Імёны / Names

ІМЁНЫ СЬВЯТЫХ, 
найбольш пашыраныя ў праваслаўных хрысьціянаў, з указаньнем на дні іхнае памяці паводле новага стылю, з перакладам значэньня імёнаў. Побач зь імёнамі па-беларуску дадзены адпаведныя імёны па-царкоўна-славянску і па-ангельску. Часам указаны некалькі варыянтаў поўных імёнаў, распаўсюджаных у розных рэгіёнах этнічнае Беларусі. Гэтыя імёны даюцца людзям у часе хросту й пострыгу ў схіму, успамінаюцца ў часе таемстваў і трэбаў. Розныя варыянты аднаго імяні па-царкоўна-славянску аб’яднаныя разам працяжнымі лініямі (---). 

Умоўныя скарачэньні: араб. — арабскае; арам. — арамейскае; баўг. — баўгарскае; герм. — старажытна-германскае; гоц. — гоцкае; груз. — грузінскае; грэц. — грэцкае; ягіп. — ягіпецкае; інд. — індыйскае; лац. — лацінскае; літ. — літоўскае (бел. — старажытнабеларускае); пярс. — пярсіцкае; сэрб. — сэрбскае; сір. — сірыйскае; скан. — скандзінаўскае; слав. — славянскае; хал. — халдзейскае; яўр. — старажытнаяўрэйскае;

Ст. — студзень; Лт. — люты; Ск. — сакавік; Кр. — красавік; Т. — травень; Ч. — чырвень;

Лп. — ліпень; Ж. — жнівень; В. — верасень; Кс. — кастрычнік; Лс. — лістапад; Сн. — сьнежань.

ІМЁНЫ МУЖЧЫНСКІЯ

А 
 Abo        Або (ц-сл.)   Abo (анг.) 
- мц. (+790 г.), Ст. 8 – (груз.)
Абакум      Аввакумъ         Habakkuk 
— моцны, змагар, любоў Божая (яўр.) 
 - прар.: Сн. 2; мц. (+260 г.), Лп. 6
 Аварэст (Эварэст)         Еварестъ Evaristus 
— прыймальны, угодны (грэц.) 
- мц.: Ст. 5; звг.: Ст. 8
 Авід – глядзі: Аўдзей 
Авидъ            Avid 
— працаўнік, бацька ведаў (яўр., пярс). 
 Авім       Авимъ       іAbimus 
– беззаконны, альбо: сход (яўр.) 
- мч. з Макавеяў (+183 г. перад Н.Х.), Ж. 1
  Авіў                 Авивъ                 Abibus (Habib) 
— зялёны сьпеючы колас (яўр.) 
- сьвц.: Т. 20, Сн. 12; 
- мч.: Лт. 11, Кр. 8, В. 19, Лс. 28; праў.: Ж. 15
 Авудзім Авудимъ Abudimus 

- мч.: Лп. 28. 
 Авунда (Авунд) Авундій Abundius 

— багаты (лац.) 

- мч.: Ж. 26; праў.: Ж. 12
 Авэль (Авель) Авель Abel 

- сын Адама: у Нядзелі праайцоў і перад Н.Х.
 Авянір (Авянар) 
Авениръ (Авенарій) Abenner 
— бацька сьвятла (яўр.). 
- звг.: Сн. 2.
 Авяр'ян (Аверка) Аверкій Abercius 

— той, хто ўтрымлівае, аддаляе (лац.). 
- сьвц.: Лс. 4; стмч.: Ч. 27; мч.: Ч. 8 
 Агава Агавва Agabbas 

— вада (яўр.) 

- звг.: Сн. 5
 Агап (Гапей) Агапій Agapius 

— любоў (грэц.) 

- мч.: Лт. 6, Ск. 28, В. 1,3, Кс. 3, Лс. 16
  Агапіт Агапитъ Agapetus 

— любасны, узлюблены (грэц.) 

- сьвц.: Ск. 3, Кр. 30; мч.: Ж. 23; 

- звг.: Ч. 1/14, Лп. 18, Кс. 11
  Агападор Агафодоръ Agathodorus 

— добры дар (грэц.) 

- стмч.: Ск. 20; мч.: Кс. 26
 Агапанік Агафоникъ Agathonic 

— добрапераможны (грэц.) 

- мч.: В. 4 
  Агапон (Гапон)       Агафонъ   Agathon (Agatho) 
— добры, дабрадзейны (грэц.) 
- звг.: Ск. 5, 15, В. 10 
 Агатангел        Агафангелъ               Agathangel 
— добры весьнік (грэц.) 
- сьвц.: Кс. 16; мч.: Лт. 5 
 Агатапод Агафоподъ Agathopodes 

— дабраногі (грэц.) 

- мч.: Кр. 18
 Агатоп Агафопусъ Agathopus 

— дабраногі (грэц.) 

- мч.: Ст. 5
 Агаў Агавъ Agabus 

— саранча (яўр.) 

- ап. зь 70-ці, Ст. 4/17, Кр. 8/21
 Агей Аггей Haggai (Aggaeus) 

– урачысты, сьвяточны (яўр.) 

- прар.: Сн. 29
 Аглай Аглаій Agleus 

– юнак (яўр.); 

сьветлы, радасны, бліскучы (грэц.) 

- мч.: Ск. 22 
 Агнет (Агнеш) Агнъ Agnus 

— беззаганны (грэц.); агнец (лац.) 

- мч.: Кр. 8 
 Адам (Адаш) Адамъ Adam 

— чырвоны чалавек, зямля (яўр.) 

- праайцец: у Нядзелі Праайцоў і перад Н.Х.; 

- звг.: Ст. 27
 Адаўкт (альбо: Давікт) 

Адавктъ (Давиктъ) Adaukt (Davikt) 

— памножаны (лац.) 

- мч.: Кс. 17 
 Адрыян (Адрыяш) Адріанъ Adrian 

— зь італійскага горада Адрыі (лац.); 

– дужы, моцны, сьпелы (грэц.) 

- стмч.: Лт. 16; - мч.: Лт. 16, Кр. 30, В. 8; 

- звгмч.: Ск. 18, Ч. 5, Сн. 2; - звг.: В. 8 
 Адэс (Эдэс) Едесій Edesius (Aedesius) 

— радасьць (сір.) 

мч.: Кр. 15 
 Аза Аза Azez 

— чарната, моц (яўр.) 

мч.: Сн. 2
 Азадан Азаданъ Azadanes 

— сухі, зьвялы (грэц.) 

мч.: Кр. 23 
 Азар Азарія Azariah 

— дапамога Божая (яўр.) 

- прар., Лт. 16; - праў. юнак, Сн. 17/30
 Азат Азатъ Azat 

— свабода (грэц., пярс.) 

- мч.: Кр. 27, 30, Сн. 3
 
 Айхвал (Айтал) Аифалъ Aeithalas 

— заўсёды белы, сьветлы (грэц., пярс.) 

мч. дыякан ( +381 г.), В. 14, Лс. 3/16, Сн. 24
 Акакей Акакій Acacius 

— бязьвінны, незласьлівы (грэц.) 

- сьвц.: Кр. 30, В. 28; 

- стмч.: Ч. 1; мч.: Ск. 22, Т. 20, Ж. 10; 

- звгмч.: Т. 14; звг.: Сн. 12, Лп. 20 
  Акдзікт Екдикій Ekdiky 

— які скінуў вопратку (грэц.) 

мч.: Ск. 22
 Акепса Акепсій Acepsius 

— непахісны (грэц.) 

- мч.: Сн. 24
 Акепсіма Акепсима Acepsimas 

— насьмешнік (грэц., пярс.) 

- стмч.: Лс. 16; звг.: Лс. 16
 Акіла (Акула) Акила Aquila 

— арол (лац.) 

- ап.: Ст. 17, Лп. 27; мч.: Лт. 3 
 Акуцён (Акутона) Акутіонъ Acutius 

— востры (лац.) 

мч.: Т. 4 
  Аксён (Аксём, Аксянцей, Аксайла, Аксант) Авксентій Auxentius 

— той, хто ўзрастае, памнажаецца (грэц.) 

мч.: Т. 10, Сн. 26; звг.: Лт. 27, Т. 1, Ч. 25
 Алізар Елеазаръ Eleazar 

— Божая дапамога (яўр.) 

стмч.: Сн. 6; мч.: Ж. 14; звг.: Ст. 26 
  Алег Олегъ Oleg 

дбрв. кн.: Кс. 3 — (скан.)
 Алім (альбо: Ахім) 

Алимъ (Ахимъ) Alimus (Achim) 

— памазаны (яўр.) 

мч.: Ж. 14 
 Алімп Олимпъ (Олимпанъ) Olympus 

– нябесны, сьветлы, 

жытло багоў (алімпійскі) - (грэц.) 

- ап. зь 70-ці, Ст. 4/17, Лс. 10/23
  Алімпей Олимпій Olympius 

— нябесны (грэц.) 

мч.: Ж. 12
  Аліп Алипій Alypius 

– безжурботны (грэц.) 

звг.: Ж. 30, Кс. 11, Сн. 9 
 Алісей – глядзі: Ялісей Алісіп Елевсиппъ Eleusippus 

— коньнік (грэц.) 

мч.: Ст. 29 
 Аліхвер (Альпер, Гальпер, Вольхім)  Елевферій Eleutherius 

— вольны (грэц.) 

стмч.: Сн. 28; мч.: Ж. 17, 21, Кс. 16, Сн. 28; 

звгмч.: Ж. 27
  Алпідзітор Елпидифоръ Elpidephorus 

— які абнадзейвае (грэц.) 

мч.: Кр. 16, Лс. 15
  Алпіда Елпидій Elpidius 

— надзея (грэц.) 

стмч.: Ск. 20; мч.: Лс. 28
 Алхвей (Аўпей) Алфей Alphaeus 

— вынаходнік (грэц.) 

ап.: Ч. 8; стмч.: Ж. 6; мч.: Кс. 11, Сн. 1 
Алфій 

мч.: Т. 23.
 Альвян (Альбін) 

Альвіанъ Albian (Olbian) 

— багаты (грэц.), белаваты (лац.) 

стмч.: Т. 17 
 Алязвой Елезвой Elesbaan 

дбшч.: Л. 6 – (эфіёп.) 
Аляксандар (Алелька, Алесь) 

Александръ Alexander 

– абаронца людзей (грэц.) 

- сьвц.: Т. 29, В. 12; 

- стмч.: Ст. 8, 10, 14, 17, 31, Нядзеля пасьля 7 Лт., Лт. 10, 17, 19, 20, 21, Ск. 6, 10, 14, 17, 28, 29, Кр. 28, Т. 24, 26, Ч. 1, 20, 26, 27, Лп. 1, 6, 10, 21, Ж. 2, 7, 13, 20, 25, 29, В. 3, 4, 17, 20, 22, 26, Кс. 3, 4, 13, 14, 24, 25, 30, Лс. 2, 3, 4, 5, 13, 14, 16, 17, 20, 27, Сн. 2, 3, 4, 5, 8, 17, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 30; 

- мч.: Лт. 7, Ск. 22, 26, 28, Кр. 23, Т. 26, Ч. 2, 20, 23, Лп. 22, 23, Ж. 14, 24, В. 17, Кс. 11, 28, Лс. 4, 22, 23, Сн.6; 

- звгмч.: Ж. 25; 

- звг.: Ск. 8, Кр. 30, Т. 3, Ч. 22, Лп. 16, Ж. 27, В. 12, 20; 

вызн.: Ск. 25, Кр. 27; дбрв. кн.: Ч. 5, Лп. 6, В. 12, Сн. 6 
 Аляксей (Алекса) Алексій Alexis 

— абаронца, памочнік (грэц.) 

- сьвц.: Лт. 25, Ч. 2, Лп. 6, Кс. 18; 

- стмч.: Лт. 17, 28, Ск. 8, 22, 28, 30, Кр. 18, Ч. 4, 20, Лп. 6, 14, Ж. 2, 4, 20, 26, 30, В. 4, 16, 18, 22, Кс. 1, 4, 14, 29, Лс. 3, 6, 13, 20, 27, Сн. 3, 5, 10, 11, 17, 23, 26; 

- мч.: Кр. 5, Лп. 17, Ж. 22, 27, В. 25, Кс. 13, Лс. 6, 11, 23; 

- звгмч.: Ж. 25, Лс. 22; 

- звг.: Ск. 30, Т. 7, Кс. 11, Сн. 10; 

- праў.: Т. 4, Ч. 22; - дбрв. кн.: Сн. 6 
 Ама Ама Ama 

мч.: Ч. 9/22 
 Аманда Амандъ Amanda 

мч.: В. 15/28 
 Аманіт Амонитъ Ammonite 

мч.: Лс. 20. 
  Амбражэй (Амброз, Абрасім) 

Амвросій Ambrose 

— неўміручы, Божы (грэц.) 

сьвц.: Сн. 20; стмч.: Ж. 9; звгмч.: Кс. 21; 

звг.: Лп. 10, Кс. 23 
  Амона Аммонъ Ammon 

— сталы, верны (яўр.); пясочны (ягіп.) 

- звг.: В. 10, Кс. 17 
 Аммоній Ammonius 

- мч.: В. 17.
Амос Амосъ Amos 

— моцны альбо цяжка нагружаны (яўр.) 

прар.: Ч. 28; стмч.: Ч. 28
 Ампілох Амфилохій Amphylochius 

— той, што сядзіць у засадзе (грэц.) 

сьвц.: Кс. 23, Сн. 6; стмч.: Кс. 1; мч.: Кр. 5; звг.: Кс. 25 
Ампіян Амфіанъ Amphianus 

— акружны (грэц.) 

мч.: Кр. 15 
Амплей Амплій Amplias 

— вялікі, шырокі (лац.) 

ап.: Ст. 17, Лс. 13 Амуна Аммунъ Ammuna

— пясочны (ягіп.)

мч.: В. 14Амяльлян (Мялех, Мялеш)

Емиліанъ Emilian

– які належыць Емілю,

(прыемнаму ў словах) - (грэц.)

сьвц.: Ж. 21; стмч.: Ж. 31, Лс. 5, Сн. 3, 26;

мч.: Лп. 31; звг.: Ст. 21, Ск. 20, мч.: Ж. 12Анань Ананія Ananias (Hananiah)

— Ласка Божая, каго Бог дараваў (яўр.)

ап.: Ст. 17, Кс. 14; стмч.: Лс. 15;

мч.: Лт. 8, Кр. 30, Лс. 29, Сн. 14; праў.: Сн. 30Анатоль Анатолій Anatoly

— усходні, узыходзячы (грэц.)

сьвц.: Лп. 16;

стмч.: Ст. 23, Кс. 30, Лс.3, 19, Сн. 23;

мч.: Лт. 19, Т. 6, В. 15, Сн. 3;

звгмч.: Ж. 11, Лс. 13;

звг.: Лт. 7, Лп. 16, Ж. 12, В. 10, Кс. 11Ангей Ангій Angy

— сасуд (грэц.), сьвяточны (яўр.)

мч.: Ск. 22Ангеляр Ангеляръ (Ангеларій) Angelar

— ангельскі (баўг.)

роўнаап.: Ж. 9Андрон Андроникъ Andronicus

— пераможца мужоў (грэц.)

ап.: Ст. 17, Т. 30, Ж. 12; стмч.: Ч. 20;

мч.: Кс. 25; звгмч.: Сн. 20; звг.: Ч. 26, Кс.22Андрэй (Андрыяш) Андрей Andrew

— мужны, храбры (грэц.)

ап.: Лп. 13, Сн. 13; сьвц.: Лп. 17; стмч.: Лт. 17, 21, Ск. 7, В. 16, 28, Кс. 4, 7, 31, Сн. 8, 16;

мч.: Ск. 7, Кр. 28, Т. 31, Ч. 11, Ж. 5, В. 1, Кс. 6, Лс. 11; звгмч.: Кс.З0; звг.: Ч. 25, Лп. 17, В. 20, 23, Сн. 15; дбрв. кн.: Ч. 5, Лп. 6, Лс.9;

дбшч.: Ч. 3, Кс. 15, 23, Сн. 10.Анекта Анектъ Anectus

— цярпімы, памысны (грэц.)

мч.: Ск. 23Анікей Іоанникій Joannicius

— Божая перамога (яўр. з грэц.)

сьвц.: В. 12, 16; стмч.: Ч. 17; звгмч.: Лс. 23;

звг.: Т. 9, Лс. 17----------------------------------------------------------------

Анікіта Аникита (Іаникитъ) Anicetus

— непераможны (грэц.)

мч.: Ж. 25, Лс. 20Іаникита

— непераможны (грэц.)

мч.: Лп. 23

----------------------------------------------------------------Анін Анинъ Aninas

— узвышаны, няшкодны (грэц.)

звг.: Ск. 26, 31Аніс Онисій Onisius

— карысьць (грэц.)

мч.: Ск. 18Анісім Онисимъ Onesimus

— карысны (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лт. 28; стмч.: Лт. 27; мч.: М. 23;

звг.: Лп. 27, Ж. 3, Кс. 11, 17.Антанін Антонинъ Antoninus

— шырокі, прасторны (лац.)

мч.: Т. 2, Ч. 20, Ж. 14, 17, Кс. 6, Лс. 4, 20, 26; звг.: Ск.8Антон Антоній Anthony

– пераўзыходзячы (лац.),

атрыманьне ўзамен (грэц.)

сьвц.: Ст. 2, Лт. 25; стмч.: Ч. 1, Лп. 16, Сн. 20;

мч.: Ст.21, Ск.14, Кр.27, Лп.19,23, Ж.22, Лс.22;

звгмч.: Ск. 5, 14, Ж. 25; звг.: Ст. 30, Лт. 1, Т. 20, Лп. 7, 23, Ж. 16, В. 15, Кс. 11, 30, Сн. 20.Антух (Анціх) Антіохъ Antiochus

— той, хто едзе насустрач, альбо:

той, хто адмаўляецца ад ежы (грэц.)

мч.: Лп. 29; звг.: Ск. 8Антып (Анціп, Анціпа)

Антипа Antipas

— упарты, моцны, супраць усяго (грэц.)

стмч.: Кр. 24; звгмч.: Ск. 6; звг.: Ст. 23.Антыпатр (Анціпатр)

Антипатръ Antipater

— замест бацькі, як бацька (грэц.)

мч.: Т. 12Ануў Анувій Abanoub

— імя ягіпецкага бога (грэц.)

звг.: Ч. 18Анупрэй (Анапрэй, Нупрэй)

Онуфрій Onuphrius

— сьвяшчэнны ягіпецкі бык (грэц.)

стмч.: Ч. 1; звг.: Ч. 25, Ж. 3, В. 22, Кс. 11Анхім (Анхвім) Анфимъ Anthimus

— высокаслаўны, альбо: квітнеючы (грэц.)

стмч.: В. 16; бясср.: Кс. 30Анхвір Анфиръ Antherus

— квітнеючы (грэц.)

стмч.: Ж. 18Анцыпар Онисифоръ Onesiphorus

— карысны (грэц.)

ап.: Ст. 17, В. 20, Сн. 21; мч.: Лс. 22;

звг.: Кс. 11, Лс.22Апалім (Апалін, Апалінар, Палінар)

Аполлинарій Apollinarius

— той, хто губіць вайною (грэц.)

стмч.: Ж. 5; звгмч.: Лп. 31----------------------------------------------------------------

Апалон (Палон) Аполлонъ Apollo

— згубнік (грэц.)

мч.: Ч. 18, Лс. 23Апаланей Аполлоній Apollonius

— караблезьнішчальнік, згубнік (грэц.)

мч.: Лп. 23, Ж. 12, Сн. 27; звг.: Кр. 13Апаланей Епполоній Eppolonius

мч.: В. 17.Апалос Аполлосъ Apollos

— згубнік (грэц.)

ап.: Ст.17, Кр.12, Сн.21; мч.: Т.4; звгмч.: Сн.10

----------------------------------------------------------------Апанас (Панас) Афанасій Athanasius

— несьмяротны, неўміручы (грэц.)

сьвц.: Ст. 31, Т. 15, Кс. 28, Лс. 6;

стмч.: Ж. 23, В. 4, Кс. 9, Сн. 5;

мч.: Ст. 17, Ч. 20, Лп. 3, Лс. 20;

звгмч.: Ск. 5, Ж. 2, 20, В. 18;

звг.: Ст. 31, Ск. 7, 21, Лп. 18, В. 10, 25, Кс. 11, Лс. 8, Сн. 15;

праў.: Сн. 1Апахрадзіт Епафродитъ Epaphroditus

ап.: Ст. 17, Кр. 12, Сн. 21Апахрас Епафрасъ Epaphras

— прыемны (грэц.)

ап.: Ст. 17Апела (Апялес)

Апеллій (Апеллесъ) Apelles

– той, хто датычны сходу,

альбо: нячорны (грэц.),

– непакліканы (лац.)

ап.: Ст. 17, В. 23, Лс. 13Апікцет Епиктетъ Epictetus

— набыты (грэц.)

звгмч.: Лп. 20Апімах (Махно) Епимахъ Epimachus

— ваяўнічы (грэц.)

мч.: Ск. 24, Лс. 13Апіхван Епифаній Epiphanius

— яўленьне (грэц.)

сьвц.: Т. 25; мч.: Лс. 20Апрон (Апран’ян) Апроніанъ Apronian

– непрадбачаны, бесклапотны,

альбо: роўны, без гор (грэц.)

мч.: Ч. 20Апянет Епенетъ Epenetus

— хвалебны (грэц.)

ап.: Ст. 17, Ж. 12Аргір Аргиръ Argir

нмч.: Т. 24.Ардалён Ардаліонъ Ardalion

– посуд для акрапленьня,

альбо: забруджаны (грэц.)

мч.: Кр. 27; звгмч.: Ж. 11Аркадзь Аркадій Arcadius

– з Аркадзіі, альбо:

досыць прасторны (грэц.)

стмч.: Ст. 10, Лт. 17, Кр. 20, Лп.13, Лс.З, Сн. 29; звгмч.: Ж. 25;

звг.: Лт. 8, Ск. 19, Лп. 6, Ж. 27, Сн. 26Арон Ааронъ Aaron

першасьвятар: у Нядзелю Праайцоў.Аронас Ароносъ Aronos

— пад сузор'ем Арыён (грэц.)

мч.: Лп. 19Арпіла Арпила Arpilus

— выкрадальнік (герм.)

мч.: Кр. 8Арсень (Арсён, Арсайла)

Арсеній Arsenius

— мужчына, мужны, узвышаны (грэц.)

сьвц.: Лт. 1, Ск. 15, Лп. 6, В. 12, Лс. 10, 1-я Нд. пасьля 12 ліпеня;

стмч.: Лс. 19; звгмч.: Сн. 3;

звг.: Т. 21, Ч. 25, Лп. 25, В. 6, 10, Сн. 26Артамон Артемонъ Artemon

— ветразь (грэц.)

сьвц.: Кр. 6; стмч.: Кр. 26Архіла Архилій Archilias

— начальнік сонца (грэц.)

мч.: Кр. 19Архіп Архиппъ Archippus

— начальнік над коньмі (грэч.)

ап.: Ст. 17, Ск. 4, Сн. 5; звг.: В. 19----------------------------------------------------------------

Арцім (Арцём) Артема Artemas

— здаровы, непашкоджаны (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лс. 12; мч.: Т. 12

Артемій Artemius

вмч.: Лс. 2; праў.: Лп. 6, Лс. 2

----------------------------------------------------------------Арчыл Арчилъ Archie

мч.: Лп. 4 – (груз.).Ары Арій Arius

— леў (яўр.)

мч.: Ч. 18Арыс Арисъ Ares

– маўчаньне (яўр.),

Марс — бог вайны (лац.)

мч.: Ст. 1Арыстабул Аристовулъ Aristobulus

— найлепшы дарадца (грэц.)

