Каложская

К А Л О Ж С К А Я   ( ХVІІ ст.)

 Коложскія (ц.-сл.)

Дзень сьвяткаваньня Нядзеля  11 - 17 траўня (с.ст.)  /  24 - 30 траўня (н.ст.).


І к о н ы

 

 
      Ж ы ц ь ц я п і сМ а л і т в ы   й   Н а б а ж э н с т в ы


Трапар і Кандак

Служба (па-царкоўна-славянску)