Мапа Беларускае этнічнае тэрыторыі / Map of the Belarusan ethnic territories

Межы рассяленьня Беларусаў, складзеныя Я.Ф.Карскім, акадэмікам Імператарскае С-Пб. Акадэміі Навук, у 1903 г. і гісторыкам М.В.Доўнар-Запольскім. Па далейшым даследаваньні беларускага этнасу, акадэмік Я.Ф.Карскі пашырыў межы расьсяленьня беларусаў.


Comments