17 стагоддзе

17th century
 

Virgin Hodigitria the Unfading Flower. 17th. 

Маці Боская Адзігітрыя Неўвядальны цвет. 17 ст. Дошка, яечная тэмпера. 128,5х101х2,5-5. 

  


Christ Pantocrator. Detail. 1640. 

Хрыстос Уседзяржыцель.1640. Дошка, яечная тэмпера. 127х87,5х2. 

 

Christ Pantocrator.  17th c.

Хрыстос Уседзяржыцель. 17ст. Дошка, яечная тэмпера. 92х62х2.

 

Pyotr Yevseyevich of Golynets. The Nativity of the Virgin. 1649. 

Пётр Яўсеевіч з Галынца. Нараджнне Маці Боскай. 1649. Дошка, яечная тэмпера. 110х84х2,5.

  

Anonimous artist of Malorita. The Transfiguration. 1648.

Маларыцкі майстар. Праабражэнне. 1648. Дошка, яечная тэмпера. 121х85,5х2,5-4,5.

 


  


Anonimous artist of Malorita. The Intercession. 1649.

Маларыцкі майстар. Пакроў. 1649. Дошка, яечная тэмпера. 123,5х80х2-5.

 


  


Anonimous artist of Malorita. The Dormition. 1650. 

Маларыцкі майстар. Успенне. Дошка, яечная тэмпера. 119х94х3-5.

 

Anonimous artist of Malorita. The Nativity of the Virgin. 1648-1650. 

Маларыцкі майстар. Нараджэнне Маці Боскай. 1648-1650. Дошка, яечная тэмпера. 120,5х100х2,3.

 

Anonimous artist of Malorita. The Kissing of Joachim and Anna. Annunciatoon to Anna. 1648-1650.

Маларыцкі майстар. Цалаванне Іакіма і Ганны. Благавесце Ганне. 1648-1650. Дошка, яечная тэмпера. 68х100х4.

 


  


The Ascension. Mid-17 th c. 

Узнясенне. Сярэдзіна 17 ст. Дошка, яечная тэмпера. 140х106х2-6,5.

 


  


The Virgin Hodigitria. Latter half of the 17th c. The Cathedral. 1642. Minsk.

Маці Боская Адзігітрыя. Другая палова 17 ст. Кафедральны сабор (1642). Мінск. Дошка, яечная тэмпера. 113х71,5х2.  

 


  


The Virgin of Compassion. 1656.

Маці Боская Замілаванне.1656. Дошка, яечная тэмпера. 109х89х2,5.

 


  


The Virgin Hodigitria of Barkolabovo. 1659. The Church of St.Trinity. Bykhov.

Маці Боская Адзігітрыя Баркалабаўская. 1659. Святатроіцкая царква. Быхаў. Дошка, яечная тэмпера. 125х88,5х3. 

 


  


St. Paraskeva with scenes from her life.1659. The Church of St.Trinity. Bezdezh vil., Brest region.

Св. Параскева з жыціем. 1659. Троіцкая царква. в. Бездеж. Брэсцкая вобл. Дошка, яечная тэмпера. 143х105х1,5-5. 

 


  


The Resurrection - Anastasis (Descent into Hell). Latter half of the 17th - early 18th cc.

Уваскрасенне - Сашэсце ў пекла. Другая палова 17 - пачатак 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 131,5х84,5х2,5.

 

 


The Resurrection - Anastasis (Descent into Hell). Middle and latter half of the 17th c.

Уваскрэсенне - Сашэсце ў пекла. Сярэдзіна - другая палова 17 ст. Дошка, яечная тэмпера. 127х93х2,5-5. 

St. Elijah. 1668.

Ілья. 1668. Дошка, яечная тэмпера. 123х87х2,5.
The Anastasis (Descent into Hell). 1678. 

Сашэсце ў пекла. 1678. Дошка, яечная тэмпера. 121х90х2,9-6,5.


The Dormition. Last quarter of the 17 th. 

Успенне. Апошняя чвэрць 17 ст.  Дошка, яечная тэмпера. 130х98,5х2-4,5.
St. Paul. Last quarter of the 17th c. 

Павел. Апошняя чвэрць 17 ст. Дошка з паўкруглым завяршэннем, яечная тэмпера. 118х42х2,5.


The Old Testament Trinity. Last quarter of the 17th c.

Тройца. Aпошняя чвэрць 17 ст. Дошка, яечная тэмпера. 128х95х2,5-5.

The Old Testament Trinity. Last quarter of the 17th c.

Тройца. апошняя чвэрць 17 ст. Дошка, яечная тэмпера. 97,5х66х3.The Holy Doors with the image of the Annunciation and Evangelists. End of the 17th c.

Царскія Вароты з адлюстраваннем Благавешчання, Евангелістаў. канец 17 ст. Дошка з паўкруглым завяршэннем, яечная тэмпера. 161х63,5х2,5. 

 

 The Ascension of St.Mary (Assunta). Last quarter of the 17th c.

Узнясене Марыі (Асунта). Апошняяя чвэрць 17 ст. Дошка, яечная тэмпера. 126х86х2,5. 

 

The Anastasis (Descent into Hell). Last quarter of the 17th - early 18th cc. Detail.

Сашэсце ў Пекла. Апошняя чвэрць 17 - пачатак 18 ст. Фрагмент. Дошка, яечная тэмпера. 143х95х3. 


The Nativity of the Virgin. Last 17th - early 18th cc.

Нараджэнне Маці Боскай. Канец  17 - пачатак 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 88х61х2,5.

 Virgin the Life - Giving Spring. Late 17th - early 18th cc. 

Маці Боская Жываносная Крыніца. Канец 17 - пачатак 18 ст. Дошка, яечная тэмпера. 79,5х80х3.

 
 
Comments