ап.: Ст. 17, Ск. 29, Лс. 13Арыстарх Аристархъ Aristarchus

— выдатны начальнік (грэц.)

ап.: Ст. 17, Кр. 28, Кс. 10; звгмч.: Лс. 27Арыстокль Аристоклій Aristoclius

— цудоўны, дабраслаўны (грэц.)

мч.: Лп. 3; звг.: В. 6Арысьцён Аристіонъ Aristion

— узнагарода, альбо: вытанчаны (грэц.)

стмч.: В. 16Арэнта (Арэнці) Орентій Orentius

— горны (грэц.)

мч.: Лп. 7Арэст Орестъ Orestus

— горны (грэц.)

мч.: Лс. 23, Сн. 26Арэхва (Арэта) Арефа Arethas

— арол альбо араты (араб.)

стмч.: Ст.10; мч.: Ж.10, Лс. 6; звг.: Кс.11, Лс. 6Ар’ян Аріанъ Arianus

— ільвіны (яўр.)

мч.: Сн. 27Асінкрыт Асинкритъ Asyncritus

— непараўнальны (грэц.)

ап.: Ст. 17, Кр. 21Асей (Восія) Осія Hosius

— выратаваньне, дапамога (яўр.)

прар.: Кс. 30; сьвц.: В. 9Аскалон Аскалонъ Asclas (Ashkelon)

— без убранства (грэц.)

мч.: Ч. 2----------------------------------------------------------------

Аскліп (Асклеп) Асклипій Asclepius

звг.: Лт.27/ Ск.12(Аскліпядот) Асклипіодотъ Asclepiodot

— дар Эскулапа (бога лекарства) (грэц.)

мч.: Лп. 16

----------------------------------------------------------------Аст (Астэй) Астій Astius

— гарадскі, пачцівы (грэц.)

стмч.: Ч. 17Астась (Асташ) – гл. Настась (Насташ)Астах (Астап, Асташ) – глядзі: ЯўстахАстрых (Астрыхей) Острихій Ostrichy

— цьвёрдае дрэва; астрынкс, бук (грэц.)

мч.: Лс. 20Асьцён Астіонъ Astion

— ветлівы, добрапрыстойны (грэц.)

звгмч.: Лп. 20Астэр Астерій Asterius

— зорны (грэц.)

мч.: Ч. 2, Лп. 19, Ж. 20, Лс. 11Асьпер Есперъ Hesperus (Jesper)

— вечар (грэц.)

мч.: Т. 15Атал Атталъ Attalus

мч.: Лп. 25/ Ж.7Атэнаген Афиногенъ Athenogenes

— у Атэнах народжаны (грэц.)

стмч.: Лп. 29Атэнадор Афинодоръ Athenodorus

— Атэнскі дар (грэц.)

мч.: Сн. 20Атык Аттикъ Atticus

— з Атыкі (грэц.)

мч.: Лс. 16Аўгусьцін (Аўгустын, Густын)

Августинъ Augustine

— велічны, сьвяшчэнны (лац.)

стмч.: Лс. 23; дбшч.: Ч. 28--------------------------------------------------------------

Аўда Авда Abdas

— раб, слуга Божы (халд.)

стмч.: Кр. 13, Т. 16/29Аўдзей Авдій Obadiah

— слуга Гасподні (яўр.)

прар.: Сн. 2; мч.: В. 18

--------------------------------------------------------------Аўдакім Евдокимъ Eudocimus

— слаўны (грэц.)

праў.: Ж. 13Аўдзелай Авделай Abdechalas

— народавяшчальнік (пярс.)

мч.: Кр. 30----------------------------------------------------------------

Аўдзес Авдіесъ Abdies

— слуга Ісуса (яўр.)

мч.: Кр. 22(Аўдзіс) Авдіисусъ Abdiesus

мч.: Т.16/29.

----------------------------------------------------------------Аўдзік Авдикій Abdicius

– той, хто адмаўляецца,

адпрэчвае (лац., пярс.)

мч.: Кр. 23Аўдзіхвакс (Аўдзіфакс)

Авдифаксъ Audifax

мч.: Лп. 19 – (пярс).Аўдон Авдонъ Abdon

— раб Судзьдзі (Бога) (яўр.)

мч.: Ж. 12Аўкт Авктъ Auctus

— памножаны, павялічаны (лац.)

мч.: Лс. 20Аўлас Евиласій Evilasy

— дабраветны, мілы (грэц.)

мч.: Лт. 19Аўпей – глядзі: Алхвей----------------------------------------------------------------

Аўрам (Абрам)

Авраамъ Abraham

— бацька многіх (яўр.)

праў.: Кс. 22

Авраамій (Abrahamius)

— бацька многіх народаў (яўр.)

сьвц.: Лт. 27; мч.: Кр. 14, у Няд. аб нядужым;

звг.: Лт. 17, Ч. 5

Аврамій (Abramius)

— бацька высокі, вялікі (яўр.)

стмч.: Лт. 17; звг.: Ж. 2, В. 3, Кс. 11, Лс. 11

======================================

Аўсей (Яўсей) Евсевій Eusebius

— пабожны (грэц.)

стмч.: Лп. 5; мч.: Лт. 2, Т. 7,11, Кс. 4,17, Сн. 23;

звг.: Ст. 27, Лт. 28Аўсен (Аўсявон, Яўсен)

Евсевонъ Eusebonus

— пабожны (грэц.)

мч.: Ж. 14

----------------------------------------------------------------Аўсхіман (Аўсхім, Яўсхім)

Евсхимонъ Euschemon

— добрапрыстойны, прывабны (грэц.)

сьвц.: Ск. 27Аўтаном Автономъ Autonomus

— самастойны, самазаконьнік (грэц.)

стмч.: В. 25----------------------------------------------------------------

Аўтух (Яўтух, Яўціх)

Евтихій Eutychius

— шчасьлівы (грэц.)

сьвц.: Кр. 19; стмч.: Ч. 10, В. 6;

мч.: Лт. 2, Ск. 22, Т. 4, Лс. 20; звгмч.: Сн. 3, 5; звг.: В. 5Евтихіанъ Eutychianus

мч.: Ст. 4, Ж. 30Евтихъ Eutyches

- вучань Яна Багаслова: Ж.24 / В.6

----------------------------------------------------------------Афрыкан (Апрыкан)

Африканъ Africanus

— афрыканскі (лац.)

мч.: Ск. 26, Кр. 23, Лс. 10Ахаз Ахазъ Achaz

— уладар (яўр.)

праў.: Кр. 14Ахайк Ахаикъ Achaicus

— ахейскі (грэц.), сумны (яўр.)

ап.: Ст. 17Ахвер (Афер) Еферій Aetherius

— паветраны (грэц.)

стмч.: Ск. 20Ахвон (Афон) Афоній Athonius (Athos)

— шчодры, шматдаравіты (грэц.)

мч.: Лс. 15Ахіва Ефивъ Efiu

— юнак (грэц.)

мч.: Ж. 12Ахіла Ахила Achila

— без ежы (грэц.)

звг.: Ст. 17, В. 10Ахілей Ахиллій Achilles

– круглавусны, альбо:

той, хто зьнішчае войска (грэц.)

сьвц.: Т. 28Ахей (Ахія) Ахія Ahijah (Achias)

— сябра Госпада (яўр.)

прар.: Лс. 25Ахрэм (Ахрым) Ефремъ Ephraim

— пладавіты (яўр.)

сьвц.: Лт. 10, Ч. 21, 28, В. 12, Кс. 11;

стмч.: Ск. 20, Ч. 29, В. 5; звг.: Лт. 10Ацій Аттій Attias

— той, хто нападае, імклівы (грэц.)

мч.: Ж. 14Аэцій (Авета) Аетій Aetius

— арол (грэц.)

- мч.: Ск. 19, 22ББагалеп (Тэапрэп)

Боголѣ́пъ (Феопрепій)

Theoprepius (Bogolep)

– Богу лепшы (грэц.)

мч.: Кр. 5, В. 4.Багдан (Хвядот, Хвядош)

Богданъ (Феодотъ)

Theodotus (Bogdan)

— Богам дадзены (грэц.)

стмч.: Ск. 15, В. 15;

мч.: Ск.4, Т.12, 31, Ч. 20, Лп.17, В. 15, 28, Лс.20Баніхват (Баніхвацы)

Вонифатій (Бонифатій) Boniface

— дабратворца (лац.)

сьвц.: Ст. 1; мч.: Ст. 1Баркулаб (Варлам)

Варлаамъ Barlaam

— сын Божы (халдз.).

стмч.: Сн. 8; мч.: Сн. 2; звгмч.: Ск. 5, Ж. 25, Кс. 21, Лс. 19; звг.: Лп. 2, Кс. 11, Лс. 19, Сн. 2, у першую пятніцу Пятровага посту.Барнаба (Варнава) Варнава Barnabas

— сын суцяшэньня (яўр.)

ап.: Ст. 17, Ч. 24; звгмч.: Ж. 25; звг.: Ч. 24Барталамей (Барташ, Багрым, Бутрамей, Бутрым, Баўтрамей, Бахрамей, Натанайла) Варфоломей Bartholomew

– сын Пталамея

(Пталамей – сын радасьці) - (яўр.)

ап.: Т. 5, Ч. 24, Лп. 13, В. 7; звгмч.: Лт. 10Барыс Борисъ Boris

роўнаап.: Т. 15; стмч.: Лт. 17, Кс. 1, Лс. 23, Сн. 6, 10; мч.: Лт. 7, Ч. 13, Лс. 25, Сн. 5, 15;

дбрв. кн.: Т. 15, Лп. 6, Ж. 6 — (слав.).Басьцей (Вас’ян) Вассіанъ Bassian

сьвц.: Ч. 23, Сн. 27;

звг.: Ч. 18, 25, Лп. 6, В. 25, Кс. 23. – (лац.)Баян Боянъ Bojan

мч.: Кр. 10 — (баўг.)Бенядзікт Венедиктъ Benedict

— дабраславёны (лац.)

звг.: Ск. 27Бідзін Бидзинъ Bidzine

вмч.: Кс. 1 – (груз.)Бранка Бранко Branko

стмч.: Кр. 7 – (сэрб.).Бянігна Бенигнъ Benyhn

мч.: В. 15/28.ВВавіла Вавила Babylas (Babel)

— паўстанец, зьмяшэньне (яўр.)

стмч.: В. 17; мч.: Лт. 6, В. 17; звг.: Сб. Сырная.Вадзім Вадимъ Bademus (Vadym)

— абвінаваўца, паклёпнік (слав., пярс.)

звгмч.: Кр. 22Вакула Вуколъ Boucolus

— пастух (грэц.)

сьвц.: Лт. 21; звг.: Лт. 19Вакха Вакхъ Bacchus

— апантаны (грэц.)

мч.: Т. 19, Кс. 20Валент Валентъ (Уалентъ) Valens

— моцны, дужы (лац.)

мч.: Ск. 1, 22Валер (Валеры)

Валерій (Уалерій) Valerius

— бадзёры, моцны (лац.)

мч.: Ск. 22, Лс. 20Валяр’ян Валеріанъ(Уалеріанъ) Valerian

— з Валерыі, мужны (лац.)

стмч.: Лт.23; мч.: Лт.3, Ч.14, В. 26, Кс. 28, Сн. 5Валянцін (Аляўцін)

Валентинъ (Уалентинъ, Валентіонъ)

Valentine

— дужы (лац.)

стмч.: Ч. 20, Ж. 12, Кс. 4;

мч.: Т. 7, Лп. 19, Сн. 2; звгмч.: Ч. 1Ваптас Ваптосъ Baptus

— пагружаны, альбо: пафарбаваны (грэц.)

мч.: Лт. 23Варадат Варадатъ Baradates

звг.: Ск. 7 – (сір.).----------------------------------------------------------------

Варахіл Варахіилъ Barachiel

— Богам дабраславёны (яўр.)

архангел: Лс. 21Варах Варахій Barachius

— Богам дабраславёны (яўр., грэц.)

мч.: Лс. 20.

----------------------------------------------------------------Варахіс Варахисій Varachisy

мч.: Кр. 10 – (пярс).Варвар (Барбар) Варваръ Barbarus

— жорсткі, грубы (лац.), іншаземец (грэц.)

мч.: Т. 19Варлам – глядзі: БаркулабВарнава – глядзі: БарнабаВарсануп (Барсануп)

Варсонофій (Варсануфій) Barsanuphius

сьвц.: Кр. 24, Кс. 17; стмч.: В. 15;

звг.: Лт. 19, Кр. 14.Варсіс Варсисъ Barses

сьвц.: В. 7.Варул Варулъ Barulas

— раб Божы (яўр., сір.)

мч.: Сн. 1Варух (Барух) Варухъ Baruch

— дабраславёны (яўр.)

прар.: Кс. 11Варыпсаў Варипсавъ Barypsabas

— недакранальны (грэц.)

мч.: В. 23Вас Вассъ Bassus

мч.: Лт. 2, Лп. 18/31Васілід Василидъ Basilides

— цароў (грэц.)

мч.: Ст. 5, Лт. 2, Кр. 14Васіліск (Базыліск) Василискъ Basiliscus

— царок (грэц.)

мч.: Ск. 16, Ч. 4; звг.: Ст. 11----------------------------------------------------------------

Васіль (Базыль) Василій Basil

— царскі (грэц.)

сьвц.: Ст. 14, Лт. 12, Кр. 25, Т. 12, Ч. 23, Лп. 6, 16, Ж. 13;

стмч.: Ст. 5, 14, 20, Лт. 7, 16, 19, 22, 26, Ск. 14, 20, 27, Кр. 4, 5, 10, Т. 9, 13, 22, 26, 31, 4.1, 10, 12, 14, 23, Лп. 1, 8, 11, Ж. 20, 25, 27, В. 4, 10, 15, 16, 22, 23, Кс. 4, 7, 21, Лс. 3, 4, 13, 16, 19, 20, 27, 29, Сн. 3, 5, 8, 9, 10, 11, 17, 20, 22, 28; мч.: Ст. 14, 15, Лт. 17, Ск. 14, Кр. 5, Лп. 19, Ж. 26, В. 17, 22, Кс. 4, 7, 21, 28, Лс. 11, Сн. 11, 26;

звгмч.: Ск. 5, Ж. 10, 24, Кс. 11, 17;

звг.: Ск.13, Кр. 8, Т.8, 1-я Нд. пасьля 12 ліпеня;

дбрв. кн.: Ск. 17, 4.5, 21, Лп. 16, 28;

дбшч.: Ж. 15(Васілька) Василько (Basilko)

дбрв. кн.: Ск. 17, Ч. 5, Лп. 6.

----------------------------------------------------------------Вас’ян – глядзі: БасьцейВасой Васой Basoes

мч.: Ск. 19.Вата Вата Batas

— купіна (грэц.)

звгмч.: Т. 14Вахус Вафусій Bathusius

— глыбокасутнасны (грэц.)

мч.: Кр. 8Вахціс (Вах) Вахтисій Vahtisij

мч.: Т. 31.Вендзім’ян Вендиміанъ Vendemianus

— збіральнік вінаграду (лац.)

звг.: Лт. 14Венядзім (Вянед) Венедимъ Wend

мч.: Т. 31.Вен’ямін (Бен’ямін)

Веніаминъ Benjamin

— сын дзясьніцы (яўр.)

стмч.: у Нядзелю пасля 7 Лт., Лт. 10, Ск. 14, Ч. 20, Ж. 13, Кс. 1, Лс. 20; мч.: Кр. 13, Кс. 26;

звгмч.: Кр. 17, Сн. 2; звг.: Ст. 27, В. 10, Кс. 26;

адзін з 12 сыноў Якуба: Нд. перад Калядамі.Верк (Вяркей) Веркъ Bercus

– нахілены, які кланяецца,

пакланяецца (лац.)

мч.: Кр. 8Вів’ян Вивіанъ Vivian

— жывы (лац.)

мч.: Ск. 22Вінцэнт (Вікент) Викентій Vincent

— той, хто перамагае (лац.)

стмч.: Лс. 16, Сн. 11; мч.: Лс.24Віктар (Вікця) Викторъ Victor

— пераможца (лац.)

сьвц.: Т. 2; стмч.: Ст. 21, 30, Ск. 7, 30, Ч. 1, 20, В. 8, 15, 24, Лс. 22, 27, 29, Сн. 8;

мч.: Лт. 13, Ск. 23, Кр. 2, 28, Т. 1, В. 29, Кс. 21, Лс. 11, 24, Сн. 31Віктарын Викторинъ Victorinus

— пераможны (лац.)

стмч.: Сн. 28; мч.: Лт. 13, Ск. 23, Сн. 31Віл Вилъ Bele

— стары (грэц.)

мч.: Лс. 10Вірылад Вириладъ Virilad

— мужчынскі (лац.)

мч.: Лп. 23Вісарыён Виссаріонъ Bessarion

— горны, альбо: лясны (грэц.)

стмч.: Т. 1; звгмч.: Ж. 25; звг.: Ч. 19Віт Витъ Vitus

— пераможаны (лац.)

мч.: Т. 29, Ч. 28Віталь Виталій Vitalis

— жыцьцёвы (лац.)

мч.: Лт. 7, Т. 11; звгмч.: Кс. 7; звг.: Т. 5Вітон Вифоній Bithonius (Bethany)

— глыбінны (грэц.)

мч.: Кр. 16Віянор Віаноръ Bianor

— дужы (грэц.)

мч.: Лп. 23Вольсей – глядзі: ЯлісейВукашын Вукашинъ Vukashin

мч.: T. 19 - (сэрб.)Вянуста Венустъ Venuste

мч.: Т.29 / Ч.11.Вятран Ветранъ Vetran

сьвц.: Кр. 20 / Т. 3Вячаслаў (Вацлаў)

Вячеславъ (Вацлавъ) Wenceslaus

стмч.: Ст. 14, Ж. 16, 23, Кс. 13; звгмч.: Ж. 25;

дбрв. кн.: Ск. 17, Кс. 11 – (слав.).ГГаброн Гобронъ Gobron

- (Міхал), мч.: Лс. 30 – (груз.).Гаведай Гаведдай Gabdelas

мч.: Кс. 12.Гавін Гавиній Gavin

мч.: Ж. 24 – (лац.).Гадун Гаддунъ Gaddun

мч.: В.15/28Гай Гаій Gaius

— зямны (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лс. 18; стмч.: Ж. 24;

мч.: Ск. 22, Лп.6, Кс. 17, Лс. 3 .Галакцён Галактіонъ Galacteon

— малочны (грэц.)

мч.: Лп. 5, Лс. 18; прмч.: Кс. 7, Сн. 20Галік Галикъ Galycus

— сьветлы дом, сьвятлісты (грэц.)

мч.: Кр. 16Гальляд — глядзі: ІльлядГальлян — глядзі: ІльлянГальляш (Ільля) Илія Elias (Elijah)

— моц Госпадавая (яўр.)

прар.: Ж. 2; стмч.: Лт. 3, В. 16, 17, Лс. 22, Сн. 5, 9, 18, 29, 31; мч.: Ст. 1, Ск. 1, В. 26, 30; звгмч.: Кр. 5, Ж. 25; звг.: Ст. 1, 21, Лп. 6, Кс. 11Гамаліл Гамаліилъ Gamaliel

– узнагарода Божая,

альбо: Божы заступнік (яўр.)

праў.: Ж. 15Гамел Гемеллъ Gemellus

— двайнік, блізьнюк (лац.)

мч.: Сн. 23Ганарат Гоноратъ Honora

— шанаваны (лац.)

мч.: Ж. 15Гапон – глядзі: АгапонГаразд Гораздъ Gorazd

— умелы (баўг.)

роўнаап.: Ж. 9; стмч.: В. 4Гарасім Герасимъ Gerasimus

— сумленны, шаноўны (грэц.)

сьвц.: Ст. 28, Лт. 6, 11;

звгмч.: Сн. 2, 5; звг.: Ск. 17Гаргей Горгій Gorgias

— грозны, хуткі (грэц.)

мч.: Ч. 18Гаргона Горгоній Gorgonius

— хуткі, імклівы (грэц.)

мч.: Ст. 10, Ск. 22, В. 16Гардзей Гордій Gordius

– назаў старажытнае

сталіцы Фрыгіі (грэц.)

мч.: Ст. 16Гардзіян Гордіанъ Gordian

— з горада Гардзея (грэц.)

мч.: В. 26Гаўрыла (Габрын, Габрыял)

Гавріилъ Gabriel

— муж Божы, моц Божая (яўр.)

архангел: Кр. 8, Лп. 26, Лс. 21; сьвц.: В. 12; стмч.: Лт. 26, Лп. 5, В. 4, Лс. 18;

мч.: Лт. 4, Кр. 22, Т. 3, Ч. 19, Лс. 27;

звгмч.: В. 23, Лс. 19; звг.: Ст.28, Лп. 25, Кс. 18;

дбрв. кн.: Лт. 24, Т. 5, Сн. 10Гедэвон Гедеонъ Gideon

судзьдзя: у Нядзелю перад Калядамі.Геласей (Галас) Геласій Gelasius

— які сьмяецца (грэц.)

мч.: Ст. 5; звгмч.: Ск. 5Гель (Геліяш) – глядзі: ЭлійГенадзь Геннадій Gennady

— высакародны (грэц.)

сьвц.: В. 13, Сн. 17; стмч.: Лп. 5, Сн. 2;

звгмч.: Сн. 18; звг.: Лт. 5, 22, Ч. 5Геранім (Яронім) Іеронимъ Jerome

— сьвятаймяніты (грэц.)

дбшч.: Ч. 28Герм Ермъ Hermas

— весьнік, вястун (грэц.)

ап.: Ст. 17, Ск. 21, Кр. 21, Ч. 13, Лс. 18;

мч.: Ж. 31Герма (Ярмій) Ермій Hermius

— тлумачальнік (грэц.)

ап.: Ст. 17; мч.: Ч. 13, Лп. 19----------------------------------------------------------------

Гермаген Ермогенъ Hermogenes

— нашчадак Гермеса (грэц.)

стмч.: Ск. 2, Т. 25, Кс. 18; мч.: В. 14, Сн. 23.Гермогенъ

стмч.: Ч. 29; звгмч.: Ж. 25.

----------------------------------------------------------------Гермакрат Ермократъ Hermocrates

— моц Гермеса, альбо:

які стрымлівае весьніка (грэц.)

стмч.: Ж. 8Герман Германъ Germanus

— родны (лац.)

сьвц.: Т. 25, Лп. 6, Кс. 8, Лс. 19;

стмч.: В. 15, Кс. 10, Лс. 2; мч.: Лп. 20, Лс. 26; звгмч.: Лс. 4; звг.: Лп. 11, Ж. 9, 12, В. 24Гермес Гермесъ Hermes

мч.: Ж.20/В.2Гігант Гигантій Giants

— іспалінскі (грэц.)

мч.: Лс. 20Гіляр Иларій Hilarius

— ціхі, радасны (грэц.)

мч.: Лп. 25Гімнас Гимнасій Gymnasia

— які практыкуецца (грэц.)

мч.: Кс. 10Гіпаліт Ипполитъ Hyppolytus

— распрагальнік коней (грэц.)

стмч.: Лт. 12, Ч. 1; мч.: Ж. 26Гіракла Ираклій Heraclius

— героем праслаўлены (грэц.)

мч.: Ск. 22, Т. 31, Лс. 4; звг.: Ч. 10Гіракламон Ираклемонъ Heraclemon

— які аплаквае героя (грэц.)

звг.: Ч. 25, Сн. 15Гісін Гиссинъ Gissin

мч.: Т.29/Ч.11Глеб Глѣ́бъ Gleb

стмч.: В. 23;

дбрв. кн.: Т. 15, Лп. 3, 6, Ж. 6, В. 18 – (слав.)Глікера Гликерій Glycerius

— салодкі (грэц.)

