Беларускія Праваслаўныя Мітрапаліты / Belarusan Orthodox Metropolitans

(988 – 1300 беларускімі япархіямі кіруюць Мітрапаліты Кіеўскія)

(1303 – 1307 кіруе Галіцкі Мітрапаліт Ніфант)

(1337 – 1347 кіруе Галіцка - Літоўскі Мітрапаліт)1. Мітрапаліты Наваградзкія з тытулам “Кіеўскі і Літоўскі”
(катэдра – у г. Наваградку, заснавана каля 1291г.) 

1316 – 1330 Тахвіль

1352 – 1354 Хвядарыт

1354 – 1362 Раман

1375 – 1390 Цыпрыян
(1390-1406 – у Маскве)

1415 – 1419 Рыгор Цамблак

1433 – 1437 Герасім
(катэдра – у Смаленску)

1458 – 1473 Рыгор Баўгарыновіч (да 1469 – вуніят)

1474 – 1480 Місаіл Пяструч

1481 – 1488 Сямён

1492 – 1494 Ёна І Глезна

1495 – 1497 Макар І
(катэдра – у Вільні)

1497 – 1501 Язэп ІІ Баўгарыновіч

1503 – 1507 Ёна ІІ

1508 – 1522 Язэп ІІІ Салтан

1522 – 1534 Язэп ІV

1534 – 1555 Макар ІІ

1556 – 1567 Сыльвэстр Бялькевіч

1568 – 1577 Ёна Пратасевіч

1577 – 1579 Ільля Куча

1583 – 1589 Нічыпар Дзевачка

1589 – 1596 Міхайла Рагаза
(1596 г. – перайшоў у Вунію)


(1621 – 1686 кіруюць Мітрапаліты Кіеўскія)

(1686 – 1795 кіруюць Патрыярхі Канстантынопальскія)

(1795 – 1918 кіруе Сынод Расейскае Праваслаўнае Царквы)1812 Варлам Шышацкі (Архіяпіскап Магілёўскі і Беларускі, абвесьціў Аўтакефалію Беларускае Царквы, быў высланы ў Сібір)

(1924 – 1939 на землях Заходняе Беларусі і Украіны заснавана і дзейнічае Польская Аўтакефальная Праваслаўная Царква)


2. Прадстаяцелі Беларускае Аўтакефальнае Праваслаўнае Царквы 


1922 – 1931 Мельхісадэк Паеўскі (Мітрапаліт Менскі)

1931 – 1939 Філарэт Раменскі (Япіскап Бабруйскі)

1942 – 1946 Панцялейман Ражноўскі (Мітрапаліт Менскі, 1946 - перайшоў да Замежнае Расейскае Праваслаўнае Царквы)


(З 1944 г. БАПЦ знаходзіцца на эміграцыі, у Беларусі кіруе Маск. Патрыярхат)


1946 – 1948 Аляксандр Іназемцаў (Мірапаліт Пінскі і Палескі, апекаваўся БАПЦ пасьля пераходу ейнага япіскапату да ЗРПЦ)

1948 – 1971 Сяргей Ахатэнка (Архіяпіскап Менскі)

1972 – 1983 Андрэй Крыт (Мітрапаліт Гарадзенскі)

1984 – 2007 Ізяслаў Бруцкі (Мітрапаліт Полацкі)

( 988 – 1300 Belarusan Dioceses – under Metropolitans of Kiev )

(1303 – 1307 under Metropolitan of Galich)

(1337 – 1347 under Metropolitan of Galich and Lithuania)1. Metropolitans of Navahradak with title of “Kiev and Lithuania”
(Cathedral – in Navahradak city (Belarus), Archdiocese was founded about 1291) 

1316 – 1330 Theophilus

1352 – 1354 Theodoret

1354 – 1362 Roman

1375 – 1390 Cyprian

1415 – 1419 Gregory (Tsamblak)

1433 – 1437 Gerasimus
(Cathedral - in Smolensk)

1458 – 1473 Gregory (Bulgarian)

1474 – 1480 Misael (Pestruch)

1481 – 1488 Simeon

1492 – 1494 Jonah I (Hlezna)

1495 – 1497 Macarius I
(Cathedral - in Vilnia)

1497 – 1501 Joseph II (Bulgarian)

1503 – 1507 Jonah II

1508 – 1522 Joseph III (Soltan)

1522 – 1534 Joseph IV

1534 – 1555 Macarius II

1556 – 1567 Sylvester (Belkevich)

1568 – 1577 Jonah (Protasevich)

1577 – 1579 Elijah (Kucha)

1583 – 1589 Nicephorus (Devochka)

1589 – 1596 Michael (Rohoza)(1621 – 1686 under Metropolitans of Kiev)

(1686 – 1795 under Patriarchs of Constantinople)

(1795 – 1918 under the Synod of the Russian Orthodox Church)
1812 Barlaham (Shyshatski) (Archbishop of Mahiliou and Belarus)


(1924 – 1939 on the western regions of Belarus and Ukraine - was founded Autocephalous Orthodox Church of Poland)


2. Primates of the Belarusan Autocephalous Orthodox Church (BAOC) 


1922 – 1931 Melchizedek (Paieuski) (Metropolitan of Miensk)

1931 – 1939 Filaret (Ramienski) (Bishop of Babruysk)

1942 – 1946 Panteleimon (Razhnouski) (Metropolitan of Miensk)(From 1944: the BAOC - in Exile, Belarus - under the Moscow Patriarchate)


1946 – 1948 Alexander (Inozemtsev) (Metropolitan of Pinsk and Paliessie)


1948 – 1971 Sergey (Ochotenko) (Archbishop of Miensk)

1972 – 1983 Andrew (Kryt) (Metropolitan of Harodnia)

1984 – 2007 Iziaslau (Brucki) (Metropolitan of Polatsk)