18 стагоддзе

18th century

The Nativity of the Virgin. Circa. 1770. 

Нараджэнне Маці Боскай. Kаля 1700. Дошка, яечная тэмпера. 137х97,5х1,8-4,3.


St. Paul. St.Peter. Before 1700.

Св. Павел. Св. Пётр. Да 1700. Дошка, яечная тэмпера. 61х22х2,5. 60,5х22,5х2,5.
The Nativity of the Virgin. Before 1700.

Нараджэнне Маці Боскай. Да 1700. Дошка, яечная тэмпера. 139х94х2,5-6.
Assembly of the Archangel Michael. Before 1700.

Сабор Арханёла Міхаіла. Да 1700. Дошка, яечная тэмпера. 110х75,6х2-5.Artist S.M.Sazsh (?). The Holy Family. 1729. 

Майстар С.М. Сазш (?). Святое Сямейства. 1729. Дошка, яечная тэмпера. 113,5х86,5х2,5.SS. Abracham and Mercury of Smolensk. 1723-1728.

Аўрамій i Меркурый Смаленскія. 1723-1728. The Kissing of Joachim and Anna. 1723-1728.

Цалаванне Іакіма і Ганны. 164х93х2,5-5,3.The Adoration of the Magi. 1723-1728.

Пакланнене Вешчуноў. 1723-1728.
The Candlemas day. 1731.

Грамніцы (Стрэчанне). 1731. Дошка, яечная тэмпера. 149,5х94х3.
The Dormition. The 1730s.

Успенне. 1730-я гг. Дошка, яечная тэмпера. 134х84х2,5.St. George and dragon. 1736.

Цуд Св. Георгія аб змеі. 1736.Дошка, яечная тэмпера. 127х81х2.St. George and dragon. mid- 18th.

Цуд Св. Георгія аб змеі. Сярэдзіна 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 101,5х54х3,5.The Old testament Trinity. second qurter of the 18th c. 

Тройца. Другая чвэрць 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 115х79х1,7.Iconostasis. Second quarter of the 18th - early 19th cc.

Іканастас. Другая чвэрць 18 ст. Дошкі, яечная тэмпера. 640х835х10. The Virgin Hodigitria. 1740.

Маці Боская Адзігітрыя. 1740. Дошка, яечная тэмпера. 110х70,5х2,5.
St. Peter. St. Paul. The Altar wings. Second quarter of the 18th c.

Св. Пётр. Св. Павел. Крылы алтара. Дошкі, яечная тэмпера. 115,5х32,5х2,8.Christ Enthroned. The Great Bishop. Mid-18th c.

Хрыстос на прастоле. Вялікі Архірэй. сярэдзіна 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 138х87х2,5.The Virgin with the Rosary. Christ. Feretory. The 1730s.

Маці Боская Ружанцова. Ісус. Фератрон. 1730-я гг.Францысканскі касцёл Успенія Марыі. Пінск. Дошка, яечная тэмпера. 160х110х7.


St. Kazimirus. Mid-18th c. The Roman-Catholic Church of St. Trinity. Ruzhany.

Св. Казімір. Сярэдзіна 18 ст. Касцёл Тройцы. Ружаны. 
The Last Supper. 1753. The Main Altar. The Roman-Catholic Church of Holy Body, jesuit. Nesvizh. Artist - Heski Xawery Doinoque.

Тайная вячэра. 1753. Палатно, алей 720х450. Галоўны алтар. Касцёл Божага цела, езуіцкі. Нясвіж. Мастак - Гескі Kсаверы Дамінік.

The Virgin of Compassion of Zhirovichi. Mid 18th c. The Church of Dormition. Byten.

Маці Боская Замілавання Жыровіцкая. Сярэдзіна 18 ст. Успенская царква. в.Быцень. Брэсткая вобл.


St. Nicolas with scenes from his life. Mid -18th c. 

Св. Мікола з жыціем. Сярэдзіна 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 137х101х2.
The Nativity of the Virgin. Mid - 18th c. Icons of the Church Feast Range on the Obrovo Iconostasis. The Church of the Exaltation of the Cross. 1754-1757. 

Нараджэнне Маці Боскай. Сярэдзіна 18 ст. The Presentation in the temple. Mid - 18th c. Icons of the Church Feast Range on the Obrovo Iconostasis. The Church of the Exaltation of the Cross. 1754-1757. 

Увядзенне ў храм. Сярэдзіна 18 ст.


The Dormition. Mid - 18th c. Icons of the Church Feast Range on the Obrovo Iconostasis. The Church of the Exaltation of the Cross. 1754-1757. 

Успенне. Сярэдзіна 18 ст. 


Artist - Silich. The Ascension. 1808.

Сіліч. Узнясенне. 1808. Дошка, яечная тэмпера. 147х93х17.
Crowning of the Virgin. Mid-18th c. 