мч.: Ст. 10Гнат – глядзі: ІгнатГравась (Граўша, Гарбац)

Гервасій Gervase

— дзіданосец (герм.)

мч.: Кс. 27Грыгор (Рыгор) Григорій Gregory

— які ня сьпіць (грэц.)

сьвц.: Ст. 1, 23, Лт. 7, 12, Ск. 17, 25, Т. 3, Лп. 5, 12, В. 12, Лс. 18, 27, 30, Сн. 6, Нядзеля 2-я Вялікага посту;

стмч.: Ст. 8, Ск. 6, 26, Кр. 23, Ч. 20, Лп. 11, Ж. 31, В. 20, 22, 28, 29, Кс. 13, Лс. 28, Сн. 8, 26;

мч.: Ч. 1, Кс. 11, Сн. 11,23; звгмч.: Лс. 4, Сн. 2;

звг.: Ст. 18, 21, Ч. 28, Ж. 21, В. 10, Кс. 11, 13, 18, Сн. 3Гурэй (Гур'ян, Гур) Гурій Gurias

— ільвяня (яўр.)

сьвц.: Лп. 3, Кс. 17, Сн. 18; мч.: Ж. 14, Лс. 28; звгмч.: Сн. 29Гяронт Геронтій Gerontius

— састарэлы (грэц.)

мч.: Кр. 14; звг.: Кр. 14, В. 10ДДавікт – глядзі: Адаўкт Давиктъ DaviktДавыд Давидъ David

— любасны, улюбёны (яўр.)

праў., Псалмапевец: Нд. пасьля Калядаў;

мч.: Т. 31, Кс. 5; звгмч.: Ск. 5, Кр. 25;

звг.: Т. 20, Лп. 9, В. 19, у чацьвер па Ўзшэсьці;

дбрв. ц.: Лт. 8;

дбрв. кн.: Ск. 18, Т. 15, Ч. 5, Лп. 8, Ж. 6, В. 18, Кс. 2Дада Дада Dada

— лучына, паходня (грэц.)

мч.: Т. 11, Кс. 12Дадо Додо Dodo

звг.: у сераду па Ўзшэсьці – (груз.).Далмат (Долмат) Далматъ Dalmatus

— з г. Далмацыі (лац.)

звг.: Ж. 16Дамаскін Дамаскинъ Damascenes

— з г. Дамаска (грэц.)

стмч.: В. 15.---------------------------------------------------------------

Дземянцей (Домант, Домат)

Доментіанъ Domentian

мч.: Кр. 28 - (груз.)Дометій Dometius

— паскромшчык (лац.)

звгмч.: Ж. 20; прп.: Ск. 21.Дометіанъ Dometian

— паскромшчык (лац.)

сьвц.: Ст. 23; мч.: Ск. 22

---------------------------------------------------------------Даман – глядзі: Дзям’янДамнін (Дамін)

Домнинъ (Доміонъ) Domninus

— спадар (лац.)

мч.: Кс. 14Данакт Данактъ Danax

мч.: Ст. 29 — (грэц.)Данат Донатъ Donatus

— падараваны (лац.)

свц.: Кр.30/Т.13;Даніла Даніилъ Daniel

— судзьдзя Божы (яўр.)

прар.: Сн. 30; сьвц.: Ст. 2, В. 12;

стмч.: Ск. 5, Сн. 9; мч.: Ск. 1, Лп. 23;

звг.: Кр. 20, Ч. 5, Лп. 6, Кс. 4, Сн. 24, 30;

дбрв. кн.: Ск. 17, В. 12Дармідон (Дарымядон)

Доримедонтъ Dorymedon

— зь дзідай, дабразычлівы (грэц.)

мч.: Кс. 2Дасей Дасій Dasius

— калматы (грэц.)

мч.: Лс. 3, 14, Сн. 3Дасіхвей Досифей Dositheos

— дадзены Богам (грэц.)

сьвц.: Сн. 26; звг.: Ск. 4, Кс. 21, Ж.28/В.10;

вызн.: Ст. 13Даўмонт Довмонтъ Dowmont

— вастрыё мяча (літ.)

дбрв. кн.: Ч. 2Дзідым Дидимъ Didymus

— блізьнюк (грэц.)

мч.: Ч. 9, В. 24Дзій (Дзей) Дій Dius

— Божы (лац., грэц.)

мч.: Кр. 16; звг.: Ж. 1Дзім Димъ Dim

нмч.: Кр. 23.Дзьмітран Димитріанъ Demetrian

— высокія землі (грэц.)

мч.: Лп. 3, В. 24Дзьміцер (Дзьмітры, Зьміцер)

Димитрій Demetrius

— плод зямны (грэц.)

сьвц.: Ч. 5, Кс. 4, Лс. 10; стмч.: Ст. 4, 8, 21, Лт. 17, 19, Ск. 22, 23, 31, Т. 2, 22, Ч. 26, Лп. 17, Ж. 14, 20, 30, В. 13, 19, 22, 28, Кс. 10, 17, 21, 28, Лс. 3, 14, 22, 25, 27, Сн. 2, 15, 17;

мч.: Лт. 17, Ск. 4, Кр. 23, Т. 5, Ж. 17, 22, В. 8, 24, Кс. 28, Лс. 8, 28, 29, Сн. 10; звгмч.: Ж. 25; звг.: Лт. 24, Лс. 8; вызн.: В. 9;

дбрв.ц.: Т. 28, Ч. 5, 16; дбрв. кн.: Ч. 1, Лп. 6Дзямід – глядзі: ДымвідДзям’ян (Даман) Даміанъ Damian

— які належыць багіні Даміі (лац.)

стмч.: Лс. 3; бясср.: Лп. 14, Кс. 30, Лс. 14;

звг.: Ск. 8, Кс. 11, 18Дзяніс Діонисій Dennys (Dionysius)

— які належыць Дзіянісу (грэц.)

сьвц.: Лп. 6, 9;

стмч.: Ст. 17, Ж. 31, Кс. 16, 18, Лс. 23;

мч.: Ск. 23, 28, Т. 4, 19, 31, Ч. 16, Ж. 17, Лс. 4;

звгмч.: Ск. 5, Ж. 13;

звг.: Т. 25, Ч. 14, Лп. 6, В. 10, Кс. 16Домн Домнъ Domnus

— спадар (лац.)

мч.: Ск. 22; звг.: Ст. 27Дорах (Дарахвей, Дораш)

Дорофей Dorotheus

— дар Божы (грэц.)

стмч.: Ч. 18; мч.: Ст. 10, В. 16, Лс. 20, Сн. 23;

звг.: Ч. 18, В. 29Драгуцін Драгутинъ Dragutin

праў.: Лс. 12 – (сэрб.).Дукіцей (Дукат) Дукитій Ducati

— даверлівы, легкаверны (лац., грэц.)

мч.: Лс. 20Дула Дула Dulas

— раб (грэц.)

мч.: Ч. 28; звг.: Ч. 28Дыён Діонъ Dion

— назаў горада (грэц.)

мч.: Лп. 19Дымвід (Дзямід) Діомидъ Diomedes

— парада Божая (грэц.)

мч.: Лп. 16, Ж. 29Дысан Дисанъ Desan

— сувязны (грэц.)

мч.: Кр. 22Дысідар Дисидерій Desiderius

— жаданы (грэц., лац.)

мч.: Т. 4Дыядор Діодоръ Diodorus

— Божы дар (грэц.)

мч.: Лт. 13, 16, Ск. 23, Кр. 1, Т. 12, Лп. 19, В.24;

звг.: Сн. 3Дыядот Діодотъ Diodotus

— Богам дадзены (грэц.)

мч.: Лс. 20Дыяскор Діоскоръ Dioscorus

— сын Зеўса (грэц.)

мч.: Т. 4ЕЕвангел Еваггелъ [Евангелъ] Evangelus

— добры вястун (грэц.)

мч.: Лп. 20Еўпла Евплъ Euplus

— добры плывун (грэц.)

мч.: Ж. 24Еўсьцігней (Аўсьцігней)

Евсигній Eusignius

— добры сваяк (грэц.)

мч.: Ж. 18Еўпрасін (Апрасін)

Евфросинъ Euphrosynus

— радасны (грэц.)

звг.: Кр. 2, Т. 28, В. 24ЁЁда Іоадъ Joad (Jehoaddan)

— дабрашчасны (яўр.)

прар.: Кр. 12Ёйль Іоиль Joel

— Госпад Бог (яўр.)

прар.: Лс. 1Ёна Іона Jonah

— голуб (яўр.)

прар.: Кс. 5;

сьвц.: Лт.11, Кр.13, Ч.19,28, Лп.6, Кс.18, Лс.18; стмч.: Кс. 21; мч.: Кр. 10;

звгмч.: Ск. 5, Лп. 4, 16; звг.: Ч. 18, 19, 25, Кс. 5Ёсія Іосія Josiah

— уратуй (яўр.)

ап.: Ст. 17; мч.: Кр. 2Ёў Іовъ Job

— ворагам зьненавіджаны (яўр.)

сьвц.: Кр. 18, Лп. 2; праў.: Т. 19;

звг.: Ск. 19, Т. 19, Лп. 6, Ж. 18, В. 10, Лс. 10ЗЗакхей Закхей Zacchaeus

— праўдны, справядлівы (сір.)

мч.: Сн. 1Засім (Зосім) Зосима Zosimas

— жыцьцёўны (грэц.)

сьвц.: Кр. 12, Ч. 17; стмч.: Лт. 26, Лс. 2;

мч.: Кр. 28, Лп. 2, Кс. 2, 11; звгмч.: Ст. 17;

звг.: Кр. 17, 30, Ч. 21, Лп. 6, Ж. 21, Лс. 20Захар Захарія Zechariah (Zacharias)

— памяць Госпадавая (яўр.)

прар.: Лт. 21; стмч.: В. 22;

звг.: Кр. 6, В. 10, Сн. 18; праў.: В. 18Зевін Зевинъ Zebinas

— куплены, набыты (яўр.)

звг.: Ск. 8Зіна Зина Zina

— Божы (грэц.)

ап.: Ст. 17, Кс. 10; мч.: Лп. 5Зінавей (Зіноў, Зінові)

Зиновій Zenobius

— які пабожна жыве (грэц.)

стмч.: Ст. 23, Лс. 12Змайла – глядзі: ІзмайлаЗойла Зоилъ Zoilus

– той, што любіць жывёлаў (грэц.)

праў.: Ск. 16Зьміцер – глядзі: Дзьміцер--------------------------------------------------------------

Зянон Зинонъ Zeno (Zenon)

стмч.: Кр. 25;

мч.: Ст.10, Кр. 23, Т.1, Лп. 5, В.16, 19, 30;

звг.: Лт. 12, В. 10;

праў.: Ск. 16 – (грэц.)Зенонъ

звг.: Т. 20 – (груз.)

----------------------------------------------------------------ІІгар Игорь Igor

дбрв. кн.: Ч. 18, Кс. 2 – (слав.)Ігапракс (Ігафракс) Игафраксъ Igafrax

— надзейна агароджаны (грэц.)

мч.: Кр. 8Ігнат (Гнат) Игнатій Ignatius

— невядомы (грэц.)

сьвц.: Т. 13, Ч. 5, 10, Лс. 5;

стмч.: Ст. 2, Лт. 10, 11, Ч. 20, Сн. 2;

звгмч.: Ск. 5, Т. 14, В. 3, 12, 28;

звг.: Ст. 2, 10, Ч. 5, В. 10, Кс. 10; дбрв. кн.: Ч. 1Ізмайла (Змайла) Исмаилъ Ishmael

— чуе Бог (яўр.)

стмч.: В. 23, Лс. 17; мч.: Ч. 30Ізот Зотикъ Zoticus

— жыцьцятворны, поўны жыцьця (грэц.)

мч.: Ст. 5, Т. 1, В. 4, 26, Лс. 3; звг.: Ст. 12Ізыдар – глядзі: СідарІзяслаў Изяславъ Izoslav

дбрв. кн.: Лп. 6 – (слав.).

Ілей Илій Eli

— сонца (грэц.)

мч.: Ск. 22 .Ілірык (Гальляр) Илирикъ Illyricus

звг.: Кр. 16 – (грэц.).Ільля — глядзі: ГальляшІльляд (Гальляд) Иліодоръ Heliodorus

— дар сонца (грэц.)

мч.: Кс. 11, Сн. 2Ільлян (Гальлян) Иліанъ Elian

— сонечны (грэц.)

мч.: Ск. 22Іна Инна Inna

— моцная вада (гоц.)

мч.: Лт. 2, Лп. 3Інакент Иннокентій Innocent

— бязьвінны (лац.)

сьвц.: Лт.22, Кр.13, Кс.6, 23, Сн.9; стмч.: Кс.26;

мч.: Лп. 19; звгмч.: Ст. 6; звг.: Кр. 1Індыс Индисъ Indes

— індус (лац.)

мч.: Ст. 10, В. 16Іпат (Пацей) Ипатій Hypatius

— высокі (грэц.)

стмч.: Кр. 13, Кс. 4, Сн. 3; мч.: Ч. 16, Лп. 1;

звг.: Ст. 27, Кр. 13----------------------------------------------------------------

Іпярыха Иперихій Hyperechius

мч.: Лт. 11 – (грэц.)Іпярэха Иперехій

— пераўзыходзячы (грэц.)

мч.: Ч. 18

----------------------------------------------------------------Ірынарх Иринархъ Hirenarchus

— пачынальнік сьвету (грэц.)

мч.: Сн. 11; звг.: Ст. 26, Ч. 5, Лп. 30----------------------------------------------------------------

Ірыней Ириней Irenaeus

— мірны (грэц.)

стмч.: Кр. 8, В. 5; мч.: Ж. 26Ириній

— схільны плакаць альбо мірны (грэц.)

мч.: Ч. 18

--------------------------------------------------------------Ісай (Ісая) Исаія Isaiah

— збавеньне Госпадавае (яўр.)

прар.: Т. 22; сьвц.: Т. 28, Ч. 5; мч.: Ск. 1;

звг.: Ст. 27, Т. 28, Кс. 11--------------------------------------------------------------

Ісак Исаакъ Isaac

— сьмех (яўр.)

мч.: Т. 31, В. 29; звг.: Ст. 27, Лт. 10, Кр. 25(Ісакей) Исаакій (Isaacus)

звгмч.: Ст. 8 ;

звг.: Лт. 27, Кр. 4, Т. 17, Ч. 12, Ж.16, В. 4, Кс. 11(Ісакей) Исакій (Isacius)

сьвц.: Кс. 4; стмч.: Сн. 3; мч.: Т. 4.

----------------------------------------------------------------Ісаўра Исавръ Isaurian

— роўны і ціхі вецер (грэц.)

мч.: Лп. 19Ісіхей Исихій Hesychius

— спакойны (грэц.)

мч.: Ск. 4, 22, Т. 23, Лп. 20, Лс. 20; звг.: Ск. 18;

дбшч.: Кс. 16Іской Иской Hisceus

мч.: Кр. 8.Істукар Истукарій Istucarius

— ачольвае (грэц.)

мч.: Лс. 16Ісус Ісусъ (Іисусъ) Jesus (Joshua)

— збаўца (яўр.)

- (Навін), праў.: В. 14Іўхірыён Ивхиріонъ Ivchirion

мч.: Кр. 28 – (груз.)ККалівопа Калліопій Calliope

— цудоўны сьпявак (грэц.)

мч.: Кр. 7/20Калімах Каллимахъ Callimachus

— цудоўны змагар (грэц.)

мч.: Т. 19, Лс. 20Каліна (Калінік) Каллиникъ Callinicus

— добры пераможца (грэц.)

сьвц.: В. 5; мч.: Ч. 6, Ж. 11, Лс. 20, Сн. 27Каліст Каллистъ Callistus

— цудоўнейшы (грэц.)

мч.: Ск. 19; звгмч.: Кс. 30Калістрат Каллистратъ Callistratus

— добры ваяр (грэц.)

мч.: Кс. 10Калух (Калуф) Калуфъ Acoluthus

— суправаджалы (ягіп.)

мч.: Ч. 1Кандзіда Кандидъ Candidus

— белы (лац.)

мч.: Лт. 3, Ск. 22----------------------------------------------------------------

Кандрат Кодратъ

Codratus (Quadratus)

— чатырохкутны (лац.)

мч.: Ск. 23, Т.4Кондратъ

мч.: Кр. 28

---------------------------------------------------------------Канкордзь Конкордій Concordius

— згодны (лац.)

мч.: Ч. 4 /17Канстанцін Константинъ Constantine

— цьвёрды, сталы (лац.)

роўнаап.: Ч. 3; сьвц.: Ч. 18;

стмч.: Лт. 11, Ск. 5, Лп. 22, 27, Ж. 2, 26, В. 19, 23, Кс. 1, 2, 4, 22, Лс. 3, 15, 22, 25, Сн. 2, 15, 23;

мч.: Ск. 19, Ч. 29, Ж. 17, Кс. 15, Лс. 4, 23;

звг.: Ст. 8, Ж. 11; вызн.: Ж. 13;

дбрв. кн.: Ск. 18, Ч. 3, 21, Лп. 6, 16, Кс. 2Канціда Кантидій Cantidius

— сьпяваючы (лац.)

мч.: Ж. 18Канцід’ян Кантидіанъ Cantidian

— які належыць Канцідзе (лац.)

мч.: Ж. 18Капік Капикъ Kapikoy

мч.: Лп. 19Капітон Капитонъ Capito

— зь вялікай галавой (лац.)

стмч.: Ск. 20; мч.: Ж. 25Каранат Коронатъ Coronatus

— увенчаны (лац.)

мч.: Ж. 30Карніла (Карней) Корнилій Cornelius

— дужы (лац.)

стмч.: Ск. 5, В. 26; звгмч.: Ск. 5;

звг.: Ст. 10, Ч. 1, Лп. 6, Ж. 4Карнут Корнутъ Cornutus

— сагнуты (лац.)

стмч.: В. 25Кароль Кареллъ Charles (Karl, Carole)

мч.: Ч. 11Карп (Карпей) Карпъ Karp

— плод (грэц.)

ап.: Ст. 17, Ч. 8; стмч.: В. 24; мч.: Кс. 26;

праў.: Лп. 6Картэра Картерій Carterius

— цярплівы, мужны (грэц.)

стмч.: Ст. 21Карыён Каріонъ Karion

– карыец, найміт,

маларослы жаўнёр (грэц.)

звг.: Сн. 18Карыў Корривъ Corivus

мч.: Сн. 28.----------------------------------------------------------------

Кастор Касторъ Castor

— бліскучы, выдатны начальнік (грэц., лац.)

мч.: Кс. 1

Кастора Касторій Castorius

мч.: Сн. 31 – (грэц., лац.)

---------------------------------------------------------------Кастрых Кастрихій Castrichy

— лагерны (лац.)

мч.: Лс. 20Кастул Кастулъ Castulus

— узброены (лац.)

мч.: Сн. 31Кас’ян (Касьсян) Кассіанъ Cassian

— пусты, парожні (лац.)

звг.: Ск. 13, Т. 29, Ч. 3, 28, В. 10, Кс. 15Катунь Катунъ Catunus

мч.: Ж. 14.Катэр Катерій Caterius

— разбуральны (грэц.)

мч.: Лс. 16Кварт Куартъ (Квартъ) Quartus

— чацьвёрты (лац.)

ап.: Ст. 17, Кс. 4, Лс. 23Квінт Коинтъ (Квинтъ) Quentin

— пяты (лац.)

мч.: Лп. 19Квінтыльлян (Кінтыльлян)

Квинтиліанъ Quentilian

— пяты (лац.)

мч.: Т. 11Келса Келсій Celsus

— высокі (лац.)

мч.: Ст. 21, Кс. 27Келясьцін (Цэлясьцін)

Келестинъ Celestine

— нябесны (лац.)

сьвц.: Кр. 21Кенсарын Кенсоринъ Censorinus

– які належыць цаніцелю,

дасьледчыку (лац.)

мч.: Лт. 12Кесар (Цэзар) Кесарь Caesar

— цар (лац.)

ап.: Кр. 12, Сн. 21Кесара (Цэзара) Кесарій Caesarius

— царскі (лац.)

сьвц.: Ск. 22; мч.: Кс. 20, Лс. 14Кіёна Кіонъ Kion (Oceanus)

— акіян, альбо: ва ўлоньні якога (грэц.)

мч.: В. 17Кіндзей Киндей Cyndeus

— рухавы (грэц.)

мч.: Лп. 24, Ж. 14Кір (Кірэй) Киръ Cyrus

— спадар (грэц.), сонца (яўр.)

бясср.: Лт. 13, Лп. 11Кірык Кирикъ Cyricus

— весьнік (грэц.)

мч.: Лп. 28Кірыла (Кірыл) Кириллъ Cyril

— сонца (пярс.)

роўнаап.: Лт. 27, Т. 24;

сьвц.: Ст. 31, Ск. 31, Кр. 3, Т. 11, Ч. 22, Лп. 6;

стмч.: Лп. 22, В. 19, Лс. 20; мч.: Ск. 22, Кр. 11;

звг.: Ст. 31, Лт. 17, Т. 17, Ч. 22, Лп. 19, Кс. 11, Лс. 20, Сн. 21Кірын Киринъ Cyrinus

— курган у Рыме (лац.)

мч.: Ч. 20, Лп. 19.Кір’як Киріакъ Cyriacus

— спадару належачы (грэц.)

стмч.: Лс. 10;

мч.: Т. 15, Ч. 20, Лп. 7, Ж. 14, В. 19;

звг.: Кс. 12Кір’ян Киріонъ Cyrion (Quirio)

— жрэц, дэпутат (лац.)

мч.: Ск. 22Кіхва (Кіфа) Кифа Cephas

— камень (сір.)

ап.: Кр. 12, Сн. 21Клаўдзіян Клавдіанъ Claudianus

— Клаўдзіеў (лац.)

мч.: Лт. 16, Лс. 20Клаўдзь Клавдій Claudius

— кульгавы (лац.)

мч.: Лт. 13, Ск. 22, 23, Кр. 1, Ч. 16, 20, Ж. 24, Лс. 11, Сн. 31Клім (Клімант) Климентъ Clement

— міласьцівы (лац.)

ап.: Ст. 17, Т. 5, В. 23; роўнаап.: Ж. 9;

стмч.: Лт. 5, Сн. 8; звг.: Т. 17Клявонік Клеоникъ Cleonicus

— слаўны пераможца (грэц.)

мч.: Ск. 16Клявопа Клеопа Cleopas

— усяслаўны (яўр.)

ап.: Ст. 17Конан (Конах) Кононъ Conon

— працоўны (грэц.)

мч.: Ск. 18; звгмч.: Ск. 5,19Кранід Кронидъ Сronides

— сын Кронаса, бацькі Зеўса (грэц.)

мч.: Кр. 5, В. 26; звгмч.: Сн. 10Красан (Хрысант) Хрисанфъ Chrysanthus

— золатакаляровы (грэц.)

мч.: Кр. 1Крыскент Крискентъ Crescens

— які расьце (лац.)

ап.: Ст. 17, Ж. 12; мч.: Ск. 23, Кр. 26Крыскенціян Крискентіанъ Crescentian

— Крыскенціеў (лац.)

мч.: Ч. 20Крыспа Криспъ Crispus

— кучаравы (лац.)

ап.: Ст. 17Крыштоп (Крыштапар, Хрыштапар)

Христофоръ Christopher

— крыжаносны (грэц.)

стмч.: Т. 26; мч.: Т. 2, 22; звг.: В. 12.----------------------------------------------------------------

Ксант Ксанфъ Xanthus

мч.: Лс. 20.Ксанцей Ксанфій (Xanthius)

— сьветла-русы, рыжы (грэц.)

