвітара, Азадана і Аўкідзя дыяканаў, Пярсідзкіх (каля 380). Стмч. Рыгора V, Патрыярха Канстанцінопальскага (1821).
Літ. – Дз. 6 пач., ІІ. 38-43.  Ян. 8 пач., ІІI. 1-15;
Пятніца
11 / 24 Сьветлая (Радаўная) Пятніца. Іконы Божае Маці “Жыцьцяносная Крыніца” (рух.). Стмч. Анціпа. яп. Пергама Асійскага. Мчч. Пракеса і Марцім’яна (каля 67). Звг. Пармуха (IV). Звг. Яна, вучня звг. Рыгора Дэкапаліта (ІХ). 
Літ. – Дз. 7 пач., ІІІ. 1-8;  Ян. 7 пач., ІI. 12-22;
           Баг.: Плп. 240 пач., ІІ.5-11; Лк. 54 пач., Х. 38-42, ХІ. 27-28.
Пасьля Літургіі – малое асьвячэньне вады.
Сыбота
12 / 25 Сьветлая (Радаўная) Сыбота. Звг. Васіля вызн., яп. Парыйскага (пасьля 754). Стмч. Зянона, яп. Веранійскага (каля 260). Звг. Ісака Сірына, у Спалеце Італійскім (550). Звгмчч. Міны, Давыда і Яна (пасьля 636). Звг. Анхвісы дзевы (801). Звг. Апанасьсі ігуменьні (860).
Мурамскае (ХІІ) і Бялыніцкае (ХІІІ)* іконаў Божае Маці.
На Літургіі – малітва на раздрабненьне Артаса (альбо пераносіцца на нядзелю), які раздаецца пасьля Літургіі замест проскурак.
Літ. – Дз. 8 пач., ІІI, 11-16;  Ян. 11 пач., ІІІ. 22-33.

Нядзеля 
13 / 26 Нядзеля 2-я пасьля Вялікадня, апостала Тамаша. Антыпасха.   Сьпеў 1.
Стмч. Артамона прасьвітара Лаадзікійскага (303). Мч. Крыскента зь Мір Лікійскіх. Мц. Хамаіды Ягіпецкае (476).
Чарнобыльскае*, Васькаўскае /рух./ іконаў Божае Маці.
Тыдзень 2-і па Вялікадні.
Памяць ахвяраў Чарнобыльскае катастрофы. Паніхіда.
Ран. – ДВ 1-е, Мц. 116 пач., ХХVІІІ. 16-20.
Літ. – Дз. 14 пач., V. 12-20;  Ян. 65 пач., ХХ. 19-31.

Панядзелак
14 / 27 Провады. Успамін памерлых (паніхіда).
Сьвц. Марціна вызн., папы Рымскага (655). Мчч. Антона, Яна і Яўстаха Віленскіх (1347)*. Мч. Ардалёна (305-311). Мчч. 1000 Пярсідзкіх і Азата скапца (каля 341).
Віленскае* іконы Божае Маці.
 (Ран. – *мчч.: Мц. 36 пач., Х. 16-22.  Літ. – *мчч.: Эф. 233 пач., VI. 10-17;  Мц. 36 пач., Х. 16-22.) – сьвяткаваньне трох Віленскіх мучанікаў пераносіцца на Нд. 13/26 красавіка – на дзень раней.
Літ. – Дз. 9 пач., ІІІ. 19-26;  Ян. 6 пач., ІІ. 1-11. 
Пасьля Ранішні і Літургіі зьвершваюцца Паніхіды.
Аўторак 
15 / 28 Радаўніца. Успамін памерлых (паніхіда). Апп. з 70-ці Арыстарха, Пуда і Трахіма (каля 67). Мцц. Васіліны і Анастасьсі (каля 68). Мчч. Месукевійскіх – Сухея і дружыны яго: Андрэя, Анастаса, Халая, Хведарыта, Іўхірыёна, Ярдана, Кандрата, Лук’яна, Мімненаса, Нерангіёса, Палуехта, Якуба, Хвокі, Дземянцея, Віктара, Зосіма (100-130) /Груз./. Мч. Савы Гоцкага (372). 
Серада
16 / 29 Мцц. Агап’і, Ярыны і Хіёны (304). Мч. Леаніда і мцц. Харысы, Нікі, Галіны, Калісы, Нунехі, Васіліны, Хвядоры, Ярыны і інш. (258).
Іконы Божае Маці Ільлінска-Чарнігаўскае (1658).

Чацьвер 
17 / 30 Сьвц. Апанаса Вялікага, архіяп. Александрыйскага (373). Стмч. Сымона, яп. Пярсідзкага, і зь ім мчч. Аўдзелая і Ананя прасьвітараў, Хуздазата (Усхазана) еўнуха, Хвусіка, Азата, мц. Аскітрэі і інш. (344). Звг. Акакея, яп. Меліцінскага (каля 435). Мч. Адрыяна (251). Сьвц. Агапіта, папы Рымскага (536).с.ст. / н.ст.            ТРАВЕНЬ 2020

Красавік
Пятніца
18 / 1        Звг. Яна, вучня звг. Рыгора Дэкапаліта (820-850). Мчч. Віктара, Зотыка, Зянона, Акіндзіна і Сур’яна (303). Сьвц. Кузьмы вызн., яп. Халкідонскага, і звг. Аўксента (815-820). Мч. Яна Новага зь Яніны (1526). 
Максімаўскае іконы Божае Маці (1299). 

Сыбота
19 / 2 Звг. Яна Старапячэрніка (VIII). Мчч. Хвіёны, Крыштапара і Антаніна (303). Стмч. Пахнута, яп. Ярусалімскага. Сьвц. Юрага вызн., яп. Антыяхіі Пісідыйскае (813-820). Сьвц. Трыхвана, патр. Канстанцінопальскага (933). Звг. Нічыпара ігумена. 
Дубенска-Краснагорскае іконы Божае Маці.
Нядзеля
20 / 3        Нядзеля 3-я пасьля Вялікадня. Сьпеў 2.
Сьвятых жонаў-міраносьбітак: Марыі Магдалены, Марыі Клявопавае, Саламеі, Яны, Марты і Марыі, Сузаны і іншых; праўдных Язэпа Арамытэйскага і Мікодыма /рух./. Звг. Хведара Трыхіны. Мч. дзіцяці Гаўрылы Заблудаўскага і Беластоцкага (1690)*. Сьвцц. Рыгора (593) і Анастаса Сінаіта (599), патрыярхаў Антыяхійскіх. Звг. Анастаса, ігум. Сінайскае гары (685). Сьвц. Міколы, яп. Ахрыдзкага і Жыцкага (1956) /Сэрб./. 
Кіпрскае іконы Божае Маці (392).
Тыдзень 3-і па Вялікадні.
Ран. – ДВ 3-е, Мк. 71 пач., ХVI. 9-20.
Літ. – Дз. 16 пач., VI. 1-7; Мк . 69 пач., XV.43 – XVI.8;
             *мч.: 1 Пёт. 58 пач. (ад паловы), II. 1-10. Мц; 74 пач., XVIII. 1-4.

Панядзелак
21 / 4 Стмч. Январа яп. і зь ім мчч. Пракула, Сосія і Фаўста дыяканаў, Дысідэра чытара, Аўтуха і Акуцёна (каля 305). Мч. Хведара Пергзкага, маці яго Піліпеі, Дыяскора, Сакрата і Дзяніса (ІІ). Аднойдзеньне мошчаў звг. Хведара Санаксарскага (1999). Мчч. Ісака, Апалоса і Кандрата (303). Сьвц. Максім’яна, патр. Канстанцінопальскага (434). 
Аўторак
22 / 5 Звг. Хведара Сікеёта, яп. Анастасівупальскага (613). Апп. Натанайлы, Лукаша і Кліманта (I). Звг. Віталя (609-620). Стмч. Платона, яп. Банялускага (1941). 

Серада
23 / 6 Вмч. Юрага Пераможцы (303) – Юр’е вясновы. Мц. царыцы Аляксандры 303). Мчч. Анатоля і Праталявона (303). Звг. Захвеі Канстанцінопальскае. 
Іверскае іконы Божае Маці.
Ран. –  вмч.: Лк. 63 пач., ХІІ. 2-12.
Літ. – Дз. 19 пач., VІІІ. 18-25; Ян. 21 пач., VІ. 35-39;      
    вмч.:  Дз. 29 пач., XII. 1-11;  Ян. 52 пач., XV. 17 – XVI. 2.

Чацьвер
24 / 7      Мч. Савы Страцілата і зь ім 70-ці ваяроў (272). Звг. Савы Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XIII). Звг. Аляксея, затворніка Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XIII). Мчч. Пасікрата і Валянціна (228). Мчч. Яўсея, Нявона, Лявона, Логвіна і інш. (303). Звг. Тамаша юродзівага (546-560). Звг. Альжбеты цудатворыцы (VІ-VІІІ). 
Моўчанскае іконы Божае Маці (1405). 
Літ. – Дз. 10 пач., IV. 1-10.  Ян. 10 пач., III. 16-21. 

Пятніца
25 / 8 Апостала і дабравесьніка Маркі (63). Звг. Сільвэстра Абнорскага (1379). Звг. Васіля Палянамерульскага (1767) /Румын./. 
Цараградзкае іконы Божае Маці (1071).
Літ. – Ап.: 1 Пёт. 63 пач., V. 6-14; Мк. 23 пач., VI. 7-13.

Сыбота
26 / 9 Стмч. Васіля, яп. Амасійскага (каля 322). Праў. Глахвіры дзевы (322). Звг. Анікея Дэвічанскага (XIII) /Сэрб./.
Памінаньне загінуўшых у ІІ-й Сусьветнай вайне (1939-1945), пасьля Літургіі - Паніхіда.
Літ. – чарг.:  Дз. 22 пач., ІХ. 20-31;  Ян. 52 пач., ХV.17 – ХVІ.2.

Нядзеля
27 / 10  Нядзеля 4-я пасьля Вялікадня, аб нямоглым. Сьпеў 3.
Ап. і стмч. Сымона, суродзіча Госпадавага (107). Звг. Стахвана, ігумена Пячэрскага, яп. Уладзімера-Валынскага (1094). Праў. Яўлога гасьціннага (IV). 
Тыдзень 4-ы па Вялікадні.
Ран. – ДВ 4-е, Лк. 112 пач., XХIV. 1-12. 
Літ. – Дз. 23 пач., ІХ. 32-42;  Ян. 14 пач., V. 1-15.

Панядзелак
28 / 11      Апп. зь 70-ці Ясона і Сасіпатры, Кіркіры дзевы і інш., зь імі пацярпелых (I). Мчч.    Дады, Максіма і Квінтыльляна (286). Сьвц. КІРЫЛЫ, яп. ТУРАЎСКАГА, Беларускага Залатавуснага (1183)*. Мч. Дзяніса Тураўскага (1005). Мчч. Саторна, Якісхола, Хаўсьцяна, Январа, Марсала, Яўпраса, Мамея, Мурына, Зянона, Аўсея, Нявона і Віталя (каля 63). 
Ран. – *сьвц.: Ян. 35 пач. (ад паловы), X. 1-9. 
Літ. – *сьвц.:  Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII. 2.  Ян. 36 пач., X. 9-16.

Аўторак
29 / 12 9-ці мчч. з Кізіка: Тэагніда, Рухва, Антыпатра, Тэасьціха, Арціма, Магны, Хвядота, Хаўмаса і Халімона (286-299). Звг. Мемнана цудатворцы. Звг. Ампілоха Пачаеўскага (1970). Мчч. Дыядора і Радап’яна дыякана (284-305). Сьвц. Васіля Астрожскага (1671) /Сэрб./. Трохсот мучанікаў, якія ў гарах Дудзікваці і Папаці (Турцыя) прынялі пакуты (ХVІІ-ХVІІІ) /Груз./. Звг. Ампілоха Пачаеўскага (1970).

Серада
30 / 13 Цэразпалоўе Сёмухі. Ап. Якуба Зевядзеева (44). Сьвц. Даната, яп. Эўрыі (каля 387). Аднойдзеньне мошчаў стмч. Васіля, яп. Амасійскага (IV). Мч. Максіма.
Ран. – ап.: Ян. 67 пач., ХХІ. 15-25.
Літ. – цэразпалоўю: Дз. 34 пач., XIV. 6 -18;  Ян. 26 пач., VIІ. 14-30;
             ап.: Дз. 29 пач., XII. 1-11;  Лк. 17 пач., V. 1-11. 
Зьвершваецца Малое асьвячэньне вады.

Травень
Чацьвер
1 / 14        Прар. Ярэмы (VI ст. да Р.Х.). Стмч. Макара, мітр. Кіеўска-Літоўскага (1497)*. Звгмч. Ваты Персяніна (IV). Дбрв. Тамары, царыцы Грузінскае (1213). Звгмчч. Афонскіх Яўхіма (1814), Ігната (1814) і Акакея (1816). Царовакакшайскае, альбо Міраносіцкае (1647), Андронікаўскае і іменаванай "Неспадзяваная Радасьць" іконаў Божае Маці.
Ран. – *стмч.:  Ян. 35 пач. (ад паловы.), Х. 1-9.
Літ. – Дз. 26 пач., X. 34-43;  Ян. 29 пач., VІІI. 12-20; 
            *стмч.: Жыд. 334 пач., XIII. 7-16;  Лк. 67 пач., XII. 32-40 (Лк. 36 пач., Х.9-16).

Пятніца
2 / 15        Перанясеньне мошчаў дбрвв. кнн. цярпліўцаў Барыса й Глеба, у сьв. хросьце Рамана й Давыда (1072 і 1115). Сьвц. Апанаса, патрыярха Цараградзкага, Лубенскага цудатворцы (1654). Мчч. Асьпера, Зоі і сыноў іх Кір’яка і Хвядула (ІІ). Дбрв. і роўнаап. цара Барыса, у сьв. хросьце Міхала (907), які прыняў Хрост са сваім народам у IX ст. /Баўг./ 
Пуціўльскае іконы Божае Маці (1635).
Літ. – Дз. 27 пач., Х.44 – ХІ.10;  Ян. 30 пач., VІІI. 21-30;
мчч.:  Рым. 99 пач., VІІІ. 28-39; Ян. 52 пач., ХV.17 – XVI.2.

Сыбота
3 / 16 Мчч. Цімоха і Маўры (каля 286). Звг. Хвядоса, ігумена Кіева-Пячэрскага (1074). Звг. Пётры цудатворцы, яп. Аргоскага (X). Сьвц. Тэахвана Перыфярыйскага (пасьля 1353). Звгмч. Паўла Віленскага* (ХVІІ ст.).
Засьненьня Кіева-Пячэрскае, прынесенай з Цараграда (1073), Пячэрскае (з прадстаячымі Антонам і Хвядосам) (1085) і Сьвенскае (1288) іконаў Божае Маці.
Ран. – звг.: Лк. 24 пач. (ад паловы),  VІ. 17-23.
Літ. – Дз. 24 пач., VIII. 26-39;  Ян. 22 пач., VI. 40-44;
   звг.:  Жыд. 334 пач., XIII. 7-16;  Мц. 43 пач., X. 27-30;
   *звгмч.:  2 Цім. 291 пач., I. 8-18;  Мк. 37 пач., VIII.34 – IX.1.

Нядзеля
4 / 17      Нядзеля 5-я пасьля Вялікадня, аб самаранцы. Сьпеў 4.
Стмч. Мельхісадэка, Мітр. Менскага і Беларускага* (1931).  Мц. Палагеі, дзевы Тарсійскае (290). Стмч. Эразма, яп. Фармійскага (303). Стмч. Альвяна, яп. Анейскага, і вучняў яго (304). Стмч. Салівона, яп. Газкага, і зь ім 40 мчч. (311). Мчч. у даліне Ферэйдан (Іран) ад персаў пацярпелых (ХVІІ) – пер.- /Груз./
Старарускае іконы Божае Маці (1570). 
Тыдзень 5-ы па Вялікадні.
Ран. – ДВ 7-е, Ян. 63 пач., ХХ. 1-10.
Літ. – Дз. 28 пач., XI. 19-26, 29-30.  Ян. 12 пач., ІV. 5-42
            *стмч.:  Жыд. 334 пач., ХІІІ. 7-16.  Лк. 67 пач., ХІІ. 32-40.

Панядзелак
5 / 18      Вмц. Ярыны (І-ІІ). 
Іконаў Божае Маці Ружанскае (1648) і "Неўпівальная Чаша" (1878). 

Аўторак
6 / 19 Праў. Ёва Шматпакутнага (каля 2000-1500 да Н.Х.). Звг. Ёва Пачаеўскага (XVII). Мчч. Варвара ваяра, Вакхі, Калімаха і Дзяніса (каля 362). Мч. Варвара, былога зладзея. Мч. Вукашына (1943) /Сэрб./.

Серада
7 / 20 Адвітаньне Цэразпалоўя. ЖЫРОВІЦКАЕ ІКОНЫ БОЖАЕ МАЦІ, апякункі Беларускага народу (1470)*. Успамін пра з'яву ў небе Крыжа Госпадавага ў Ярусаліме (351). Мч. Акакея сотніка (303). Звг. Ніла Сорскага (1508). Звгг. Яна Зедазнійскага і вучняў яго: Авіва, яп. Некрэскага, Антона Марткопскага, Давыда Гараджыйскага, Зянона Ікалцкага, Хвадзея Сцяпанцміндзкага, Ісэ (Ясея), яп. Цылканскага, Язэпа, яп. Алавердзкага, Сідара Самтавійскага, Міхала Улумбійскага, Піра Брэцкага, Сьцяпана Хірскага і Шыё Мгвімскага (VI) /Груз/. Аднойдзеньне мошчаў звг. Ніла Міратачывага, Афонскага (1815). Супачын звг. Антона Пячэрскага (1073).
Любецкое (XI) іконы Божае Маці. 
Ран. – *Багар.: Лк. 4 пач., І. 39-49, 56. 
Літ. – Дз. 32 пач., ХІІІ. 13-24; Ян. 18 пач., VI. 5-14.
*Багар.: Жыд. 320 пач., ІX. 1-17. Лк. 54 пач., X. 38-42, ХІ. 27-28. 
(Крыжу: 1 Кар. 125 пач., I.18 - II.2. Ян. 60 пач., XIX. 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.) 

Чацьвер
8 / 21 Апостала і евангеліста Яна Багаслова (98-117). Звг. Арсеня Вялікага (449-450). Мч. Нічыпара (1942). Звгг. Арсеня працалюбнага (XIV) і Пімана посьніка (XII), Пячэрскіх, у Дальніх пячорах.
Літ. – Ап.: 1 Ян. 68 пач., I. 1-7;  Ян. 61 пач., XIX. 25-27; XXI. 24-25.


Пятніца
9 / 22 Прар. Ісая (VIII ст. да Н.Х.). Мч. Крыштапара (каля 250). Перанясеньне мошчаў сьвц. і цудатворцы Міколы зь Мір Лікійскіх у Бары (1087). Звг. Шыё Мгвімскага (VI) /Груз./.
Ран. – сьвц.: Ян. 35 пач. (ад паловы), Х. 1-9.
Літ. – Дз. 36 пач., XV. 5 -34;  Ян. 37 пач., Х. 17-28;
    сьвц.: Жыд. 335 пач., XIII. 17-21; Лк. 24 пач., VI. 17-23.

