Трапар і Кандак

Мучанік дзіцятка Гаўрыла Заблудаўскі, Беластоцкі цудатворца

(20 красавіка / 3 траўня)

(Трапар і Кандак складзеныя архімандрытам Слуцкага манастыра

Дасіфеем Галяхоўскім у 1752 г.)

 

Трапа́р, сьпеў 5

          па-царкоўна-славянску:

   Святы́й младе́нче Гавріи́ле, / ты́ за Прободе́ннаго на́съ ра́ди отъ іуде́и / лю́тѣ отъ о́нѣхже въ ре́бра прободе́нъ бы́лъ еси́ /

и за Истощи́вшаго кро́вь Свою́ за на́съ /

все́ тѣ́ло твое́ на истоще́ніе кро́ве въ лю́тыя я́звы пре́далъ еси́, /

ны́нѣ же во сла́вѣ вѣ́чнѣй съ Ни́мъ всели́лся еси́. /

Тѣ́мъ помяни́ и на́съ, мо́лимъ, здѣ́ чту́щихъ па́мять твою́, /

прося́ на́мъ здра́віе тѣлеси́ // и спасе́ніе душа́мъ на́шимъ. /

 

          па-беларуску:

   Сьвяты́ дзіця́тка Гаўры́ле, / ты, за Праця́тага дзе́ля нас юдзе́ямі, /

лю́та íмі ж у рэбры праця́ты быў, /

і за Таго, Хто пралíў кроў Сваю́ за нас, /

ты ўсё це́ла тваё на выцячэньне крывí й лю́тыя ра́ны адда́ў; /

цяпе́р жа ў сла́ве ве́чнай зь Ім пасялíўся ты. /

Таму́, молім, успомні й нас, якíя шану́юць па́мяць тваю́, /

просячы нам здароўе цяле́снае // і збаўле́ньне ду́шам на́шым. /

 

Канда́к, сьпеў 6

          па-царкоўна-славянску:

   Оте́чество твое́ Звѣрки́ бы́сть, / му́чениче Христо́въ Гавріи́ле, /

идѣ́же отъ и́стыхъ звѣре́й — іуде́евъ восхище́нъ: /

а́біе роди́телей лише́нъ еси́, / та́же вся́ поря́ду лю́тѣ претерпѣ́въ, /

въ оте́чество небе́сное пресели́лся еси́. /

Восхища́й и на́съ здѣ́ отъ вся́кихъ напа́стей и скорбе́й //

и умоли́, мо́лимъ тя́, улучи́ти вѣ́чное наслѣ́діе твое́. /

 

па-беларуску:

Ба́цькаўшчына твая́ была́ Зьвяркí, / му́чаніку Хрыстовы Гаўры́ле, /

дзе сапра́ўднымі зьвяра́мі, юдзе́ямі, ты вы́кра­дзены быў, /

раптоўна бацькоў пазба́ўлены быў, /

потым усе́ жорсткасьці перацярпе́ўшы, /

у айчы́ну Нябе́сную перасялíўся ты. /

Вызваля́й і нас тут ад усяля́кай напа́сьці й горасьці //

і малíся, молімся табе́, каб атрыма́ць нам ве́чную спа́дчыну тваю́. /

 

Узьвялічваньне

          па-царкоўна-славянску:

   Велича́емъ тя́, / страстоте́рпче святы́й, младе́нче Гавріи́ле, /

и чте́мъ честна́я страда́нія твоя́, / я́же за Христа́ претерпѣ́лъ еси́. /

 

          па-беларуску:

   Узьвялíчваем цябе́, / паку́тніку святы́, дзіця́тка Гаўры́ле, /

і шану́ем сла́ўныя паку́ты твае́, / якíя за Хрыста́ ты зьве́даў. /

______________________

 

НА ЛІТУРГІІ :

па-беларуску:

Дабрашча́сныя з Кано́ну сьвята Песьня чарговая і сьвятога Песьня 3-я Пракімен, сьпеў 4:  З ву́снаў дзе́так і немаўля́таў */ учынíў Ты хвалу́.  Верш:  Нябёсы паве́даюцъ сла́ву Бо́жую, тварэньне ж рукí Яго́нае ўзьвяшча́е цьве́рдзь.

Апо́стал, пача́так 58 ад паловы (1 Пят. 2:1-10):  З пе́ршага Сабо́рнага Пасла́ньня сьвято́га апо́стала Пятра́ чыта́ньне:  Браты́, адкла́ўшы ўся́кую зло́сьць і ўся́кае падсту́пства... Кане́ц: Сёньня памíлаваныя.

Алілуяр, сьпеў 4: Пра́ўдны як фíнікс расквітне́е, як кедр ліва́нскі памно́жыцца.  Верш: Наса́джаныя ў до́ме Го́спадавым, у двара́х Бо́га на́шага заквітне́юць.

Дабраве́сьце (Еванге́льле) паводле Маце́я, пача́так 74 (8:1-11):  У той час прыступíлі ву́чні да Ісу́са...

Прыча́сны: З ву́снаў дзе́так і немаўля́таў учынíў Ты хвалу́. Алілу́я, алілу́я, алілу́я.

па-царкоўна-славянску:

Блаже́нна отъ кано́на пра́здника пѣ́снь рядова́я и свята́го пѣ́снь 3-я. Прокіменъ, гла́съ 4: Изъ у́стъ младе́нецъ и ссу́щихъ*/ соверши́лъ еси́ хвалу́. Стіхъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Апо́столъ, зача́ло 58 отъ полу́: Бра́тіе, отложи́вше вся́ку зло́бу и ле́сть... Коне́цъ: Ны́нѣ поми́ловани бы́сте.

Аллілу́иа, гласъ 4:  Пра́ведникъ яко фінікс процвѣте́тъ, яко кедръ, иже въ ліва́нѣ, умно́жітся.  Стіхъ: Насажде́ни к дому́ Госпо́дни, во дворѣ́х  Бо́га на́шего процвету́тъ.

Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 74.

Прича́стенъ: Изъ у́стъ младе́нецъ и ссу́щихъ соверши́лъ еси́ хвалу́.