мч.: Ск. 22

----------------------------------------------------------------Ксенапон Ксенофонтъ Xenophon

— які гаворыць на замежных мовах (грэц.)

звгмч.: Сн. 10; звг.: Лт. 8, Лп. 11Кузьма Косма Cosmas

— упрыгожаньне (грэц.)

роўнаап.: В. 6; сьвц.: Т. 1, Кс. 25;

стмч.: Лс. 16, Сн. 8; мч.: Лс. 11; звгмч.: Ж. 2;

звг.: Ск. 3, Лп. 6, Ж. 11, 16;

бясср.: Лп. 14, Кс. 30, Лс. 14 .Кукша Кукша Kuksha

– назва птушкі

зь сямейства вераб'іных (слав.)

звг.: В. 29; стмч.: В. 9, Кс. 11Купрыян – глядзі: ЦыпрыянКупрэй (Копра) Копрій Coprius

— які забруджвае (грэц.)

звгмч.: Лп. 22; звг.: Лт. 17, Лп. 22, Кс. 7Кутона Кутоній Couthon

— галавасты, альбо: галоўны (лац.)

мч.: Лп. 19Кухва (Куфа) Куфій Cutias

— лёгкі (грэц.)

мч.: Ж. 24ЛЛавадзік Лаодикій Laodicius

— які разглядае скаргу народаў (грэц.)

мч.: Т. 26Лавар (Лаўр) Лавръ Lauros

— перамога, урачыстасьць (лац.)

мч.: Ж. 31Лазар Лазарь Lazarus

— дапамога Божая (яўр.)

сьвц.: Кс. 30 і ў сыботу Лазараву;

звг.: Ск. 21, Лп. 30, Лс. 20, 30; дбрв. кн.: Ч. 28Лампада Лампадъ Lampada

— прасьвятляючы (грэц.)

звг.: Лп. 18Ларга Ларгій Largus

— шчодры (лац.)

мч.: Ч. 20Ларывон (Варывон) Иларіонъ Hilarion

— ціхі, радасны (грэц.)

сьвц.: Лп. 6, Лс. 3; стмч.: Ж. 31, Сн. 8, 28;

мч.: Лс. 20; звгмч.: В. 4, 10, Кс. 11, Сн. З;

звг.: Кр. 10, Ч. 19, В. 10, Лс. 3, Сн. 2Лаўрын (Лаўрэн, Ваўрын, Лаўрыш)

Лаврентій Lawrence

— лаўровы (лац.)

сьвц.: Лт. 11, Кс. 11; стмч.: Лс. 6,11;

мч.: Ж. 23, Сн. 23; звгмч.: В. 10, Кс. 25;

звг.: Ст. 11, Лт. 2, Т. 29, В. 10, Сн. 11;

дбшч.: Ж. 23Леанід Леонидъ Leonides

— падобны да льва (грэц.)

стмч.: Ст. 10, Ж. 25, Кс. 13, Лс. 2, 12, Сн. 10; мч.: Ск. 7, 23, Кр. 29, Ч. 18, Ж. 21, Кс. 28, Сн. 2; звг.: Лп. 30Леў Левъ Leo

— зьвер леў, ад грэц. Леон.

сьвц.: Ск. 3, 5; стмч.: Ч. 20; звгмч.: В. 20Леўка Левкій Leucius

— белы (грэц.)

сьвц.: Лп. 3; мч.: Ж. 30, Сн. 27Лівер Ливерій Liberius

— вольны (лац.)

сьвц.: В. 9Лікарыён Ликаріонъ Lycarion

— ваўчаня (грэц.)

звгмч.: Лт. 19Лімна Лимній Limnaeus

— азёрны (грэц.)

звг.: Ск. 7Лін Линъ Linus

– цудоўная кветка, малады юнак,

сумная песьня (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лс. 18Лісімах Лисимахъ Lysimachus

— які спыняе бітву (грэц.)

мч.: Ск. 22Лоль Лоллій Lollius

— трава куколь (грэц.), лятучая рыба (лац.)

мч.: Лп. 6Логвін (Лангін, Логін, Лугвен)

Логгинъ [Лонгинъ] Longinus

— доўгі (лац.)

мч.: Т. 7, Лп. 7, Кс. 29, Лс. 20;

звг.: Лт. 23, Лп. 16, В. 10, Кс. 29Лот (Лоташ) Лотъ Lot

— покрыва (яўр.)

праў.: Кс. 22Луварсаб Луарсабъ Luarsab

мч.: Лп. 4 - (груз.).Лукаш (Лукша) Лука Luke

— які нарадзіўся пры ўзыходзе сонца (лац.)

ап.: Ст. 17, Т. 5, Кс. 31; сьвц.: Ч. 11; мч.: Лт. 11;

звгмч.: Ск. 5; звг.: Лт. 20, В. 20, Кс. 11, Лс. 19, Сн. 24---------------------------------------------------------------

Лукей Лукій Lucius

— бліскучы, сьветлы (лац.)

ап.: Ст. 17, В. 23Лук'ян (Люцыян) Лукіанъ Lucian

— сьветлы (лац.)


стмч.: Ч. 16, В. 10, Кс. 28; мч.: Кр. 28, Лп. 19, 20, В. 26; звгмч.: Кс. 28; звг.: Лп. 6Лукільлян Лукилліанъ Lukillian

— які належыць Лукашу (лац.)

мч.: Ч. 16Луп Луппъ Luppus

— воўк (лац.)

мч.: В. 5, Лс. 8---------------------------------------------------------------

Лявон Леонтъ Leontus

— леў (грэц.)

мч.: Лт. 4Лявон (Леванцей) Леонтій Leontius

— ільвіны (грэц.)

сьвц.: Т. 27, Ч. 5; стмч.: Ст. 3, Лт. 4, 11, 26;

мч.: Ск.22, Т.7, Лп.1, 23, Ж.14, 22, В.26, Кс. 30;

звгмч.: Ск. 5, В. 10; звг.: Лт. 10, Лп. 1, В. 10

---------------------------------------------------------------ММага Магъ Mage

мч.: Т.31/Ч.13Магна Магнъ Magnus

— вялікі (лац.)

мч.: Т. 12Мадэст Модестъ Modest

— сьціплы (лац.)

сьвц.: Сн. 31; мч.: Т. 29, Ч. 28Маёра Маіоръ Major

мч.: Лт.15/28Майра Маиръ Mair

мч.: Ст.11/24Майсей Моисей Moses

— з вады ўзяты (ягіп.)

прар.: В. 17; сьвц.: Лт. 7; звгмч.: В. 7;

звг.: Ст. 27, Ск. 8, Ч. 29, Ж. 8,10, В. 10, Кс. 11Макар Макарій Macarius

— дабрашчасны, шчасьлівы (грэц.)

сьвц.: Ст. 12, Т. 13, Сн. 6;

стмч.: Кр. 5, Т. 14, В. 4, Лс. 29, Сн. 3;

мч.: Лт. 18, В. 19;

звгмч.: Ст. 5, Т. 26, Ч. 10, В. 20, Сн. 29;

звг.: Ст. 23, 27, Лт. 1,5, Ск. 4, 30, Кр. 14, Т. 31, Ч. 8, Ж. 7, 31, В. 10, 20, Кс. 4,11----------------------------------------------------------------

Макядон Македонъ Macedon

— макядонскі, альбо: доўгі, вялікі (грэц.)

мч.: Кр. 5

Макядона Македоній Macedonius

— з Македоніі (грэц.)

звг.: Лт. 6

----------------------------------------------------------------Макей Мокій Mocius

— насьмешнік (грэц.)

стмч.: Т. 24; мч.: Лт. 11, Лп. 16Макроў Макровій Macrobius

— доўгажыхар (грэц.)

мч.: В. 26Макрын Макринъ Macrinus

мч.: Лп. 20Максім Максимъ Maximus

— найвялікшы (лац.)

сьвц.: Лп. 6; стмч.: Ч. 1;

мч.: Лт. 19, Ск. 4, Кр.23, Т. 11, 13, 27, Ж. 12, 13, 24, В. 18, 28, Кс. 22, Лс. 10, Сн.5;

звгмч.: Ч. 30; звг.: Лт. 3, Ж. 26;

праў.: Ст. 29; дбшч.: Ж. 26, Лс. 24Максімільлян Максимиліанъ Maximilian

— з роду Эміліяў (лац.)

мч.: Ж. 17, Лс. 4; звгмч.: Кс. 27Максім’ян Максиміанъ Maximianus

— Максімаў (лац.)

сьвц.: Т. 4; мч.: Лс. 20Максіян Максіанъ Maxianus

— найвялікшы (лац.)

стмч.: Ч. 16Малаха (Молах, Малахвей, Молаш)

Малахія Malachias

— пасланец Божы (яўр.)

прар.: Ст. 16Малха Малхъ Malchus

— кароль (яўр.)

звг.: Кр. 8Мамон (Мамант) Мамантъ Mamas

— маці, карміцелька (грэц., лац.)

мч.: В. 15, Лс. 20Момат (Мамей) Маммій Mamma

— мамін, бабулін (грэц.)

мч.: Т. 11Манойла (Мануйла)

Мануіл Manuel (Emmanuel)

— вызначэньне Божае (яўр.)

мч.: Лт. 4, Кр. 9, Ч. 30Марута (Марэй) Маръ Mares

— рука (грэц.)

звг.: Лт. 7Мардара Мардарій Mardarius

— з Мардара (мясцовасьць у Арменіі) - (лац.)

мч.: Сн. 26; звгмч.: Ск. 18; звг.: В. 10, Сн. 26.

Мардона Мардоній Mardonius

— мардарыйскі (лац.)

мч.: Ст. 10, В. 16Марка Маркъ Mark

— сухі, вялы (лац.)

ап.: Ст. 17, Т. 8, Кс. 10, Лс. 12;

сьвц.: Лт.1, Кр. 11;

мч.: Лп. 16, Кс. 11, Лс. 9, Сн. 31; звгмч.: Сн. 5;

звг.: Ст.11, 27, Ск. 18, Кр. 18, Кс. 11Марон Маронъ Maron

звг.: Лт. 27 – (сір.)Марух Маруфъ Marouf

— безвалосы (яўр.)

сьвц.: Лт. 16 / Ск. 1 (Лт.29).Марцала Марсалій Marsala

— ваяўнічы (лац.)

мч.: Т. 11Марцім'ян Мартиніанъ Martinian

— ваяўнічы (лац.)

мч.: Кр. 24, Ж. 17, Лс. 4; звг.: Ст. 25, Лт. 26, Кс. 20Марцін Мартинъ Martin

– Марціеў (Марцій – належачы

язычніцкаму богу Марсу) - (лац.)

сьвц.: Кр. 27, Кс. 25; звг.: Ч. 19, Лп. 10Марцір (Мартыр) Мартирій Martyrius

— сьведка, мучанік (грэц.)

мч.: Лс. 7; звг.: Ск. 14, В. 10, Лс. 7, 24Марцэль Маркеллъ Marcellus

— ваяўнічы (лац.)

стмч.: Лт. 22, Ч. 20, Ж. 27;

мч.: Ск. 14, Ж. 14, Лс. 28;

звгмч.: Ж. 25; звг.: Ст. 11Марцэлін Маркеллинъ Marcellinus

стмч.: Ч. 20; мч.: Ч. 16, Сн. 31.Марцыял Марціалъ Martial

мч.: Лт. 7.Марцыян Маркіанъ Marcian

— Маркаў (лац.)

стмч.: Лс. 12; мч.: Ч. 18, Лп. 26, Ж. 22, Лс. 7;

звг.: Ст. 23, 31, Лс. 15Марын Маринъ Marinus

— марскі (лац.)

мч.: Ск. 30, Лп. 19, Ж. 20, Кс. 31, Сн. 29Мар’ян Маріанъ Marian

мч.: Кр. 1.Мар’яў Маріавъ Mariabus (Mariam)

мч.: Кр. 22.Матур Маттуръ Mattur

мч.: Лп.25 / Ж.7Маўр Мавръ Maurus (Moor)

— цёмны (грэц.)

мч.: Кр. 1, Ч. 20Маўрыкей Маврикій Maurice

— цёмны (грэц.)

мч.: Ск. 7, Лп. 23; звгмч.: Кс. 4Маўсіма Мавсима Mausimas

звг.: Лт. 5.Махно – глядзі: АпімахМацей (Мацьвей) Матфей Matthew

— Божы дар (грэч.)

ап.: Лп.13, Лс. 29; стмч.: Ч.1, Лс. 12, 25, Сн.15;

мч.: Ст. 18, Кс. 13, 28; звгмч.: Ж. 25, 27;

звг.: Кс. 11, 18Мацій (Мацьвій) Матфій Matthias

— богадараваны (яўр.)

ап.: Лп. 13, Ж. 22Меладзь Меладій Melady

старац: В.21/К.4----------------------------------------------------------------

Меласіп Меласиппъ Melasippus

— які клапоціцца пра каня (грэц.)

мч.: Лс. 20Мелаўсіп Мелевсиппъ Meleusippus

мч.: Ст. 29.

----------------------------------------------------------------Мелісен Мелисенъ Melis

— пчаліны (грэц.)

мч.: Ск. 19Мелітон Мелитонъ Meleton

— мядовы (грэц.)

мч.: Ск. 22Мельхісадэк Мелхиседекъ Melchizedek

- сьвятар, цар Салімскі: у Нядзелі праайцоў і перад Н.Х.

- Мельхісадэк Паеўскі, Мітр. Менскі, стмч.: Т. 17/30Мемнан Мемнонъ Memnon

— памятлівы (грэц.)

мч.: В. 2; звг.: Т. 12Мерта Мертій Mertius

мч.: Ст. 25.Метра Метрій Metrius

сьв.: Ч.1/14.Мігдона Мигдоній Migdonius

— зь Мігдоніі (Фрыгіі) (грэц.)

мч.: Ст. 10, В. 16Міканор Никаноръ Nicanor

— той, хто сузірае перамогу (грэц.)

ап.: Ст. 10, 17, Ж. 10 .Мікіта Никита Nicetas

— пераможца (грэц.)

сьвц.: Лт. 13, Кр. 2, Т. 13, Ч. 10;

стмч.: Ст. 3, Лс. 19, 28; мч.: В. 28;

звг.: Кр. 16, Т. 17, 27, Ч. 5, 6, Лп. 6, Кс. 26; праў.: В. 22Мікодым Никодимъ Nicodemus

— пераможца народа (грэц.)

сьвц.: Т. 24, В. 12; стмч.: Ст. 10, Ж. 21;

звг.: Ст. 8, Лп. 16, 27, Кс. 11, Лс. 13, Сн. 26; праў.: Ж. 15

- Мікодым, тайны вучань Хрыста: у Нядзелю сьвв. жанчын-міраносьбітак.----------------------------------------------------------------

Мікола (Мікалай) Николай Nicholas

— пераможца народа (грэц.)

сьвц.: Лт. 16, Т. 3, 22, Кс. 25, Сн. 19;

стмч.: Ст. 8, 10, 14, 17, 24, 31, Лт. 1, 4, 14, 17, 26, 28, Ск. 4, 7, 8, 11, 18, 20, 22, 26, Кр. 17, 18, 24, Т. 16, Ч. 1, 18, 20, 23, 27, Лп. 4, 8, 27, Ж. 2, 10, 13, 16, 21, 25, 26, 27, В. 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27, 28, Кс. 2, 14, 17, 20, 26, 31, Лс. 2, 3, 4, 5, 6, 11, 16, 19, 20, 25, 27, 28, 29, Сн. 3, 8, 10, 11, 15, 16, 17, 23, 24, 26, 27, 30, 31;

мч.: Лт. 6, Ск. 22, Т. 9, 10, Ч. 13, Лп. 17, В. 5, 15, Кс. 9, 21, 28, Лс. 20, 23, Сн. 8; звгмч.: В. 20; звг.: Ст. 6, Лт. 17; вызн.: Кр. 10, Т. 4, Ж. 6, В. 1, Кс. 8, Лс. 17, Сн. 1; дбшч.: Ск. 13, Ж. 9Никола

звг.: Кс. 11, 27

----------------------------------------------------------------Міль (Мілан) Милій Mily

— яблычны (грэц.)

стмч.: Лс. 23Мімненас Мимненосъ Mimnenos

мч.: Кр. 28 – (груз.).Міна (Мінай) Мина Menas

— месяцовы (грэц.)

сьвц.: Ч.19, Лп.3, В.7; мч.: Ск. 2, Лс. 24, Сн. 23;

звгмч.: Кр. 25, Лс. 4; звг.: Ст. 18Мінон Минеонъ Minion

— месяцовы (грэц.)

мч.: Ж. 14Мінсіхвей Минсифей Minsifey

— які памятае пра Бога (грэц.)

мч.: Ж. 14Міракса Мираксъ Mirax

— юнак (грэч.)

мч.: Сн. 24Міранім (Міраш, Мірон)

Миронъ Myron

— які вытачае міра (грэц.)

сьвц.: Ж. 21; стмч.: В. 13, мч.: Ж. 30Місайла Мисаилъ Misael

— хто, як Бог (яўр.)

праў.: Сн. 30Мітрох Митрофанъ Metrophanes

— маці яўлены (грэц.)

сьвц.: Ч. 17, Лп. 6, Ж. 20, В. 17, Сн. 6;

стмч.: Ч. 1, Лп. 6Міхал (Міхайла, Міхута)

Михаилъ Michael

— хто, як Бог (яўр.)

архангел: В. 19, Лс. 21;

роўнаап.: Т. 15; сьвц.: Ч. 5, Кс. 13;

стмч.: Ст. 3, 8, 14, 28, 31, Лт. 8, 17, 26, 28, Ск. 7, 14, 22, 26, 28, Т. 24, 31, Ч. 1, 4, 16, 18, 20, 29, Ж. 4, 20, В. 4, 9, 13, 16, 17, 20, Кс. 1, 10, 14, 17, 27, Лс. 2, 20, 27, 28, Сн. 2, 7, 8, 9, 20; 30, 31;

мч.: Ст. 21, Лт. 16, 18, Ск. 16, Ч. 1, Ж. 31, В. 15, Кс. 3, 28, Лс. 23, 29, 30, Сн.23;

звгмч.: Ч. 5, Ж. 11, 17, Кс. 14, Сн. 2;

звг.: Ст. 24, Т. 20, Лп. 6, 25, Сн. 31;

праў.: Сн. 5; вызн.: Кр. 11, 30.;

дбрв. кн.: Лт. 27, Ск. 27, Ч. 3, Лп. 6, Сн. 5Міхей Михей Micah

— хто падобны Богу (яўр.)

прар.: Ст. 18, Ж. 27; звгмч.: Ж. 25; звг.: Т. 19Міян Міанъ Mianus (Ammianus)

— які належыць маці, карміліцы (грэц.)

мч.: В. 17Мсьціслаў Мстиславъ Mstislaw

дбрв. кн.: Ч. 27, Лп. 6 - (слав.)Мук Мукко Mucius

мч.: Ж. 12.Мядзім Медимнъ Medimnus

— хлебная мера (грэц.)

мч.: В. 18Мялент (Мелянцей, Мялета)

Мелетій Meletius

— клапатлівы, апякун (грэц.)

сьвц.: Лт. 25, Кс. 4, 26; стмч.: В. 23; мч.: Ч. 6;

звгмч.: В. 16, 23Мянандар Менандръ Menander

— дужы мужчына (грэц.)

стмч.: Ч. 1Мяней Меней Meneus

— моцны, сталы (грэц.)

мч.: Лп. 23Мянігна Менигнъ Menignus

— падкаленак (грэц.)

мч.: Сн. 5Мяркул (Мяркур)

Меркурій Mercurius

— купец (лац.)

сьвц.: Ж. 20, Кс. 11; мч.: Сн. 7;

звг.: В. 10, Лс. 17, Сн. 7Мяхвод (Мятод, Міхед, Няхвед)

Мефодій Methodius

— упарадкаваны (грэц.)

роўнаап.: Кр. 19, Т. 24; сьвц.: Ч. 27;

стмч.: Лп. 3; звгмч.: В. 9; звг.: Ч. 17, 27ННавум Наумъ Nahum

— суцяшэньне (яўр.)

прар.: Сн. 14; роўнаап.: Ж. 9; мч.: Лс. 11Назар Назарій Nazarius

— прысьвечаны Богу (яўр.)

стмч.: Сн. 9; мч.: Кс. 27Нарс Нарсъ Nars

мч.: Лс.20 / Ст.3Нарцыс Наркиссъ Narcissus

— нарцыс (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лс. 13Настась (Насташ, Астась, Асташ)

Анастасій Anastasius

— уваскрасеньне, уваскрэшаны (грэц.)

сьвц.: Т.3; мч.: Ст.21, Лт. 3, Кр. 28, Лс.7, Сн.18;

звгмч.: Лт. 4, 6, Кс. 11; звг.: Т. 3Натан Нафанъ Nathan

прар.: Нядзеля Праайцоў.Натанайла – глядзі: Барталамей

Нафанаилъ Nathaniel

— дадзены Богам (яўр.)

ап.: Т. 5Нерангіёс Нерангіосъ Nerangios

мч.: Кр. 28 – (груз.).Несьцяр (Нестар) Несторъ Nestor

— які вярнуўся дамоў (грэц.)

стмч.: Ск. 13, Лп. 23; мч.: Ск. 14, Лс. 9;

звг.: В. 10, Кс. 11, Лс. 9Нікан Никонъ Nicon

— пераможца (грэц.)

мч.: Кс. 11, Лс. 20; звгмч.: Кр. 5, Сн. 10;

звг.: Кр. 5, Лп. 8, Кс. 11, Лс. 30, Сн. 24 і ў 1-ю Нд. пасьля 12 ліпеня,Нікандар Никандръ Nicander

— чалавек перамогі (грэц.)

стмч.: Кс. 7, Лс. 3, 17; мч.: Ск. 28, Ч. 18, Лс.20;

звгмч.: Ч. 30; звг.: Кс. 7, Лс. 17Нікостар Никостратъ Nicostratus

— ваяр-пераможца (грэц.)

мч.: Сн. 31Ніктапалён Никтополіонъ Nictopolion

— начны град (грэц.)

мч.: Лс. 16Ніл Нилъ Nilus

— чорны, каламутны (інд.)

стмч.: В. 30, Кс. 2; звгмч.: Ск. 20;

звг.: Т. 20, Ч. 9, Лс. 25, Сн. 20Нірса Нирса Nerses

— вільготны (грэц.)

стмч.: Сн. 3Ніт Нитъ Nitus

— бліскучы, сьветлы (лац.)

мч.: Лс. 10Ніхван Нифонтъ Niphon

— цьвярозы, разважлівы (грэц.)

сьвц.: Ст. 5, Кр. 21, Кс. 11; звгмч.: Ск. 5, Лс. 23Нічыпар Никифоръ Nicephorus

— перамоганосец (грэц.)

сьвц: Ск. 26, Ч. 15; стмч.: Сн. 20;

мч.: Лт. 13, 22, Ск. 23, Т. 21, Лс. 26;

звгмч.: Кр. 17; звг.: Лт.22, М. 2, 17Ной Ной Noah

- праайцец : у Нядзелю Праайцоў.Нявон Неонъ Neon

— новы (грэц.)

мч.: Ст. 29, Т. 7, 11, Кс. 11, Лс. 11Няктар (Нэктар) Нектарій Nectarius

— няктарны (няктар - пітво багоў) (грэц.)

сьвц.: Лс. 22; звг.: Т. 12, Кс. 11, Сн. 12Нямпод Анемподистъ Anempodistus

— бесьперашкодны (грэц.)

мч.: Лс. 15Няхвіт Неофитъ Neophytus

— новазьвернуты (грэц.)

стмч.: Кс. 30, Лс. 10; мч.: Лт. 3, В. 4;

звгмч.: Лп. 16ООр Оръ Hor

— сужэнец (грэц.), сьвятло (яўр.)