Сыбота
10 / 23 Ап. Шымана Зілота (I). Сьвц. Шымана, яп. Уладзімерскага і Суздальскага, у Кіеве, у Блізкіх пячорах (1226). Мчч. Апхія, Хвіладэльпа, Цыпрыяна, Анісіма, Эразма і інш. (251). Мч. Ісіхея Антыяхійскага (IV). Звг. Сідоры юродзівае (IV). Дбшч. Таісьсі (V). 
Кіева-Брацкае іконы Божае Маці (1654).
Ран. – Ап.: Ян. 67 пач., XXІ. 15-25. 
Літ. – Дз. 37 пач., ХV. 35-41;  Ян. 38 пач., Х. 27-38;
            Ап.: 1 Кар. 131 пач., IV. 9-16. Мц. 56 пач. ХІІІ. 54-58. 

Нядзеля
11 / 24    Нядзеля 6-я пасьля Вялікадня, аб сьляпым. Сьпеў 5.
Стмч. Макея (каля 295). Роўнаап. Мятода (885) і Кірылы (869), настаўнікаў Славянскіх. Роўнаап. Расьціслава, князя Вялікамараўскага (870). Звг. Супрына, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Сьвц. Мікадыма, архіяп. Сэрбскага (1325).
Дзесяціннае іконы Божае Маці. 
Тыдзень 6-ы па Вялікадні.
Ран. – ДВ 8-е, Ян. 64 пач., ХХ. 11-18.
Літ. – Дз. 38 пач., XVI. 16-34;  Ян. 34 пач., ІX. 1-38.
Роўнаапп.:  Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII; 2. Мц. 11 пач., V. 14-19.

Панядзелак
12 / 25      Сьвц. Апіхвана, яп. Кіпрскага (403). Сьвц. Германа, патрыярха Канстанцінопальскага (740). Сьвцц. Савіна, архіяп. Кіпрскага (V) і Палувея, яп. Рынакірскага (V). Мч. Яна Валаха (1662) /Румын./.

Аўторак
13 / 26  Мц. Глікеры дзевы і зь ёю мч. Лавадзіка, вартаўніка цямнічнага (каля 177). Перанясеньне мошчаў звгмч. Макара, архім. Канеўскага, ігумена Пінскага, Пераяслаўскага цудатворцы (1688). Мч. Аляксандра Рымскага (284-305). Сьвц. Паўсікея, яп. Сінадскага (606). Сьвв. Юрага вызн. з жонкаю Ярынаю і дзецьмі (IX). Звг. Яўхіма Іверскага (1028) /Груз./.

Серада
14 / 27      Адвітаньне Вялікадня. Мч. Cідара (251). Звг. Мікіты, затворніка Пячэрскага, яп. Наўгародзкага (1108) Мч. Максіма (каля 250). Звг. Серапіёна Сінданіта (V). Сьвц. Лявона, патр. Ярусалімскага (1175). 
Яраслаўскае (Пячэрскае) (1823) і званае "Спаручніца грэшных", іконаў Божае Маці.
Літ. – Дз. 41 пач., ХVІІI. 22-28.  Ян. 43 пач., XІI. 36-47.

Чацьвер
15 / 28      УЗШЭСЬЦЕ ГОСПАДАВАЕ. Звг. Пахома Вялікага (каля 348). Сьвц. Ісая, яп. Растоўскага, цудатворцы (1090). Звг. Ісая Пячэрскага (1115). Звг. Ахілы, яп. Ларысейскага (каля 330). 
Ран. – Мк. 71 пач., XVI. 9-20. 
Літ. – Дз. 1 пач., I. 1-12;  Лк. 114 пач., XXІV. 36-53.

Пятніца
16 / 29        Пасьлясьвята Ўзшэсьця. Звг. Хведара Асьвячанага (368). Стмч. Аляксандра, яп. Ярусалімскага (213-250). Мчч. Віта, Мадэста і Крыскента (каля 303). Дбшч. Музы (V). Звгг. айцоў, у Лаўры сьв. Савы забітых (614). Сьвц. Юрага II, яп. Міціленскага (IX). 

Сыбота
17 / 30          Ап. Андрона і сьв. Юніі (І). Мчч. Салохі, Памхаміра і Памхалона ваяроў (284-305). Сьвц. Сьцяпана, патрыярха Канстанцінопальскага (893).
Літ. – Дз. 43 пач., ХХ. 7-12;  Ян. 48 пач., ХІV. 10-21.

Нядзеля
18 / 31 Нядзеля 7-я пасьля Вялікадня, сьвв. Айцоў І Сусьветнага Сабору (325).    Сьпеў 6.
Памяць сьвв. Айцоў сямі  Сусьветных Сабораў. Мч. Хвядота Анкірскага і мцц. сямі дзеў: Аляксандры, Цякусы, Клаўдзіі, Фаіны, Апрасьсі, Юліі і Матроны (303). Мчч. Пятра, Андрэя, Дзяніса, Паўла і Хрысьціны (249-251). Мчч. Сымона, Ісака і Вахціса (IV). Мчч. Гіраклы, Паўліна і Венядзіма. Мчч. Давыда і Тарычана (693) /Груз./. Праў. Яна Кармянскага (праслаўленьне 1998). Звг. Дадо Давыда-Гарэджыйскага. Сабор Карпата-русінскіх сьвятых /рух. – у нд. пасьля 11 траўня/. 
“Маці Малебніца” (Херсонскае) /рух./ іконаў Божае Маці.
Тыдзень 7-ы па Вялікадні.
Ран. – ДВ 10-е, Ян. 66 пач., XХІ. 1-14. 
Літ. – Дз. 44 пач., ХХ. 16-18, 28-36;  Ян. 56 пач., XVII. 1-13.  с.ст. /  н.ст.        ЧЭРВЕНЬ 2020

Травень
Панядзелак
19 / 1 Стмчч. Патрыкея, яп. Прускага, і зь ім трох прасьвітараў: Акакея, Мянандра, Палуяна (каля 100). Мч. Калуха Ягіпцяніна (284-303). Звг. Яна, яп. Гоцкага (790). 

Аўторак
20 / 2 Мчч. Халая, Аляксандра і Астэра (каля 284). Дбрв. кн. Даўмонта, у сьв. Хросьце Цімоха, Пскоўскага (1299)*. Мч. Аскалона (каля 287). Звгг. Завулона і Сузаны, бацькоў роўнаап. Ніны. 

Серада
21 / 3      Роўнаапп. цара Канстанціна (337) і маці яго царыцы Алены (327). Дбрв. кн. Канстанціна (Яраслава) (1129) і сыноў яго Міхала і Хведара, Мурамскіх цудатворцаў. 
Вышгарадзкае (Уладзімерскае) іконы Божае Маці і  шанаваныя сьпісы зь яе: Пскова-Пячэрскае "Замілаваньне" (1524), Заанікіеўскае (1588), Краснагорскае або Чарнагорскае (1603), Аранскае (1634). 

Чацьвер
22 / 4      Мч. Васіліска (каля 308). Мч. Яна-Уладзімера, кн. Сэрбскага (1015). Памяць II Сусьветнага Сабору (381). Звг. Давыда Гарэджыйскага (VI-VII) /Груз./.
Берыслаўскае (Касьпераўскае) іконы Божае Маці /рух./.
Ран. – Лк. 31 пач., VII.17-30.
Літ. – Прадвесьніку:  2 Кар. 176 пач., IV. 6-15. Мц., 40 пач., XI. 2-15.
На гэты дзень пераносіцца служба Яну Прадвесьніку зь Нд.25.05.
На Ранішні вялічаньне: "Узьвялічваем цябе, Хрысьцільніку Збаўцы Яне, і шануем усе шанаваныя твае галавы аднойдзеньні".

Пятніца
23 / 5            Адвітаньне Ўзшэсьця. Перанос мошчаў звг. Еўпрасіньні, ігуменьні Полацкае з Кіева ў Полацк (1910)*. Звг. Міхала вызн., яп. Сінадскага (821). Аднойдзеньне мошчаў сьвц. Лявона, яп. Растоўскага (1164). звг. Паіса Галіцкага (1460). Звгмч. Міхала чарнарызца (IX).
Ран. – *звг.: Лк. 33 пач., VІІ. 36-50.
Літ. – Дз. 50 пач., ХХVІI. 1-44;  Ян. 57 пач., XVІI. 18-26;
            *звг.:  Гал. 208 пач., ІІІ. 23-29; Мц. 104 пач., ХХV. 1-13 (Лк. 33 пач., VІІ. 36-50).

Сыбота
24 / 6  Сёмушная бацькоўская сыбота (Успамін супачылых; пасьля службаў – Паніхіды).
Звг. ЕЎПРАСІНЬНІ (кн. Прадславы), ігум. ПОЛАЦКАЕ, беларускае асьветніцы, апякункі жаночага манаства (1173)* – сьвяткаваньне звг. адбываецца ў Пт. 23.04.   Звг. Сымона слупніка на Дзіўнай гары (596). Звг. Мікіты, слупніка Пераяслаўскага (1186). Мчч. Мялета Страцілата, Сьцяпана, Яна, Серапіёна ягіпцяніна, Калініка валхва, Хведара і Фаўста, і зь імі 1218-ці ваяроў з жонкамі і дзецьмі (каля 218). 
Літ. – Дз. 51 пач., ХХVIII. 1-31;  Ян. 67 пач., ХХІ. 15-25.
            За супакой:  1 Сал. 270 пач., IV. 13-17.  Ян. 16 пач., V. 24-30.

Нядзеля
25 / 7 Нядзеля 8-я пасьля Вялікадня. ДЗЕНЬ СЬВЯТОЕ ТРОЙЦЫ. СЁМУХА. 
Сашэсьце Сьв. Духа на Апосталаў.
Трэцяе аднойдзеньне галавы Прадвесьніка і Хрысьцільніка Госпадавага Яна (каля 850) – служба пераносіцца на 22 траўня с.ст. Стмч. Хверапонта, яп. Кіпрскага (IV). Сабор мчч. Холмскіх і Падляшскіх (рух. – ў 1 нд. пасьля 18 траўня с.ст.).
Ран. – Ян. 65 пач. ХХ. 19-23. 
Літ. – Дз. 3 пач., II. 1-11;  Ян. 37 пач., VIІ. 37-52,  VIIІ. 12.

Панядзелак
26 / 8    ДЗЕНЬ СЬВЯТОГА ДУХА. Апп. зь 70-ці Карпа і Алхвея (I). Мч. Юрага Новага (1515). Мчч. Аверкі і Алены (I). Звг. Яна Псіхаіта, вызн. (IX). 
Тыдзень 1-ы пасьля Сёмухі (суцэльны).
Літ. – Эф. 229 пач., V. 8-19. Мц. 75 пач., VIІI. 10-20.

Аўторак
27 / 9    Стмч. Хверапонта, яп. Сардзійскага (III). Праў. Яна Рускага, вызн. (1730). Мчч. Хвядоры дзевы і Дзідыма ваяра (304).
Човенскае, Пскова-Пячэрскае “Замілаваньне” Іконаў Божае Маці.

Серада
28 / 10  Звг. Мікіты вызн., яп. Халкідонскага (IX). Стмч. Аўтуха, яп. Меліцінскага (I). Мц. Ліканіды (244). Стмч. Элада яп. (VI—VII). 
Нікейскае (304) і Чухламское (Галіцкае) (1350) іконаў Божае Маці.

Чацьвер
29 / 11  Звгмц. Хвядосьсі дзевы (730). Мц. Хвядосьсі дзевы, Цірскае (307-308). Памяць I Сусьветнага Сабору (325).
Іконы Божае Маці, іменаванай "Спаручніца грэшных". 

Пятніца
30 / 12  Звг. Ісака вызн., ігум. манастыра Далмацкага (383). 

Сыбота
31 / 13    Адвітаньне сьвята Сёмухі. Ап. зь 70-ці Герма (I). Мч. Герма (II). Мч. Хвіласопа (III). 
Літ. – Рым. 79 пач. (ад паловы), І. 7-12; Мц; 15 пач., V. 42-48.

Чэрвень 
Нядзеля
1 / 14 Нядзеля 1-я пасьля Сёмухі, Усіх Сьвятых. Сьпеў 8. 
Мч. Юсьціна Хвілосапа і іншага Юсьціна і зь імі Харытона, Харыты, Авялпіста, Яраксы, Півона і Валяр’яна (166). Звг. Агапіта Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XI). 
Ран. – ДВ 1-е, Мц. 116 пач., ХХVIIІ. 16-20. 
Літ. – Жыд. 330 пач., ХІ.33 – ХІІ.2; Мц. 38 пач., X. 32-33, 37-38,  XІХ. 27-30.
Загавіны на Пятроўскі Пост.

Панядзелак
2 / 15        Сьвц. Нічыпара вызн., патрыярха Канстанцінопальскага (828). Вмч. Яна Новага, Сучаўскага (1330-1340). 
Кіева-Брацкае (1654) іконы Божае Маці. 
Тыдзень 2-і пасьля Сёмухі. Пачатак Пятровага Посту.

Аўторак
3 / 16 Мчч. Лукільляна, Клаўдзя, Іпата, Паўла, Дзяніса і мц. Паўлы дзевы (270-275). Стмчч. Лук’яна яп., Максіяна прасьвітара, Юльляна дыякана, Марцэліна і Сатурніна ў Бельгіі (81-96). 

Серада
4 / 17        Сьвц. Мітроха, патрыярха Канстанцінопальскага (326). Мчч. Прантаса, Севярына, Сур’яна і Сілана (І). Мч. Канкордзя (каля 175). Стмч. Астэя, яп. Дырахійскага (II). Звг. Зосіма, яп. Вавілона Ягіпецкага (VI). 
Чацьвер
5 / 18 Стмч. Дораха, яп. Тырскага (362). Перанясеньне мошчаў дбрв. Ігара, вял. кн. Чарнігаўскага і Кіеўскага (1150). Сьвц. Канстанціна, мітр. Кіеўскага і ўсяе Русі (1159). Мчч. Марцыяна, Нікандра, Іпярэха, Апалона, Леаніда, Арыя, Гаргея, Сяліна, Ірынея і Памбона (305-311). Звг. Хведара цудатворцы (каля VI). Звг. Анува, пустэльніка Ягіпецкага (IV). Звг. Дораха, з манастыра авы Сярыда (каля 620)
Ігараўскае (1147) іконы Божае Маці.

Пятніца
6 / 19 Звг. Вісарыёна, цудатворцы Ягіпецкага (IV). Звг. Ларывона Новага (845). Звгмцц. дзеў Архілаі, Тэклі і Сузаны (293). Звг. Баркулаба Хутынскага (1192) (рух., у 1-ю пятніцу Пятровага посту).  
Піменаўскае іконы Божае Маці (1387).

Сыбота
7 / 20 Мч. Хвядота Анкірскага (303). Стмч. Марцэліна, папы Рымскага, і мчч. Клаўдзя, Кірына і Антаніна (304). Стмч. Марцэля, папы Рымскага, мчч. Сысіня і Кір’яка дыяканаў, Смарагда, Ларгі, Апран’яна, Сатурніна, Папея і Маўра ваяроў і Крыскенціяна, мцц. Прыскілы, Лукіны і Арцемы царэўны (304-310). Мцц. Калерыі (Валерыі), Кір’які і Марыі ў Кесарыі Палясьцінскай (284-305). 
Аршанскае* іконы Божае Маці.
Літ. – Рым. 84 пач., ІІІ. 19-26; Мц. 20 пач., VІІ. 1-8.

Нядзеля
8 / 21        Нядзеля 2-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 1.
Усіх сьвятых, якія на зямлі Беларускай зазьзялі*:
- апостала Андрэя Першпакліканага, першага прапаведніка на Беларускіх землях (62); 
- сьвяценьнікаў: Міны, яп. Полацкага (1116), Дзяніса, яп. Полацкага (1182), Кірылы, яп. Тураўскага (1183), Лаўрына, яп. Тураўскага (1184), Мяркула, яп. Смаленскага 
(1239), Сымона, яп. Полацкага (1289), Рыгора, мітр. Кіева-Літоўскага (1419); 
- дабраверных: князя Расьціслава (у хросьце Міхала) Смаленскага (1167);   Барыса, князя Тураўскага і Пінскага (XII); дабравернае Праксэды, князёўны Пскоўскае (1243);
- звышгоднамучанікаў: Антона Супрасльскага (ХVI), Апанаса, ігумена Берасьцейскага (1648) і Макара, ігумена Пінскага (1678), Паўла Віленскага (ХVІІ), Серахвіма Кудраўцава, архімандрыта Жыровіцкага (1943), Серахвіма Шахмуця, архімандрыта Жыровіцкага (1946), Багалепа, ігум. Жыровіцкага (1948); 
- сьвятарамучанікаў: Макара, мітр. Кіева-Літоўскага (1497), Кірыёна, Патрыярха Грузінскага (быўш. яп. Полацкага і Віцебскага) (1918), Мельхісадэка, мітр. Менскага і Беларускага (1931), Хвіларэта, яп. Бабруйскага (1939), МІколы, яп. Слуцкага (1939), архідыякана Нічыпара, экзарха Канстанцінопальскага Патрыярха ў Літве і Русі (1599);
- звышгодных: Марціна Тураўскага (1150),  Аўрама і Ахрэма Смаленскіх (ХІІІ), Алісея і Лаўрына Лаўрышаўскіх (каля 1250), Хведара Астрожскага (1438), Лявона, архімандрыта Віленскага (1620); 
звышгодных жанчын: Еўпрасіньні, ігуменьні Полацкае (1173), Харыціны, князёўны Літоўскае (1281); 
- мучанікаў: Дзяніса Тураўскага (1005), Мяркура Смаленскага (1238), Антона, Яна і Яўстаха Віленскіх (1347), дзіцяці Гаўрылы Заблудаўскага (1590); 
- праўднае дзевы Юльляны, княжны Гальшанскае (1550), праўднае й дабравернае Захвеі, князёўны Слуцкае (1612); 
- і ўсіх навамучанікаў зямлі Беларускае (ХХ).
Вмч. Хведара Страцілата (319). Сьвц. Хведара, яп. Суздальскага (1023). Звг. Ахрэма, патрыярха Антыяхійскага (545). Звг. Засімы Фінікійскага (VI). 
Яраслаўскае (XIII) іконы Божае Маці. 
Сабор звгг. І баганосных айцоў гары Афон /рух./.  Усіх сьвятых Русі-Украіны /рух./.
Ран. – ДВ 2-е, Мк. 70 пач., ХVI. 1-8.
Літ. – Рым. 81 зач. (ад паловы), IІ. 10-16;  Мц. 9 пач., IV. 18-23;
   Бел. сьвв.:  Жыд. 330 пач., ХІ.33 - ХІІ.2;  Мц. 10 пач., ІV.25 - V.12.

