Чырвень БОЖАГА ЛЕТА 2015

Травень

Панядзелак

19 / 1     ДЗЕНЬ СЬВЯТОГА ДУХА. Стмчч. Патрыка, яп. Прускага, і зь ім трох прасьвітараў: Акакія, Мянандра, Паліена (каля 100). Мч. Калуфа Ягіпцяніна (284-303). Звг. Яна, яп. Гоцкага (790).

Літ. - Эф. 229 пач., V. 8-19. Мц. 75 пач., VIІI. 10-20.

 

Аўторак

20 / 2              Мчч. Фалалея, Аляксандра і Астэрыя (каля 284). Дбрв. кн. Даўмонта, у сьв. Хросьце Цімоха, Пскоўскага (1299)*. Мч. Аскалона (каля 287). Звгг. Завулона і Сюзаны, бацькоў роўнаап. Ніны.

 

Серада

21/3           Роўнаапп. цара Канстанціна (337) і маці яго царыцы Алены (327). Дбрв. кн. Канстанціна (Яраслава) (1129) і сыноў яго Міхала і Хведара, Мурамскіх цудатворцаў.

Вышгарадзкае (Уладзімерскае) іконы Божае Маці і  шанаваныя сьпісы зь яе: Пскова-Пячэрскае "Замілаваньне" (1524), Заанікіеўскае (1588), Краснагорскае або Чарнагорскае (1603), Аранскае (1634).

 

Чацьвер

22 / 4              Мч. Васіліска (каля 308). Мч. Яна-Уладзімера, кн. Сэрбскага (1015). Звг. Баркулаба Хутынскага (1192) (п.св. у 1-ю пятніцу Пятровага посту). Памяць II Усяленскага Сабора (381).

 

Пятніца

23 /5            Перанос мошчаў звг. Еўпрасіньні, ігуменьні Полацкае з Кіева ў Полацк (1910)*. Звг. Міхала вызн., яп. Сінадскага (821). Аднойдзеньне мошчаў сьвц. Лявонта, яп. Растоўскага (1164). Прп. Паісія Галіцкага (1460). Прмч. Міхала чарнарызца (IX).

                         Ран. – звг.* - Лк. 33 пач., VII. 36-50

                         Літ. – звг.* - Гал. 208 пач., ІІІ. 23-29.  Мц. 104 пач., ХХV. 1-13.

 

Трапар перанясеньня мощчаў звг. Еўпрасіньні Полацкае, сьпеў 3

 

Трапар звышгоднай Еўпрасіньні Полацкай, сьпеў 4

 

Подражаюше дванадесятолетна дванадесятолетну Христу, / учившему во святилище Божию слову, / последовала еси Евфросинне, славу временную и земнаго обручника оставльши, / и вся мирская презревши, краснейшему паче всех Христу себе уневестила еси; / крест вземши, путем ангельскаго жития шествующи, и многия к Нему наставляющи, / во благоухании мира в небесный чертог востекпа еси; / идеже моли, Егоже возлюбила еси, о чтущих благочестно память твою./

Па прыкладу дванаццацігадовага Хрыста, / Які вучыў у храме Божаму слову, / зрабіла ты, дванаццацігадовая Еўпрасіньня, славу часовую і зямнога жаніха пакінуўшы, / і ўсім мірскім пагарджаючы, прыгажэйшаму за ўсіх Хрысту сябе ўнявесціла ты; / крыж узяўшы, шляхам ангельскага жыцьця ідучы і многіх да Яго зьвяртаючы,/ у духмянасьці міра ў нябесны хорам узышла ты; / там малі Таго, Якога ўзлюбіла ты, за шануючых пабожна памяць тваю./

 

Кандак  звышгоднай Еўпрасіньні Полацкай, сьпеў 8

 

Избранней Богом от самаго рождения / и призванней на служение Ему, / в чине ангельстем Господеви послужившей свято, и преподобно пожившей, / и ныне с Небесными силами Господа восхваляющей, / о насже, грешных, пред Господем ходатайствующей, / с радостию и любовию воззовем: / радуйся Евфросиние, невесто Христова всечестная./

 

Абранай Богам ад самага нараджэньня / і пакліканай на служэньне Яму, / табе, якая ў чыне ангельскім Госпаду паслужыла сьвята, і звышгодна жыла, / і цяпер зь Нябеснымі сіламі Госпада ўсхваляеш, / за нас жа, грэшных, перад Госпадам хадайнічаеш, / з радасьцю і любоўю ўсклікнем: / радуйся, Еўпрасіньня, нявеста Хрыстова ўсячэсная./