звг.: Ж. 20ППавал (Паўла) Павелъ Paul

— малы (лац.)

ап.: Лп. 12; сьвц.: Ст. 5, Ск. 20, В.12, 23, Лс. 19;

стмч.: Ст. 17, 30, Лт. 2, Т. 10, Ч. 1, 20, 27, Лп. 4, 20, В. 3, 5, 12, 17, Кс. 7, 21, Лс. 16, 20, 21, Сн. 5, 15, 29;

мч.: Лт. 26, Ск. 1,17, 23, Т. 31, Ч. 16, 23, Лп. 29, Ж. 30, Лс. 2, 11, Сн. 8;

звг.: Ст. 23, 27, 28, Ск. 20, Лп. 11, В. 10, 23, Кс. 17, Сн. 20, 28Паіс Паисій Paisius

— дзіцячы (грэц.)

звг.: Ст. 21, Ч. 5, 19, Лп. 2, Ж. 1, В. 10, Лс. 28Пактова Пактовій Paktovy

— захавальнік жыцьця (грэц.)

мч.: Лс. 16Паладзь (Палада) Палладій Palladius

— які належыць Паладзе (грэц.)

стмч.: В. 23; звг.: Лт. 10, Сн. 10Палікарп Поликарпъ Polycarp

— шматплодны (грэц.)

стмч.: Ск. 8; мч.: Кр. 15; звг.: Ск. 8, Ж. 6, Кс. 11Палуян Поліенъ Polyenus

— шматхвальны (грэц.)

стмч.: Ч. 1; мч.: Ж. 31Палуехт Поліевктъ Polyeuctus

— жаданы (грэц.)

мч.: Ст. 1, 22, Кр. 28Паліхрон Полихроній Polychronius

— шматгадовы (грэц.)

мч.: Ж. 12, Кс. 20; звг.: Ск. 8Палувей Полувій Polybius

— які мае шмат сродкаў для жыцьця (грэц.)

сьвц.: Т. 25----------------------------------------------------------------

Памва Памва Pamba

— пастух усіх (грэц.)

звг.: Лп. 31Памво Pambo

звг.: В. 10Памвон (Памбон)

Памвонъ Pambon

— які да ўсіх усклікае, шматгалосы (грэц.)

мч.: Ч. 18

======================================

Пампей Помпей Pompeius

— правадыр (грэц.)

мч.: Лп. 20Помпій

— выдатны ва ўсім (грэц.)

мч.: Ст. 5, Кр. 23, Лс. 10

----------------------------------------------------------------Памхалон Памфалонъ Pamphalon

— з усіх родаў (грэц.)

мч.: Т. 30Памхамір Памфамиръ Pamphamer

— усяго пазбаўлены (грэц.)

мч.: Т. 30Панхвіл Памфилъ Pamphilus

— агульны сябра (грэц.)

мч.: Ск. 1, Ж. 25Панагіт Панагіотъ Panagiotou

нмч.: Ч.26 / Лп.9Панкрат (Пянкрат) Панкратій Pancratius

— усемагутны, уседзяржаўны (грэц.)

стмч.: Лт. 22, Лп. 22; звг.: Лт. 22, В. 10Пансох Пансофій Pansophius

— усямудры (грэц.)

звгмч.: Ст. 28Панхар Панхарій Pancharius

— для ўсіх мілы (грэц.)

мч.: Кр. 1Панцей Понтій Pontius

— марскі (лац.)

мч.: Ж. 18Панцін (Фанцін) Фантинъ Fantinus

звг.: В. 12.Панцялей (Панцялейман)

Пантелеимонъ Panteleimon

— усяміласьцівы (грэц.)

вмч.: Ж. 9; стмч.: Ж. 9----------------------------------------------------------------

Папа Папа Papas

— бацька (грэц., лац.)

мч.: Ск. 29Папей Папій Papias

— бацька (лац.)

мч.: Лт. 13, 16, Ск. 23, Ч. 20, Лп. 20

----------------------------------------------------------------Папіла Папила Papylus

— татачка (грэц.)

мч.: Кс. 26Пармон Парамонъ Paramon

— цьвёрды, сталы (грэц.)

мч.: Сн. 12Парда Пардъ Pard

— барс, рысь (грэц.)

звг.: Сн. 28----------------------------------------------------------------

Пармен Парменъ Parmenas

— які застаецца, моцна трымаецца (грэц.)

ап.: Ст. 17, Ж. 10Парменій Parmenius

мч.: Ж. 12

----------------------------------------------------------------Пармух (Фармуф)

Фармуфій Parmuthius

— назаў месяца (ягіп.)

звг.: Ж. 24Парнака Фарнакій Pharnaces

мч.: Лп. 7.Парод Пародъ Parodus

— дарога, выйсьце (грэц.)

мч.: Лт. 4, С.28/Кр.10Пархім (Пархом) Парфеній Parthenius

— цнатлівы, беззаганны, некрануты (грэц.)

сьвц.: Лт. 20; стмч.: Лт. 26, В. 16;

звгмч.: Лп. 16; звг.: Лп. 23; дбшч.: Лп. 6Пархвір Порфирій Porphyrius

— барвовы (грэц.)

сьвц.: Ск. 11; стмч.: Лс. 27, Сн. 2;

мч.: Лт. 23, Ск. 1, В. 28, Кс. 28, Лс. 22, Сн. 7Парыгор Паригорій Paregorius

— які пераконвае, суцяшае (грэц.)

мч.: Лт. 11Пасій (Пасікрат) Пасикратъ Pasicrates

— уладар усіх (грэц.)

мч.: Т. 7Патап Патапій Patapius

— які топча працу нагамі (грэц.)

звг.: Сн. 21Патрокал Патроклъ Patroclus

— слава бацькі (грэц.)

мч.: Ж. 30Патроў Патровъ Patrobus

— пасьлядоўнік бацькі (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лс. 18Патрыкей (Патрык)

Патрикій Patricius (Patrick)

— патрыцы (лац.)

стмч.: Ч. 1, Лп. 6; звг.: Ск. 24, Кр. 2Патэрмух Патермуфій Patermufy

— слава бацькі (грэц.)

мч.: В. 30; звгмч.: Лп. 22; звг.: Лп. 22Паўлін Павлинъ Paulinus

— маленькі (лац.)

сьвц.: Лт. 5; стмч.: Лс. 3, 20; мч.: Т. 31Паўсікей Павсикакій Pausicacius

— які спыняе зло (грэц.)

свц.: Т. 26Паўсіліп Павсилиппъ Pausilippus

— які сунімае журбу (грэц.)

мч.: Кр. 21Пахмут (Пахнут) Пафнутій Paphnutius

стмч.: Т. 2; звгмч.: Ст. 20, Кс. 8;

звг.: Лт. 28, Т. 14, В. 10Пахом (Пахута) Пахомій Pachomius

— шырокі ў плячах (грэц.)

звгмч.: Ск. 5, Ж. 11, В. 20, Кс. 21;

звг.: Т. 28, Лп. 6 і ў суботу па Богаяўленьні.Паціт Потитъ Poteet

— які атрымаў, завалодаў (лац.)

мч.: Лп. 14Пель Пелій Peleus

— бягун, гліняны (грэц.)

мч.: В. 30Перагрын Перегринъ Peregrine

— падарожны, вандроўца (лац.)

мч.: Лп. 19, 20Пётра (Пятро) Петръ Peter

— камень (грэц.)

ап.: Ст. 29, Лп. 12, 13;

сьвц.: Ст. 3, 13, 22, Т. 16, В. 6, 23, Кс. 18;

стмч.: Ст. 23, Лт. 1 ,4, 7, Нядзеля пасьля 7 Лт., 17, 21,23, Ск. 11, 14, Т. 25, 27, Ч. 17, 20, 29, Лп. 6, 10, 23, 28, 29, Ж. 3, 20, В. 8, 12, 15, 16, 17, 20, 23, 28, Кс. 1, 4, 10, 13, 17, 21, 22, 27, Лс. 2, 6, 13, 16, 23, 24, 27, 28, Сн. 8, 11, 20, 29, 30;

мч.: Ст. 10, 13, 25, 26, Лт. 4, 8, Ск. 7, Кр. 6, 24, Т. 9, 10, 31, Ж. 2, 22, В. 8, 16, 17, Кс. 6, 28, Лс. 14, Сн. 2, 9, 23;

звгмч.: Лт. 28, Ж. 25, Сн. 2;

звг.: Лт. 14, Ч. 5, 25, Лп. 13, 14, В. 26, Кс. 22, Сн. 8; праў.: Ч. 5, Кс. 5; вызн.: В. 12, Сн. 29;

дбрв. ц.: Лт. 12; дбрв. кн.: Лп. 6, 8, Сн. 5Півон Пеонъ Peon

мч.: Ч. 14Півоня Піоній Pionius

— багаты, тлусты (грэц.)

стмч.: Ск. 24Піёра Піоръ Piora

звг.: В. 10.Пігас Пігасій Pegasius

— зь якога струменіцца вада (грэц.)

мч.: Лс. 15Пілагон (Хвілагон)

Филогоній Philogonius

— які любіць сваіх бацькоў (грэц.)

свц.: Ст. 2Пілагра Филагрій Philagrius

— аматар вёскі (грэц.)

стмч.: Лт. 22Піладэльп (Філадэльф)

Филадельфъ Philadelphus

— браталюбец (грэц.)

мч.: Т. 23Пілакцім (Пілакціман)

Филоктимонъ Philoctimon

мч.: Ск. 22 – (грэц.)Пілат (Піларэт, Хвілат, Хвіларэт, Філарэт) Филаретъ Philaret

— аматар дабрадзейнасьці (грэц.)

сьвц.: Сн. 2, 3; стмч.: Кс. 24; звгмч.: Ск. 6;

праў.: Сн. 14Піліп Филиппъ Philip

— аматар коней (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лп. 13, Кс. 24, Лс. 27;

сьвц.: Ст. 22, Лп. 16, Кс. 18; стмч.: В. 16;

мч.: Лт. 7, Ск. 7, Ж. 30, В. 15, Лс. 11;

звгмч.: Ск. 5; звг.: Лс. 27Піліт (Філіт) Филитъ Philetas

— любімы (грэц.)

мч.: Кр. 5Пілітар (Філітар) Филитеръ Philoterus

— аматар сяброў (грэц.)

мч.: Ст. 12Пілумен (Філумен)

Филуменъ Philumenus

— любімы (грэц.)

мч.: Сн. 12Піман (Пімаш) Пименъ Poemen

— пастыр (грэц.)

стмч.: В. 16; звгмч.: Ск. 5;

звг.: Т. 21, Ж. 20, В. 9, 10, Кс. 11Піна Пинна Pinna

— пярліна (грэц.)

мч.: Лт. 2, Лп. 3Пінес (Фінес) Финеесъ Phineas

— які спадзяецца (яўр.)

праў.: Ск. 25Пір Пирръ Pirrhus

— рыжы (грэц.)

звг.: Т. 20Пірм (Фірм) Фирмъ (Фирмосъ) Firmus

— моцны (лац.)

мч.: Лп. 7Пірмен (Фірмен) Фирминъ Firminus

— моцны (лац.)

мч.: Лп. 7Пірс (Фірс) Фирсъ Thyrsus

— жэзл, абвіты вінаграднымі лозамі (грэц.)

мч.: Ж. 30, Сн. 27Піст Пистъ Pistus

— верны (грэц.)

мч.: В. 3Піхвайла (Фіфайла)

Фифаилъ Thiphael

мч.: В. 18.Піцірун Питирунъ Pitirun

звг., вучань звг. Антона Вялікага: у сыботу Сырную.Піцірым Питиримъ Pitirim

сьвц.: Лт. 11, Ж. 10, В. 1.Плавей (Флавей) Флавій Flavius

— жоўты (лац.)

мч.: Ск. 22Плавіян (Флавіян) Флавіанъ Flavianus

— які належыць Плавею (лац.)

сьвц.: Ск. 3Платон Платонъ Platon

— шырокі (грэц.)

стмч.: Ст. 14, Ж. 9; мч.: Сн. 1;

звгмч.: Ж. 15; звг.: Кр. 18Плягонт (Флягонт) Флегантъ Phlegon

— пякучы, палкі (грэц.)

ап.: Ст. 17, Кр. 21; стмч.: Кр. 23Пракес Прокессъ Processus

— посьпех, хада, працэс (лац.)

мч.: Кр. 24Пракоп Прокопій Procopius

— які пераганяе, пасьпявае (грэц.)

вмч.: Лп. 21, Сн. 5;

стмч.: Кс. 13, Лс. 23;

звг.: Ск. 12;

дбшч.: Ст. 3, Лп. 21;

праў.: Лп. 21Пратаген Протогенъ Protogenes

— першанароджаны (грэц.)

сьвц.: В. 7Праталявон Протолеонъ Protoleon

— першы леў (грэц.)

мч.: Т. 6Пратас (Пратась) Протасій Protasius

— які стаіць ў першым шэрагу (грэц.)

мч.: Кс. 27--------------------------------------------------------------

Прокул Проклъ Proclus

— далёкі (лац.)

сьвц.: Сн. 3; мч.: Лп. 25; звг.: Ст. 27Прокулъ Proculus

— далёкі (лац.)

мч.: Т. 4, Ж. 12

--------------------------------------------------------------Прот Протъ Protus

— першы (грэц.)

мч.: Ст. 6Протар Протерій Proterius

— папярэдні (грэц.)

стмч.: Ск. 13---------------------------------------------------------------

Проў Провій (Probius)

мч.: Лп. 6.Провъ Probus

— сумленны, добры (лац.)

мч.: Ст. 1, Кс. 25

--------------------------------------------------------------Прохар Прохоръ Prochorus

— начальнік хору (грэц.)

ап.: Ст. 17, Ж. 10; мч.: Кр. 24;

звг.: Ст. 28, Лт. 23, Лп. 6, Кс. 11Прылід’ян Прилидіанъ Prilidian

мч.: В. 17.Прыск Прискъ Priscus

— стары (лац.)

мч.: Ск. 22, Кс. 4Псой Псой Psoes

— паясьніца (грэц.)

звг.: Ж. 22----------------------------------------------------------------

Публей Публій Publius

— народны (лац.)

мч.: Ск. 26(Паплей) Поплій Publius

— агульнанародны (лац.)

звг.: Лт. 7(Пуплей) Пуплій (Pauplios)

— народны (лац.)

мч.: Ск. 28; звг.: Кр. 18

----------------------------------------------------------------Пуд Пудъ Pudens

— сарамлівы (лац.)

ап.: Ст. 17, Кр. 28Пявон Пеонъ Paeon

— лекар (грэц.)

мч.: Ч. 14Пятро – глядзі: ПётраПятрона Петроній Petronius

звг.: В. 15РРавула Равулъ (Равула) Ralph

— кручкатвор (яўр.)

звг.: Ск. 4Радап’ян Родопіанъ Rhodopian

— ружовы (грэц.)

мч.: Т. 12Радзівон Иродіонъ Herodion (Rhodion)

— геройскі (грэц.)

ап.: Ст. 17, Кр. 21, Лс. 23; звг.: Кс. 11Раждзен Ражденъ Razhden

мч.: Ж. 16 – (груз.)Разумнік (Сінеза)

Разумникъ (Синезій)

Razumnick (Sinesius)

— разумны (слав.)

мч.: Сн. 25.Раман Романъ Roman

— рымскі (лац.), моцны (грэц.)

стмч.: В. 16; мч.: Лт. 11, Ж. 23, Сн. 1;

звг.: Лп. 6, Кс. 14, Сн. 10; вызн.: В. 8;

дбрв. кн.: Лт. 16, Т. 15, Ж. 1, 6Раміл Ромилъ Romulus

— моцны (грэц.)

мч.: Ск. 28, В. 19Расьціслаў Ростиславъ Rostislaw

дбрв. кн.: Ск. 27 – (слав.)Рахвал Рафаилъ Raphael

— ацаленьне Божае (яўр.)

архангел: Лс. 21; звгмч.: В. 3, Сн. 11.Род Родъ Rhod

мч.: В.15/28Русьцік Рустикъ Rusticus

— вясковы (лац.)

мч.: Кс. 16Рут (Рухва) Руфъ Rufus (Ruth)

— руды (лац.)

ап.: Ст. 17, Кр. 21; мч.: Т. 12, Лп. 19;

звг.: Кр. 21, В. 10Руцін (Рухвін) Руфинъ Rufinus

— рудаваты (лац.)

мч.: Ск. 23, Кр. 20, Лп. 19Рыгін Ригинъ Regin

стмч.: Лт.25 / Ск.10(9)Рыкс Риксъ Rix

— цар (лац.)

мч.: Лп. 19Рыма Римма Rimma

— кінутае (грэц., лац.)

мч.: Лт. 2, Лп. 3Рэас Реасъ Reasus

мч.: Кр. 8.Рэвакат (Рэва) Ревокатъ Revocatus

— адкліканы (лац.)

мч.: Лт. 14CСава Савва Sabbas

— віно (яўр.)

роўнаап.: Ж. 9; сьвц.: Ст. 25, Лт. 21, В. 12;

стмч.: Лп.17; мч.: Кр. 28, Т. 7;

звгмч.: Ск.5, Ж.25, Сн.5;

звг.: Ст. 27, Лт. 1, Кр. 7, Т. 7, Ч. 26, В. 9, 10, Кс. 11, 14, Сн. 16, 18; праў.: Лп. 6Савацей Савватій Sabbatius

— суботні (яўр.)

мч.: Кс. 2; звг.: Ж. 21, Кс. 10Савер Саверій Saverius

стмч.: Сн. 3.Савін (Сабін) Савинъ Sabinus (Abibus)

— сабінец (народ у Італіі)

сьвц.: Т. 25, Кс. 28; мч.: Лт. 12, Ск. 26, 29Савол Савелъ Sabel

— цяжкая праца (яўр.)

мч.: Ч. 30Садонік (Сад, Садко)

Садокъ Zadok (Sadoc)

— царскі сябра (пярс.), альбо: праўдны (яўр.)

стмч.: Ск. 5, Лс. 1Сазон Созонтъ Sozon

— выратавальнік (грэц.)

стмч.: Лс. 5; мч.: В. 20Сак (Сакура, Сакута)

Сакердонъ Sakerdon

— сьвятар (лац.)

мч.: Ск. 22Сакрат Сократъ Socrates

— захавальнік улады (грэц.)

мч.: Т. 4--------------------------------------------------------------

Саламан Саламанъ Salamanes

— мірны (яўр.)

звг.: Лт. 5Саламон Соломонъ Solomon

— мірны (яўр.)

цар Ізраільскі.: Нд. Праайцоў (сьнежань)

--------------------------------------------------------------Салахвіл Салафіилъ (Селафіилъ) Salaphiel

— малітва да Бога (яўр.)

архангел: Лс. 8 / 21Салоха Солохонъ Solochon

— забойца камянямі (яўр.)

мч.: Т. 30Самей Самей Shemaiah

— пачуты Богам (яўр.)

прар.: Ст. 22Самойла Самуилъ Samuel

— пачуты Богам (яўр.)

прар.: В. 2; мч.: Ск. 1Самона Самонъ Samonas

— тлусты, моцны (яўр.)

мч.: Лс. 28; звгмч.: Ск. 5Самос (Самсон) Сампсонъ Samson

— сонечны (яўр.)

звг.: Лп. 10Санірыл Сонирилъ Soniril

мч.: Кр. 8.Сапатр Сосипатръ Sosipater(Sopater)

— выратавальнік бацькі (грэц.)

ап.: Ст. 17, Т. 11, Лс. 23Сасін Сасоній Sasonius

— маўпавідны (пярс.)

мч.: Сн. 3Сасьпен Сосфенъ Sosthenes

— які не страчвае моцы (грэц.)

ап.: Ст. 17, Кр. 12, Сн. 21; мч.: В. 29--------------------------------------------------------------

Саторн Саторній Sathorn

— сыты (лац.)

мч.: Т. 11Сатарніл Саторнилъ Sathornil

– сыты (лац.)

мч.: Лт. 14Сатарнін Саторнинъ Sathornin

мч.: Ст. 5, Лп. 20.Сатур Сатуръ Satur

— сыты (лац.)

мч.: Лп. 19

======================================

Сатурын Саторинъ Satorin

— з Сатурніі (лац.)

мч.: Ск. 23Сатурнін Сатурнинъ Saturninus

— ад імя Сатурн (лац.)

мч.: Ч. 16, 20

----------------------------------------------------------------Сахон (Сапон, Сапун, Сахно)

Софонія Zephaniah

— Госпад захоўвае (яўр.)

прар.: Сн. 16Сахрон (Супрын, Супрыян)

Софроній Sophronius

— зь цьвярозым розумам (грэц.)

сьвц.: Ск. 24, Кр. 12, Лп. 6, 13, Сн. 22;

звгмч.: Лс. 3; звг.: Ск. 24, Т. 24, В. 10Сацір Сатиръ Satyrus

— пажадлівы (грэц.)

мч.: Лт. 14Севасьцян (Себасьцян)

Севастіанъ Sebastian

— варты пашаны (грэц.)

мч.: Ск. 11, Кр. 2, Сн. 31;

звг.: Ск. 11, Кр. 19, Ч. 5, Сн. 31Севярын Северинъ Severin

— строгі (лац.)

мч.: Ч. 17Сеніс Сеннисъ Sennen

— стары (лац.)

мч.: Ж. 12----------------------------------------------------------------

Серапон Серапіонъ Serapion

— храм Серапіса (Серапіс – ягіпецкі бог жыцьця, сьмерці і ацаленьня) (грэц.)

сьвц.: Ск. 29;

мч.: Лт. 13, Ч. 6, Лп. 6, 26, Ж. 31, В. 26;

звгмч.: Ск. 5; звг.: Кр. 20, Т. 27,28, Лп. 10, В.20Серафіонъ

мч.: Ск. 23.

----------------------------------------------------------------Серахвім Серафимъ Seraphim

— палымяны (яўр.)

- чын ангельскі;

стмч.: Нд пасьля 7 лютага, Ж.26, Лс.4, Сн.8,11;

мч.: Кс. 28; звгмч.: Лт. 5, 17, Ж. 11, В. 10, Кс. 21, Лс. 23, Сн. 6, 10; звг.: Ст. 15, Кр. 3, Ж. 1Сівел Сивелъ Sibelius (Sobel)

мч.: Ж. 18.Сігін (Сіг) Сигицъ Sigits

— у адное месца зьліты (грэц.)

мч.: Кр. 8Сідар (Ізыдар) Исидоръ Isidore

— дар Ісіды (грэц.)

стмч.: Ст. 21; мч.: Т. 27, Лп. 19,

звг.: Лт. 17; дбшч.: Т. 27, Ч. 5Сіён Сіоній Sionius

— ад гары Сіён (яўр.)

мч.: Лт. 4Сікст Сикстъ Sixstus

— выгладжаны (грэц.)

стмч.: Ж. 23--------------------------------------------------------------

Сілан Силанъ Silanus

— лясны, дзікі (лац.)

мч.: Ч. 17Сілуян Силуанъ Silouanus

— лясны (лац.)

ап.: Ст. 17, Ж. 12; мч.: Лп. 23;

звг.: Ч. 23, Лп. 23, В. 10, 24Сялівон Сильванъ Silvanus

— лясны (лац.)

стмч.: Т. 17; мч.: Лт. 7, 11, Кс. 27

----------------------------------------------------------------Сілаш (Сіла) Сила Silas

— маўчаньне, спакой (яўр., лац.)

ап.: Ст. 17, Ж. 12; мч.: Кр. 8Сіман – глядзі: ШыманСімпар’ян Симфоріанъ Symphorianus

— спрыяльны (грэц.)

мч.: Сн. 31Сінеза – глядзі: РазумнікСмарагд Смарагдъ Emerald

— смарагд, малахіт (грэц.)