Панядзелак
9 / 22    Сьвц. Кірылы, архіяп. Александрыйскага (444). Мцц. Тэклі, Марты і Марыі ў Персіі (346).
Беластоцкае іконы Божае Маці* (ХVІІ).
Тыдзень 3-і пасьля Сёмухі.
*Ран. – Лк. 4 пач., І. 39-49, 56.
Літ. – Рым. 94 пач., VIІ. 1-13; Мц. 34 пач., ІХ.36 – Х.8;
*Багар.: Жыд. 320 пач., ІX. 1-17; Лк. 54 пач., X. 38-42, ХІ. 27-28. 
Аўторак
10 / 23 Стмч. Цімоха. яп. Прускага (363). Звг. Сілуяна, схімніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мчч. Аляксандра і Антаніны дзевы (каля ЗІЗ). Звг. Тэахвана Антыяхійскага (363). Сьвц. Вас’яна, яп. Лаўдзійскага (409).

Серада
11 / 24    Апп. Барталамея і Варнавы (I). 
Іконы Божае Маці "Дастойна ёсьць" ("Мілуючая") (X).
Літ. – Рым. 83 пач., ІI.28 – ІІІ.18;  Мц. 19 пач., VI. 31-34, VII. 9-11; 
             апп.: Дз. 28 пач., ХІ. 19-26, 29-30 ; Лк. 51 пач., Х. 16-21.

Чацьвер
12 / 25    Звг. Анупра Вялікага (IV). Звг. Пятра Афонскага (734). Звгг. Яна, Андрэя, Гіракламона і Тахвіля (IV).       
Яблачынска-Турковіцкае* іконы Божае Маці.
Літ. – *Баг.:  Жыд. 320 пач., ІX. 1-17. Лк. 54 пач., X. 38-42, ХІ. 27-28.

Пятніца
13 / 26      Мц. Акуліны (293). Сьвц. Трыхвіля, яп. Ляўкусіі Кіпрскае (каля 370). Мц. Антаніны (284-305). Звгг. Ганны (826) і сына яе Яна (IX).

Сыбота
14 / 27 Прар. Ялісея (IX ст. да Н.Х.). Сьвц. Мятода, патрыярха Канстанцінопальскага (847). Дбрв. кн. Мсьціслава, у сьв. хросьце Юрага, Харобрага, Наўгародзкага (1180).
Літ. – Рым. 85 пач., ІІІ.28 - ІV.3; Мц. 24 пач., VII.24 - VІІІ.4. 

Нядзеля
15 / 28      Нядзеля 3-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 2.
Прар. Амоса (VIII ст. да Н.Х.). Мчч. Віта, Мадэста і Крыскенты карміцелькі (каля 303). Мч. Дулы Кілікійскага (305-313). Звг. Дулы пакутацерпца, Ягіпецкага. Звг. Гераніма
  дабрашчаснага, Стрыдонскага (420). Перанясеньне мошчаў звг. Хведара Сікяёта, яп.
Анастасіюпальскага (каля IX). Сьвц. Міхала, першага мітр. Кіеўскага (992). Дбрв. кн. Сэрбскага Лазара (1389). Сьвц. Ахрэма II, патр. Сэрбскага (пасьля 1395). Сьвц. Аўгусьціна дабрашчаснага, яп. Іпанійскага (430). 
Ран. – ДВ 3-е, Мк. 71 пач., XVI. 9-20.
Літ. – Рым. 88 пач., V. 1-10; Мц. 18 пач., VI. 22-33;
сьвц.: Жыд. 335 пач., ХІІІ. 17-21;  Ян. 35 пач. (ад пал.), X. 1-9. 

Панядзелак
16 / 29 Сьвц. Ціхана, яп. Амафунцкага (425). Стмч. Тыгры прасьвітара і мч. Яўтропа чытара (каля 404).
Тыдзень 4-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
17 / 30    Мчч. Манойлы, Савола і Ізмайлы (362). с.ст. / н.ст. ЛІПЕНЬ 2020 

Чэрвень
Серада                      
18/1 Мчч. Лявона, Іпата і Хвядула (70-79). Звг. Лявона, кананарха Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). 
Багалюбскае іконы Божае Маці (1157). 

Чацьвер
19/2 Ап. Юды, брата Госпадавага (каля 80). Сьвц. Яна Максімовіча, архіяп. Шанхайскага і Сан-Францыскага (1966) /рас./. Мч. Зосіма (II). Звг. Паіса Вялікага (V). Звг. Яна самотніка (VI). Звг. Паіса Хілендарскага (XVIII) /Баўг./.
Літ. – Рым. 106 пач., ХI. 13-24; Мц. 43 пач., ХІ. 27-30; 
ап.: Юд. 77 пач., I. 1-10;  Ян. 48 пач. (ад паловы), XIV. 21-24.

Пятніца
20 / 3            Стмч. Мятода, яп. Патарскага (312). Сьвц. Міны, яп. Полацкага (Кіева-Зьвярынецкага) (1116)*. Дбрв. кн. Глеба Уладзімерскага (сына сьв. Андрэя Багалюбскага) (1175). Мчч. Іны, Піны і Рымы (І-ІІ). Мчч. Арыстокля прасьвітара, Дзьмітрана дыякана і Апанаса чытара (каля 306). Сьвц. Леўкі вызн., яп. Урунцісіёпальскага (V). 
Мадэнскае (Косінскае) іконы Божае Маці.
Ран. – *сьвц.:  Ян. 35 пач., Х. 1-9.
Літ. – Рым. 107 пач., ХІ. 25-36 ; Мц. 44 пач., ХІІ. 1-8;
*сьвц.:  Жыд. 318 пач., VII. 26 – VIII. 2;  Ян. 36 пач.. Х. 9-16. 
 
Сыбота
21  /4      Мч. Юльляна Тарсійскага (каля 305). Стмч. Цераха, яп. Іканійскага (I). Звгг. Юлія прасьвітара і Юльляна дыякана (V). Мчч. Арчыла II, цара Іверскага (744), і Луварсаба II, цара Карталінскага (1622) /Груз./.
Літ. – Рым. 92 пач., VI. 11-17;  Мц. 26 пач., VIII. 14-23. 

Нядзеля
22 / 5    Нядзеля 4-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 3.
Стмч. Аўсея, яп. Самасацкага (380). Мчч. Зянона і Зіны (304). Мчч. Галакцёна і Юльляны. Сьвц. Рыгора, мітр. Валашскага (1834) /Румын./. 
Ран. – ДВ 4-е, Лк. 112 пач., ХХІV. 1-12. 
Літ. – Рым. 93 пач., VI. 18-23;  Мц. 25 пач., VIII. 5-13. 

Панядзелак
23 /6 Мц. Агрыпіны (253-260). Мчч. Яўстоха, Гая, Прова, Лоля, Урбана і іншых (IV). Сабор Уладзімерскіх сьвятых, зь імі дбрв. кн. Барыса Тураўскага (1158)*.  
Іконаў Божае Маці: Вышгарадзкае (Уладзімерскае), Пскова-Пячэрскае "Замілаваньне" (1524), Заанікіеўскае (1588), і іменаванай "Надбрамная" альбо "Нязгасная Сьвечка" (1894).
Тыдзень 5-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
24 / 7    НАРАДЖЭНЬНЕ СЛАЎНАГА ПРАРОКА, ПРАДВЕСЬНІКА І ХРЫСЬЦІЛЬНІКА ГОСПАДАВАГА ЯНА. Звг. Антона Дымскага (каля 1224). Мчч. сямі братоў: Арэнты, Парнакі, Эраса, Пірма, Пірмена, Кірыяка і Лангіна (IV).
Ран. – Лк. 3 пач., I. 24-25, 57-68, 76, 80.
Літ. – Прадвесьніку: Рым.112 пач., ХІІІ.12 – XIV.4; Лк.1 пач., I. 1-25, 57-68, 76, 80.
На Ранішні ўзвялічваньне: "Узьвялічваем цябе, Прадвесьніку Збаўцы Яне, і шануем ад няплоднае ж праслаўнае нараджэньне тваё".

Серада
25 / 8        Звгмц. Хяўроньні дзевы (каля 304). Дбрв. кн. Пятра, у манастве Давыда, і кнз. Хяўроньні, у манастве Еўпрасіньні, Мурамскіх цудатворцаў (1228).

Чацьвер
26 / 9      Звг. Давыда Салунскага (каля 540). Звг. Яна, яп. Гоцкага (VIII).
Ціхвінскае (1383), Нямецкае (1399), Сяміазёрнае (XVII) і Лідзкае (Рымскае) (I) іконаў Божае Маці.

Пятніца
27 /10    Звг. Самсона (каля 530). Праў. Яны міраносьбіткі (I). Звг. Сявіра прасьвітара (VI). Звг. Юрага Іверскага, Сьвятагорца (1065) /Груз./. Звг. Марціна Тураўскага (пасьля 
1146)*.  
Сукневіцкае (каля 1640) іконы Божае Маці.
*Ран. – Мц. 43 пач., ХІ. 27-30.
Літ. – Рым. 120 пач., ХVI. 1-16;  Мц. 50 пач., ХІII. 4-9;  
*звг.: Гал. 213 пач., V.22 – VI.2; Лк. 67 пач., ХІІ. 32-40.

Сыбота
28 /11 Перанясеньне мошчаў мчч. бяссрр. І цудатворцаў Кіра і Яна (412). Звг. Ксенапонта Рабейскага (1262). Звг. Паўла лекара. 
Іконы Божае Маці, іменаванай "Трохручыца" (VIII).
Літ. – Рым. 97 пач., VIII. 14-21; Мц. 30 пач., IХ. 9-13. 

Нядзеля
29/12      Нядзеля 5-я пасьля Сёмухі. Сьпеў  4. 
СЛАЎНЫХ I ЎСЯХВАЛЬНЫХ ПЕРШАВЯРХОЎНЫХ АПОСТАЛАЎ ПЁТРЫ I ПАЎЛА (67). Сьвц. Рыгора, мітр. Іраклійскага (Канстанцінопальскага). Звгмчч. Няхвіта, Ёны, Няхвіта, Ёны і Пархвена Ліпсійскіх (рух. сьвяткаваньне ў 1-ю нд. пасьля 27 чэрвеня).
Касьпераўскае (1855) і Смаленска-Старчацкае* іконаў Божае Маці.
Ран. – ДВ 5-е, Лк. 113 пач., ХХІV. 12-35.
Літ. – Рым. 103 пач., Х. 1-10;  Мц. 28 пач., VІІІ.28 – IХ.1.
апп.:  2 Кар. 193 пач., XI.21 – XII.9;  Мц. 67 пач., XVI. 13-19.
На Ранішні вялічаньне: "Узьвялічваем вас, апосталы Хрыстовы Пётра й Паўле, якія ўвесь сьвет вучэньнем сваім прасьвятлілі і ўсе краі да Хрыста прывялі". 

Панядзелак
30 /13      Сабор слаўных і ўсяхвальных 12-ці апосталаў: Пётры, Андрэя, брата ягонага, Якуба Зевядзеява, Яна, брата ягонага, Піліпа, Барталамея, Тамаша, Мацея, Якуба Алхвеява, Юды Якубава (Хвадзея), Сімана Зілота і Мація. 
Балыкінскае (1711) і Гарбанеўскае (1786) ікон Божае Маці.
Тыдзень 6-ы пасьля Сёмухі.
Літ. – Рым. 121 пач., ХVI. 17-24; Мц. 51 пач., ХІІІ. 10-23;
апп.: 1 Кар. 131 пач., IV. 9-16; Мк. 12 пач., ІІІ. 13-19.

Ліпень
Аўторак
1/14      Мчч. бяссрр. Кузьмы і Дзям’яна, у Рыме пацярпелых (284). Мч. Паціта (II). Звг. Пётры патрыкея (854). Праў. Ангеліны, дэспатысы Сэрбскае (XVI).

Серада
2/15      Ускладаньне слаўнае рызы Прасьвятое Багародзіцы ў Влахерне (V). Сьвц. Ювяналя, патрыярха Ярусалімскага (каля 458). 
Пажайскае (XII), Хвядоцьцеўскае (1487), Ахтырскае (1739), Турковіцкае (ХІV), Рыбалаўскае* іконаў Божае Маці.

Чацьвер
3/16    Мч. Яканта (108). Звгг. Анатоля, у Блізкіх пячорах (XII), і Анатоля затворніка, у Дальніх пячорах (XIII), Пячэрскіх. Дбрвв. кнн. Васіля і Канстанціна Яраслаўскіх (XIII). Мчч. Дзяміда, Яўлама, Аскліпядота і мц. Галіндухі (II). Мчч. Макея і Маркі (IV). Звг. Аляксандра, манастыра "Няўсыпных" пачынальніка (каля 430). Сьвц. Анатоля, патр. Канстанцінопальскага (458). 

Пятніца
4/17          Сьвц. Андрэя, архіяп. Крыцкага (712-726). Звг. Марты, маці Сымона Дзіўнагорца (551). Дбрв. вял. кн. Андрэя Багалюбскага (1174). Мчч. Хвядота і Хвядоцьці (108). Стмч. Хведара, яп. Кірынейскага (310). Стмчч. Савы, яп. Горнакарлавацкага і Юрага прасьвітара (1941). 
Галацкае іконы Божае Маці.

Сыбота
5/18 Звг. Апанаса Афонскага (1000). Мцц. Ганны і Кірыльлі (304). Звг. Лампада Ірынопальскага (X). 
Іконы Божае Маці, іменаванай "Эканаміса".
Літ. – Рым. 100 пач., ІХ. 1-5; Мц. 32 пач., ІХ. 18-26.

Нядзеля
6/19      Нядзеля 6-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 5. 
Звг. Сыса Вялікага (429). Звг. Сыса, схімніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Знайсьцё мошчаў праўднае дзевы Юльляны, княжны Гальшанскае (XVI)*. Мчч.                
Марына, Марты, Аўдзіхвакса, Абакума, Кірына, Валянціна прасьвітара, Астэра і іншых многіх у Рыме (269). Мчч. Ісаўры дыякана, Інакента, Фэлікса, Ярмея, Васіля, Перагрына, Рухва і Рухвіна (III). Мч. Квінта Фрыгійскага (каля 283). Мц. Лукеі дзевы і зь ёю мчч. Рыкса, Антона, Лук’яна, Сідара, Дыёна, Дзіядора, Кутоны, Аронаса, Капіка і Сатура (301).
Ран. – ДВ 6-е, Лк. 114 пач., XXVI. 36-53. 
Літ. – Рым. 110 пач., ХІІ.6-14; Мц. 29 пач., ІХ. 1-8;
*праў.:  Гал. 208 пач., III. 23-29; Мц. 104 пач., XXV. 1-13. 

Панядзелак
7 /20 Звг. Тамаша Малейскага (X). Звг. Акакея, пра якога гаворыцца ў Лесьвіцы (VI). Мчч. Перагрына, Лук’яна, Пампея, Ісіха, Папея, Сатарніна і Германа (II). Звгмчч. Апікцета прасьвітара і Асьцёна манаха (290). Мч. Евангела (ІІІ-ІV). Мц. Кір’які (IV).
Влахернскае іконы Божае Маці (перанесена ў 1654 г.).
Тыдзень 7-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
8/21 Вмч. Пракопа (303).
Казанскае іконы Божае Маці (1579). 
Серада
9/22      Стмч. Панкрата, яп. Таўраменійскага (I). Стмч. Кірылы, яп. Горцінскага (ІІІ-ІV). Звгмчч. Патэрмуха, Копры і мч. Аляксандра (361-363). Звгг. Патэрмуха і Копры (IV). Сьвц. Хведара, яп. Эдэскага (IX).
Колацкае (1413) іконы Божае Маці.  

Чацьвер
10 / 23    Звг. Антона Пячэрскага, Кіеўскага, пачынальніка манаства ў Кіеўскай Русі (1073). Мчч. 45-ці ў Нікапалі Армянскім: Лявона, Маўрыкея, Данілы, Антона, Аляксандра, Анікіты, Сысіня, Мянея, Вірылада і інш. (каля 319). Звг. Сілуяна, схімніка Пячэрскага, 
у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мч. Апаланея (III). Мчч. Віянора і Сілуяна (IV). Звгг. пустэльнікаў ягіпецкіх, агнём і дымам замораных (каля 398). Памяць Царкоўнага Сабору ў Менску, які абвясьціў Незалежную Беларускую Мітраполію (1922).
Конеўскае іконы Божае Маці.
Ран. – Мц. 43 пач., ХІ. 27-30.
Літ. – звг.: Гал. 213 пач., V.22 – VI.2.  Мц. 10 пач., ІV.25 – V.12.

Пятніца
11 / 24      Успамін цуда вмц. Яўхімы ўсяхвальнае, якім Праваслаўе сцьвердзілася (451). Роўнаап. Вольгі, вял. кн. Кіеўскае, у сьв. хросьце Алены (969). Мч. Кіндзея прасьвітара (ІІІ-ІV). 
Баркулабаўскае іконы Божае Маці. 
Ран. – роўн.: Мц. 104 пач., ХХ5. 1-13.
Літ. – роўн.: 2 Кар., 181 зач., VI, 1-10. Лк., 33 зач., VII, 36-50. 
Вялічаньне роўнаап. Вользе: "Узьвялічваем цябе, сьвятая раўнаапостальная князёўна Вольга, якая як зара ранішня на зямлі нашай зазьзяла і сьвятло веры праваслаўнае народу сваяму прадвесьціла".

Сыбота
12 / 25 Мчч. Прокла і Гіляра (II). Звг. Міхала Малейна (962). Мчч. Хведара варага і сына яго Яна (983). Сьв. Галіндухі вызн., у сьв. Хросьце Марыі (591). Звгг. Яна (998) і Гаўрылы (X) Сьвятагорцаў /Груз./. Іконы Божае Маці, іменаванай "Трохручыца" (VIII).
Літ. – Рым. 108 пач., ХІІ. 1-3; Мц. 39 пач., Х.37 – ХІ.1.

Нядзеля
13 / 26    Нядзеля 7-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 6.
Памяць сьвятых айцоў шасьці Сусьветных Сабораў /рух./. Сабор Архангела Гаўрылы. Звг. Сьцяпана Саваіта (794). Мч. Серапіёна (ІІ-ІІІ). Перанясеньне мошчаў мчч. Антона, Яна і Яўстаха Віленскіх (1946)*. Сьвц. Юльляна, яп. Кенаманійскага (I). Мч. Марцыяна (258).
Ран. – ДВ 7-е, Ян. 63 пач., XХ. 1-10. 
Літ. – Рым. 116 пач., XV. 1-7;  Мц. 33 пач., ІХ. 27-35;
сьвв. айцоў:  Жыд. 334 пач., ХІІІ. 7-16;  Ян. 56 пач., ХVІІ. 1-13;
*мчч.: Эф. 233 пач., VI. 10-17;  Мц. 36 пач. X, 16-22.