 

Сыбота

24 / 6              Адвітаньне сьвята Сёмухі. Звг. ЕЎПРАСІНЬНІ (кн. Прадславы), ігум. ПОЛАЦКАЕ, беларускае асьветніцы, апякункі жаночага манаства (1173)*. Звг. Сямёна слупніка на Дзіўнай гары (596). Звг. Нікіты, слупніка Пераяслаўскага (1186). Мчч. Мялета Страцілата, Сьцяпана, Яна, Серапіёна ягіпцяніна, Калініка валхва, Хведара і Фаўста, і зь імі 1218-ці ваяроў з жонкамі і дзецьмі (каля 218). Усіх прападобных і баганосных айцоў Святой Гары Афонскай (пераходзячае сьвяткаваньне ў Нядзелю 2-ю пасьля Пяцідзесятніцы).

*Ран. - Мф., 104 пач., XXV, 1-13.

Літ. - *звг.- Гал. 208 пач., III. 23-29. Лк. 33 пач., VІІ. 36-50.

 

Нядзеля

25 / 7              Нядзеля 1-я пасьля Сёмухі, Усіх Сьвятых.                              Сьпеў 8.

                   Трэцяе аднойдзеньне галавы Прадвесьніка і Хрысьцільніка Госпадавага Яна (каля 850). Стмч. Ферапонта, яп. Кіпрскага (IV). Сабор мучанікаў Холмскіх і Падляшскіх (п.п. ў 1-ю нядзелю пасля 19 траўня (с.ст.)).

Ран. – ДВ 1-е, Мц. 116 пач., ХVIIІ. 16-20.

Літ. - Рым. 94 пач., VII. 1-13. Мц. 34 пач., IX. 36 - X. 8.

Прадвесьніку - 2 Кар. 176 пач., IV. 6-15. Мц., 40 пач., XI. 2-15.

На Ранішні вялічаньне: "Узьвяліічваем цябе, Хрысьцільніку Збаўцы Яне, і шануем усе шанаваныя твае галавы знайсьцё".

 

Панядзелак

26 / 8                     Апп. Зь 70-ці Карпа і Алфея (I). Мч. Юрага Новага (1515). Мчч. Аверкія і Алены (I). Звг. Яна Псіхаіта, вызн. (IX).

                                Пачатак Пяіровага Посту.

 

Аўторак

27 / 9              Стмч. Ферапонта, яп. Сардзійскага (III). Праў. Яна Рускага, вызн. (1730). Мчч. Хвядоры дзевы і Дзідзіма ваяра (304).

 

Серада

28 /10         Звг. Нікіты вызн., яп. Халкідонскага (IX). Стмч. Яўціхія, яп. Меліцінскага (I). Мц. Еліканіды (244). Стмч. Эладзя яп. (VI—VII).

Нікейскае (304) і Чухламское (Галіцкае) (1350) іконаў Божае Маці.

 

Чацьвер

29 /11          Звгмц. Хвядосьсі дзевы (730). Мц. Хвядосьсі дзевы, Цірскае (307-308). Памяць I Сусьветнага Сабору (325).

Іконы Божае Маці, іменаванай "Спаручніца грэшных".

 

Пятніца

30 / 12            Звг. Ісака вызн., ігум. манастыра Далмацкага (383).

 

Сыбота

31/13          Ап. зь 70-ці Ерма (I). Мч. Ерма (II). Мч. Філасофа (III).

 

Трапар Сабору Ўсіх Беларускіх Сьвятых, сьпеў

 

Почтй Господь Белорусскмий край / святыми Ему благоугодившими: / святители, мученики, преподобными и праведными, / верно Господеви послужившими / и мзду трудов приявшими; / к темже ныне и мы вопием: / о нас молитеся ко Господу,/ да в вере и делех плод добр принесем.

 

Ушанаваў Госпад Беларускі край / сьвятымі, што добра дагадзілі Яму: / свяценьнікамі, мучанікамі, звышгоднымі і праўднымі, / якія верна Госпаду паслужылі / і ўзнагароду за подзьвіг атрымалі; / да іх жа цяпер і мы ўсклікаем: / за нас маліцеся Госпаду, / каб мы ў веры і справах плод добры прынесьлі. /

 

Чэрвень

Нядзеля

1 /14           Нядзеля 2-я пасьля Сёмухі.                                               Сьпеў 1.