мч.: Ск. 22, Ч. 20Сос Соссій Sosius

— здаровы (грэц.)

мч.: Т. 4Спаўсіп Спевсиппъ Speusippus

— хуткі конь (грэц.)

мч.: Ст. 29Стах Стахій Stachys

— колас (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лс. 13Стратанік Стратоникъ Stratonicus

— пераможца войска (грэц.)

мч.: Ст. 26, В. 22, 26--------------------------------------------------------------

Стратон Стратонъ Straton

— які ваюе (грэц.)

мч.: Ж. 30Стратор Страторъ Strator

— ваяр (лац.)

мч.: В. 22

--------------------------------------------------------------Суімбал Суимвлъ Suimbl

мч.: Кр. 8.Сурвіла Сарвилъ Sarbelius (Sarvam)

— шаравары (пярс.)

мч.: В. 18, Кс. 28, Лс. 10Сур’ян (Севяр’ян) Северіанъ Severian

— Севярынаў (лац.)

мч.: Ск. 22, Т. 1,Ч.17, В. 4, 22Сухей Сухій Suchias

мч.: Кр. 28 – (груз.)Сьвірыд Спиридонъ Spyridon

— кошык (грэц.)

сьвц.: В.12, Сн. 25; мч.: Кс. 7; звг.: Кс.11, Лс.13Сьвятаслаў Святославъ Svetoslav

дбрв. кн.: Лт. 3/16, Лп. 6. – (слав.)----------------------------------------------------------------

Сьцяпан (Стахван) Стефанъ Stephen

— вянец (грэц.)

ап.: Ст. 9, 17, Ж. 15, В. 28;

сьвц.: Т. 9, 10, 30, Сн. 28; стмч.: Ст. 17, Лт. 7, Кр. 5, Лп. 23, Ж. 15, 29, В. 9, 15, 20, 26;

мч.: Лт. 12, Ск. 7, Кр. 6, Ч. 6, В. 17, Лс. 24, Сн. 11, 30;

звгмч.: В. 10, 17, Сн. 11;

звг.: Ст. 27, Лт. 26, Кр. 10, Т. 20, Ч. 25, Лп. 6, 26, 27, Лс. 10, Сн.22; сьв.: В. 2(Стэфан) Стефанъ Stephan

мч.: Лс. 24; дбшч.: Ж. 1;

праў.: Кс. 17, Лс. 12, Сн. 15, 23 – (сэрб.).

---------------------------------------------------------------Сыльвестар Сильвестръ Sylvester

— лясны (лац.)

сьвц.: Ст. 15; стмч.: Лт. 26; звгмч.: Ск. 5;

звг.: Ст. 15, Т. 8, Ч. 5, Кс. 11Сымон (Сямён) Симеонъ Simeon

— чуйнасьць (яўр.)

Богапрыімца: Лт. 16; ап.: Ст. 17, Т. 10;

сьвц.: Лт. 16; стмч.: Лт. 21, 28, Кр. 30, Кс. 13, 28, Лс. 16, Сн. 2, 8; мч.: Т. 31, Ж. 17, В. 23;

звг.: Ст. 18, Лт. 8, 26, Ск. 25, Кр. 18, Ч. 6, В. 14;

праў.: Т. 25, В. 25, Сн. 31; дбшч.: Т. 23, Ж. 3Сыс Сисой Sisoes

— шосты (яўр.)

звг.: Лп. 19, В. 10, Кс. 11, Лс. 6Сысіня Сисиній Sisinius

мч.: Ск. 22, Ч. 20, Лп. 23, Сн. 6.Сэкунд Секундъ Secundus

— другі, альбо: ўдалы (лац.)

мч.: Лт. 14Сявір Севиръ Severus

— строгі (лац.)

мч.: В. 2; звг.: Лп. 10----------------------------------------------------------------Сялеўка Селевкъ Seleucus

— які хістае (грэц.)

мч.: В. 26Селевкій

— які хістае (грэц.)

мч.: Ск. 1

----------------------------------------------------------------Сялівон – глядзі разам зь СіланСялін (Сялюта) Селиній Selenias

— месяцовы (грэц.)

мч.: Ч. 18Сяргей Сергій Serge (Sergius)

— высокі, шаноўны (лац.)

стмч.: Ст. 6, 18, 31, нядзеля пасьля 7 Лт., 17, 21, Ск. 6, 11, 13, 22, 25, Кр. 14, 21, Т .8, Лп. 1, Ж. 2, 13, В. 16, 22, 29, Кс. 31, Лс. 1, 3, 9, 13, 16, 20, 27, Сн. 2, 10, 12, 15, 20, 21, 30, 31;

мч.: Ск. 8, Т. 7, 10, 26, Кс.1, 7, 20, 28;

звгмч.: Ск. 5, 6, Кр. 25, Ж. 25, В. 10, Сн.20, 23;

звг.: Ст. 27, Кр. 2, 5, Ч. 1, Лп. 6, 11, 18, В. 24, Кс. 8, 11, 20; вызн.: Сн. 18Сярыд Серидъ Serid

звг.: Л.13 / 26ТТалал (Талалей) Талале Thalaleus

мч.: Кр. 28 – (груз.)Тамаш (Хама, Тумаш) Фома Thomas

— блізьнюк (яўр.)

ап.: Лп. 13, Кс. 19; сьвц.: Кр. 3; звгмч.: Ск. 5;

звг.: Лп. 20, Сн. 23; дбшч.: Т. 7Тарас Тарасій Tarasius

— усхваляваны (грэц.)

сьвц.: Ск. 10; праў.: Ск. 22Тарах Тарахъ Tarachus

— клопат, хваляваньне (грэц.)

мч.: Кс. 25Тарычан Таричанъ Tarichan

мч.: Т. 31 – (груз.)Таўрон Тавріонъ Taurion

— юначы (грэц.)

мч.: Лс. 20; звгмч.: Ч. 7Тахвіль Феофилъ Theophilus

— сябра Божы, багалюб (грэц.)

сьвц.: В. 10, Лс. 8; мч.: Ст. 10, 21, Лт. 12, 19, Ск. 19, 22, Ж. 5, В. 16, Лс. 20; звгмч.: Ск. 5;

звг.: Ст. 11, Ч. 25, Кс. 11, 23, Лс. 3, 6, 10, Сн. 15Тахвілакт Феофилактъ Theophylactus

— Богам захаваны (грэц.)

сьвц.: Ск. 21Тацён Татіонъ Tation

— маўклівы (лац.)

мч.: В. 6Транквільлян

Транквиллинъ(Трагквилліанъ)

Tranquillien

— спакойны (лац.)

мч.: Сн. 31Трахім (Атрахім) Трофимъ Trophimus

— выхаванец (грэц.)

ап.: Ст. 17, Кр. 28; стмч.: Ст. 14, Ск. 29;

мч.: Ск. 31, Ж. 5, Кс. 2Тродзь Троадій Troadius

— з Троі (грэц.)

мч.: Ск. 15Трывіма Тривимій Trivimy

— спакойны (лац.)

мч.: Ск. 14Трыхван Трифонъ Tryphon

— шыкоўны (грэц.)

сьвц.: Т. 2; стмч.: Лт. 27;

мч.: Лт. 14; звг.: Кс. 21, Сн. 28Трыхвіла Трифилій Triphily

— трохлістовы (грэц.), выпешчаны (грэц.)

сьвц.: Ч. 26Турвон Турвонъ Turbo

— віхура, натоўп (лац.)

мч.: Ст. 29Тыгра (Цігра) Тигрій Tigers

— тыгровы (грэц., лац.)

стмч.: Ч. 29----------------------------------------------------------------

Тэаген Феогенъ Theogene

— боганароджаны (грэц.)

мч.: Лс. 20 ; стмч.: Ст. 15; звгмч.: Лп. 13.Тэагней Феогній Theogonius

— боганароджаны (грэц.)

мч.: В. 3Тэагнід Феогнидъ Theognes

— боганароджаны (грэц.)

стмч.: Ст. 15; звгмч.: Лп. 13; мч.: Т. 12

----------------------------------------------------------------Тэагност Феогностъ Theognostus

— Богу вядомы (грэц.)

сьвц.: Ск. 27; звгмч.: Ж. 11Тэакцірыст Феоктиристъ Theoctirist

— сьцьверджаны ў Богу (грэц.)

мч.: Ск. 13Тэакціст Феоктистъ Theoctist

— Богам створаны (грэц.)

сьвц.: Ст. 5, Лт. 5; стмч.: Ст. 10, Кс. 3;

мч.: Кс. 15; звг.: Ст. 17, В. 16Тэапемт Феопемптъ Theopemptus

— Богам пасланы (грэц.)

стмч.: Ст. 18Тэапіст Феопистъ Theopistus

— Богу верны (грэц.)

мч.: Кс. 3Тэапрэп – глядзі: БагалепТэасьцірыкт Феостириктъ Theosterictus

— сцьверджаны ў Богу (грэц.)

звг.: Лс. 23Тэасьціх Феостихъ Theostychus

— Божы парадак (грэц.)

мч.: Т. 12Тэацекн Феотекнъ Theotecnus

— Божае дзіця (грэц.)

мч.: Кс. 23Тэацім (Тэаціх, Тацім)

Феотихъ Theoctychus (Theotimus)

— шчасьлівы з Богам (грэц.)

мч.: Сн. 27Тэахван (Тахвей)

Феофанъ Tiffany (Theophanes)

— богааб’яўленьне (грэц.)

сьвц.: Ст. 23, Т. 16, Ч. 29, Кс. 24;

стмч.: В. 16, Сн. 24;

звгмч.: Ск. 18;

звг.: Ск. 25, Ч. 23, В. 22, Кс. 11, 12, 24Тэмістокль Фемистоклъ Themistocles

— праслаўлены за правасудзьдзе (грэц.)

мч.: Ст. 3Тэрта (Тэрцы) Тертій Tertius

— трэці (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лс. 12, 23УУвар Уаръ (Варъ) Varus

— цяжкі, крываногі (грэц.)

стмч.: В. 23; мч.: Лс. 1Уладзімер (Уладзімір)

Владимиръ Wladimir

— улада і мір (слав.)

роўнаап.: Лп. 28; стмч.: Ст. 21, 24, 31, Нд. пасьля 7 Лт., Ск. 7, Кр. 6, Ч. 20, Лп. 10, Ж. 13, 27, В. 2, 7, 13, 15, 16, Кс. 1, 9, 21, Лс. 3, 4, 5, 16, 25, Сн. 3, 5, 10, 15, 22, 26, 29, 31;

мч.: Ск. 21, Кс. 4, 28; звгмч.: Лт. 16, Ск. 25;

дбрв. кн.: Ч. 4, Лп. 6, Кс. 17Уладзіслаў Владиславъ Ladislaus

сьв.: Кс. 7 – (слав.).Улас (Аўлас, Аблажэй)

Власій Blaise (Blasius)

— невук (грэц.)

стмч.: Лт. 24; мч.: Лт. 16Упраўд Управдъ Upraud

дбрв. ц.: Лс. 27Урбан Урванъ (Урбанъ) Urban

— гарадскі, ветлівы (лац.)

ап.: Ст. 17, Лс. 13; мч.: Лп. 6, В. 17, 18Урпас’ян Урпасіанъ Urpasianus

мч.: Ск. 22.Урыйла Уріилъ Uriel

— сьвятло Боскае (яўр.)

архангел: Лс. 21----------------------------------------------------------------

Урыс (Ураш) Урисій (Урошъ) Uris

мч.: Лп. 7 / 20.Ураш Урошъ (Uros)

цар. мч. : Сн. 2/15Урошыц Урошицъ (Uroshits)

кн.: Лс. 11/24

----------------------------------------------------------------Усевалад Всеволодъ Wsevolod

- (Гаўрыла), стмч.: В. 19, Лс. 13;

- дбрв. кн.: Лт. 24, Т. 5, Лп. 6, Сн. 10 – (слав.)Усхазан (альбо: Хуздазат)

Усфазанъ (Хусдазатъ)

Usthazanes (Hozdazat)

мч.: Кр. 30.ФФамела (Памела) Фемелій Femely

— грунт, аснова (грэц.)

мч.: Лс. 20Фарвін (Парвін) Фарвинъ Farvin

— карміцель (грэц.), кіпень (лац.)

звг.: Кр. 18Фартунат – глядзі: ХвартунатФасьпес (Хвасьпес)

Феспесій Thespesius

— Божы, прароцкі (грэц.)

мч.: Сн. 3Фасьцір (Хасьцір) Фостирій Fostiry

— сьвяцільнік (грэц.)

звг.: Ст. 18Фаўмас (Хаўмас) Фавмасій Thaumasius

— дзівосны (грэц.)

мч.: Т. 12Фаўст (Хаўст, Хаўсьцін, Фаўстын)

Фавстъ Faust(Festus)

— шчасьлівы (лац.)

стмч.: В. 19; мч.: Т. 4, Ч. 6, Кс. 17; звг.: Ж.16Фаўсьціян (Хаўсьціян)

Фавстіанъ Faustian

— які належыць Фаўсту (лац.)

мч.: Т. 11Фінес – глядзі: ПінесФірс – глядзі: Пірс----------------------------------------------------------------

Фэлікс (Шчасны, Хвелікс)

Феликсъ Felix

— шчасны (шчасьлівы) (лац.)

мч.: Лт. 7

Филиксъ

— шчасны (лац.)

мч.: Лп. 19

----------------------------------------------------------------Фэліксім (Хвеліксім)

Феликиссимъ Felicissimus

— найшчасьлівейшы (грэц.)

мч.: Ж. 23Феліцыян (Пеліцыян)

Фелиціанъ Felician

мч.: Лп. 20Ферм (Хверм) Фермъ Ferm

— цёплы (грэц.)

мч.: Кр. 8Флавей – глядзі: ПлавейФлавіян – глядзі: ПлавіянФрантас (Прантас)

Фронтасій Frontasius

— сьмелы, дзёрзкі (лац.)

мч.: Ч. 17Фулвіян (Пулвіян) Фулвіанъ Fulvianus

— жаўтаваты, рыжаваты (лац.)

праў.: Лс. 29Фусік (Хвусік) Фусикъ Fusicus (Phusicus)

— натуразнаўца, фізік (грэц.)

мч.: Кр. 30XХава (Хавей) Фавій Fabius

— бабовы (лац.)

стмч.: Ж. 18Халас (Халасей) Фалассій Thalassius

— марскі (грэц.)

звг.: Ск. 7Халей (Халай, Талаш)

Фалалей Thalelaeus

— квітнеючая масьліна (грэц.)

мч.: Ч. 2; звг.: Ск. 12Халеў Халевъ Caleb

праў.: у Нядзелю ПраайцоўХалімон Филимонъ Philemon

— любімы (грэц.)

ап.: Ст. 17, Ск. 4, Сн. 5; мч.: Т. 12, Сн. 27Хама – глядзі: ТамашХарлам Харалампій Charalampius

— зьзяючы ад радасьці (грэц.)

стмч.: Лт. 23Харыман Херимонъ Chaeremon

— радасны (грэц.)

мч.: Кс. 17; звг.: Ж. 29Харысім Харисимъ Charesimus

— найпачцівы (лац.)

мч.: В. 4Харытон Харитонъ Chariton

– дабрадатны, шчодры,

які даруе міласьці (грэц.)

мч.: Ч. 14, В. 22; звг.: Кс. 11Хацен (Хацім) Фотинъ Photinos

— сьветлы (грэц.)

мч.: Ск. 7, Кр. 2Хвадзей (Тадзей) Фаддей Thaddeus

— хвала (яўр.)

ап.: Ст. 17, Лп. 13, В. 3;

стмч.: Нд. пасьля 7 Лт., Сн.31; звг.: Ст.11, Т.20Хваль (Таль, Фаль) Фалъ Thalus

— маладая маслінавая галінка (грэц., лац.)

стмч.: Ск. 29Хвартунат (Фартунат)

Фортунатъ Fortunat

— шчасьлівы (лац.)

ап.: Ст. 17Хведар (Тодар, Ходар)

Феодоръ Theodore

— Божы дар (грэц.)

сьвц.: Ст.4, 9, Т.5, Ч. 5, 21, 28, Лп. 6, 22, Сн. 11;

стмч.: Ст. 4, 24, Лт. 17, Кр. 30, Лп. 5, 17, 21, Ж. 2, В. 4, 25, Кс. 10, Лс. 3, 14, 22, 27, 29, Сн. 5, 10, 15, 16;

мч.: Лт. 17, 21, 27, Ск. 2, 7, 19, Кр. 23, Т. 4, Ч. 5, 21, Лп. 25, Ж. 2, 27, В. 12, 17, 18, 25, Кс. 3, Лс. 19, Сн. 6 і ў суботу 1-га тыдня Вялікага посту;

звгмч.: Ск. 5, Лп. 19, 29, Ж. 24, 25, Кс. 11, 14;

звг.: Ст. 9, Лт. 8, Ск. 2, 4, Т. 3, 4, 29, Ч. 18, Ж. 24, В. 10, Лс. 24;

дбшч.: Лт. 1;

дбрв. кн.: Ск. 18, Кр. 3, Ч. 3, 5, 18, Кс. 2;

вызн.: Лт. 10; праў.: Ж. 5, Кс. 15;Хведарыт Феодоритъ Theodoretus

— богадараваны (грэц.)

стмч.: Ск. 21; мч.: Кр. 28Хверапон (Хверапонт)

Ферапонтъ Therapon

— слуга (грэц.)

стмч.: Ч. 7, 9; звг.: Ч. 9, Сн. 25.Хвіёна (Фіёна) Феона Theonas

— ад Бога дапамогу мае (грэц.)

мч.: Ст. 18, Т. 2; звг.: Кр. 18Хвілалог (Філалог) Филологъ Philologus

— аматар слова (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лс. 18Хвіласоп (Філёзаф)

Философъ Philosophus

— любамудры (грэц.)

мч.: Ч. 13Хвілахвей Филофей Philotheus

— богалюбівы (грэц.)

мч.: Лт. 11; звг.: В. 28Хвока (Фока) Фока Phocas

— цюлень; жыхар Факіды (грэц.)

стмч.: Ж. 4, Кс. 5; мч.: Кр. 28, Кс. 5Хвот (Фот) Фотъ Phot

— сьвятло (грэц.)

мч.: Лс. 10Хвоцій (Фоцій)

Фотій Photius

— сьветлы (грэц.)

сьвц.: Лт. 19, Ч. 9, Лп. 15; мч.: Ж. 22, 25Хвядос (Хведасей, Ходас)

Феодосій Theodosius

— Богам дадзены (грэц.)

сьвц.: Лт. 18, Т. 3, В. 22;

стмч.: Ст. 11, Кс. 5, Сн. 29;

мч.: Кр. 9; звгмч.: В. 10;

звг.: Ст. 24, Лт. 10, Т. 16, Лп. 6, Ж. 27, В. 10, 15Хвядот (Хвядош) – глядзі: БагданХвядох Феодохъ Theodoch

— богапрыімца (грэц.)

мч.: Лс. 20Хвядул Феодулъ Theodulus

— Божы раб (грэц.)

мч.: Ст. 5, Ск. 1, 22. Кр. 18, Т. 15, Лп. 1, Лс. 10, 20;

звг.: Ст. 27, Сн. 16Хіль (Філь) Филлъ Phil

— сябра (гоц.)

мч.: Кр. 8Хральцыс (Хларэнта)

Флорентій Florentius

— квітнеючы (лац.)

мч.: Кс. 26; звг.: В. 5Хрол Флоръ Florus

— квітнеючы (лац.)

сьвц.: Сн. 31; мч.: Ж. 31Хрумента (Фрумента)

Фрументій Frumentius

— хлебны (лац.)

сьвц.: Сн. 13Хрысагон Хрисогонъ Chrysogonus

— золатародны (грэц.)

мч.: Ст. 4Хрысант – глядзі: КрасанХрысацель Хрисотель Chrysotelus

— залаты канец, залатаверхі (грэц.)

мч.: Ж. 12Хрыст Христъ Christo

мч.: (+1748), Лc.28/Ст.11Хрыстадул Христодулъ Christodoulos

звг.: 12 ст., Ск. 16/29.Хрыстапар – глядзі: КрыштопХрышчан (Хрысьціян)

Христіанъ Christian

мч.: Т.24/Ч.6Худзіён Худіонъ Chudion

мч.: Ск. 22.Хуздазат — глядзі: УсхазанЦЦерах (Цярэнт) Терентій Terence

— які паліруе, расьцірае (грэц.)

стмч.: Лп. 4; мч.: Ск. 26, Кр. 23, Лс. 10Цібурца Тивурцій Tiburtsius

— з горада Цібура.

мч.: Сн. 5, 31Цімола (Цімалай) Тимолай Timolaus

— з павагай да народа (грэц.)

мч.: Ск. 28Цімон (Ціман) Тимонъ Timon

— пачцівы (грэц.)

ап.: Ст. 12, 17, Ж. 10Цімох Тимофей Timothy

— пачцівы да Бога (грэч.)

ап.: Ст. 17, Лт. 4;

стмч.: Лт. 16, Ч. 23, Лп. 13;

мч.: Ст. 1, Лт. 6, Т. 16, В. 1, Сн. 2;

звг.: Ск. 6; дбрв. кн.: Ч. 2Ціт Титъ Titus

— паважаны (грэц.)

ап.: Ст. 17, В. 7; звгмч.: Ск. 5;

звг.: Ск. 12, Кр. 15, В. 10, Кс. 11Ціхан (Ціхон) Тихонъ Tychon

— шчасьце (грэц.)

сьвц.: Нд. пасьля 7 Лт., Кр. 7, Ч. 29, Ж. 26, Кс. 9, Лс. 18;

стмч.: Ст. 9, Кс. 17;

звгмч.: Ск. 5, Ж. 2, Сн. 9;

звг.: Ч. 29, Лп. 9 і ў 1-ю Нд. пасьля 12 ліпеняЦіхік Тихикъ Tychicus

— выпадковы, удалы (грэц.)

ап.: Ст. 17, Сн. 21Цэлясьцін – глядзі: КелясьцінЦыпрыян (Купрыян)

Кипріанъ Cyprian

— сьпелы плод (араб.)

сьвц.: Ч. 9, В. 29; стмч.: В. 13, Кс. 15;

мч.: Ск. 23, Т. 23, Ж. 30, Лс. 3;

звгмч.: Ск. 5, Ч. 16; дбшч.: Лп. 6ШШалва Шалва Salva

мч.: В. 31 – (груз.)Шыё Шіо Shio

звг.: Т. 20, 22, і ў чацьвер Сырнага тыдня – (груз.)Шыман (Сіман) Симонъ Simon

— паслухмяны (яўр.)

ап.: Т. 23, Лп. 13; сьвц.: Т. 23, Лп. 6, Кс. 11;

стмч.: Ж. 18; звг.: Лп. 25, Сн. 7;

дбшч.: Т. 23, Лс. 17ЭЭварэст – глядзі: АварэстЭдэс – глядзі: АдэсЭксакустад’ян

Ексакустодіанъ Hexacustodianos

— вайсковы судзьдзя (грэц.)

мч.: Ж. 17, Лс. 4Элад (Алад) Елладій Helladius

— з Элады (грэц.)

стмч.: Ч. 10; мч.: Ст. 21, Лт. 18; звг.: Кс. 11,17Эль (Гель, Алій, Ялей) Еллій Elly

— сонечны (грэц.)

звг.: Лп. 27Элізбар (Алізбар) Елизбаръ Elizbar

мч.: В. 31 – (груз.)Эразм (Яразм) Еразмъ Erasmus

— любасны, улюблёны (грэц.)

стмч.: Т. 17; мч.: Т. 23; звг.: Ск. 9, Кс. 11Эрас Еросъ Eros

— каханьне, пажада (грэц.)