Панядзелак
14 / 27      Ап. зь 70-ці Акілы (I). Звг. Сьцяпана Махрышчскага (1406). Мч. Юста (I). Звг. Эля манаха (IV). Звг. Анісіма цудатворцы (IV).  Руднянскае іконы Божае Маці.
Памяць абвяшчэньня ў г. Магілёве архіяпіскапам Магілёўскім і Беларускім Варламам Шышацкім, з бальшынёю духавенства, Аўтакефаліі Праваслаўнае Царквы ў Вялікім Княстве Літоўскім (1812).
Тыдзень 8-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
15 / 28      Мчч. Кірыка і Юліты (каля 305). Роўнаап. вял. кн. УЛАДЗІМЕРА, у сьв. Хросьце Васіля (1015). Мч. Авудзіма (IV).
Ран. – Ян. 36 пач., X. 9-16. 
Літ. – Роўнаап.:  Гал. 200 пач., I. 11-19;  Ян. 35 пач. (ад паловы), X. 1-9.

Серада
16 / 29 Стмч. Атэнагена яп. і дзесяці вучняў ягоных (каля 311). Мч. Паўла і мцц. Аляўціны (Валянціны) і Хіёны (308). Мц. Юліі дзевы (каля 440 альбо 613). Мч. Антуха, лекара (IV). 
Чырскае (Пскоўскае) іконы Божае Маці (1420).

Чацьвер
17 / 30      Вмч. Марыны (Маргарыты) (IV). Перанясеньне мошчаў звг. Лазара Галісійскага. 
Сьвятагорскае іконы Божае Маці (1569).

Пятніца
18 / 31        Мч. Амяльляна (363). Мч. Яканта Амастрыдскага (IV). Звг. Яна Шматпакутнага, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1160). Звг. Памвы, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Звг. Памвы пустэльніка (IV).с.ст. / н.ст.               ЖНІВЕНЬ 2020

Ліпень 
Сыбота
19/1    Звг. Макрыны, сястры сьвц. Васіля Вялікага (380). Звг. Дзея (каля 430). Дбрв. кн. Рамана (Алегавіча) Разанскага (1270). Звг. Паіса Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Дбшч. Стэфана (1427) і маці ягонае Міліцы (1405), Сэрбскіх.
Літ. – 1 Рым. 111 пач., ХІІІ. 1-10; Мц. 47 пач., ХІI. 30-37. 

Нядзеля
20 / 2 Нядзеля 8-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 7.
Прарока Гальляша (IX ст. да Н.Х.). Аднойдзеньне мошчаў звгмч. Апанаса Берасьцейскага (1649)*. 
Чухламское (Галіцкае) (1350) і Абалацкае ("Знаменьне") (1637) іконаў Божае Маці. 
Ран. – ДВ 8-е,  Ян. 64 пач., XХ. 11-18. 
Літ. – 1 Кар. 124 пач., І. 10-18;  Мц. 58 пач., XIV. 14-22;
прар.:  Як. 57 пач., V. 10-20;  Лк. 14 пач., IV. 22-30;
  *звгмч.: 2 Цім. 291 пач., I. 8-18; Мк. 37 пач., VIII. 34 - IX. 1.
На Ранішні ўзьвялічваньне: "Узьвялічваем цябе, сьвяты прароча Божы Гальляшу, і шануем гэнае, на калясьніцы вогненай, праслаўнае ўзшэсьце тваё".
Панядзелак
21/3        Прар. Язакіля (VI ст. да Н.Х.). Звгг. Сымона, дзеля Хрыста юродзівага, і Яна, супосьніка яго (каля 590). Звгг. Анупра маўклівага і Анісіма затворніка, Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (ХІІ-ХІІІ).
Тыдзень 9-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
22 / 4        Міраносьбіткі роўнаап. Марыі Магдалены (I). Перанясеньне мошчаў стмч. Хвокі (403-404). 
Літ. – Кар. 152 пач., XІІ. 12-26;  Мц. 76 пач., ХVІІІ. 18-22, ХІХ. 1-2, 13-15;
роўнаап.: 1 Кар. 141 пач., IX. 2-12;  Ян. 64 пач., ХХ. 11-18.

Серада
23 / 5    Мчч. Трахіма, Тахвіля і зь імі 13-ці мчч. (284-305). Стмч. Апаліма, яп. Равянійскага (каля 75). 
Пачаеўскае (1675) і "Усіх гаротных Радасьць" (з грошыкамі) (1888) Іконаў Божае Маці.

Чацьвер
24 / 6 Мц. Хрысьціны (каля 300). Мчч. дбрвв. кнн. Барыса і Глеба, у сьв. Хросьце Рамана і Давыда (1015). Звг. Палікарпа, архімандрыта Пячэрскага (1182). Сьвц. Юрага (Георгія), архіяпіскапа Магілёўскага і Беларускага (праслаўленьне 1993).
Ран. – мчч.: Лк. 106 пач., ХХІ. 12-19.
Літ. – мчч.: Рым. 99 пач., VIII. 28-39. Ян. 52 пач., XV.17 - XVI.2.

Пятніца
25 / 7              Засьненьне праў. Ганны, маці Прасьвятое Багародзіцы. Сьвв. Алімпіяды дыяканісы (409) і Праксэды дзевы, Тавенскае (413). Памяць V Сусьветнага Сабору (553).
Літ. – праў. Ганне: Гал. 210 пач. (ад паловы), IV. 22-31; Лк. 36 пач., VIII. 16-21.

Сыбота
26 / 8 Стмчч. Ярмолы, Ярміпа і Гермакрата, ярэяў Нікамідзійскіх (каля 305). Звг. Майсея Ўгрына, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1043). Звгмц. Параскевы (138-161). 
Літ. – Рым. 113 пач., ХІV. 6-9; Мц. 64 пач., XV. 32-39.

Нядзеля
27 / 9    Нядзеля 9-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 8.
Вмч. і лекара Панцялеймана (305). Звг. Германа Аляскінскага (1837). Звг. Анхвісы вызн., ігуменьні і 90 яе сясьцёр (VIII). Роўнаапп. Кліманта, яп. Охрыдзкага (916), Навума, Савы, Гаразда і Ангеляра /Баўг./. Сабор Смаленскіх сьвятых /рух. – нд. перад 28 ліпеня с.ст./.
Памяць Усебеларускага Сабору ў Менску, які абвясьціў аўтакефалію БПЦ (1927).
Ран. – ДВ 9-е, Ян. 65 пач., ХХ. 19-31. 
Літ. – 1 Кар. 128 пач., ІІІ. 9-17; Мц. 59 пач., ХІV. 22-34;
вмч.: 2 Цім. 292 пач., II. 1-10;  Ян. 52 пач., XV.17 – XVI.2.

Панядзелак
28 /10    Апп. з 70-ці Прохара, Ніканора, Цімона і Пармена дыяканаў (І). Звг. Майсея, цудатворца Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мчч. Юльляна (II), Яўстаха (каля 316) і Акакея (каля 321).
Смаленскае "Адзігітрыя" (Шляхаводніца)* (перанесена з Царграда ў 1046 г.), Супрасльскае* (ХVІ), Грэбнеўскае (1380), Густынскае і Ладанскае іконаў Божае Маці. 
Тыдзень 10-ы пасьля Сёмухі.
Ран. – Лк. 4 пач., I. 39-49, 56. 
Літ. – 1 Кар. 159 пач., ХV. 12-19; Мц. 84 пач., ХХІ. 18-22;
Багародз.:  Плп. 240 пач., II. 5-11; Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

Аўторак
29/11 Мч. Калініка (ІІІ-ІV). Мц. Серахвімы дзевы (117-138). Мц. Хвядоцьці і 3-х дзяцей яе (304). Звгмч. Міхала (IX). Мч. Яўстаха Мцхецкага (589) /Груз./. Звг. Манехвы Гомельскае (1984).

Серада
30/12 Апп. з 70-ці Сілы, Сілуяна, Крыскента, Апянета і Андрона (I). Мч. Яна Ваяра (IV). Мчч. Паліхрона, яп. Вавілонскага, Пармена, Ялімы і Хрысотэля прасьвітараў, Лукаша і Мука дыяканаў, Аўдона і Сеніса, князёў Пярсідзкіх, і мчч. Алімпа і Максіма (каля 251). Стмч. Валянціна япіскапа і трох вучняў яго мчч. Прокула, Ахівы і Апалона і праў. Авунды (каля 273).

Чацьвер
31 /13 Перадсьвята вынясеньня Пачэсных Дрэў Жыцьцятворнага Крыжа Госпадавага. Праў. Аўдакіма Кападакіяніна (IX). Мц. Юліты (304-305). Звгмч. Дзяніса Ватапедзкага (1822). 
Загавіны на Засьненскі пост.  

Жнівень
Пятніца 
1/14 Вынясеньне Пачэсных Дрэў Жыцьцятворнага Крыжа Госпадавага. Сьвяткаваньне Ўсяміласьціваму Збаўцу і Прасьвятой Багародзіцы (1164). Сямі мчч. Макавеяў: Авіма, Антаніна, Гура, Алізара, Аўсена, Аліма і Марцэля, маці іхнае Саламоны і настаўніка іхнага Алізара (166 г. да Н.Х.). Мчч. у Пергіі Памхвілійскае: Лявона, Ацея, Аляксандра, Кіндзея, Мінсіхвея, Кір’яка, Мін’ёна, Катуня і Яўклея (III).                Памяць Хросту Кіеўскае Русі (988). 
Літ. –  Крыжу: 1 Кар. 125 пач., I.18-24;  Ян. 60 пач., ХІХ. 6-11, 13-20, 25-28, 30-35;    
    мчч.: Жыд. 330 пач., ХІ.33 - XII.2; Мц. 38 пач., X. 32-36; XI.1. 
На вадасьвяцьці: Жыд. 306 пач., II. 11-18; Ян. 14 пач., V. 1-4. 
Пачатак Засьненскага посту – Спасаўкі.
На Ранішні пасьля вялікага славаслоўя – вынясеньне Крыжа і пакланеньне яму па чыну Крыжапаклоннае Нядзелі. 
На Літургіі сьпяваецца Трысьвятое. Пасьля Літургіі адбываецца малое асьвячэньне вады, зёлак і мёда новага збору. Крыж заносіцца ў алтар увечары пасьля водпуста Вячэрні. Ад гэтага дня да адвітаньня Узьняцьця (апрача пасьлясьвята Ператварэньня Госпадавага, перадсьвята Засьненьня Прасьвятое Багародзіцы, самога сьвята Засьненьня, яго пасьлясьвята і адвітаньня) на Ранішні, калі сьпяваецца Вялікае славаслоўе, катавасія "Крыж накрэсьліў...".

Сыбота
2/15 Перанясеньне зь Ерусаліма ў Канстанцінопаль мошчаў першамч. архідыякана Стахвана (каля 428) і аднойдзеньне мошчаў праўў. Мікодыма, Гамаліла і сына яго Авіва. Стмч. Стахвана, папы Рымскага і інш. зь ім (257). 
Літ. – першамч.: Дз. 17 пач., VI. 8-15, VII. 1-5, 47-60; Мц. 87 пач., XXI. 33-42.

Нядзеля
3/16 Нядзеля 10-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 1.
Звгг. Ісака, Долмата і Фаўста (ІV-V). Звг. Антона Рымляніна, Наўгародзкага цудатворцы (1147). Мч. Раждзена перса (457). Звг. Кузьмы самотніка (VI).
Ран. – ДВ 10-е, Ян. 66 пач., ХХІ. 1-14.
Літ. – 1 Кар. 131 пач., ІV. 9-16. Мц. 72 пач., ХVІI. 14-23. 

Панядзелак
4/17      Сямі юнакоў Эфескіх: Максімільляна, Ямбліха, Марцін’яна, Яна, Дзяніса, Эксакустад’яна (Канстанціна) і Антаніна (каля 250). Звгмц. Аўдоцьці (362-364). Мч. Аліхвера (IV).
Тыдзень 11-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
5/18 Перадсьвята Ператварэньня Госпадавага. Мч. Яўсьцігнея (362). Стмчч. Анціра (236) і Хавы (250), папаў Рымскіх. Мч. Понцея Рымляніна (каля 257). Мчч. Канціды, Канцід’яна і Сівела, у Ягіпце. Праў. Ноны, маці сьвц. Рыгора Багаслова (374).

Серада
6/19    ПЕРАТВАРЭНЬНЕ  ГОСПАДА  БОГА  I  ЗБАЎЦЫ  НАШАГА  ІСУСА  ХРЫСТА.
Ран. – Лк. 45 пач., IX. 28-36. 
Літ. – 2 Пт. 65 пач., I. 10-19;  Мц. 70 пач., XVII. 1-9.
Асьвячэньне пладоў. Дазваляецца ўжываньне рыбы.

Чацьвер
7 / 20 Пасьлясьвята Ператварэньня Госпадавага. Звгмч. Дземянцея Персіяніна і дзвох вучняў ягоных (363). Звг. Пімана Шматхваравітага, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1110). Звг. Мяркура, яп. Смаленскага*, у Блізкіх пячорах (1239). Звг. Пімана, посьніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мчч. Марына і Астэра (260). Звг. Ора (каля 390). Звгмц. Патамеі цудатворыцы. Сьвц. Яроха Ўгорскага (X). Сьв. Стахвана I, караля Ўгоршчыны (1038).
Ран. – Ян. 35 пач.(ад паловы), Х. 1-9.
Літ. – 1 Кар. 175 пач., ІV. 1-6;  Мц. 99 пач., ХХІV. 13-28;
*сьвц.: Жыд. 318 пач., VII.26 – VIII.2;  Ян. 36 пач., X. 9-16. 

Пятніца
8/21 Сьвц. Амяльляна вызн., яп. Кізіцкага (815-820). Звг. Рыгора, іканапісцы Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Сьвц. Міраніма цудатворцы, яп. Крыцкага (каля 350). Мчч. Аліхвера і Леаніда. Звг. Рыгора Сінаіта (XIV).
Толгзкае іконы Божае Маці (1314).

Сыбота
9 / 22        Апостала Мація (каля 63). Мч. Антона Александрыйскага. Звг. Псоя Ягіпецкага (IV). Мчч. Юльляна, Марцыяна, Яна, Якуба, Аляксея, Дзьміцера, Хвоція, Пётры, Лявона, Марыі патрыкіі і інш. (730). 
Ран. – Ян. 67 пач., ХХІ. 15-25.
Літ. – 1 Кар. 123 пач., І. 3-9;  Мц. 78 пач., ХІХ. 3-12;
ап.: Дз. 2 пач., I. 12-17, 21-26;  Лк. 40 пач., IX. 1-6. 

Нядзеля
10 / 23    Нядзеля 11-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 2.
Мчч. архідыякана Лаўрына, Сікста папы, Хвелікісіма і Агапіта дыяканаў, Рамана, Рымскіх (258). 
Ран. – ДВ 11-е, Ян. 67 пач., ХХІ. 15-25.
Літ. – 1 Кар. 141 пач., ІХ. 2-12; Мц. 77 пач., ХVIII. 23-35. 

Панядзелак
11 / 24 Мч. архідыякана Еўплы (304). Звгмчч. Хведара і Васіля Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (1098). Звг. Хведара, кн. Астрожскага, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (каля 1438)*. Мц. Сузаны дзевы і зь ёю Гая, папы Рымскага, Гавіна прасвітара, Клаўдзя, Максіма, Прапядзігны, Аляксандра і Кухвы (295-296). 
Ран. – *звг.:  Мц. 43 пач., XI. 27-30. 
Літ. – 2 Кар. 179 пач., V. 10-15;  Мк. 2 пач., І. 9-15;
*звг.:  Гал. 213 пач., V. 22 – VI. 2;  Лк. 24 пач. VI. 17-23.
Тыдзень 12-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
12 / 25 Мчч. Хвоція і Анікіты і многіх зь імі (305-306). Стмч. Аляксандра, яп. Каманскага (III). Мчч. Панхвіла і Капітона.

Серада
13/26    Адвітаньне сьвята Ператварэньня Госпадавага. МЕНСКАЕ ІКОНЫ БОЖАЕ МАЦІ (1500)*. Супачын (662), перанясеньне мошчаў звг. Максіма Вызнаўцы. Мчч. Іпаліта, Ірынея, Авунда і мц. Канкордзіі ў Рыме (258). 
Іконаў Божае Маці іменаваных "Змякчэньне злых сэрцаў" ("Сямістрэльная") (1830); "Пакутніцкая" (1641).
Ран. – *Багародз.:  Лк. 4 пач., І.39-49, 56.
Літ. – *Багародз.:  Жыд. 320 пач., IX. 1-7; Лк. 54 пач., X. 38-42, XI. 27-28.

Чацьвер
14 / 27 Перадсьвята Засьненьня Прасьвятое Багародзіцы. Прар. Міхея (з 12-ці прарокаў) (VIII ст. да Н.Х.). Перанясеньне мошчаў звг. Хвядоса Пячэрскага (1091). Звг. Аркадзя Наваторжскага (XI). Стмч. Марцэля, яп. Апамейскага (каля 389). 
Іконаў Божае Маці "Бяседная" (1383) і Нарваўскае (1558).
Ад гэтага дня да адвітаньня Засьненьня на Ранішні, калі сьпяваецца вялікае славаслоўе, катавасія "Упрыгожаная Боскаю славаю...".

Пятніца
15 / 28      ЗАСЬНЕНЬНЕ  ПРАСЬВЯТОЕ  УЛАДАРКІ  НАШАЕ  БАГАРОДЗІЦЫ  I  ВЕЧНАДЗЕВЫ  МАРЫІ – СПАЖА.
Іконы Сафіі, Прамудрасьці Божае (Наўгародскае). Шанаваныя іконы Засьненьня Божае Маці: Кіева-Пячэрскае (1073), Авінаўскае (1425), Пскова-Пячэрскае (1472), Сямігароднае (XV) і Пюхціцкае (XVI). Маздокскае (XIII), Ацкурскае (I), Цылканскае (IV), Влахернскае /Груз./, Уладзімера-Растоўскае (XII), Гаянацкае (XIII), Бахчысарайскае, Чухламское (XIV), Сурдзегскае (1530), Тупічаўскае (XVII), Наваградзкае* і Фальковіцкае* іконаў Божае Маці.
Ран. – Лк. 4 пач., І.39-49, 56.
Літ. –  Багар.: Піл. 240 пач., II. 5-11.  Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.
На Ранішні Вялічаньне сьвята: "Узьвялічваем Цябе, Беззаганная Маці Хрыста Бога нашага, і ўсеслаўнае славім Засьненьне Тваё". Замест "Пачэсьнейшую" сьпяваем прысьпевы сьвята, 1-шы прысьпеў: "Ангелы успете Пречистыя видевше, удивишася, како Дева восходит от земли на Небо". На Літургіі замест "Дастойна" - "Ангелы засьненьне... Перамагаюцца прыроды законы..." (да адвітаньня).   