Каранаванне Маці Боскай. Сярэдзіна 18 ст. 109,5х67х2.The Doors. St.Michael. Mid-18 th c.

Вароты. Св. Міхаіл. Сярэдзіна 18 ст. 183,5х70,5х3.The Doors. St.Stephan. Mid-18 th c.

Вароты. Св. Стэфан. Сярэдзіна 18 ст. 184х70х3.The Nativity of Christ. 1746.

Нараджэнне Хрыстова. 1746. Дошка, яечная тэмпера. 82х64х2-3.
The Virgin Hodigitria of Minsk. 1744.

Маці Боская Адзігітрыя Мінская. 1744. Дошка, яечная тэмпера. 109х60,5х2,5.
Christ Pantocrator. 1744.

Хрыстос Уседзяржыцель. Дошка, яечная тэмпера. 108х58х3.
St.Nicolas. The 1740s.

Св. Мікола. 1740-я гг. Дошка, яечная тэмпера. 64х46х3,5.
The Intercession. 1740.

Пакроў. 1740. Дошка, яечная тэмпера. 95х69х4.
Crowning of The Virgin. The 1746s.

Каранаванне Маці Боскай. 1746. Дошка, яечная тэмпера. 115х89х2.
Christ Pantocrator. Mid - 18th c.

Хрыстос Уседзяржыцель. Сярэдзіна 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 168х90х3.
The Archistrategus Michael. Mid -18th c.

Архістраціг Міхаіл. Сярэдзіна 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 88х73х5-2,5.
The Archistrategus Michael. Mid-18th.

Архістраціг Міхаіл. Сярэдзіна 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 117,5х86х2,5.
Beneading of St. John the Precursor. Mid-18th c.

Усекнавенне Галавы Яна Прадцечы. Сярэдзіна 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 89х85х1,5.
The Virgin Hodigitria. Mid-18th c. 

Маці Боская Адзігітрыя. Сярэдзіна 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 138х99,5х2,5-5,5.
Christ Pantocrator. Mid-18th c.

Хрыстос Уседзяржыцель. Дошка, яечная тэмпера. 138х100х2,3-4,6.Artist - Monogrammist M.V. The Intercession. 1751.

Манаграміст М.В. Пакроў. 1751. Дошка, яечная тэмпера. 126,5х76х2.
Artist - Monigrammist M.V. St. Nicolas. 1751.

Манагараміст М.В. Св. Мікола. 1751. Дошка, яечная тэмпера. 126х76,5х2.Artist - Markianovich. Deesis. 1758.

Маркіянавіч. Дэісус. 1758. Дошка, яечная тэмпера. 13х97,5х2-9.
Artist - Markianovich. The Virgin Hodigitria. The Resurrestion (a two-side icon). 1766.

Маркіянавіч. Маці Боская Адзігітрыя. Уваскрэсенне. (двубаковы абраз). 1766. Дошка, яечная тэмпера. 87х73х2-6.


Artist - Markianovich. The Old Testament Trinity. 1761.

Маркіянавіч. Тройца. 1761. Дошка, яечная тэмпера. 107,5х93х2,5-6,5.
Deesis. Mid-18th. c. 

Дэісус. Сярэдзіна 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 101х77х2.
The Virgin Hodigitria of Minsk. Detail. Latter half of the 18th c.

Маці Боская Адзігітрыя Мінская. Фрагмент. Другая палова 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 198х130х3.The Virgin of Compassion. Detail. 1762.

Маці Боская Замілаванне. Фрагмент. 1762. Дошка, яечная тэмпера. 87,5х68х3.

St. Natalie. The Virgin Hodigitria. St. Raphael. (Triptych). 1760.

Св. Наталя. Маці Боская Адзігітрыя. Рафаіл. (Складзень) 1760.
The Virgin Hodigitria of Smolensk. 1774.

Маці Боская Адзігітрыя Смаленская. 1774. 143,5х112,5х3,5.
The Virgin of Compassion. 1751. The Church of St.Barbara. Pinsk.

Маці Боская Замілаванне. 1751. 120х69х2.
The Pentecost. Latter half of the 18th c.

Сашэсце Святога Духа на Апосталаў. Дошка, яечная тэмпера. 127,5х87,5х3-5\
SS. Thomas and John. Latter half of the 18th c.

Святыя Фама і Ян. Другая палова 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 116,5х80х2,5.The Selected Saints: St. Basil the Great, St. Gregory the Theologian, St. John Chrysostom. Latter half of the 18th c.

Выбраныя Святыя: Васіль Вялікі, Рыгор Багаслоў, Ян Златавуст. Другая палова 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 133,5х97х2,5.


 Christ Pantocrator. Latter half of the 18th c. 

Хрыстос Уседзяржыцель. Другая палова 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 101,5х68,5х2.

Comments