Усіх сьвятых, зямлі Беарускае*:

                      апостала Андрэя Першпакліканага (62); 

                сьвяценьнікаў Міны, яп. Полацкага (1116), Дзяніса, яп. Полацкага (1182), Кірылы, яп. Тураўскага (1183), Лаўрына, яп. Тураўскага (1184), Сямёна, яп. Полацкага (1289), Рыгора, мітр. Кіева-Літоўскага (1419);

                            дабравернага князя Расьціслава (у хросьце Міхала) Кіеўскага, Смаленскага (1167); дабравернага Барыса, князя Тураўскага і Пінскага (XII); дабравернае Еўпраксі, князёўны Пскоўскае (1243);

                      звышгоднамучанікаў Антона Супрасльскага (ХVI), Апанаса, ігумена Берасьцейскага (1648) і Макара, ігумена Пінскага (1678), Серахвіма Кудраўцава, архімандрыта Жыровіцкага (1943), Серахвіма Шахмуця, архімандрыта Жыровіцкага (1946), Багалепа, ігум. Жыровіцкага (1948);

                      сьвятарамучанікаў Макара, мітр. Кіева-Літоўскага (1497), Мельхісадэка, мітр. Менскага і Беларускага (1931), Філарэта, яп. Бабруйскага (1939), МІколы, яп. Слуцкага (1939), архідыякана Нічыпара (1599);

                      звышгодных Марціна Тураўскага (1150), Аўрама і Ахрэма Смаленскіх (ХІІІ), Алісея і Лаўрына Лаўрышаўскіх (каля 1250), Хведара Астрожскага (1438), Лявонта, архімандрыта Віленскага (1620); звышгодных Еўпрасіньні, ігуменьні Полацкае (1173), Харыціны, князёўны Літоўскае (1281);

                      мучанікаў Дзяніса Тураўскага (1005), Мяркура Смаленскага (1238), Антона, Яна і Яўстаха Віленскіх (1347), мучаніка дзіцяткі Гаўрылы Беластоцкага (1590);

   праўднае дзевы Юльляны, княжны Гальшанскае (1550), праўднае Зохвіі, князёўны Слуцкае (1612);

   і ўсіх навамучанікаў Царквы Беларускае (ХХ).

Мч. Юсьціна Філёсафа і іншага Юсьціна і зь імі Харытона, Харыты, Эвелпіста, Еракса, Пеёна і Валерыяна (166). Звг. Агапіта Пячэрскага, у Блізкіх пячорах (XI). Сабор  звгг. і баганосных айцоў гары Афон /пер./.

Ран. – ДВ 2-е, Мк. 70 пач., ХVI.1-8.

Літ. - Рым. 81 зач. (ад паловы), IІ. 10-16.  Мц. 9 пач., IV. 18-23.

     Бел. сьвв.- Жыд. 330 пач., ХІ.33 - ХІІ.2.  Мц. 10 пач., ІV.25 - V.12.

 

Панядзелак

2/15           Сьвц. Нічыпара вызн., патрыярха Канстанцінопальскага (828). Вмч. Яна Новага, Сочаўскага (1330-1340).

Кіева-Брацкае (1654) іконы Божае Маці.

 

Аўторак

3/16           Мчч. Лукільяна, Клаўдзя, іпата, Паўла, Дзяніса і мц. Паўлы дзевы (270-275). Стмчч. Лукіяна яп., Максіяна прасьвітара, Юльляна дыякана, Маркеліна і Сатурніна ў Бельгіі (81-96).


Серада

4/17           Сьвц. Мітрафана, патрыярха Канстанцінопальскага (326). Мчч. Франтаса, Севярына, Северыяна і Сілана (І). Мч. Канкордзя (каля 175). Стмч. Астыя, яп. Дырахійскага (II). Звг. Засімы, яп. Вавілона Ягіпецкага (VI). Стмч. Янікія, мітр. Чарнагорска-Прыморскага (1945).

 

Чацьвер

5/18           Стмч. Дарафея, яп. Тырскага (362). Перанясенне мошчаў дбшч. Ігара, вял. кн. Чарнігаўскага і Кіеўскага (1150). Дбшч. Канстанціна, мітр. Кіеўскага і ўсяе Русі (1159). Мчч. Маркіяна, Нікандра, Іпярэха, Апалона, Леаніда, Арыя, Горгія, Сялінія, Ірынія і Памвона (305-311). Звг. Хведара цудатворцы (каля VI). Звг. Анувія, пустэльніка Ягіпецкага (IV). Звг. Дарафея, з манастыра авы Серыда (каля 620).