Сыбота
16 / 29 Пасьлясьвята Засьненьня Прасьвятое Багародзіцы. Перанясеньне з Эдэсы ў Канстанцінопаль Нерукатворнага Вобраза (Убруса) Госпада Ісуса Хрыста (944). Мч. Дзяміда лекара (298). Мчч. 33-х Палесьцінскіх. Звг. Харымана Ягіпецкага (IV). 
Хведараўскае (1239) і "Урачыстасьць Прасьвятое Багародзіцы" (Порт-Артурскае) іконаў Божае Маці. 
Літ –  Убр.: Кал. 250 пач., I. 12-18;  Лк. 48 пач. (ад паловы), IX. 51-56; X. 22-24;
чарг.: 1 Кар. 125 пач. (ад паловы), І. 26-29; Мц. 82 пач., ХХ. 29-34.
На Ранішні – Узьвялічваньне: “Узьвялічваем Цябе, Жыцьцядаўца Хрысьце, і шануем Прачыстага Аблічча Твайго ўсе праслаўныя абразы”.
Нядзеля
17/30    Нядзеля 12-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 3.
Мч. Міраніма, прасьвітара (250). Звг. Апіпея, іканапісца Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1114). Мчч. Паўла, Юльляны і інш. (каля 273). Мчч. Хвірса, Леўкі, Караната і дружыны іх (249-251). Мч. Патрокула (270-275). Мчч. Стратона, Піліпа, Яўціхана і Цыпрыяна (каля 303). Звг. Пімана Уграшскага (1880).
Сьвенскае (Пячэрскае) іконы Божае Маці (1288). 
Памяць Усебеларускага Правслаўнага Сабору ў Менску, які аднавіў Аўтакефалію Беларускае Праваслаўнае Царквы (1942).
Ран. – ДВ 1-е, Мц. 116 пач., ХХVІІІ. 16-20.
Літ. – 1 Кар. 158 пач., ХV. 1-11;  Мц. 79 пач., XІХ. 16-26.

Панядзелак
18 /31      Мчч. Хрола і Лаўра (II). Мчч. Герма, Серапіёна і Палуяна (II). Стмч. Амельляна яп. і зь ім Ларывона, Дзяніса і Ярміпа (каля 300). Сьвцц. Яна (674) і Юрага (683), патрыярхаў Канстанцінопальскіх. Звг. Макара, ігумена Пелікіцкага (каля 830). Звг. Яна Рыльскага (946). 
Іконы Божае Маці, званай "Усецарыца". 
Тыдзень 13-ы пасьля Сёмухі.
с.ст./ н.ст.              ВЕРАСЕНЬ     2020

Жнівень Аўторак
19/1      Мч. Андрэя Страцілата і зь ім 2593-х мучанікаў (284-305). Мчч. Цімоха, Агапа і Тэклі (каля 304). 

Серада
20 / 2  Прар. Самойлы (XI ст. да Н.Х.). Мчч. Сявіра і Мемнана і зь імі 37 мучанікаў (304).
Сьвц. Яроха Вугорскага і сьв. Стахвана І, караля Вугоршчыны.

Чацьвер
21 / 3   
Ап. з 70-ці Хвадзея (каля 44). Мц. Васы і дзяцей яе мчч. Тэагнея, Агапа і Піста (305-311). Звг. Аўрама Смаленскага (XIII)*. Звг. Аўрама працалюбнага, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (ХІІ-ХІІІ). 
Ран. – звг.*:  Мц. 43 пач., ХІ. 27-30.
Літ. – 2 Кар. 190 пач., Х. 7-18;  Мк. 14 пач., ІІІ. 28-35. 
звг.*: Гал. 213 пач., V.22 - VI.2;  Лк. 24 пач., VI. 17-23.

Пятніца
22 / 4      Мчч. Агапоніка, Зотыка, Тэапрэпа (Багалепа), Акіндзіна, Сур’яна і інш. (305-311). Стмч. Гаразда, яп. Багемскага (1942) /Чэс./. Стмч. Апанаса яп. (270-275), звг. Анхвісы (каля 298) і слуг яе мчч. Харысіма і Няхвіта (270-275). Мц. Аўлалі дзевы (каля 303).
Грузінскае і Фальковіцкае* (1650) іконаў Божае Маці.

Сыбота
23 / 5  Адвітаньне сьвята Засьненьня Прасьвятое Багародзіцы. Мч. Лупа (каля 306). Стмч. Ірынея, яп. Ліёнскага (202). Звгг. Яўціха (каля 540) і Хральцыса (547). Сьвц. Калініка, патр. Канстанцінопальскага (705). 
Падольскае (ХVІІ) іконы Божае Маці.
Літ. – Багар.: Плп. 240 пач., ІІ. 5-11; Лк. 54 пач. Х.38-42, ХІ. 27-28.
чарг.: 1 Кар. 126 пач., ІІ. 6-9;  Мц. 90 пач., ХХІІ. 15-22. 

Нядзеля
24 / 6  Нядзеля 13-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 4.
Стмч. Аўтуха, вучня ап. Яна Багаслова (I). Звгмч. Серахвіма, архімандрыта Жыровіцкага (1946)*. Мч. Тацёна (305). Мц. Сіры, дзевы Пярсідзкае (558). Звг. Юрага Лімніёта (каля 716). Роўнаап. Кузьмы Эталійскага (1779). 
Пятроўскае іконы Божае Маці (1306).
Ран. – ДВ 2-е, Мк. 70 пач., ХVІ. 1-8.
Літ. – 1 Кар. 166 пач., XVI. 13-24; Мц. 87 пач., ХХІ. 33-42.
*звгмч.: 2 Цім. 291 пач., I. 8-18; Мк. 37 пач., VIII.39 – IX.1.

Панядзелак
25 / 7  Перанясеньне мошчаў ап. Барталамея (VI). Ап. зь 70-ці Ціта, яп. Крыцкага (I). Сьвцц. Варсіса і Яўлога, япіскапаў Эдэскіх, і Пратагена вызн., яп. Карыйскага. (IV). Сьвц. Міны, патр. Цараградзкага (536-552).
Тыдзень 14-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
26 / 8      Мчч. Адрыяна і Натальлі (305-311). Звг. Адрыяна Андрусаўскага (1549). 
Уладзімерскае і Пскова-Пячэрскае "Замілаваньне" (1524) іконаў Божае Маці.
Слаўная Перамога пад Воршай (1514) – Дзень Беларускае Вайсковае Славы*.
Літ. – 2 Кар. 196 пач., ХІІ.20 – ХІІІ.2;  Мк. 17 пач., ІV. 24-34;
*дзяржаўнаму сьвяту: 1 Ян. 72 пач., ІІІ. 10-20; Мкю 51 пач., ХІ. 23-26.

Серада
27 / 9    Звг. Пімана Вялікага (каля 450). Звг. стмч. Кукшы і Пімана посьніка, Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (пасля 1114). Сьвц. Асеі вызн., яп. Кардувійскага (359). Сьвц. Лівера вызн., папы Рымскага (366). Звг. Пімана Палясьцінскага (каля 602). Мц. Анхвісы. Звг. Савы. Праў. Яна Кармянскага (1917).

Чацьвер
28 /10 Звг. Майсея Мурына (каля 400). Аднойдзеньне мошчаў звг. Ёва Пачаеўскага (1659). Сабор звышгодных айцоў Кіева-Пячэрскіх, у Дальніх пячорах (звг. Хвядоса). Праў. Ганны прарочыцы, дачкі Хванойлавай, якая сустрэла Госпада Ісуса Хрыста ў храме Ерусалімскім (I). Мц. Шушанікі, кн. Ранскае (V) /Груз./.
Ран. – звгг.:  Мц. 43 пач., ХI. 27-30. 
Літ. – Гал. 198 пач., І. 1-10, 20 – ІI.5; Мк. 19 пач., V. 1-20;
           звгг.: 2 Кар. 176 пач., ІV. 6-15; Лк. 24 пач., VI. 17-23.

Пятніца
29 /11 Сьцяцье Галавы ПРАРОКА, ПРАДВЕСЬНІКА Й ХРЫСЬЦІЛЬНІКА ГОСПАДАВАГА ЯНА.
        Ран. –  Мц. 57 пач., ХІV. 1-13.
Літ. – Прадв.:  Дз. 33 пач., XIII. 25-32;  Мк. 24 пач., VI. 14-30.
Дзень посны. На Ранішні ўзьвялічваньне: "Узьвялічваем цябе, Хрысьцільніку Збаўцы Яне, і шануем пачэснае твае галавы сьцяцьце".

Сыбота
30 / 12 Сьвцц. Аляксандра (340), Яна (595) і Паўла Новага (784), патрыярхаў Канстанцінопальскіх. Звг. Крыштапара Рымляніна (VI). Звг. Панціна цудатворцы ў Салуні (ІХ-Х). Сьвцц. Сэрбскіх: Савы І (1237), Арсеня І (1266), Савы II (1269), Яўстаха I (каля 1285), Якуба (1292), Мікодыма (1325), Данілы (1338), архіяпіскапаў; Анікея II (1354), Ахрэма II (пасьля 1395), Сьвірыда (1388), Макара (1574), Гаўрылы I (1659), патрыярхаў, і Рыгора япіскапа.
Літ. – 1 Кар. 130 пач., ІV. 1-5; Мц. 93 пач., ХХІІI. 1-12.

Нядзеля
31 / 13 Нядзеля 14-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 5.
Ускладаньне слаўнага пояса Прасьвятое Багародзіцы (395-408). Стмч. Цыпрыяна, яп. Карфагенскага (258). Сьвц. Генадзя, патр. Цараградзкага (471).
Ран. – ДВ 3-е, Мк. 71 пач., XVI. 9-20. 
Літ. – 2 Кар. 170 пач., I.21 – ІІ.4; Мц. 89 пач., ХХІI. 1-14;
Багародзіцы: Жыд. 320 пач., IX. 1-7; Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

Верасень
Панядзелак
1 / 14      Пачатак індыкту – царкоўнага Году (царкоўнае навалецьце), год 7529 ад сатварэньня сьвету.
Звг. Сымона Слупніка (459) і маці ягонае Марты (каля 428). Мч. Айхвала дыякана (380). Мцц. 40 дзеў посьніц і мч. Амуны дыякана, іх настаўніка (IV). Мц. Калісты і братоў яе мчч. Явода і Гермагена (309). Праў. Ісуса Навіна (XVI ст. да Н.Х.). Сабор Прасьвятое Багародзіцы ў Міясінскім манастыры (у памяць аднойдзеньня Яе іконы) (864).
Чарнігаўскае-Гефсіманскае (1869); Замкава-Наваградзкае*; Александрыйскае, Аўгустоўскае і "Уседабрашчасная" іконаў Божае Маці. Тыдзень 15-ы пасьля Сёмухі.
Літ. – Навалецьця: 1 Цім., 282 пач., II. 1-7. Лк. 13 пач., IV. 16-22. 
звг.: Кал. 258 пач., III. 12-16. Мц. 43 пач., XI. 27-30.

Аўторак
2/15 Мчч. Мамона (275), бацькі яго Хвядота і маці Рухвіны (III). Звг. Яна посьніка, патр. Цараградзкага (595). Звгг. Антона (1073) і Хвядоса (1074) Пячэрскіх. Мчч. 3628 ў Нікамідзіі (ІІІ-ІV). Калужскае іконы Божае Маці (1771). 

Серада
3/16 Стмч. Анціма, яп. Нікамідзійскага, і зь ім мчч. Тахвіля дыякана, Дораха, Мардоны, Мігдоны, Пётры, Індыса, Гаргоны, Зянона, Домны дзевы і Яўхіма (302). Звг. Тэакціста, супосьніка Яўхіма Вялікага (467). Сьв. Хівы дыяканісы (I). Мц. Васіліны Нікамідзійскае (309). Стмч. Арысьцёна, яп. Александрыйскага ў Сірыі (ІІІ). Сьвц. Анікея II, патр. Сэрбскага (1354). Пісідыйскае іконы Божае Маці (VI).

Чацьвер
4/17 Стмч. Вавілы, яп. Вялікае Антыяхіі, і зь ім трох юнакоў: Урбана, Прылід’яна, Апаланея і маці іх Хрыстадулы (251). Прар. Багавідца Майсея (1531 да Н.Х.). Мц. Ярміны, дачкі ап. Піліпа дыякана (каля 117). Мч. Вавілы Нікамідзійскага і зь ім 84-х 
юнакоў (IV). Мчч. Хведара, Міяна, Юльляна і Кіёны (305-311). Стмч. Пётры, мітр. Дабра-Баснійскага (1941) /Сэрб./.
Іконы Божае Маці "Неапалімая Купіна" (1680). 

Пятніца
5/18 Прар. Захара і праў. Альжбеты, бацькоў Яна Прадвесьніка (I). Звгмч. Апанаса, ігумена Берасьцейскага (1648)*. Забойства дбрв. кн. Глеба, у сьв. Хросьце Давыда (1015). Мчч. Піхвайлы і сястры яго Хівеі (Вівеі) (98-138). Мч. Сурвілы. Мц. Раісы (Іраіды) (каля 308). Мчч. Ювянціна і Максіма ваяроў (361-363). Мчч. Урбана, Хведара і Мядзімна і зь імі 77-мі мужоў царкоўнага чыну, у Нікамідзіі пацярпелых (370). Мч. Аўдзея (Авіда) ў Персіі (V). 
Аршанскае іконы Божае Маці.
Ран. – *звгмч.: Мц. 43 пач., ХІ. 27-30.
Літ. – *звгмч.: 2 Цім. 291 пач., I. 8-18.  Мк. 37 пач., VIII.34 – IX. 1.

Сыбота
6/19 Успамін цуду Архістраціга Міхала, што адбыўся ў Хонях (Калосах) (IV). Мчч. Яўдоха, Зянона і Макара (311-312). Звг. Архіпа (IV). Мчч. Раміла і зь ім інш. (107-115). Стмч. Кірылы, яп. Горцінскага (ІІІ-ІV). Мчч. Кір’яка, Фаўста прасьвітара, Авіва дыякана і зь імі 11-ці мучанікаў (каля 250). Звг. Давыда (VI). 
Кіева-Брацкае (1654) і Арапецкае іконаў Божае Маці.
Літ. – Архангела: Жыд. 305 пач., II. 2-10. Лк. 51 пач., X. 16-21.
чарг. – 1 Кар. 132 пач., ІV.17 – V.5;  Мц. 97 пач., ХХІV. 1-13.

Нядзеля
7 / 20 Нядзеля 15-я пасьля Сёмухі, перад Узьняцьцем. Сьпеў 6.
Перадсьвята Нараджэньня Прасьвятое Багародзіцы. Мч. Сазона (каля 304). Сьвц. Яна, архіяп. Наўгародзкага (1186). Звгмч. Макара Канеўскага, архім. Оўруцкага, ігум. Пінскага (1678). Апп. зь 70-ці Явода (66) і Анцыпара (пасьля 67). Мч. Яўпсіхея (117-138). Звг. Лукаша (пасьля 975).
Ран. – ДВ 4-е, Лк. 112 пач., XХІV. 1-12. 
Літ. – Нд. перад Узьн.: Гал. 215 пач., VІ. 11-18; Ян. 9 пач., ІІI. 13-17;
чарг.: 2 Кар. 176 пач., IV. 6-15;  Мц. 92 пач., XХІІ. 35-46.

Панядзелак
8 / 21      Сыбота перад Узьняцьцем. НАРАДЖЭНЬНЕ ПРАСЬВЯТОЕ ЎЛАДАРКІ НАШАЕ БАГАРОДЗІЦЫ I ВЕЧНАДЗЕВЫ МАРЫІ – БАГАЧ. 
Звгг. Яна (1957) і Юрага (Георгія) (1962), вызнаўцаў /Груз./.
Іконы Сафіі, Прамудрасьці Божае (Кіеўскае). Шанаваныя іконы Нараджэньня Прасьвятое Багародзіцы: Сямская (1524), Глінская (XVI), Лук’янаўская (XVI), Ісакаўская (1659). Іконаў Божае Маці: Холмскае, Курскае-Карэннае "Знаменьне" (1295), Пачаеўскае (1559), Лесьнінскае*, Бельскае* і Домніцкае (1696). 
Тыдзень 16-ы пасьля Сёмухі.
Ран. – Лк. 4 пач., 1. 39-49, 56. 
Літ. – Багародзіцы: Піл. 240 пач., II. 5-11; Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

Аўторак
9 / 22
Пасьлясьвята Нараджэньня Прасьвятое Багародзіцы. Праў. Богаайцоў Акіма і Ганны. Мч. Сур’яна (320). Аднойдзеньне і перанясеньне мошчаў сьвц. Хвядоса, архіяп. Чарнігаўскага (1896). Звг. Тэахвана вызн. (каля 300). Мчч. Харытона і Стратора (Стратаніка). Дбшч. Мікіты ў Цараградзе (XII). Памяць III Сусьветнага Сабору (431). Звг. Анупра Воранскага (1789) /Румын./.  
Літ. – чарговае: Гал. 212 пач., V. 11-21; Мк. 28 пач., VІI. 5-16;
           Богаайцоў: Гал. 210 пач. (ад паловы), IV. 22-31; Лк., 36 пач., VIII. 16-21.

Серада
10/ 23 Мцц. Мінадоры, Мітрадоры і Німпадоры (305-311). Звг. Паўла Паслушлівага, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Апп. зь 70-ці Апеля, Лукея і Кліманта (I). Мч. Варыпсава (II). Дбрв. царыцы Грэцкае Пульхеры (453). Сьвцц. Пётры і Паўла, япп. Нікейскіх (IX).

Чацьвер
11 / 24      Звг. Хвядоры Александрыйскае (474-491). Мчч. Дзьміцера, Аванхеі, жонкі яго, і Дзьмітрана, сына іх (I). Мчч. Дзіядора і Дзідыма, Сірскіх. Мц. Іі (362-364). Звг. Апрасіна (ІХ). Каплуноўскае іконы Божае Маці (1689).

Пятніца
12 /25 Адвітаньне сьвята Нараджэньня Прасьвятое Багародзіцы. Стмч. Аўтанома, яп. Італійскага (313). Мч. Юльляна і зь ім 40 мучанікаў (IV). Мч. Хведара Александрыйскага. Стмч. Карнута, яп. Нікамідзійскага (Іканійскага) (249-259).
Літ. – Багародзіцы:  Плп. 240 пач., II. 5-11; Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

Сыбота
13/26 Сыбота перад Узьняцьцем. Перадсьвята Узьняцьця Пачэснага і Жыцьцятворнага Крыжа Госпадавага. Памяць абнаўленьня (асвячэньня) храма Ўваскрасеньня Хрыстовага ў Ерусаліме (Уваскрасеньне славутае) (335). Стмч. Карнілы сотніка (I). Мчч. Краніда, Лявона і Серапіёна (каля 237). Мчч. Сялеўкі і Стратаніка (III). Мчч. Макрова і Гардзіяна (320). Стмч. Юльляна прасьвітара (IV). Мчч. Гальляша, Зотыка, Люцыяна і Валер’яна (320). Звг. Пятра ў Атроі (IX). Вмц. Кетэвані, царыцы Кахецінскае (1624) /Груз./.  
Літ. – абнаўленьня:  Жыд. 307 пач., III. 1-4; Мц. 67 пач., XVI. 13-18;
Сб. перад Узьн.: 1 Кар. 126 пач., ІІ. 6-9; Мц. 39 пач., Х.37 – ХІ.1.

