Карта Беларускае мовы / Map of the Belarusan language

Сучасны падзел усходніх славянаў паводле моваў 
("Современное деление восточных славян на языки")

Карта выдадзеная ў складзе "Расейскага істарычнага атласу" ў Маскве.
"Атлас Кудряшова К.В., Москва, 1928 г."
Атлас атрымаў 1-ю прэмію Цакубу та ЦБ СНР.

https://sites.google.com/a/belapc.org/belapc-org/gistoryya/karta-belaruskae-movy-map-of-the-belarusan-language/mapa.jpg?attredirects=0