Ігараўскае (1147) іконы Божае Маці.

 

Пятніца

6/19     Звг. Вісарыёна, цудатворцы Ягіпецкага (IV). Звг. Ларыёна Новага (845). Звгмцц. дзеў Архелаі, Тэклі і Сузаны (293).

Піменаўскае іконы Божае Маці (1387).

 

Сыбота

7 / 20              Мч. Хвядота Анкірскага (303). Стмч. Маркеліна, папы Рымскага, і мчч. Клаўдзя, Кірына і Антаніна (304). Стмч. Маркела, папы Рымскага, мчч. Сісінія і Кірыяка дыяканаў, Смарагда, Ларгія, Апраніяна, Сатурніна, Папія і Маўра ваяроў і Крыскенціяна, мцц. Прыскілы, Лукіны і Арцеміі царэўны (304-310). Мцц. Калерыі (Валерыі), Кірыякіі і Марыі ў Кесарыі Палясьцінскай (284-305).

Аршанскае* іконы Божае Маці.

 

Нядзеля

8/21           Нядзеля 3-я пасьля Сёмухі.                                               Сьпеў 2.

Вмч. Хведара Страцілата (319). Сьвц. Хведара, яп. Суздальскага (1023). Звг. Ахрэма, патрыярха Антыяхійскага (545). Звг. Засімы Фінікійскага (VI).

Яраслаўскае (XIII) і Урупінскае (1821) іконаў Божае Маці.

Ран. – ДВ 3-е, Мк. 71 пач., XVI. 9-20.

Літ. - Рым. 88 пач., V. 1-10. Мц. 18 пач., VI. 22-33.

 

Панядзелак

9 / 22                  Сьвц. Кірылы, архіяп. Александрыйскага (444). Мцц. Тэклі, Марты і Марыі (346).

                             Беластоцкае іконы Божае Маці (ХVІІ).


Аўторак

10/23        Стмч. Цімоха. яп. Прускага (363). Звг. Сілуана, схімніка Пячэрскага, у Дальніх пячорах (XIII—XIV). Мчч. Аляксандра і Антаніны дзевы (каля ЗІЗ). Звг. Феафана Антыяхійскага (363). Сьвц. Васіяна, яп. Лаўдзійскага (409).

 

Серада

11 /24             Апп. Барталамея і Варнавы (I).

Іконы Божае Маці "Дастойна ёсьць" ("Мілуючая") (X).

 

Чацьвер

12 / 25             Звг. Анупра Вялікага (IV). Звг. Пятра Афонскага (734). Звгг. Яна, Андрэя, Іраклемона і Тахвіля (IV).

Яблачынска-Турковіцкае* іконы Божае Маці.

 

Пятніца

13 / 26               Мц. Акіліны (293). Сьвц. Трыфілія, яп. Ляўкусіі Кіпрскае (каля 370). Мц. Антаніны (284-305). Звгг. Ганны (826) і сына яе Яна (IX).

 

Сыбота

14/ 27            Прар. Алісея (IX ст. да Н.Х.). Сьвц. Мятода, патрыярха Канстанцінопальскага (847). Дбрв. кн. Мсьціслава, у сьв. хросьце Юрага, Харобрага, Наўгародзкага (1180).

 

Нядзеля

15 / 28                Нядзеля 4-я пасьля Сёмухі.                                                        Сьпеў 3.

Прар. Амоса (VIII ст. да Н.Х.). Мчч. Віта, Мадэста і Крыскенціі карміцелькі (каля 303). Мч. Дулы Кілікійскага (305-313). Звг. Дулы пакутацерпца, Ягіпецкага. Звг. Ераніма дабрашчаснага, Стрыдонскага (420). Перанясеньне мошчаў звг. Хведара Сікеёта, яп. Анастасіюпальскага (каля IX). Дбрв. кн. Сэрбскага Лазара (1389). Сьвц. Ахрэма II, патр. Сэрбскага (пасьля 1395). Сьвц. Аўгусьціна дабрашчаснага, яп. Іпанійскага (430).

Ран. – ДВ 4-е, Лк. 112 пач., ХХІV. 1-12.

Літ. - Рым. 93 пач., VI. 18-23.  Мц. 25 пач., VIII. 5-13.

 

Панядзелак

16 / 29       Сьвц. Ціхана, яп. Амафунцкага (425). Стмч. Тыгрыя прасьвітара і мч. Яўтропа чытара (каля 404).

 

Аўторак

17 /30                Мчч. Мануіла, Савела і Ісмаіла (362).