Нядзеля
14 / 27 Нядзеля 16-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 7.
УЗЬНЯЦЬЦЕ ПАЧЭСНАГА I ЖЫЦЬЦЯТВОРНАГА КРЫЖА ГОСПАДАВАГА – УЗЬВІЖАНЬНЕ. Спачын сьвц. Яна Залатавуснага (407). 
Лесьнінскае іконы Божае Маці (1683).    Дзень посны.
Ран. – Ян. 42 пач. (ад паловы), XII. 28-36. 
Літ. – 1 Кар. 125 пач., I. 18-24; Ян. 60 пач., XIX. 6-11, 13-20, 25-28, 30-35.
 
Панядзелак
15 / 28  Пасьлясьвята Узьняцьця Крыжа. Вмч. Мікіты (каля 372). Аднойдзеньне мошчаў сьвц. Акакея вызн., яп. Меліцінскага (III). Мчч. Максіма, Хвядота, Аскляды (Аскліпядоты) (305-311). Мч. Пархіра (361). Аднойдзеньне мошчаў першамч. архідыякана Стахвана (415). Звг. Хвілахвея прасьвітара ў Малой Азіі (X). Сьвц. Язэпа, яп. Алавердзкага (570) /Груз./.
Нованікіцкае (372) і Ражкоўскае* іконаў Божае Маці.       Тыдзень 17-ы па Сёмусе.

Аўторак
16 / 29 Вмц. Яўхімы ўсяхвальнае (304). Сьвц. Цыпрыяна, мітр. Кіеўскага і Літоўскага, цудатворцы (1406). Мц. Севасьцяны (86-96). Мц. Меліцыны (138-161). Мчч. Віктара і Сасьпена (каля 304). Мц. Людмілы, кн. Чэшскае (927). Мчч. братоў Язэпа і Ісака (808) /Груз./. Звг. Дораха, пустэльніка Ягіпецкага (IV). 
Іконы Божае Маці "Спаглянь на пакору" (1420).

Серада
17/30    Мцц. Веры, Надзеі, Любові і маці іх Захвеі (каля 137). Мцц. Хвядоцьці (каля 230) і Агатоклі. Мчч. 156-ці: Пеля і Ніла, япп. Ягіпецкіх, Зянона прасьвітара, Патэрмуха, Гальляша і інш. (310). Сьвц. Якіма, патрыярха Александрыйскага (1567). 
Цараградскае (1071) і Макар'еўскае (1442) іконаў Божае Маці. 
Літ. – мцц.: Плп. 238 пач., I.20-27; Мц. 99 пач., XXIV.13-28. с.ст. / н.ст.      КАСТРЫЧНІК 2020

Верасень 
Чацьвер
18/1 Звг. Яўмена, яп. Горцінскага (VII). Мц. Ар’яды (II). Мцц. Захвеі і Ярыны (III). Мч. Кастара. Мчч. Бідзіны, Шалвы і Алізбара, кнн. Ксанскіх (1660) /Груз./.
Моўчанскае (1405), іменаванае "Ацаляльніца", Барскае і Старарускае (1888) іконаў Божае Маці.

Пятніца
19/2 Мчч. Трахіма, Савацея і Дарымядона (276). Дбрвв. кнн. Хведара Смаленскага (1299) і сыноў ягоных Давыда (1321) і Канстанціна, Яраслаўскіх цудатворцаў. Дбрв. вял. кн. Ігара Чарнігаўскага і Кіеўскага (1147). Мч. Зосіма пустэльніка (IV).

Сыбота
20 / 3    Сыбота пасьля Ўзьняцьця. Вмч. Яўстаха Плакіды, жонкі яго Тэапісты і сыноў Агапа і Тэапіста (каля 118). Мчч. і вызнн. Міхала, кн. Чарнігаўскага, і балярына ягонага Хведара, цудатворцаў (1245). Звг. і дбрв. кн. Алега Бранскага (каля 1285).
Літ. – Сб. пасьля Узьн.: 1 Кар. 125 пач. (ад паловы), II. 26-29; Ян. 30 пач., VIII. 21-30; 
чарг.: 1 Кар. 156 пач., ХІV. 20-25;  Мц. 104 пач., XХV. 1-13. 

Нядзеля
21 / 4 Нядзеля 17-я пасьля Сёмухі, пасьля Ўзьняцьця. Сьпеў 8.
Адвітаньне сьвята Узьняцьця Жыцьцятворнага Крыжа Госпадавага. Ап. зь 70-ці Кандрата (каля 130). Аднойдзеньне мошчаў сьвц. Дзьміцера Растоўскага (1752). Сьвмчч. Іпата япіскапа і Андрэя прасьвітара (каля 730-735). Сьвцц. Ісака і Мялента, япіскапаў Кіпрскіх. Мчч. Яўсея і Прыска. Сабор усіх сьвв. ваяроў (рух.).
Ран. – ДВ 6-е, Лк. 114 пач., ХХІV. 36-53.
Літ. – Нд. пасьля Ўзьняцьця: Гал. 203 пач. ІІ. 16-20;  Мк. 37 пач., VIII.34 – ІХ.1;
чарг.: 2 Кар. 182 пач. (ад паловы), VІ.16 – VІІ.1;  Мц. 62 пач., XV. 21-28.
Пасьля водпусту Літургіі ярэй праз Райскія дзьверы выходзіць да аналоя, на якім ляжыць Сьвяты Крыж і пад сьпеў трапара Крыжу кадзіць Крыж тройчы і з дыяканам (альбо сьвечканосцам) паперадзе са сьвечкай пад сьпеў кандака Крыжу заносіць яго ў аўтар (дабраслаўляе ім людзей з амбону), кладзе на прастол і кадзіць Крыж і прастол.

Панядзелак
22/5 Прар. Ёны (VIII ст. да Н.Х.). Стмч. Хвокі, яп. Сінапійскага (117). Звг. Ёны прасьвітара (IX), бацькі сьвятых Тэахвана, творцы канонаў, і Хведара, Накрэсленых. Мч. Хвокі садоўніка (каля 320). Праў. Пётры, былога мытара (VI). Стмч. Хвядоса Бразкага (1694) /Румын./. 
Тыдзень 18-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
23 / 6        Зачацьце слаўнага Прарока, Прадвесьніка і Хрысьцільніка Госпадавага Яна. Звгг. Ксанхіпы і Паліксені (109). Мц. Іраіды дзевы (308). Мчч. Андрэя, Яна і сыноў Янавых Пётры і Антаніна (IX). 
Словенскае іконы Божае Маці (1635).
Літ. – Эф. 230 пач., V. 20-26; Лк. 11 пач., ІІІ.23 – ІV.1;
Прадвесьніка: Гал. 210 пач. (ад паловы), IV. 22-31. Лк. 2 пач., I. 5-25.

Серада
24 / 7      Першамц. роўнаап. Тэклі (I). Звг. Лявона Карповіча, архім. Віленскага, вызн. (1620)*. Звг. Купрэя (530). Сьв. Уладзіслава Сэрбскага (1239). 
Міражскае іконы Божае Маці (1198).
Літ. – *звг.: Гал. 213 пач., V.22 – VІ.2.  Лк. 24 пач., VІ. 17-23.

Чацьвер
25 / 8      Звг. Еўпрасіньні Александрыйскае (V). Звг. Сяргея, ігумена Раданежскага (1392) /Расійск./. Звг. Еўпрасіньні Суздальскае, у міру Хвядулы (1250). Звг. Дасіхвеі затворніцы, Кіеўскае (1776). Звгмч. Пахнута ягіпцяніна і зь ім 546-ці мчч. (III). 

Пятніца
26 / 9 Спачын апостала і евангеліста Яна Багаслова (пач. II). Праў. Гедэвона, судзьдзі Ізраільскага.
Ран. – Ян. 67 пач., ХХІ. 15-25.
Літ. – ап.: 1 Ян. 73 пач. (ад паловы), IV. 12-19;  Ян. 61 пач., XIX. 25-27; XXI. 24-25. 

Сыбота
27 / 10      Мч. Калістрата і дружыны яго: Гімнаса і інш. (304). Звг. Савацея Салавецкага (1435). Апп. зь 70-ці Маркі, Арыстарха і Зіны (I). Мц. Апіхар’і (284-305). Звг. Ігната (963-975).
Літ. – 1 Кар. 162 пач., ХV. 39-45;  Лк. 15 зач., ІV, 31-36.

Нядзеля
28 / 11  Нядзеля 18-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 1.
Звг. Харытона Вызнаўцы (350). Сабор звышгодных айцоў Кіева-Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (звг. Антона), зь імі праў. Юльляны, кн. Гальшанскае (XVI)* і сьвц. Лаўрына затворніка, яп. Тураўскага (XII)*. Прар. Варуха (VI ст. да Н.Х.). Мчч. Аляксандра, Алхвея, Зосіма, Маркі пастыра, Нікана, Нявона, Ільлядора і інш. (IV). Дбрв. кн. Вячаслава Чэшскага (935). 
Ран. – ДВ 7-е, Ян. 63 пач., XХ. 1-10. 
Літ. – 2 Кар. 188 пач., ІХ. 6-11;  Лк. 17 пач., V. 1-11;
звгг.: 2 Кар. 176 пач., IV. 6-15;  Лк. 24 зач., VI. 17-23.

Панядзелак
29 / 12      Звг. Кір’яка пустэльніка (556). Мчч. Дады, Гаведая і Каздоі (IV). Звг. Тэахвана Міласьцівага.
Тыдзень 19-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
30 /13 Стмч. Рыгора яп., асьветніка Вялікае Арменіі (каля 335). Сьвц. Міхала, першага мітр. Кіеўскага (992). Мцц. Рыпсімеі, Гаяны і зь імі 35-ці сьвв. дзеў (пач. IV).
Ран. – Ян. 36 пач., X. 9-16.  
Літ. – чарг.: Плп.. 236 пач., I. 8-14;  Лк. 18 пач., V. 12-16;
cьвц.: Жыд. 318 пач., VII.26 – VIII.2; Ян. 36 пач., X. 9-16.

Кастрычнік 
Серада
1/14  ПАКРОЎ  ПРАСЬВЯТОЕ  УЛАДАРКІ  НАШАЕ  БАГАРОДЗІЦЫ  I  ВЕЧНАДЗЕВЫ МАРЫІ  – ПАКРОВЫ. Ап. з 70-ці Ананя (I). Звг. Рамана Салодкасьпеўцы (556). Мч. Дамніна Салунскага (IV). Звгмч. Міхала, ігумена Завійскага, і зь ім 36-ці звгмчч. (780-790). Сьвяткаваньне ў гонар Хітона Госпадавага і Слупа Жыцьцятворнага /Груз./.
Люблінскае, Пскова-Пакроўскае, Касьпераўскае, Браілаўскае, Гербавецкае, Барскае, Крупецкае*, Загор'е-Сталавіцкае*, Пухлаўскае* іконаў Божае Маці.
Ран. – Лк. 4 пач., І. 39-49. 
Літ. – Багародзіцы:  Жыд. 320 пач., IX. 1-7; Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.
На Ранішні Ўзьвялічваньне: "Узьвялічваем Цябе, Прасьвятая Дзева, і шануем Пакроў Твой пачэсны, бо Цябе бачыў сьвяты Андрэй у небе, калі за нас Хрысту малілася". 

Чацьвер
2/15 Стмч. Цыпрыяна, мц. Юсьціны і мч. Тэакціста (304). Дбшч. Андрэя, дзеля Хрыста юродзівага (936). Мчч. Давыда і Канстанціна, кнн. Арагвецкіх (740) /Груз./. 
Барунскае* і Мар'інагорскае* іконаў Божае Маці.

Пятніца
3/16    Стмчч. Дзяніса Арэапагіта, яп. Афінскага, Русьціка прасьвітара і Аліхвера дыякана (96). Звг. Дзяніса, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XV). Звг. Яна Хазевіта, яп. Кесарыйскага (VI). Дбшч. Ісіхея Харывіта (VI).

Сыбота
4/17 Стмч. Яроха, яп. Афінскага (I). Дбрв. кн. Уладзімера Яраславіча Наўгародзкага, цудатворцы (1052). Звгг. Эладзя і Анісіма Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (ХІІ-ХІІІ). Звг. Амона, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Мчч. Гая, Фаўста, Яўсея і Херымана (III). Стмч. Пётры Капеталійскага (ІІІ-IV). Мцц. Дамніны і дачок яе Вірынеі (Веранікі) і Праскудзіі (Праздокі) (305-306). Звг. Амона (каля 350). Звг. Паўла Найпростага (IV). Мчч. Давікта (Адаўкта) і дачкі яго Калісьпены (IV). Сьв. Стэфана Шчыляновіча (1515) /Сэрб./.
Літ. – 1 Кар. 164 пач., ХV.58 – ХVI.3;  Лк. 19 зач., V. 17-26.

Нядзеля
5/18 Нядзеля 19-я пасьпя Сёмухі. Сьпеў 2.
Мц. Харыціны (304). Звгг. Дзям’яна прасьвітара, цалебніка (1071), Ярэмы (каля 1070) і Мацея (каля 1085) празарлівых, Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах. Звг. Харыціны, кн. Літоўскае (1281)*. Стмч. Дзяніса, яп. Аляксандрыйскага (264-265). Мц. Мамелхвы Пярсідзкае (каля 344). Звг. Рыгора Хандзойскага (861) /Груз./. 
Ран. – ДВ 8-е, Ян. 64 пач., ХХ. 11-18. 
Літ. – 2 Кар. 194 пач., ХI.31 - ХІІ.9;  Лк. 26 пач., VІ. 31-36;
*звг.: Гал. 208 пач., III. 23-29; Мц. 104 пач., XXV. 1-13.

Панядзелак
6/19 Апостала Тамаша (І). *Стмч. архімандрыта Нічыпара (Парахес - Кантакузена), экхарха Канстанцінопальскага Патрыярха ў Русі і Літве (1599).
Тыдзень 20-ы пасьля Сёмухі.
Ран. – Ян. 67 пач., XXI, 15-25. 
Літ. – чарг.: 1 Кар. 162 пач., ХV. 39-45; Лк. 15 пач., ІV. 31-36;
ап.: 1 Кар. 131 пач., ХV. 9-16; Ян. 65 пач., XX. 19-31;
*cтмч.:  Жыд. 311 пач., IV.14 - V.6; Мк. 41 пач., IX. 33-41.

Аўторак
7 / 20    Мчч. Сяргея і Вакха (290-303). Звг. Сяргея Паслушлівага, Пячэрскага,у Блізкіх пячорах (каля XIII). Мчч. Юльляна прасьвітара і Кесары дыякана (I). Мц. Палагеі Тарсійскае (290). Мч. Паліхрона прасьвітара (IV). 
Пскова-Пячэрскае іконы Божае Маці "Замілаваньне" (1524).

Серада
8 / 21    Звг. Палагеі (457). Стмч. Ёны, яп. Вяліжскага (1937). Звг. Таісьсі (IV). Сьв. Палагеі дзевы (303).
Маларыцкае* іконы Божае Маці.

Чацьвер
9 / 22        Ап. Якуба Алхвеева (I). Звгг. Андрона і жонкі яго Апанасьсі (V). Праў. Аўрама праайца і пляменьніка ягонага Лота (2000 г. да Н.Х.). Мчч. Ювента (Ювянціна) і Максіма ваяроў (361-363). Мц. Паплеі вызн., дыяканісы Антыяхійскае (каля 361-363). Звг. Пётры Галаційскага (IX). 
Карсунскае-Эфэскае* іконаў Божае Маці.
Літ. – ап.: 1 Кар. 131 пач., IV. 9-16;  Лк. 51 пач., X. 16-21.)

Пятніца
10 / 23    Мчч. Яўлама і Яўламы (303-311). Сьвц. Ампілоха, яп. Уладзімера-Валынскага (1122). Сабор Валынскіх сьвятых. Мч. Тэацекна (ІІІ-ІV). Звг. Вас’яна (V). Звг. Тахвіля вызн. (VIII). 

Сыбота
11 / 24      Ап. Піліпа, аднаго зь сямі дыяканаў (I). Звг. Тэахвана вызн., творцы канонаў, яп. Нікейскага (каля 850). Звг. Тэахвана, посьніка Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Мцц. Зінаіды і Хвілоньні (I).
Літ. – 2 Кар. 168 пач., І. 39-45; Лк. 20 пач., V. 27-32;

Нядзеля
12 / 25 Нядзеля 20-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 3.
Памяць сьвятых айцоў VII Сусьветнага Сабору (787) – (рух., у Нд. бліжэйшую да 11 кастрычніка). Мчч. Прова, Тараха і Андрона (304). Звг. Кузьмы, яп. Маюмскага, творцы канонаў (787). Мц. Дамінікі (286). Сьвц. Марціна Міласьцівага, яп. Турскага (капя 400). 
Ерусалімскае (48), Яраслава-Смаленскае (1642), Рудэнскае (1687) іконаў Бож. Маці.
Ран. – ДВ 9-е, Ян. 65 пач., XХ. 19-31. 
Літ. – Гал. 200 пач., I. 11-19;  Лк. 30 пач., VІI. 11-16;
сьвв. айцоў: Жыд. 334 пач., ХІІІ. 7-16; Ян. 56 пач., ХVІІ. 1-13.

Панядзелак
13 / 26 Мчч. Карпа, яп. Фіяцірскага, Папілы дыякана, Агападора і мц. Агапанікі (каля 251). Звг. Вен’яміна Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Мч. Хральцыса (І-ІІ). Мч. Вен’яміна дыякана (421-424). Звг. Мікіты вызн. (838). Вмц. Златы (Хрысы) (1912). Сьвц. Мялента, патр. Александрыйскага. 
Іверскае і Семіазёрнае іконаў Божае Маці (XVII). Тыдзень 21-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
14 / 27  Мчч. Назара, Герваса, Пратаса, Келсы (I). Звг. Параскевы-Петкі Сэрбскае (XI). Звг. Міколы Сьвятошы, кн. Чарнігаўскага, Пячэрскага цудатворцы, у Блізкіх пячорах (1143). Мч. Салівона, прасьвітара Газскага (IV). 
Яхромскае (XV) і Тонава-Слабадзкое* іконаў Божае Маці. 

Серада
15 / 28    Звг. Яўхіма Новага, Салунскага (889). Звгмч. Лук’яна, прасьвітара Антыяхійскага (312). Стмч. Лук’яна Пячэрскага, у Дальніх пячорах (1243). Мчч. Сурвілы і Вявеі (II). Сьвц. Савіна, яп. Катанскага (760). 
Іконы Божае Маці "Спарыцелька хлябоў" (XIX).

Чацьвер
16 / 29 Мч. Лангіна сотніка, што быў каля Крыжа Госпадавага (I). Звг. Лангіна, брамніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Дбрв. Праксэды, князёўны Пскоўскае (1243)*. Літ. – *дбрв.: Гал. 208 пач., III. 23-29; Мц. 104 пач., XXV. 1-13.)