мч.: Лп. 7Эраст (Араст) Ерастъ Erastus

— які любіць (грэц.)

ап.: Ст. 17, Лс. 23ЮЮвента Еввентій Juventius

— юнацкі (лац.)

мч.: Кс. 22Ювенцін Іувентинъ Juventinus

— юнакоўскі (лац.)

мч.: В. 18, Кс. 22Ювяналь Іувеналій Juvenalius

— юнацкі (лац.)

сьвц.: Лп. 15; стмч.: Кс. 24Юда Іуда Jude

— слаўны (яўр.)

ап.: Лп. 2, 13Юлій Іулій Julius

— кучаравы (грэц.)

звг.: Лп. 4Юльлян Іуліанъ Julian

— Юліеў (грэц.)

сьвц.: Лп. 26; стмч.: Ч. 16, В. 26;

мч.: Ст. 21, Лт. 11,19, Ск.1, 29, Лп. 4, Ж. 10, 22, В. 17, 25, Кс. 20;

звг.: Лп. 4, Кс. 31Юры (Юрый, Ягор) Георгій George

— земляроб (грэц.)

сьвц.: Лт. 26, Ск. 6, Кр. 20, Т. 2, 29, Ж. 6, 31; стмч.: Лп. 9, 17, 23, Ж. 2, Кс. 14, Лс. 27, Сн. 9; мч.: Лт. 4, Т. 6, Ч. 1, 8, Лс. 16, 20, 23, Сн. 9; звгмч.: Ж. 2, В. 10;

звг.: Ст. 21, Кр. 17, Лп. 4, 10, В. 6, 21, Сн. 16; праў.: Лп. 6; вызн.: Т. 26, В. 8, Кс. 29, Сн. 16;

дбрв. кн.: Лт. 17, Ч. 27Юст Іустъ Justus

— праўдны (лац.)

ап.: Ст. 17, Лс. 12; мч.: Лп. 27Юсьцін (Усьцім, Усьцін, Юстын)

Іустинъ Justin

— Юстаў (лац.)

мч.: Ч. 14Юсьцін’ян (Юстын’ян)

Іустиніанъ Justinian

— справядлівы (лац.)

праў.: Лс. 27ЯЯвагра (Авагра) Евагрій Evagrius

— якому шанцуе на паляваньні (грэц.)

мч.: Лт. 18Явод Еводъ Evodus (Euodias)

— добрапаспяховы, спрыяльны (грэц.)

ап.: Ст. 17, В. 20; мч.: Ст. 4, В. 14Явул (Авул) Еввулъ Eubulus

— добрасумленны (грэц.)

мч.: Лт. 16Явялпіст (Авялпіст)

Евелпистъ Euelpistus

— добранадзейны (грэц.)

мч.: Ч. 14Ягудзіл Іегудіилъ Jegudiel

архангел: Лс. 21 - (яўр.)Ядор Іадоръ Jadorus

— дар фіялак (грэц.)

мч.: Лт. 17Язакіль Іезекіилъ Ezekiel

— Богам умацаваны (яўр.)

прар.: Ж. 3Язэп (Восіп, Ёсіп, Есіп)

Іосифъ Joseph

— памножаны (яўр.)

сьвц.: Лт. 8, Т. 20, В. 28;

стмч.: Ск. 7, Т. 24, Ч. 27, В. 22, Лс. 16, 22, Сн. 3; мч.: Ст. 18, В. 29; звгмч.: Ж. 21;

звг.: Ст. 27, Кр. 17, Т. 22, В. 10, 22, Кс. 4, 31

- Язэп Прыгожы, адзін зь 12 сыноў Якуба: у Нядзелі праайцоў, перад Н.Х. і ў панядзелак Пакутнага тыдня.

- Язэп Праўдны, абручнік Прасьвятое Багародзіцы: Нд. праайцоў і Нд. пасьля Н.Х.

- Язэп Арыматэйскі: Нд. сьвв. жонаў-

міраносьбітак.Якант Іакинфъ Hyacinth

— яхант (грэц.)

мч.: Ст. 6, Лп. 16, 31.Якім (Акім) Іоакимъ Joachim

— Бог паставіў (яўр.)

сьвц.: В. 17; праў.: В. 22Якінор Іакиноръ Jakinor

звгмч.: Кс. 30.Якісхол Іакисхолъ Jacischolus

— перашкаджальны (грэц.)

мч.: Т. 11Якуб Іаковъ James (Jacob)

— перашкода, альбо:

той хто трымаецца за пятку (яўр.)

- Якуб, старазапаветны патрыярх: у Нядзелі праайцоў і перад Н.Х;

ап.: Ст. 17, Т. 13, Кс. 22, Лс. 5, Нд. па Н.Х.;

сьвц.: Ст. 26, Кр. 3, Ч. 5, В. 12, Сн.10;

стмч.: Ст. 14, Лт. 4, Кр. 19, Лп. 29, Ж. 26, В. 28, Кс. 17, Лс. 14, Сн. 2, 5, 23, 26;

мч.: Лт. 11,Кр. 23, 28, Ж. 22, 29, Лс. 13, Сн. 10;

звгмч.: Ж. 25;

звг.: Ст.26, Ск.17, Кр. 3, 6, 24, Т.18, Лс. 3, Сн. 9;

праў.: Ч. 4, Лп. 7, Лс. 5Яліма Елима Helimenas (Elimas)

— маўчаньне (яўр.)

мч.: Ж. 12Ялісей (Алісей, Вольсей)

Елисей Elisha

— збавеньне якога праз Бога (яўр.)

прар.: Ч. 27; стмч.: Ж. 20; звг.: Ч. 19, 27, Лс. 5Ямбліх Іамвлихъ Jamblichus

— аматар вершаў (грэц.)

мч.: Ж. 17, Лс. 4Ян (Януш, Іван) Іоаннъ John

— Ласка Божая (яўр.)

Прадцеча: Ст.20, Ск.9, Ч.7, Лп.7, В.11, Кс.6, 25;

ап.: Т. 21, Лп. 13, Кс. 9;

сьвц.: Лт. 9, 12, Ч. 1, 23, Лп. 2, 6, Ж. 31, В. 12, 15, 20, 27, Кс. 16, 28, Лс. 10, 25, 26, Сн. 17;

стмч.: Ст. 14, 29, Лт. 4, нядзеля пасьля 7 Лт., 11, 16, 17, 22, 26, 28, Ск. 7, 11, 14, 18, 21, 25, Кр. 13, 17,19, Т. 4, 6, 9, 10, 17, Ч. 11, Лп. 4, 29, Ж. 2, 9, 12, 13, 18, 20, 25, 26, В. 4, 5, 9, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 28, Кс. 1, 4, 6, 12, 19, 21, 29, Лс. 2, 3, 6, 10, 11, 13, 14, 16, 20, 23, 29, Сн. 2, 3, 5, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 24, 30, 31;

мч.: Ст. 20, Лт. 4, 6, 8, Нядзеля пасьля 7 Лт., Ск. 7, 22, Кр. 10, 17, 27, Т. 1, 25, Ч. 4, 6, 15, Лп. 13, 25, 27, 29, Ж. 10, 12, 13, 17, 22, В. 30, Кс. 6, 9, 11, 14, 21, 28, Лс. 4, 11, Сн. 11, 20, 26;

звгмч.: Ст.5, Ск.5, Кр. 25, Ж. 25, В.4, 10, Сн. 10;

звг.: Ст. 11, 27, 28, Лт. 8, 19, Ск. 8, 13, Кр. 2, 9,

11, 12, 24, Т. 1, 2, 20, Ч. 8, 25, 26, Лп. 2, 9, 16, 25, 31, Ж. 3, 31, В. 21, Кс. 11, Лс. 1, 22, Сн. 15, 16, 17, 20, у 4-ю нядзелю Вялікага посту; бясср.: Лт. 13, Лп. 11;

праў.: Ст. 2, Т. 31, Ч. 9, 14, Лп. 7, Лс. 1;

вызн.: Кр. 1, Ж. 6, Кс. 25, Сн. 6;

дбшч.: Ч. 5, 11, Лп. 16, В. 16, Лс. 25, Сн. 23;

дбрв. кн.: Ч. 1Январ Іаннуарій Januarius

— вартаўнік брамы (лац.)

стмч.: Т. 4; мч.: Лт. 7, Т. 11Яракс (Гіракс) Іераксъ Hierax

— сокал (грэц.)

мч.: Ч. 14, Лс. 10Яраміл Іераміилъ Jeremiel

— узвышэньне да Бога (яўр.)

архангел: Лс. 21Яраполк Ярополкъ Jaropolk

дбрв. кн.: Сн. 5 – (слав.).

стмч.: Т. 4; мч.: Лт. 7, Т. 11Яраслаў Ярославъ Jaroslaw

стмч.: Сн. 8; дбрв. кн.: Ч. 3 — (слав.).Ярдан Іорданъ Jordan

мч.: Кр. 28.Ярмей Ермей Ermey (Hermes)

— прыбытковы (грэц.)

мч.: Лс. 17Ярміла Ермилъ Hermylus (Ermil)

— які зь лесу Ермія (грэц.)

мч.: Ст. 26Ярмін (Ярмінінгельд)

Ерминингельдъ Hermeningeld

мч.: Лс. 14 – (герм.).Ярміп Ермиппъ Hermippus

— вястун на кані (грэц.)

стмч.: Ж. 8, 31Ярмола (Ярмак) Ермолай Hermolaus

— абвяшчальнік народу (грэц.)

стмч.: Ж. 8Ярон (Гірон) Іеронъ Hieron

— сьвяшчэнны (грэц.)

мч.: Лс. 20Яронім – глядзі: ГеранімЯрох (Яраш) Іерофей Hierotheus

— асьвячоны Богам (грэц.)

сьвц.: Ж. 20; стмч.: Кс. 17; звгмч.: В. 4----------------------------------------------------------------

Ярэма (Ярома, Верамей)

Іеремій Jeremy

мч.: Кр. 19.Іеремія (Jeremiah)

— узвышаны Богам (яўр.)

прар.: Т. 14; мч.: Ск. 1; звгмч.: Ст. 14;

звг.: Ст. 27, Кс. 11, 18.

----------------------------------------------------------------Яcапат (Язафат) Іоасафъ Josaphat

— Госпад судзьдзя (яўр.)

сьвц.: В. 17, Сн. 23; стмч.: Ж. 26, Сн. 2,5;

звгмч.: Ск. 22, Ж. 25, Сн. 2, 10;

звг.: Ск.17, В. 23, Сн. 2Ясей (Асей) Исе (Іессей) Jesse (Ise)

сьвц.: Т. 20, Сн. 15 – (груз.)Ясон Іасонъ Jason

— лекар (грэц.)

ап.: Ст. 17, Т. 11; мч.: Кр. 1Яўген (Аўген) Евгеній Eugene

— высакародны (грэц.)

стмч.: Ст. 31, Лт. 26, Ск. 20, В. 20, 23, Кс. 29, Лс. 11, 24, Сн. 7, 23;

мч.: Лт. 3, Ж. 31, Лс. 20, Сн. 26;

звгмч.: В. 20; звг.: Лт. 25, Ск. 4Яўграп (Аўграп) Евграфъ Eugraphus

— дабрапісаны (грэц.)

стмч.: Сн. 7, 23; мч.: Сн. 23Яўдох (Аўдоць) Евдоксій Eudoxius

— дабраслаўны (грэц.)

мч.: В. 19, Лс. 16Яўкарп (Аўкарп) Евкарпій Eucarpus

— дабраплодны (грэц.)

мч.: Ск. 31Яўклей (Аўклей) Евклей Euclid

— дабраслаўны (грэц.)

мч.: Ж. 14Яўлам (Яўлан,Аўлам,Аўлаш, Алампій)

Евлампій Eulampius

— дабрасьветлы (грэц.)

— дабрамоўны, красамоўны (грэц.)

мч.: Ск. 18, Лп. 16, Кс. 23Яўлог Евлогій Eulogius

— дабрамоўны, красамоўны (грэц.)

сьвц.: Лт. 26, В. 7, мч.: Ск. 18, праў.: Т. 10Яўмен (Аўмен) Евменій Eumenes

— прыхільны, міласьцівы (грэц.)

сьвц.: Кс. 1; звг.: Лп. 23Яўнікей (Аўнікей) Евникіанъ Eunician

— добрапераможны (грэц.)

мч.: Ст. 5Яўнойк (Аўнойк) Евноикъ Eunoik

— прыхільны (грэц.)

мч.: Ск. 22Яўпор (Аўпор) Евпоръ Euporus

— багаты (грэц.)

мч.: Ст. 5Яўпрас (Аўпрас) Евфрасій Euphrasy

— вясёлы (грэц.)

мч.: Т. 11Яўпсей (Яўпсіхей, Аўпсей, Аўпсіхей)

Евпсихій Eupsychius

— дабрадушны (грэц.)

мч.: Кр. 22, В. 20

Яўсей – глядзі: АўсейЯўсен – глядзі: АўсенЯўстах (Астах, Астап, Асташ)

Евстафій Eustathius (Eustace)

— цьвёрды, устойлівы (грэц.)

сьвц.: Ст. 17, Ск. 6, Кр. 11, В. 12;

стмч.: Лт. 17, Т. 5;

мч.: Кр. 27, Ж. 10, 11, Кс. 3, Сн. 3Яўстох Евстохій Eustochius

— трапны, дасьціпны (грэц.)

мч.: Лп. 6, Лс. 28Яўстрат (Алістрат) Евстратій Eustratius

— добры ваяр (грэц.)

мч.: Сн. 26; звгмч.: Кр. 10, Кс. 11; звг.: Ст. 22Яўтроп (Антроп) Евтропій Eutropius

— ветлівы (грэц.)

мч.: Ск. 16, Ч. 29; бясср.: Кс. 30Яўтух (Яўціх) – гл. АўтухЯўхім (Аўхім, Яхім)

Евфимій Euphemius (Euthymius)

— дабрадушны (грэц.)

сьвц.: Ск. 24; стмч.: Ст. 8, Лт. 4, В. 15, 16;

мч.: Ст. 10, Ж. 2, В. 16,18; звгмч.: Т. 14, Ж. 25;

звг.: Лт. 1, 2, Кр. 14, Т. 26, Лп. 17, В. 10, Кс. 28ІМЁНЫ ЖАНОЧЫЯ 

Акрамя імёнаў сьвятых жанчын таксама выкарыстоўваюцца жаночыя імёны, якія адпавядаюць мужчынскім імёнам праваслаўных сьвятых (напрыклад: Леаніда, Міхаліна, Расьціслава ...), альбо імёнам анёлаў ці анёльскіх чыноў. Днём імяні тады ёсьць дата памяці сьвятога.

А


Аванхея Еванфія Euanthia

— дабрацветная (грэц.)

мц.: В. 24Агапоніка Агафоника Agathonica

— добрапераможная (грэц.)

мц.: Кс. 26Агап’я (Агапа) Агапія Agape

— любоў (грэц.)

мц.: Кр. 16, 29, Ж.21/В.3Агата Агафія Agatha

— добрая (грэц.)

мц.: Ст. 10, Лт. 18, Лс. 11; дбрв. кн.: Лп. 6Агатокля Агафоклія Agathoclea

— дабраслаўная (грэц.)

мц.: В. 30Аглая Аглаида Aglaida

праў.: Сн.19/Ст.1----------------------------------------------------------------

Агнета (Ягнеша) Агнеса Agnes

мц.: Лп.7/20Агнія

— цнатлівая (грэц.)

мц.: Лт. 3

----------------------------------------------------------------Агрэня (Грыпіна) Агриппина Agrippina

мц.: Ст. 8, 11, Лп. 6 – (грэц.).Адарыя – глядзі: ДарынаАксіньня (Аксана) Ксенія Xenia

— падарожная, гасьцёўная (грэц.)

звгмц.: В. 15; звг.: Лт. 6; дбшч.: Лт. 6Акуліна Акилина Aquilina

— арліная (грэц.)

мц.: Кр. 20, Ч. 26Ала Алла Ala

мц.: Кр. 8 – (гоц.).Александрына (Аляксандра, Алеся)

Александра Alexandra

— мужная (грэц.)

мц.: Кр. 2, Т. 6, 31, Лп. 17, Лс. 19, Сн. 23;

звгмц.: Лт. 18, Ск. 14, 22, В. 30, Кс. 13;

звг.: Ч. 26Алена Елена Helen

— паходня (грэц.)

роўнаап.: Ч. 3; мц.: Ч. 8, В. 17; звгмц.: Ж. 10;

звг.: Ч. 10; роўнаап. кн.: Лп. 24; праў.: Лс. 12

Алімпія (Алімпіяда)

Олимпіада Olympias

— якая ўсьпявае неба (грэц.)

праў.: Ж. 7Альжбета (Лізавета)

Елисавета Elizabeth

— якая шануе Бога (яўр.)

праў.: В. 18; мц.: Ск. 7, Кс. 21, 31, Лс. 4, 14, 20;

звгмц.: Нядзеля пасьля 7 Лт., Лп. 18, В. 12;

звг.: Т. 7; вызн.: Ж. 13Аляўціна (Валянціна)

Алевтина (Валентина)

Aleutina (Valentina)

— якая памазвае (грэц.)

мц.: Лп. 29Амільля – глядзі: МільцэсяАнгеліна Ангелина Angelina

— весьніца (грэц.)

праў.: Лп. 14, Сн. 23Анікея (Янікея) Іоанникія Janice

звгмц.: Сн. 3.Анімаіса (Анімаіда)

Анимаиса (Анимаида) Animaisa

— натхняльніца (грэц.)

мц.: Кр. 8Анісься Анисія Anysia

— зьдзяйсьненьне, посьпех (грэц.)

мц.: Ст. 12, Сн. 11Антаніна Антонина Anthonina

— якая набывае замест (грэц.)

мц.: Ст. 9, Ск. 14, Ч. 23, 26; звгмц.: Ск. 20Антоля (Анатоля) Анатолія Anatolia

— усходняя (грэц.)

мц.: Кр. 2----------------------------------------------------------------

Анхвіса Анфиса Anthisa

звг.: Лп.27/Ж.9; мц.: Ж.27/В.9;(Анхвуса) Анфуса Anthusa

— квітнеючая (грэц.)

звг.: Кр. 12/25, В. 4

=======================================Анхея Анфія Anthia (Anphia)

мц.: Сн. 28.Апхея Апфія Apthia (Apphia)

— якая ўспальвае, узьдзьвігае (грэц.)

роўнаап.: Ск. 4, Сн. 5

----------------------------------------------------------------Апаліна – гл. ПаланеяАпанасься Афанасія Athanasia

— неўміручасьць (грэц.)

мц.: Лт. 13, Лс. 19; звг.: Кр. 25, Кс. 22Апісьцім’я Епистимія Episteme

— дасьведчаная (грэц.)

мц.: Лс. 18Апіхар’я Епихарія Epicharis

— радасная (грэц.)

мц.: В.27 / Кс.10Апрасіньня – глядзі: ЕўпрасіньняАраціда (Эраціда) Еротіида Eroteis

— ветлівая (грэц.)

мц.: Лс. 9Аргіра Аргира Argira

нмц.: Кр.30 / Т.13.Арсеня Арсенія Arsenia

звгмц.: Ст. 23.Архілая Архелая Archelaia

— начальніца людзей (грэц.)

звгмц.: Ч. 19Арцем’я Артемія Artemia

— здаровая, квятнеючая (грэц.)

мц.: Ч. 20Ар’яда Аріадна Ariadne

— якая строга захоўвае вернасьць (грэц.)

мц.: Кс. 1Аскітрэя Аскітрея Ascitrea

— падзьвіжніца (грэц.)

мц.: Кр. 30----------------------------------------------------------------

Аскліпядота Асклипіодота Asclepiodota

— Эскулапам (богам лекаў) дадзеная (грэц.)

мц.: Ск. 4, В. 28Аскляда Аскліада Ascliada

— Эскулапам (богам лекаў) дадзеная (грэц.)

мц.: В. 28

----------------------------------------------------------------Аўгіньня (Яўгіньня) Евгенія Eugenia

— высакародная (грэц.)

мц.: Ст. 18; звгмц.: Ст. 6, Лс. 17Аўгуньня Августа Augusta

— велічная, сьвяшчэнная (лац.)

мц.: Сн. 7; звгмц.: Ст. 8Аўдоцьця (Аўдакея)

Евдокія Eudocia

— згода, прыхільнасьць (грэц.)

мц.: Ст. 11, Ж. 18, Лс. 16, Сн. 23;

звгмц.: Лт. 5, Ск. 14, 20, Ж. 17, 27, В. 28;

звг.: Т.30, Лп.20; дбшч.: Лп. 6; дбрв. кн.: Лп. 6Аўнікея (Аўніка) – глядзі: ЯўнісяАўхіньня – глядзі: ЯўхімаББагдана (Хвядоцьця)

(Богданна) Феодотія Theodotia

— Богам дадзеная (грэц.)

мц.: Ст. 4, Лт. 13, Ч. 17, Лп. 12, В. 30, Лс. 4; звг.: Лс. 14Барбара (Варвара) Варвара Barbara

— іншаземка (грэц.)

вмц.: Сн. 17; мц.: Ст. 11, Ск. 7;

звгмц.: у Нядзелю пасьля 7 Лт., Кр. 5, Лп. 18ВВалерыя — гл. КалерыяВалянціна Валентина Valentina

— дужая (лац.)

мц.: Лт. 23, Лп. 29Варвара – гл. БарбараВаса Васса Bassa

мц.: Ж.21/В.3Васіліна Василисса Basilissa

— царская (грэц.)

мц.: Ст. 21, Ск. 23, Кр. 28, 29, В. 16Вера Вѣ́ра Faith (Fides, Vera)

мц.: Ч. 14, В. 30, Сн. 31; звгмц.: Лт. 26;

звг.: Сн. 15.----------------------------------------------------------------

Вявея Вевея Bebai (Barbea)

— верная (грэц.)

мц.: Кс. 28Хівея (Вівея) Фивея (Вивея)

Thivea (Vivea)

мц.: В. 18.

----------------------------------------------------------------Вікторыя Викторія Victoria

мц.: Кр. 7Вірынея (Вераніка)

Виринея (Вероника)

Virinea (Veronica)

— зялёная, зелянеючая (лац.)

мц.: Кс. 17Вольга Ольга Olga

роўнаап.: Лп. 24; мц.: Лп. 17, Лс. 23;

звгмц.: Ск. 14 – (скан.)ГГавапа Гаафа (Гавафа) Gavapha

мц.: Кр. 8.Галіна Галина Galina

— цішыня, спакой (грэц.)

мц.: Ск. 23, Кр. 29; праў.: Лт. 23Галіндуха Галиндуха Galinducha

мц.: Лп. 16, 25.Галія Гали Gali

— цудоўная (грэц.)

мц.: Ск. 23Ганна Анна Ann (Hannah)

— Ласка Божая (яўр.)

прар.: Лт. 16, В. 10, Сн. 22;

праў.: Ж. 7, В. 22, Сн. 22;

мц.: Ст. 11, Ск. 3, 14, Кр. 8, Т. 11, Лп. 18, Ж.13, Кс. 11, Лс. 4, 23, 27, Сн. 3;

звгмц.: Лт. 17, 26, Ск.11, 14, Ж. 29;

звг.: Ч. 26, Лс. 11, Сн. 23; вызн.: Сн.23;

дбрв. кн.: Лт. 23, Ч. 25, Кс. 15Гаяна Гаіанія Gaiania

— слаўная, альбо: зямная (грэц.)

мц.: Кс. 13Гермагена Гермагена Germagena

звгмц.: Ч. 10.Гілара (Ілар’я) Иларія Hilary

— ціхая, радасная, ясная (грэц.)

мц.: Кр. 1Глахвіра Глафира Glaphyra

— гладкая (грэц.)

