Трапар і Кандак

Звышгоднамучанік Апанас Берасьцейскі (20 ліпеня / 2 жніўня)
 
Трапар звышгоднамучаніку Апанасу Берасьцейскаму, сьпеў 2 

 па-царкоўна-славянску:
Блаже́н еси́, о́тче наш Афана́сие, / я́ко ве́рно пожи́л еси́, стоя́ бо́дренно за святу́ю Правосла́вную ве́ру, / со умиле́нием при́сно поя́ неседа́льное Пречи́стей, / запове́дуя никому́же наруша́ти Правосла́вныя ве́ры святы́я, / пострада́в за свиде́тельство и́стины да́же до сме́рти. / Мы же, чту́ще святы́ню твою́, со дерзнове́нием взыва́ем ти: // о́тче наш, преподобному́чениче Афана́сие, похвало́ и украше́ние на́ше. /

па-беларуску:
Дабрашчасны ты, ойча наш Апанасе, / бо верна жыў ты, стоячы пільна за сьвятую Праваслаўную веру, / у замілаваньні заўсёды сьпяваючы несядальнае Прачыстай, / наказваючы, каб ніхто не парушаў Праваслаўнае веры сьвятое, / і пацярпеў ты за сьведчаньне ісьціны нават да сьмерці. / І мы, ушаноўваючы сьвятасьць тваю, з адвагаю ўсклікаем да цябе: // ойча наш, звышгоднамучаніку Апанасе, пахвала і ўкраса наша. / 

Кандак звышгоднамучаніку Апанасу Берасьцейскаму, сьпеў 2 

па-царкоўна-славянску:
Яко по́стника благоче́стна и иску́сна, / и стра­да́льца произволе́нием че́стна, / и пусты́ни жи́теля сообразна, / в песнех достойно хвалим Афанасия приснохва́льнаго, // той бо змия попра́л есть. / 
 
па-беларуску:
Як посьніка пабожнага й умелага / і дабравольнага пакутніка пачэснага, / і на жыхара пустэльні падобнага, /
у песьнях годна хвалім Апанаса заўжды ўсхваляемага, // бо ён зьмея паканаў. /