Пятніца
17 / 30  Прар. Асея (820 да Н.Х.). Звгмч. Андрэя Крыцкага (767). Мчч. бяссрр. Кузьмы і Дзям’яна Аравійскіх, і братоў іхных мчч. Лявона, Анціма і Яўтропа (287 ці 303). Перанясеньне мошчаў праў. Лазара Чатырохдзённага, яп. Кіційскага (898). 
Іконаў Божае Маці "Да Нараджэньня і па Нараджэньні Дзева" (1827) і "Збаўляльніца". Апостала Лукаша (за Сб.):
Ран. – Ап.: Ян. 67 пач., XXI. 15-25. 
Літ. – Ап.: Кал. 260 пач. (ад паловы), IV. 5-9, 14, 18; Лк. 51 пач., X.16-21;
            чарг.: Кал. 250 пач., ІІ. 1-7; Лк. 42 пач., ІХ. 12-18.

Сыбота
18/31 ДЗЯДЫ. Успамін супачылых. (Наведваньне могліцаў). Апостала і евангеліста Лукаша (I). Мч. Марына (IV). Звг. Юльляна (IV). Вмц. Златы (Хрысы) (1795) /Баўг./. 
Літ. – чарг.: 2 Кар. 174 пач., IІІ. 12-18; Лк. 22 пач., VІ. 1-10;
За супакой: 1 Сал. 270 пач., IV. 13-17; Ян 16 пач., V. 24-30.
Пасьля Ранішні і Літургіі служацца Паніхіды.с.ст. / н.ст.      ЛІСТАПАД 2020

Кастрычнік 
Нядзеля
19 / 1  Нядзеля 21-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 4.
Сабор навамучанікаў і вызнаўцаў зямлі Баларускае* (ХХ) – рух. Прар. Ёйля (800 да Н.Х.). Мч. Увара і зь ім сямі настаўнікаў хрысьціянскіх (каля 307). Перанясеньне мошчаў звг. Яна Рыльскага (1238). Дбшч. Кляпатры (327) і сына яе Яна (320). Стмч. Садоніка, яп. Пярсідзкага, і зь ім 128-мі мчч. (342).
Ран. – ДВ 10-е, Ян. 66 пач., XXI. 1-14. 
Літ. – Гал. 203 пач., ІI. 16-20; Лк. 35 пач., VІII. 5-15;
*нмчч.: Рым. 99 пач., VІІІ. 28-39;  Лк. 106 пач., ХХІ. 12-19.
Панядзелак
20 / 2 Вмч. Арціма (362). 
Тыдзень 22-і пасьля Сёмухі.

Аўторак
21/3      Звг. Ларывона Вялікага (371-372). Перанясеньне мошчаў сьвц. Ларывона, яп. Меглінскага (1206). Звг. Ларывона, схімніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XI). Мчч. Дасея, Гая і Зотыка (303). 

Серада
22 / 4 Роўнаап. Аверкі, яп. Ерапольскага, цудатворцы (каля 167). Мчч. 7-мі юнакоў Эфескіх: Максімільляна, Ямбліха, Марцім’яна, Дзяніса, Антаніна, Канстанціна (Эксакустад’яна) і Яна (каля 250; 408-450). Мчч. Аляксандра яп., Іракля ваяра і мцц. Ганны, Альжбеты, Хвядоты і Глікеры (ІІ-ІІІ). 
Андронікаўскае, Казанскае і Якабштацкае іконаў Божае Маці.

Чацьвер
23 / 5 Апостала Якуба, брата Госпадавага па целу (каля 63). Звгг. Алісея (1250) і Лаўрына Лаўрышаўскіх*. Сьвц. Ігната, патр. Канстанцінопальскага (877-878). 
      Літ. – *звгг.: Гал. 213 пач., V. 22 – VI. 2;  Лк. 24 пач., VI. 17-23.

Пятніца
24 / 6        Мч. Арэхвы і зь ім 4299-ці мчч. (523). Звг. Зосіма (1833). Звгг. Арэхвы (XII), Сыса (XIII) і Тахвіля (ХІІ-ХІІІ), затворнікаў Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах. Дбшч. Алязвоя, цара Эфіёпскага (каля 553-555). Мц. Сінкліцыкі і дзьвюх дачок яе (VI). Сьвц. Апанаса, патр. Цараградзкага (пасьля 1311). 
Іконы Божае Маці "Усіх гаротных Радасьць" (1688).

Сыбота
25 / 7    Мчч. Марцыяна і Марціра (355). Звг. Матроны вызн. (1963). Звгг. Марціра дыякана і Марціра затворніка, Пячэрскіх, у Дальніх пячорах (XIII—XIV).
Мч. Анастаса (III). Праў. Тавіты (I). Успамін супачылых адбываецца тыдзнь раней.
Літ. – чарг.: 2 Кар. 178 пач., V. 1-10; Лк. 29 пач., VІІ. 1-10;

Нядзеля
26 / 8 Нядзеля 22-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 5. 
Вмч. Дзьміцера Салунскага (306). Успамін вялікага і страшнага землетрасеньня, якое было ў Царградзе (740). Звг. Тахвіля Пячэрскага, архіяп. Наўгародзкага, у Дальніх пячорах (1482). Мч. Лупа (каля 306). Звг. Апанаса Мідзікійскага (814). Звг. Дзьмітра Басарбаўскага, Баўгарскага (1685).
Ран. – ДВ 11-е, Ян. 67 пач., XХІ, 15-25. 
Літ. – Гал. 215 пач., VI. 11-18;  Лк. 83 пач., ХVІ. 19-31;
вмч.: 2 Цім. 292 пач., II. 1-10;  Ян. 52 пач., XV.17 - XVI.2.

Панядзелак
27 / 9    Мч. Несьцера Салунскага (каля 306). Звг. Несьцера Летапісцы, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1114). Звг. Несьцяра, някніжнага, Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV).  Мцц. Капіталіны і Эраціды (304). Мч. Маркі і інш. зь ім.
Тыдзень 23-і пасьля Сёмухі.

Аўторак
28 / 10      Вмц. Параскевы, названай Пятніца (III). Мчч. Цераха і Неанілы і дзяцей іх Сурвілы, Хвота, Хвядула, Яраксы, Ніта, Віла і Аўнікеі (каля 249-250). Звг. Стахвана Саваіта, творцы канонаў (IX). Звг. Ёва, ігум. Пачаеўскага (1651). Сьвц. Дзьміцера, мітр. Растоўскага (1709) . Сьвц. Арсена I Сэрбскага (1266). Звг. Тахвіля Кіеўскага, дзеля Хрыста юродзівага (1853). Мчч. Афрыкана, Цярэнта, Максіма, Пампея і інш. 36-ці (III). Стмч. Кір’яка, патр. Ярусалімскага (363). Звг. Яна Хазэвіта, яп. Кесарыйскага (VI). Стмч. Няхвіта, яп. Урбніскага (VII) /Груз./.
Літ. – 1 Сал. 263 пач., I. 6-10; Лк. 55 пач., ХI. 1-10;
вмц.: 2 Кар. 181 пач., VI. 1-10;  Мц. 104 пач., ХХV. 1-13. 

Серада
29 / 11    Звгмц. Анастасьсі Рымлянкі (III). Звг. Аўрама затворніка і дбшч. Марыі, пляменьніцы яго (каля 360). Звг. Аўрама, архім. Растоўскага (1073-1077). Мчч. Клаўдзя, Астэра, Нявона і Тэанілы (285). Звг. Ганны (826).

Чацьвер
30 / 12  Стмч. Зінавея, яп. Эгейскага, і сястры яго мц. Зінавеі (285). Апп. зь 70-ці Тэрцага, Маркі, Юста і Арцемы (I). Стмч. Марцыяна, яп. Сіракузкага (II). Мц. Аўтропы (каля 250). Мц. Анастасьсі Салунскае (III). Сьв. Стахвана Мілюціна, караля Сэрбскага (1320), брата яго Драгуціна (1316) і маці іх Алены (1306) /Сэрб./.
Азяранскае іконы Божае Маці (XVI).

Пятніца
31 / 13    Апп. з 70-ці Стаха, Амплея, Урбана, Нарцыса, Апелы і Арыстабула (I). Мч. Апімаха (250). Звгг. Сьвірыда і Мікодыма, праскурнікаў Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (XII). Звг. Маўры (V).  

Лістапад
Сыбота
1 / 14 Бяссрэбранікаў і цудатворцаў Кузьмы і Дзям’яна Асійскіх і маці іх звг. Хвядоты (III). Стмчч. Яна яп. і Якуба прасьвітара, у Персіі пацярпелых (каля 345). Мцц. Кір’яны і Юльляны (305-311). Мч. Ярмінінгельда, царэвіча Гоцкага (586). Мчч. Кесары, Дасея і зь імі пяці (VII).
Літ.  –  2 Кар. 185 пач., VІІI. 1-5;  Лк. 36 пач., VІІІ. 16-21.

Нядзеля
2/15        Нядзеля 23-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 6.
Мчч. Акіндзіна, Пігаса, Ахвона, Алпідзітора, Анемпадзіста і інш. зь імі (каля 341-345). Звг. Марцыяна Кірынейскага (388). 
Шуйскае-Смаленскае іконы Божае Маці (1654-1655). 
Ран. – ДВ 1-е, Мц. 116 пач., XХVІІІ. 16-20. 
Літ. – Эф. 220 пач., ІІ.4-10; Лк. 38 пач., VІІІ. 26-39.

Панядзелак
3/16 Мчч. Акепсіма яп., Язэпа прасьвітара і Айхвала дыякана (IV). Абнаўленьне храма вмч. Юрага ў Лідзе (IV). Мчч. Атыка, Агапа, Яўдоха, Катэра, Істукара, Пактова, Ніктапалёна і дружыны іх (каля 320). Звг. Акепсіма (IV). Звг. Сандолі (IV).
Тыдзень 24-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
4/17 Звг. Анікея Вялікага (846). Стмчч. Нікандра, яп. Мірскага, і Ярмея прасьвітара (I). Звг. Мяркура Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). 

Серада
5/18        Мчч. Галакцёна і Апістымы (III). Сьвц. Ёны, архіяп. Наўгародзкага (1470). Апп. з 70-ці Патрова, Герма, Ліна, Гая, Хвілалога (I). Сьвц. Рыгора, архіяп. Александрыйскага (IX). 

Чацьвер
6 /19  Сьвц. Паўла, патр. Канстанцінопальскага, вызн. (350). Звг. Баркулаба Хутынскага (1192). Звг. Лукаша Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XIII). Мцц. Цякусы, Аляксандры, Палакцеі, Клаўдзіі, Еўпрасіньні, Апанасьсі і Матроны (III). Звг. Лукаша Таўраменійскага (каля 800-820).

Пятніца
7 / 20    Мчч. у Меліціне: Ярона, Ісіхея, Нікандра, Апанаса, Мамона, Вараха, Калініка, Тэагена, Нікана, Лангіна, Хведара, Валера, Ксанта, Хвядула, Калімаха, Яўгена, Хвядоха, Астрыхея, Апіхвана, Максім’яна, Дукіцея, Клаўдзіяна, Тахвіля, Гіганта, Дораха, Хвядота, Кастрыкея, Анікіты, Памелы, Аўтуха, Ларывона, Дыядота і Аманіта (III). Звг. Лазара Галісійскага (1053). Мчч. Хвядота карчомніка (303). Мчч. Меласіпа і Касіньні і сына іх Антаніна (363). Мчч. Аўкта, Таўрыёна і Тэсалонікі. 
Іконы Божае Маці "Узыграньне", Уграшскае (1795).

Сыбота
8/21 Сабор Архістраціга Міхала і іншых Нябесных Сілаў бясьцялесных: Архангелаў Гаўрылы, Рахвайлы, Урыйлы, Селахвейлы, Егудзейлы, Варахейлы і Верамейлы. 
Ран. – Мц. 52 пач., XIІІ. 24-30, 36-43. 
Літ. – бясьцялесным: Жыд. 305 пач., II. 2-10;  Лк. 51 пач., X. 16-21.
На Ранішні вялічаньне: "Узьвялічваем вас, Архангелы і Ангелы і ўсе войскі, Херувімы і Серахвімы, якія славяць Госпада".

Нядзеля
9/22 Нядзеля 24-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 7.
Мч. Анцыпара і Пархіра (каля 284-305). Звг. Матроны (каля 497). Звг. Тэакцісты (881). Звг. Анцыпара Пячэрскага, у Блізкіх Пячорах (1148). Мч. Аляксандра Салунскага (305-311). Мч. Антона (V). Звг. Яна Колава (V). Звгг. Яўстолі (610) і Сасіпатры (каля 625).
Ран. – ДВ 2-е, Мк. 70 пач., ХVI. 1-8. 
Літ. – Эф. 221 пач., IІ. 14-22;  Лк. 39 пач., VIII. 41-56.

Панядзелак
10/23 Апп. зь 70-ці Эраста, Алімпа, Радзівона, Сасіпатра, Кварта і Тэрцыя (I). Мч. Арэста лекара (304). Стмч. Міля, яп. Пярсідзкага, і двух вучняў яго (341). Звг. Тэасцірыкта ў Сімволях. Мч. Канстанціна, кн. Грузінскага (842). Калясаваньне вмч. Юрага (303) /Груз./. 
Тыдзень 25-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
11 / 24  Вмч. Міны (314). Мч. Віктара і мц. Сцепаніды (II). Мч. Вікента (304). Звг. Хведара Студзіта, вызн. (826). Мч. Стэфана Дэчанскага (каля 1336) /Сэрб./. 

Серада
12 / 25  Сьвц. Яна Міласьцівага, патрыярха Александрыйскага (620). Звг. Ніла посьніка (V). Прар. Ахея (960 да Н.Х.). Звг. Ніла Міратачывага, Афонскага (1651). 
Іконы Божае Маці "Міласьцівая".
Тыдзень 24-ы пасьля Сёмухі.

Чацьвер
13 / 26    Сьвц. Яна Залатавуснага, архіяп. Канстанцінопальскага (407). Мчч. Антаніна, Нічыпара і Германа (каля 308). Мц. Манехвы (каля 308).
Ран. – Ян. 35 пач. (ад паловы), Х. 1-9. 
Літ. – сьвц.: Жыд. 318 пач., VII.26 – VIII.2;  Ян. 36 пач., X. 9-16.
Запускі на Калядны пост (Піліпаўку).

Пятніца
14 / 27      Апостала Піліпа (I). Звг. Піліпа Ірапскага (1527). Дбрвв. цара Юсьцін’яна (565) і царыцы Хвядоры (548). Сьвц. Рыгора Паламы, архіяп. Тэсаланікійскага (каля 1360). 
Успамін Слуцкага Збройнага Чыну (1920) – Дзень Герояў.
Ран. – Ян. 67 пач., ХХІ. 15-25.
Літ. – 2 Сал. 277 пач., ІІІ. 6-18; Лк. 73 пач. ХІІІ. 31-35;
 ап.: 1 Кар. 131 пач., IV. 9-16;  Ян. 5 пач., I. 43-51;
дзярж. сьвяту:  1 Ян. 72 пач., ІІІ. 10-20;  Мк. 51 пач., ХІ. 23-26.

Сыбота
15 / 28      Мчч. і вызнн. Гура, Самона (299-306) і Авіва (322). Звг. Паіса Вялічкоўскага (1794). Мчч. Алпіды, Марцэля і Яўстоха (361-363). Мч. Дзьміцера (каля 307). Сьвц. Рыгора Цамблака, Мітр. Кіева-Літоўскага (Наваградзкага)* (хіратонія) і памяць Царкоўнага Сабору ў Наваградку (1415).
Купяціцкае іконы Божае Маці (1182).
Ран. – *сьвц.: Ян. 35 пач. (ад паловы), X. 1-9. 
Літ. – *сьвц.: Жыд. 318 пач., VIІ.26 - VIII.2.  Ян. 36 пач., X. 9-16.  
Пачатак посту перад Калядамі.

Нядзеля
16/29 Нядзеля 25-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 8.
Апостала і евангеліста Мацея (60). Праў. Пулвіяна, кн. Эфіёпскага, у сьв. Хросьце Мацея (I)
Ран. – ДВ 3-е, Мк. 71 пач., ХVI. 9-20. 
Літ. – Эф. 224 пач., ІV. 1-6;  Лк. 53 пач., Х. 25-37;  
ап.: 1 Кар. 131 пач., IV. 9-16; Мц. 30 пач., IX. 9-13.

Панядзелак
17 / 30 Сьвц. Рыгора цудатворцы, яп. Неакесарыйскага (каля 266-270). Звг. Лазара іканапісцы (каля 857). Мч. Габрона, у сьв. Хросьце Міхала, і зь ім 133-х ваяроў (914) /Груз./. 
Тыдзень 26-ы пасьля Сёмухі.с.ст. / н.ст.         СЬНЕЖАНЬ 2020

Лістапад 
Аўторак
18/1 Мч. Платона (302 ці 306). Мчч. Рамана дыякана і юнака Варула (303). Мчч. Закхея, дыякана Гадарынскага і Алхвея чытара Кесарыйскага (303). 

Серада
19/2 Прар. Аўдзея (з 12-ці) (IX ст. да Н.Х.). Мч. Баркулаба (каля 304). Звгг. Баркулаба і Язэпа, царэвіча Індыйскага і бацькі яго Авяніра цара (IV). Звг. Баркулаба, ігумена Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (1065). Мчч. Азы і зь ім 150-ці ваяроў (284-305). Мч. Ільлядора (каля 273). Звг. Ларывона цудатворцы (875) /Груз./. Звг. Аляксея Карпатарускага (1947) /укр./.
Іконы Божае Маці "У смутку і журбе Суцяшэньне" (1863).

Чацьвер
20 / 3        Перадсьвята Уводзінаў у храм Прасьвятое Багародзіцы. Звг. Рыгора Дэкапаліта (816). Сьвц. Прокула, архіяп. Канстанцінопальскага (446-447). Мч. Дасея (284-305). Мчч. Яўстаха, Хвясьпеса і Анатоля (312). Стмчч. Нірсы (Нарса) яп. і Язэпа, вучня яго, Яна, Савера, Ісака і Іпата, япп. Пярсідзкіх; мчч. Азата скапца, Сасіна, Тэклі, Ганны і іншых многіх мужчын і жанчын, у Пярсідзе пацярпелых (343).

Пятніца
21 / 4 УВОДЗІНЫ Ў ХРАМ ПРАСЬВЯТОЕ ЎЛАДАРКІ НАШАЕ БАГАРОДЗІЦЫ Й ВЕЧНАДЗЕВЫ МАРЫІ.
Ран. – Лк. 4 пач., I. 39-49, 56. 
Літ. – Багар.: Жыд. 320 пач., IX. 1-7. Лк. 54 пач., X. 38-42; XI. 27-28.

Сыбота
22 / 5 Пасьлясьвята Уводзінаў. Апп. з 70-ці Халімона і Архіпа і мц. роўнаап. Апхеі (I).  Дбрв. Яраполка,у сьв. Хросьце Пётры, кн. Уладзімера-Валынскага (1086). Мчч. Кікіліі (Цыцыліі), Валяр’яна, Цібурцы і Максіма (каля 230). Мч. Пракопа чытара (303). Мч. Мянігны (250). Звг. Агавы ізмаільцяніна (V). Праў. Міхала ваяра, баўгарына (866).
Літ. – Гал. 205 пач., ІІІ. 8-12;  Лк. 49 пач., ІХ. 57-62.  