праў.: Т. 9ДДамініка Домника Dominic

— Госпадава (лац.)

мц.: Кс. 25; звг.: Ст. 21----------------------------------------------------------------

Дамніна Домнина Domnina

— спадарыня (лац.)

мц.: Кр. 2, Кс. 17; звг.: Ск. 14Домна Домна Domna

— спадарыня (лац.)

мц.: Ст. 10, В. 16

----------------------------------------------------------------Дарота Дорофея Dorothy

— дар Божы (грэц.)

мц.: Лт. 19Дарына (Дар’я, Адар’я)

Дарія Daria

— моцная, пераможная (пярс.)

мц.: Кр. 1, Ж. 18; звгмц.: Ск. 14Драсіда Дросида Drosis

— раса (грэц.)

мц.: Кр. 4Дукліда Дуклида Duclida

мц.: Кр. 8.ЕЕва (Эва) Ева Eve

прамаці ўсіх людзей: Нядзелі праайцоў і перад Н.Х.; звгмц.: Ж. 27.Еўпрасіньня (Прузына, Апрасіньня)

Офросинія(Евфросинія) Euphrosyne

— радасьць (грэц.)

мц.: Ст. 11, Лс. 19, Сн. 22; звгмц.: Лс. 5;

звг.: Лт. 28, Т. 30, Ч. 5-6, Лп. 6, 8, 20, Кс. 1, 83Захвея (Зохвія, Сафія)

Софія Sophia

— прамудрасьць Божая (грэц.)

мц.: В. 30, Кс. 1; звгмц.: Лт. 28;

звг.: Лп. 6, Ж. 14, Сн. 29; праў.: Кр. 1 .Зінаіда Зинаида Zenais

— Божая (грэц.)

мц.: Кс. 24Зіноўя Зиновія Zenobia

мц.: Лс. 12 – (грэц.).Злата (Хрыса)

Злата (Хриса) Chryse (Zlata)

вмц.: Кс. 26 – (баўг.).Зоя Зоя Zoe

— жыцьцё (грэц.)

мц.: Т. 15, Сн. 31; звг.: Лт. 26ІІвонна — глядзі: ЯнінаІраіда Ираида Irais

— жаданая дачка (грэц.)

мц.: Ск. 18, Кс. 6; вызн.: Ж. 7.Ірына — глядзі: ЯрынаІя Ія Ia

— фіялка (грэц.)

мц.: В. 24.ККаздоя Каздоя Cazdoe

мц.: Кс. 12.Калерыя (Валерыя)

Калерія (Валерія) Caleria (Valeria)

— моцная (грэц.)

мц.: Ч. 20Калініка Каллиника Callinica

мц.: Кр. 4Каліса Калиса Calisa

— цудоўная (грэц.)

мц.: Кр. 29Каліста Каллиста Callista

— найцудоўнейшая (грэц.)

мц.: Лт. 19, В. 14Калісьпена Калисфенія Calisphenia

— у добрых сілах (грэц.)

мц.: Кс. 17Канкордзя Конкордія Concordia

— згода (лац.)

мц.: Ж. 26Капіталіна Капитолина Capitoline

— капіталійская (лац.)

мц.: Лс. 9Касіня Касинія Casinia

— служанка (лац.)

мц.: Лс. 20Кацярына Екатерина Catherine

— заўсёды чыстая (грэц.)

вмц.: Сн.7; мц.: Сн.17; звгмц.: Лт. 5, 17, Ск. 20Кетэвань Кетевань Ketevan

вмц.: В. 26 – (груз.).Кіра Кіра Сyra

— спадарыня (грэц.)

мц.: Сн. 17; звг.: Ск. 13Кіркіра Керкира Kerkira

мц.: Т. 11 – (грэц.).Кірыля (Кірыльля) Кирилла Cyrila

— сонца (пярс.)

мц.: Лп. 18Кір’яка Киріакія Cyriacia (Cyria)

— гаспадарава (грэц.)

мц.: Кр. 2, Ч. 20, Лп. 20Кір’яна Киріена Cyrenia

— уладарка (грэц.)

мц.: Лс. 14Клаўдзя Клавдія Claudia

— кульгавая (лац.)

мц.: Ст. 6, Кр. 2, Т. 31, Лс. 19Кляпатра Клеопатра Cleopatra

— слаўная праз бацьку (грэц.)

праў.: Лс. 1.Крыскента Крискентія Crescentia

— якая расьце (лац.)

мц.: Т. 29, Ч. 28Ксанціпа Ксанфипа Xanthipa

— рыжы конь (грэц.)

звг.: Кс. 6 .ЛЛарыса Лариса Larisa

— чайка (грэц.)

мц.: Кр. 8Леваніла Леонилла Leonilla

мц.: Ст. 29.Лідзія Лидія Lydia

— родам з Лідзіі (у Малай Азіі) – (грэц.)

мц.: Кр. 5Ліканіда Еликонида Heliconis

— круглістая (грэц.)

мц.: Ч. 10Лія Лія Leah

праў.: у Нядзелю праайцоў.Лукер’я Гликерія Glyceria

— салодкая (грэц.)

мц.: Т. 26, Лс. 4; праў.: М. 26Лукея Лукія Lucy

— сьветлая (лац.)

мц.: Лп. 19, Сн. 26Любоў Любовь Love (Caritas, Liubov)

мц.: В. 30 – (слав.).Людміла Людмила Ludmila

— людзям мілая (слав.)

мц.: В. 28, 29Люцына (Лук’яна) Лукина Lucina

— сьветлая (лац.)

мц.: Ч. 20ММагдалена Магдалина Magdalene

звгмц.: Сн. 9.Майко Моико Moiko

мц.: Кр. 8.Макрына Макрина Macrina

— сухая (грэц.)

звг.: Ж. 1Маланьня Меланія Melany

— чорная, цёмная (грэц.)

звг.: Ст. 13Мамелха (Мамелфа)

Мамелфа Mamelta (Mamelchtha)

мц.: Кс. 18.Маміка Мамика Mamica

мц.: Кр. 8.Манехва Манефа Manetha

— наданая частка (яўр.)

мц.: Лс. 26Маргарыта Маргаритта Margaret

— пярліна (грэц.)

мц.: Лп. 30; звгмц.: Ж. 22, Сн. 15Марта Марфа Martha

— настаўніца, спадарыня (арам.)

праў.: Ч. 17, В. 14 і ў Нд. сьвв. жанчын-міраносьбітак; мц.: Лт. 19, Ч. 22, Лп. 19;

звгмц.: Ск. 16, Кр. 26; звг.: Лп. 6, 17, В. 3Марына Марина Marina

— марская (лац.)

мц.: Лп. 30; звг.: Ск. 13Марыя (Мар'я, Марыля)

Марія Mary

— спадарыня (яўр.)

роўнаап.: Ж. 4, і ў Нд. сьвв. жанчын-міраносьбітак;

праў.: Нд. сьвв. жанчын-міраносьбітак;

мц.: Ст. 12, Лт. 19, Ч. 20, 22, Лп. 17, 25, Ж. 18, 22, Кс. 21, Сн. 15;

звгмц.: Ст. 8, Ск. 2, 20, Кр.17, В.28, Кс.2, Сн.15;

звг.: Ст. 31, Лт. 8, 25, Кр. 14, Лп. 6, 19, Кс. 11 і ў Нд 5-ю Вялікага посту;

дбшч.: В. 8, Лс. 11; дбрв. кн.: Лп. 6.Мар’яма Маріамъ Mariam

сястра прар. Майсея: у Нядзелі праайцоў і перад Н.Х.Мар’яна Маріамна Mariamne

— якая адпрэчвае, горкая (яўр.)

праў.: Ск. 2Мар’яніла Маріанилa Marianila

— марская (лац.)

мц.: Ст. 21Мастрыда Мастридія Mastridia

— дасьледніца (грэц.)

звг.: Сн. 7Матруна Матрона Matruna

— знатная (лац.)

мц.: Ст. 11, Кр. 2, 9, Т. 31, Лс. 19, Сн. 15;

звгмц.: Ск. 14, 20; звг.: Лс. 7, 22;

дбшч.: Т. 2, Лп. 29Маўра Мавра Maura

— цёмная (грэц.)

мц.: Т. 16, Ж. 10; звг.: Лс. 13Меліціна Мелитина Melitina (Melissa)

— мядовая (грэц.)

мц.: В. 29Міліца Милица Militsa

праў.: Ж. 1; мц.: Лт. 5 – (сэрб.).Мільцэся (Амільля) Емилія Emily

– суперніца, удзельніца

спаборніцтваў (лац.)

сьв.: Ст. 14.Мінадора Минадора Menodora

— дар месяца (грэц.)

мц.: В. 23Мірапея Миропія Myrope

— якая вырабляе міра (грэц.)

мц.: Сн. 15Мітрадора Митродора Metrodora

— дар маці (грэц.)

мц.: В. 23Мсьціслава Мстислава Mstislava

звгмц.: Ск. 10.Муза Муза Musa

– імя старажытнай грэцкай

багіні паэзіі (грэц.)

праў.: Т. 29ННадзея Надежда

Hope (Spes, Nadezhda)

мц.: Ск. 14, В. 30, Кс. 21;

звгмц.: Ск. 20 — (слав.).Настасься Анастасія Anastasia

— уваскрасеньне (грэц.)

вмц.: Ст. 4; мц.: Кр. 28, Т.10, Лп. 17, Лс. 11, 12;

звгмц.: Кр. 5, Ж. 10, Лс. 11; звг.: Ск. 23Натальля Наталія Natalia

— родная, народжаная (лац.)

мц.: Ст. 11, В. 8, 14; звгмц.: Ск. 22Неаніла Неонилла Neonilla

— новая строгасьць, суровасьць (грэц.)

мц.: Лс. 10Ніка Ника Nice

— перамога (грэц.)

мц.: Ск. 23, Кр. 29Німпадора Нимфодора Nymphodora

— дар нявестаў (грэц.)

мц.: В. 23Ніна Нина Nina

роўнаап.: Ст. 27; мц.: Т. 14; звгмц.: Лс. 19.Нона Нонна Nonna

— Богу пасьвячоная (ягіп.)

праў.: Ж. 18Нунеха Нунехія Nunechia

— разумная (грэц.)

мц.: Ск. 23, Кр. 29ППалагея (Палагна) Пелагія Pelagia

— марская (грэц.)

мц.: Т. 17, Ч. 30, Кс. 20; звгмц.: Ч. 26, Лс. 3;

звг.: Кс. 21; праў.: Кс. 21; дбшч.: Лт. 12Палакцея Полактія Polactia

— правадырка многіх (грэц.)

мц.: Лс. 19Паланея (Паліна, Апаліна, Апаліма)

Аполлинарія Apollinaris

— якая зьнішчае вайною (грэц.)

мц.: Кс. 13; звг.: Ст. 18Паліксеньня Поликсенія Polyxenia

— надзвычай гасьцінная (грэц.)

звг.: Кс. 6Паплея (Публія) Поплія Publia

— агульнанародная (лац.)

мц.: Кс. 22Параскева (Парасься, Пятніца) Параскева Parasceve

— пятніца, падрыхтоўка (грэц.)

мц.: Кр. 2, Лс. 10, Сн. 11; звгмц.: Ск. 7, Ж. 8;

звг.: Кс. 27, Сн. 5; дбшч.: Кс. 5Патамея Потамія Potamia

— рачная (грэц.)

звгмц.: Ж. 20Паўлія (Паўла) Павла Paula

— малая (лац.)

мц.: Лт. 23, Ч. 16Перпятуя Перпетуя Perpetua

— заўсёдная, вечная (лац.)

мц.: Лт. 14

Піліпея Филиппія Philipia

— аматарка коней (грэц.)

мц.: Т. 4Піліцата Филицата Felicitas

— шчасьце (лац.)

мц.: Лт. 7

Піліцытата Филицитата Felicitatas

— шчасная (лац.)

мц.: Лт. 14Платаніда Платонида Platonis

— шырокая (грэц.)

звг.: Кр. 19Праксэда (Апракся)

Евпраксія Eupraxia

— дабрадзейства (грэц.)

звг.: Ст. 25, Т. 16, Ж. 7; дбрв. кн.: Кс. 29Праскеда (Праздока)

Проскудія (Прасдока)

Proscudia (Prosdoce)

— чаканьне (грэц.)

мц.: Кс. 17Прузына – глядзі: ЕўпрасіньняПрыскіла Прискилла Priscilla

— старэнькая (лац.)

мц.: Ч. 20Прэпядзігна Препедигна Prepedigna

— высокай годнасьці (лац.)

мц.: Ж. 24Пульхер’я Пульхерія Pulcheria

— цудоўная, прыгожая (лац.)

праў.: В. 23П’яма Піама (Піамука) Piama

— маці (ягіп.)

звг.: Ск. 16, у сыботу Сырную.Пятніца – глядзі: ПараскеваРРаіса Раиса Rhais

— лёгкая (грэц.)

мц.: В. 18Рахвала Рафаила Raphaela

звгмц.: Лт. 17.Рахіля Рахиль Rachel

праў.: у Нядзелю праайцоў.Рухвіна (Руфіна) Руфина Rufina

— рыжаватая (грэц.)

мц.: В. 15Рэвека Ревека Rebecca

праў.: у Нядзелю праайцоў.Рыпсімея Рипсимія Ripsimis (Rhipsime)

— якае кідае, адвяргае (грэц.)

мц.: Кс. 13ССаламея Саломія Salome

праў: у Нядзелю сьвв. жанчын-міраносьбітакСаламона Соломонія Solomonia

— сьмірная (яўр.)

мц.: Ж. 14Сандоля (Яздуноха)

Снандулія (Есдунокта)

Snandulia (Esdunocta)

праў.: Лс. 16.Сара Сарра Sarah

праў.: у суботу Сырную; дбвр.: Лп. 26Сапатра Сосипатра Sosipatra (Sopatra)

— выратавальніца бацькі (грэц.)

прп.: Лс. 22Сафія — глядзі: ЗахвеяСевасьцяна (Себасьцяна)

Севастіана Sebastiana

— вартая пашаны (грэц.)

мц.: В. 29Серахвіма (Сарахвіна)

Серафима Seraphima

— палымяная (яўр.)

мц.: Ж. 11; звгмц.: В. 15, Лс. 19Сідора Исидора Isidora

— Ісіды дар (грэц.)

дбшч.: Т. 23 .Сіклета (Сікліціка)

Синклитикія Syncletia

— сэнатарша (грэц.)

мц.: Лс. 6; звг.: Ст. 18

Сіра Сира Cyra

— працяг, злучнасьць (грэц.)

мц.: В. 6----------------------------------------------------------------

Сузана Сосанна Susan

— белая лілея (яўр.)

мц.: Ж. 24; звгмц.: Ч. 19Сусанна

праў.: Нядзеля сьвв. жанчын-міраносьбітак.

праў.: у Нядзелі праайцоў і перад Н.Х.======================================

Сьвятлана (Хацім’я, Хаціньня)

Свѣтлана (Фотина) Photina

— сьветлая (грэц.)

мц.: Кр. 2;

Фотинія Photinia

звг.: Лт. 26.

--------------------------------------------------------------Сьцепаніда (Стахвана, Стэфанія)

Стефанида Stephany

— павенчаная (грэц.)

мц.: Лс. 24ТТавіта Тавифа Tabitha

— серна (яўр.)

праў.: Лс. 7 і ў Нядзелю аб нядужым.Таісься (Таіса) Таисія Thais

звг.: Кс. 21; праў.: Т. 23.Такуса (Цякуса) Текуса Tecusa

— якая нараджае (грэц.)

мц.: Т. 31, Лс. 19Тамара Тамара Tamara

— (груз.), ад яўр. Фамар – пальма.

звгмц.: Т. 1, Сн. 15;

праў.: Т. 14, Нд. сьвв. жонаў-міраносьбітак.Тарвута (Фарвуфа) Фервуфа Pherbutha

мц.: Кр. 17.Тахвіля (Тэахвіла) Феофила Theophila

— богалюбівая (грэц.)

мц.: Ст. 10Тацьцяна Татіана Tatiana

— заснавальніца, кіраўніца (грэц.)

мц.: Ст. 25, Лп. 17, В. 23, Сн. 23;

звгмц.: Кс. 11, 21, Сн. 3; вызн.: Сн. 23Трыхвена Трифена Tryphaenes

— якая жыве ў раскошы (грэц.)

мц.: Лт. 13Тэактыста Феоктиста Theoctiste

— Богам створаная (грэц.)

мц.: Лт. 13; звг.: Лс. 22Тэаніла Феонилла Theonilla

мц.: Лс. 11.Тэапіста Феопистія Theopistes

— Богу верная (грэц.)

мц.: Кс. 3Тэахвана (Тахвана)

Феофанія Tiffany

— богааб’яўленьне (грэц.)

праў.: Сн. 29Тэкля Фекла Thecla

— дасканалая (яўр.), надзея (арам.),

Божая слава (грэц.)

мц.: Ч. 22, В. 1, Кс. 7, Сн. 3; звгмц.: Ч. 19; вызн.: Сн. 23Тэсалунікея Фессалоникія Thessalonica

— з г.Тэсалонікаў (Салуні) (грэц.)

мц.: Лс. 20УУвірка Уирко Wereka (Wirco)

— цнатлівая (лац.)

мц.: Кр. 8Уліта — глядзі: ЮлітаУльляна — глядзі: ЮльлянаФФаіна (Хваіна)

Фаина (Флена) Phaine

— сьветлая (грэц.)

мц.: Т. 31Фаўста (Хаўста) Фавста Fausta

— шчасьлівая (лац.)

мц.: Лт. 19XХамаіда (Тамаіда) Фомаида Thomais

— дзяўчынка-блізьнюк (яўр.)

мц.: Кр. 26Харыса Харіесса Chariessa

— мілая, прываблівая (грэц.)

мц.: Ск. 23, Кр. 29Харыта Харита Charita

— ветлівая (грэц.)

мц.: Ч. 14Харыціна Харитина Charitina

— дабрадатная (грэц.)

мц.: Кс. 18; звг.: Кс. 18Хатоя (Фатоя) Фото Photo (Photis)

— сьвятло (грэц.)

мц.: Кр. 2Хаціда Фотида Photida

— сьветлая (грэц.)

мц.: Кр. 2Хацім’я (Хаценьня) — гл. СьвятланаХвезва Феозва Theosebia

— пабожная (грэц.)

праў.: Ст. 23Хвілахвея (Пілатэя)

Филофея Philothea

— богалюбівая (грэц.)

мц.: Сн. 20Хвілоньня Филонилла Philonilla

— жанчыналюбная (грэц.)

мц.: Кс. 24Хвядора (Хадора, Тадора)

Феодора Theodora

— Божы дар (грэц.)

мц.: Ск. 23, Кр. 29, Ч. 9;

звг.: Ст. 12, Кр. 18, В. 24;

праў.: Лт. 24, Лс. 27; дбрв. кн: Лп. 6Хвядосься (Хадосься)

Феодосія Theodosia

— Богам дадзеная (грэц.)

мц.: Кр. 2, 16, Ч. 11; звг.: Лп. 6Хвядоцьця – глядзі: БагданаХвядула Феодулія Theodoulia

— раба Божая (грэц.)

мц.: Лт. 18; звг.: Кс. 8Хіва Фива Phoebe

— сьветлая (грэц.)

праў.: В. 16Хівея — гл. ВівеяХіёна Хіонія Chionia

— сьнежная (грэц.)

мц.: Кр. 29, Лп. 29; вызн.: Кс. 17Хрыса — гл. ЗлатаХрысея Хрисія Chrisia

— залатая (грэц.)

мц.: Лт. 12Хрыстадола Христодула Christodula

— Хрыстова раба (грэц.)

мц.: В. 17Хрысьціна Христина Christina

— Хрыстова, хрысьціянка (грэц.)

мц.: Лт. 19, Ск. 26, Т. 31, Ж. 6;

дбрв. кн.: Лп. 6Хяўроньня Феврония Febronia

звгмц.: Лп. 8, Сн. 15;

звг.: Лп. 8;

дбрв. кн.: Лп. 6ЦЦыцылія Цицилія (Кикилія) Cecily

— якая танчыць, радуецца (грэц.)

мц.: Сн. 5Цякуса – глядзі: ТакусаШШушаніка Шушаника Susanica

мц.: В. 10 – (груз.).ЭЭва – глядзі: ЕваЭстэр Есфирь Esther

праў.: у Нядзелю праайцоў.Эраціда – глядзі: АрацідаЮЮліта (Уліта) Іулитта Julitta (Juliette)

— памяншальнае ад Юліі (грэц.)

мц.: Лп. 28, Ж. 13Юлія Іулія Julie

— хвалістая, пушыстая (грэц.)

мц.: Т. 31, Лп. 29Юльляна (Ульляна) Іуліанія Juliania

— Юліева (грэц.)

мц.: Ст. 3, Ск. 17, Кр. 2, Лп. 5, 6, Ж. 30, Лс. 14, Сн. 17; звг.: Т. 16; праў.: Ст. 3, 15, Ч. 15, Лп. 6, 19, Кс. 11Юнія Іунія Junia

— якая належыць багіні Юноне (лац.)

роўнаап.: Т. 30Юсьціна (Юстына, Усьціньня)

Іустина Justine

— Юсьцінава (грэц.)

мц.: Кс. 15ЯЯвіла Іовілла Jovilla (Jonilla)

— якая належыць Зеўсу (грэц.)

мц.: Ст. 29Явула (Авула) Еввула Eubula

— добрасумленная (грэц.)

праў.: Кр. 12, мц.: Кс. 10Яздуноха — глядзі: СандоляЯнапа (Анапа) Еннафа Ennatha

— якая знаходзіцца ў храме (грэц.)

мц.: Лт. 23Янікея – глядзі: АнікеяЯніна (Яна, Івонна)

Іоанна Jane (Joanna)

— Ласка Божая (яўр.)

праў.: Лп.10 і Нд. сьвв. жонаў-міраносьбітак.Ярміна (Ярмёна)

Ерміонія Hermione

— якая злучае (грэц.)

мц.: В. 17Ярына (Ірына) Ирина Irene

— мір, спакой (грэц.)

мц.: Ск. 7, Кр. 29, Т. 18, Кс. 1; звгмц.: Лт. 26;

праў.: Т. 26, Лп. 6Яўгіньня – глядзі: АўгіньняЯўдоха Евдоксія Eudoxia

— дабраслаўная (грэц.)

мц.: Лт. 13Яўлаля (Аўлала) Евлалія Eulalia

— красамоўная (грэц.)

мц.: В. 4Яўлама (Аўлама) Евлампія Eulampia

— дабрасьветлая (грэц.)

мц.: Кс. 23Яўніся (Аўнікея, Аўніка)

Евникія Eunice

— добрапераможная (грэц.)

мц.: Лс. 10.Яўпаля Евфалія Euthalia

— квітнеючая (грэц.)

мц.: Ск. 15.Яўпрасься (Апрасься)

Евфрасія Euphrasia

— радасьць, весялосьць (грэц.)

мц.: Лт. 1, Кр. 2, Т. 3Яўсея (Аўсея, Яўсева)

Евсевія (Ксенія) Eusebia

— пабожная (грэц.)

звг.: Лт. 6Яўстоля (Астоля, Аўтоля)

Евстолія Eustolia

— дабрасьветлая (грэц.)

звг.: Лс. 22.Яўтропа (Антропа) Евтропія Eutropia

— добрай натуры (грэц.)

мц.: Лс. 12.Яўхіма (Аўхіньня) Евфимія Euphemia

— усяхвальная (грэц.)

мц.: Кр.2, Лп. 24, В. 29
 Акіндзін Акиндинъ Acindynus 

— бязьбедны, альбо: бясьпечны (грэц.) 

- мч.: Т. 1, В. 4, Лс. 15