Трапар і Кандак

Ікона Божае Маці СМАЛЕНСКАЯ “АДЗІГІТРЫЯ”

(24 лістапада; 18 студзеня; 28 ліпеня)

______________________

Трапар, сьпеў 4

          па-царкоўна-славянску:

К Богородице прилежно ныне притецем, /

грешнии и смиреннии, и припадем, /

в покаянии зовуще из глубины души: /

Владычице, помози, на ны милосердовавши, /

потщися, погибаем от множества прегрешений, /

не отврати Твоя рабы тщи, //

Тя бо и едину надежду имамы. /

 

па-беларуску:

Да Багародзіцы рупліва цяпер зьвернемся, /

грэшныя й пакорныя, і прыпадзем, /

у пакаяньні клічучы з глубіны душы: /

Уладарка, дапамажы, зьлітаваўшыся над намі, /

патурбуйся, бо гінем ад мноства правінаў, /

не адхілі слугаў Тваіх без нічога, //

бо Цябе за адзіную надзею маем мы. /

Багародзічны

          па-царкоўна-славянску:

Слава, и ныне, Богородичен:
Не умолчим никогда, Богородице, силы Твоя глаголати, недостойнии. Аще бо Ты не бы предстояла молящи, кто бы нас избавил от толиких бед? Кто же бы сохранил до ныне свободны? Не отступим, Владычице, от Тебе: Твоя бо рабы спасаеши присно от всяких лютых.

 

па-беларуску:

Слава... і цяпер... , Багародзічны:
Не замоўкнім ніколі, мы недастойныя, сілы Твае, Багародзіца, славіць. / Бо калі б Ты ня ўзносіла малітвы, хто б нас пазбавіў ад шматлікіх бедаў? /  Хто ж бы захаваў дагэтуль свабоды нам? / Не адступімся, Уладарка, ад Цябе: бо Ты слугаў Сваіх выратоўваеш заўсёды ад усяго лютага. /

 

Кандак, сьпеў 6

          па-царкоўна-славянску:

Предстательство христиан непостыдное, /

ходатайство ко Творцу непреложное, /

не презри грешных молений гласы, /

но предвари, яко Благая, на помощь нас, верно зовущих Ти: /

ускори на молитву и потщися на умоление, //

предстательствующи присно, Богородице, чтущих Тя. /

 

          па-беларуску:

Заступніца хрысьціянаў бездакорная, /

хадайніца да Тварца няўхільная, /

не пагрэбуй галасамі малітваў грэшнікаў, /

але пасьпяшыся, як Добрая, на дапамогу нам, што верна клічам Цябе: /

прыскор на малітву і патурбуйся ўміласьцівіць, //

заступаючыся заўсёды, Багародзіца, за тых хто шануе Цябе. /

 

Іншы Кандак, сьпеў 6

          па-царкоўна-славянску:

Не имамы иныя помощи, / не имамы иныя надежды, /

разве Тебе, Владычице, / Ты нам помози, / на Тебе надеемся /

и Тобою хвалимся, / Твои бо есмы раби, // да не постыдимся. /   

 

па-беларуску:

Ня маем іншае дапамогі, / ня маем іншае надзеі, /

акрамя Цябе, Уладарка, / Ты нам дапамажы, / на Цябе спадзяёмся /

і Табою ганарымся, / бо мы ёсьць слугі Твае, // ды не пасаромеемся. /

 

Н А   Л І Т У Р Г І І :

па-беларуску:


     
Дабрашчасныя з Кано́ну, песьні 3-я і 6-я.

І іншая слу́жба Прасьвятое Багаро́дзіцы:

Пракімен, сьпеў 3, песьня Багаро́дзіцы: Узьвялічвае душа́ мая Го́спада, і ўцешыўся ду́хъ мо́й за Бо́га, Зба́ўцу Майго. Верш: Бо паглядзе на пакору слугаў Сваіх, вось цяпер узьвялічаць Мяне ўсе ро́ды.

Апо́стал да Піліпянаў, пача́так 240 (2:5-11).

Алілу́я, сьпеў 8: Слухай Дачка і глядзі, і прыхілі ву́ха Сваё. Верш: Абразу́ Тваяму́ памо́ляцца бага́тыя лю́дзі.

Дабравесьце паводле Лукаша, пача́так 54 (10:38-42, 11:27-28).

Прыча́сны: Ча́шу паратунку прыйму́, і імя Го́спадавае прыклічу.

па-царкоўна-славянску:

Блаже́нна отъ кано́на, пѣ́снь 3-я и 6-я. И про́чая слу́жба Пресвяты́я Богоро́дицы:

Прокіменъ, гла́съ 3, пѣ́снь Богоро́дицы: Вели́читъ душа́ Моя́ Го́спода, и возра́довася ду́хъ Мо́й о Бо́зѣ, Спа́сѣ Мое́мъ. Стіхъ: Яко призрѣ́ на смире́ніе рабы́ Своея́, се́ бо отны́нѣ ублажа́тъ Мя́ вси́ ро́ди.

Апо́столъ къ Филипписíемъ, зача́ло 240.

Аллилу́ія, гла́съ 8: Слы́ши Дщи́ и ви́ждь, и приклони́ у́хо Твое́. Стіхъ: Лицу́ Твоему́ помо́лятся бога́тіи лю́дстіи.

Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 54.

Прича́стенъ: Ча́шу спасе́нія пріиму́, и и́мя Госпо́дне призову́.