Нядзеля
23 / 6    Нядзеля 26-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 1.
Сьвц. Ампілоха, яп. Іканійскага (пасля 394). Сьвц. Рыгора, яп. Акраганційскага (VI—VII). Дбрв. кн. Аляксандра Неўскага, у схіме Аляксея (1263) /Рас./. Мчч. Сысіні, яп. Кізіцкага (III), і Хведара Антыяхійскага (IV).
Ран. – ДВ 4-е, Лк. 112 пач., XXIV. 1-12. 
Літ. – Эф. 229 пач., V. 8-19;  Лк. 66 пач., XІІ. 16-21. 

Панядзелак
24 / 7 Вмч. Мяркура (III). Вмц. Кацярыны (305-313). Мч. Мяркура Смаленскага* (1238). Звг. Мяркура, посьніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIV). Мц. Аўгуньні, мчч. Пархіра Страцілата і 200 ваяроў (305-313). Звг. Мастрыды. Звг. Шымана Сойгінскага (1562). 
Тыдзень 26-ы пасьля Сёмухі.
Літ. – вмц.: Эф. 233 пач., VI. 10-17;  Лк. 106 пач., XXI. 12-19;
  *мч.: 2 Цім. 292 пач., ІІ.1-10;  Ян. 52 пач., ХV.17 - ХVІ.2.

Аўторак
25 / 8 Адвітаньне сьвята Уводзінаў у храм Прасьвятое Багародзіцы. Стмчч. Кліманта, папы Рымскага (101), і Пётры, архіяп. Александрыйскага (311). Звг. Пётры маўчальніка (каля 429). 
Літ. – 1 Цім. 286 пач., V. 11-21;  Лк. 87 пач., ХVІІ. 26-37;  
Багар.: Жыд. 320 пач., ІХ. 1-7;  Лк. 54 пач., X. 38-42.

Серада
26 / 9        Звг. Аліпея слупніка (640). Асьвячэньне царквы вмч. Юрага ў Кіеве (1051-1054). Сьвц. Інакента, яп. Іркуцкага (1731) /Рас./. Звг. Якуба пустэльніка (457). 
Яўр., 315 зач., VII, 1-6. Лк., 92 зач., XVIII, 31-34.
3 гэтага дня да 20 сьнежня (с.ст.) у будзёныя дні пяецца Актоіх.

Чацьвер
27 / 10      Вмч. Якуба Персіяніна (421). Звг. Паладзя (VІ-VІІ). Аднойдзеньне мошчаў дбрв. кн. Наўгародскага Ўсевалада, у сьв. Хросьце Гаўрылы, Пскоўскага цудатворцы (1192). Звгмчч. 17 манахаў у Індыі (IV). Звг. Рамана (V). 
Ікон Божае Маці "Знаменьне": Курскае-Карэннае (1295), Абалацкае (1637), Наваградзкае*, і іменаванай "Карчомная" (XVIII).

Пятніца
28 / 11    Звгмч. і вызн. Стахвана Новага (767). Мч. Ірынарха і сьвятых сямі жанчын (303). Мчч. Стахвана, Васіля, Рыгора, Рыгора, Яна і іншых многіх (VIII).

Сыбота
29 / 12      Мч. Парамона і зь ім 370-ці мчч. (250). Мч. Пілумена (каля 274). Звг. Акакея Сінайскага (VI). Звг. Няктара Пячэрскага (XII). Стмч. Авівы, яп. Някрэскага (VI) /Груз./.
Літ. – Гал. 213 пач., V.22 – VI.2;  Лк. 51 пач. (ад паловы), Х. 19-21.

Нядзеля
30 / 13 Нядзеля 27-я пасьля Сёмухі. Сьпеў 2.
Апостала Андрэя Першпакліканага (62)*. Сьвц. Хрумента, архіяп. Індыйскага (Эфіёпскага) (каля 380).
 Ран. – ДВ 5-е, Лк. 113 пач., XХIV. 12-35. 
Літ. – Эф. 233 пач., VІ. 10-17; Лк. 71 пач., ХІІІ. 10-17;
*ап.: 1 Кар. 131 пач., IV. 9-16;  Ян. 4 пач., I. 35-51.

Сьнежань
Панядзелак
1/14 Прар. Навума (VII ст. да Н.Х.). Праў. Хвіларэта Міласьцівага (792). Мч. Ананя Пэрса. 
Тыдзень 28-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
2/15 Прар. Абакума (VII ст. да Н.Х.). Звг. Апанаса, затворніка Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1176), і іншага Апанаса, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Мц. Мірапеі (каля 251). Звгг. Яна, Іраклямона, Андрэя і Тахвіля (IV). Звг. Ясея, яп. Цылканскага (VI) /Груз./. Сьв. Стэфана Ураша, цара Сэрбскага (1367).

Серада
3/16  Прар. Сахона (635-605 г. да Н.Х.). Звг. Хвядула Цараградзкага (440). Звг. Яна маўчальніка, былога яп. Каланійскага (558). Стмч. Хведара, архіяп. Александрыйскага (606). Звг. Юрага Чэрніцкага /Румын./.

Чацьвер
4/ 17 Вмц. Варвары і мц. Юльляны (каля 306). Звг. Яна Дамаскіна (каля 780). Звг. Яна, яп. Палівоцкага (VIII).
Ран. – Мц. 104 пач., ХХV. 1-13.
Літ. – Ціт. 300 пач., І.5 – ІІ.1;  Лк. 100 пач., XХ. 9-18;
вмц.: Гал. 208 пач., III. 23-29;  Мк. 21 пач., V. 24-34.

Пятніца
5/ 18 Звг. Савы Асьвячанага (532). Мч. Анастаса. Звг. Карыёна манаха і сына яго Захара, ягіпцянаў (IV).
Літ. – звг.: Гал. 213 пач., V.22 - VI.2.  Мц. 43 пач., XI. 27-30.

Сыбота
6/19 Сьвц. Міколы, архіяп. Мір Лікійскіх, цудатворцы (каля 345).
Ран. – Ян. 36 пач., X. 9-16. 
Літ. – сьвц.: Жыд. 335 пач., ХІІІ. 17-21;  Лк. 24 пач., VI. 17-23.


Нядзеля
7  / 20 Нядзеля 28-я пасьля Сёмухі, Віленскіх мчч. Антона, Яна і Яўстаха.*        Сьпеў 3.
Сьвц. Амбражэя, яп. Медыяланскага (397). Звг. Яна, посьніка Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Звг. Паўла Паслушнага. Мч. Атэнадора (каля 304). Мц. Хвілахвеі (1060) /Румын./.
Селігерскае (Уладзімірскае) іконы Божае Маці.
Ран. – ДВ 6-е, Лк. 114 пач., ХХIV. 36-53. 
Літ. – Кал. 250 пач., І. 12-18 (Нд. 28);  Лк. 85 пач., XVII. 12-19 (Нд. 29);
*мчч.: Жыд. 330 пач., ХІ. 33-40;  Лк. 106 пач., ХХІ. 12-19.

Панядзелак
8/21        Звг. Патапа (VII). Апп. зь 70-ці Сасьпена, Апапоса, Кіфы, Ціхіка, Апахрадзіта, Кесара і Анцыпара (I). Мчч. 62 ярэяў і 300 міранаў у Афрыцы ад арыян пацярпелых (477). Мц. Анхвісы ў Рыме (V). 
Тыдзень 29-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
9  / 22 Зачацьце праў. Ганнаю Прасьвятой Багародзіцы. Сьв. прарочыцы Ганны, маці прар. Самойлы (1100 г. да Н.Х.). Сьвц. Сапрона, архіяп. Кіпрскага (VI). Звг. Сьцяпана Навасейбіта (912).
Бельскае* і "Неспадзяваная Радасьць" іконаў Божае Маці.
Літ. – Жыд. 310 пач., ІV. 1-13; Лк. 106 пач., ХХІ. 12-19;
праў. Ганне: Гал. 210 пач. (ад паловы), IV. 22-31;  Лк. 36 пач., VIII. 16-21.
Серада
10/23 Мчч. Міны, Гермагена і Яўграпа (313). Мч. Гамела Пафлагоняніна (каля 361). Звг. Тамаша (Х). Дбшч. Яна (1503) і бацькоў яго дбшч. Стахвана (1446) і дбшч. Ангеліны, правіцеляў Сэрбскіх.

Чацьвер
11 / 24      Звг. Данілы Слупніка (489-490). Звг. Нікана Сухога, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XII). Мч. Міракса (VII). Мчч. Акепса і Айхвала. Звг. Лукаша Слупніка (каля 970-980). 
Літ. – праайцам: Кал. 257 пач., III. 4-11 (Нд. 29). Лк. 76 пач., XIV. 16-24 (Нд. 28).

Пятніца
12 / 25 Сьвц. Сьвірыда, яп. Трыміфунцкага, цудатворцы (каля 348). Стмч. Аляксандра, яп. Ярусалімскага (251). Звг. Хверапонта Монзенскага (1597). Мч. Разумніка (Сінезы) (270-275).

Сыбота
13 /26 Мчч. Яўстрата, Аўксента, Яўгена, Мардара і Арэста (284-305). Мц. Лукеі (304). Звг. Мардара, затворніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII). Звг. Арсена (VІІІ-Х). Сьвц. Дасіхвея, мітр. Малдаўскага (1693) /Румын./.
Літ. – Эф. 220 пач. (ад паловы), ІI. 11-13;  Лк. 72 пач., XІІI. 18-29.

Нядзеля
14 / 27  Нядзеля 29-я пасьля Сёмухі, сьвв. Праайцоў. Сьпеў 4.
Мчч. Хвірса, Леўкі і Калініка (249-251). Мчч. Халімона, Апалона, Ар’яна і Тэаціха (286-287). 
Ран. – ДВ 7-е, Ян. 63 пач., ХХ. 1-10. 
Літ. – Кал. 257 пач., IІІ. 4-11 (Нд. 29);  Лк. 76 пач., ХІV. 16-24 (Нд 28);

Панядзелак
15 / 28    Стмч. Аліхвера, маці яго мц. Анхеі і мч. Корыва япарха (ІІ). Звг. Паўла Латрыйскага (955). Сьвц. Сьцяпана вызн., архіяп. Суражскага (VIII). Мч. Аліхвера (305-311). Звг. Парда самотніка (VI). 
Тыдзень 30-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
16 / 29            Прар. Агея (500 г. да Н.Х.). Мч. Марына (III). Дбшч. царыцы Тэахваны (893-894). 

Серада
17 / 30    Прар. Данілы і трох юнакоў: Ананя, Азара і Місайлы (600 г. да Н.Х.). Звг. Данілы вызн., у схіме Сьцяпана (X).

Чацьвер
18  /31 Мчч. Севасьцяна і дружыны яго: Нікастра, жонкі яго Зоі, Кастора, Транквіліна прасьвітара і сыноў яго Марцэліна і Марка, дыяканаў, Клаўдзя, начальніка турмаў, сына яго Сімпар’яна, брата яго Віктарына, Цібурца і Кастула (каля 287). Сьвц. Мадэста, архіяп. Ерусалімскага (633-634). Звг. Хрола, яп. Амійскага (VІІ). Звг. Міхала вызн. (845). 


с.ст. / н.ст.                СТУДЗЕНЬ     2021

Сьнежань 2020
Пятніца
19 / 1 Мч. Баніхвата (290). Звг. Ільлі Морамца, Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (каля 1188). Мчч. Гальляша, Прова і Арыса, ягіпцянаў (308). Мчч. Палуехта і Цімоха дыякана (IV). Сьвц. Баніхвата Міласьцівага, яп. Ферантыйскага (VI). Сьвц. Рыгора, яп. Амірыцкага (каля 552). Праў. Аглаіды..
Лагішынскае* іконы Божае Маці.

Сыбота
20 / 2 Сыбота перад Калядамі. Перадсьвята Нараджэньня Хрыстовага.
Стмч. Гната Баганосьбіта (107). Звг. Гната, архім. Пячэрскага, у Дальніх пячорах (1435). Сьвц. Пілагона, яп. Антыяхійскага (каля 323). Сьвц. Данілы, архіяп. Сэрбскага (1338).
Навадворскае (Суражскае)* (ХІV) і Ленькаўскае (Ноўгарад-Северскае) “Збавіцелька тонучых” іконаў Божае Маці.
Літ. сьв. Яна Зал. – Сб. перад Калядамі: Гал. 205 пач., ІІІ. 8-12; Лк. 72 пач., ХІІІ. 18-29;
стмч.: Жыд. 311 пач., ІV.14 – V.6; Мк. 41 пач., ІХ. 33-41.

Нядзеля
21 / 3  Нядзеля 30-я пасьля Сёмухі, перад Калядамі, сьвв. айцоў. Сьпеў 5.
Мц. Юльляны і зь ёю 500 мужоў і 130 жанчын, у Нікамідзіі пацярпелых (304). Сьвц. Хвіларэта, мітр. Кіеўскага (1857). Мч. Тэмістокля (251). 
Ран. – ДВ 8-е, Ян. 64 пач., ХХ. 11-18.
Літ. – Нд. перад НХ:  Жыд. 328 пач., XI. 9-10, 17-23, 32-40; Мц.1 пач., I. 1-25.
Панядзелак
22 / 4      Вмц. Анастасьсі Аковазбаўляльніцы (каля 304). Мчч. Хрысагона, Хвядоты, Явода, Аўтуха і інш. (каля 304). 
Тыдзень 31-ы пасьля Сёмухі.

Аўторак
23 / 5    10-ці мчч. Крыцкіх: Хвядула, Сатарніна, Яўпора, Геласея, Яўнікея, Зотыка, Пампея, Агатопуса, Васіліда і Эварэста (III). Звг. Ніхвана, яп. Кіпрскага (IV). Звг. Паўла, яп. Неакесарыйскага (IV).
Ран. – ДВ 7-е, Ян. 63 пач., ХХ. 1-10. 
Літ. – Нд. перад НХ:  Жыд. 328 пач., XI. 9-10, 17-23, 32-40; Мц.1 пач., I.1-25;
чарг.: Кал. 250 пач., І. 12-18 (Нд. 28);  Лк. 85 пач., XVII. 12-19.

Серада
24 / 6      Конадзень Хрыстовага Нараджэньня – Калядны Сьвяты Вечар. Звгмц. Аўгіньні і зь ёю мчч. Прота, Яканта і Клаўдзіі (каля 262). Звг. Міколы манаха (IX). 
Зьвершваюцца Каралеўскія Гадзіны і Забражальныя.
Каралеўскія Гадзіны (Гадзіны Павячэр’я):
1-я Гадзіна: Жыд. 303 пач.- I, 1-12. Мц. 2 пач., I, 18-25.  
3-я Гадзіна: Гал. 208 пач., ІІІ, 23-29. Лк. 5 пач. II, 1-20.  
6-я Гадзіна: Жыд. 304 пач., I, 10 - II, 3. Мц. 3 пач., II, 1-12. 
9-я Гадзіна: Жыд. 306 пач., II, 11-18. Мц. 4 пач., ІІ, 13-23. 
Літ. сьв. Васіля Вял. – Жыд. 303 пач., І. 1-12 ;  Лк. 5 пач., ІІ. 1-20.
Строгі пост. Посная Куцьця.

Чацьвер
25 / 7        НАРАДЖЭНЬНЕ ГОСПАДА БОГА I ЗБАЎЦЫ НАШАГА ІСУСА ХРЫСТА – КАЛЯДЫ.  
Пакланеньне сьвв. мудрацоў: Мельхіёра, Кашпара й Балтазара.
Берасьцейскае* іконы Божае Маці.
3ь 7 да 19 студзеня (н.ст.) –  Сьвяткі  (усяядны пярыяд, без посных дзён. 18 студзеня - Конадзень Богааб’яўленьня – дзень посны).
Ран. – Мц. 2 пач., I, 18-25. 
Літургія сьв. Яна. Зал. – Гал. 209 пач., IV. 4 – 7; Мц. 3 пач., II. 1-12.

Пятніца
26 / 8 Пасьлясьвята Калядаў. Усхваленьне Прасьвятое Багародзіцы. Стмч. Яўхіма, яп. Сардыйскага (каля 840). Звг. Канстанціна Сінадскага (VIII). Звг. Эварэста (825). Звг. Нікадзіма Цісманскага (1406) /Румын./.
Віленска-Вастрабрамскае, “Трох радасьцяў”, “Міласьцівая”, Барлаўскае "Дабрашчаснае Ўлоньне" (1392) іконаў Божае Маці.
Літ. – Багародзіцы: Жыд. 306 пач., II. 11-18; Мц. 4 пач., ІІ. 13-23.

Сыбота
27 / 9 Сыбота пасьля Калядаў. Ап. першамч. і архідыякана Стахвана (34). Звг. Хведара Накрэсьленага, вызн. (каля 840). Сьвц. Хведара, архіяп. Канстанцінопальскага (каля 686).
Літ. –  Сб. па Н.Х.: 1 Цім. 288 пач., VI.  11-16; Мц. 46 пач. (ад пал.), ХІІ. 15-21;
першамч.: Дз.17 пач., VI. 8-15, VII. 1-5, 47-60; Мц. 87 пач., XXI. 33-42.

Нядзеля
28 / 10 Нядзеля 31-я пасьля Сёмухі., пасьля Калядаў.       Сьпеў 6.
Сьвятых Богаайцоў: праўдных Язэпа Абручніка, Давыда цара і Якуба, брата Госпадавага. Мчч. 20000, у Нікамідзіі ў царкве спаленых, і іншых, там жа па-за царквой пацярпелых: Глікера прасьвітара, Зянона, Тахвіля дыякана, Дораха, Мардона, Мігдона дыякана, Індыса, Гаргоны, Пётры, Яўхіма, мцц. Агап’і, Домны, Тахвілі і інш. (302). Ап. зь 70-ці Ніканора (34).
Ран. – ДВ 9-е, Ян. 65 пач., ХХ. 19-31.
Літ. – Нд. пасьля Калядаў:  Гал. 200 пач., І. 11-19;  Мц. 4 пач., ІІ. 13-23.

Панядзелак
29 / 11 Мчч. 14000 дзяцей, забітых у Бэтлееме на Ірадаў загад (І). Звг. Марцэля, ігумена манастыра "Няўсыпных" (485). Звгг. Марка магілакапальніка, Тахвіля і Яна Пячэрскіх, у Блізкіх пячорах (XI—XII). Звг. Лаўрына Чарнігаўскага (1950). Звг. Хвадзея вызн. (818). 
Тыдзень 32-і пасьля Сёмухі. 
Літ. –  Як. 53 пач., ІI.  14-26; Мк. 48 пач., Х. 46-52;
мчч.: 2 Кар. 180 пач., V. 15-21; Мц. 4 пач., II. 13-23.

Аўторак
30 / 12  Мц. Анісы (285-305). Стмч. Зотыка прасьвітара (IV). Ап. з 70-ці Цімана (I). Мч. Пілітара Нікамідзійскага (311). Звг. Хвядоры Кесарыйскае (VIII). Звг. Хвядоры Цараградскае (940). 

Серада
31 / 13 Адвітаньне сьвята Калядаў. Звг. Маланьні Рымлянкі (439). Сьв. Дасіхвея вызн., мітр. Заграбзкага(1945).