Крупецкая

К Р У П Е Ц К А Я (1612 г.) 
Крупецкія – па-ц.-сл.

Дзень сьвяткаваньня: 
Нядзеля пасьля сьвята Пакроваў Багароодзіцы (пасьля 1 / 14 кастрычніка) І к о н ы 

 
   

   Ж ы ц ь ц я п і с 
М а л і т в ы   й   Н а б а ж э н с т в ы 

Трапар і Кандак 

Служба (па-царкоўна-славянску) 

Акафіст (па-царкоўна-славянску)

Малітва