Вастрабрамская

В А С Т Р А Б Р А М С К А Я (ХIV ст.) 
Остробрамскія – па-ц.-сл.; Ostrobramska – па-польску; 
Aušros Vartų Dievo Motina – па-жмудзінску (па-летувіску); 
Our Lady of the Gate of Dawn – па-ангельску. 

Дзень сьвяткаваньня: 26 сьнежня (стары стыль) / 8 студзеня (новы стыль) 


І к о н ы 

   
   

   


Ж ы ц ь ц я п і с 


М а л і т в ы  й  Н а б а ж э н с т в ы 
Служба (па-царкоўна-славянску) 

Акафіст (па-царкоўна-славянску)