Служба (па-царкоўна-славянску)

МІНЭІ БАГАСЛУЖБОВЫЯ (ВЕРАСЕНЬ-ЖНІВЕНЬ).

Месяца Лістапада ў 30-й дзе́нь.
Сьвятога і ўсяхва́льнага апо́стала Андрэя Першпакліканага.

па-царкоўна-славянску:

 

Мѣ́сяца Ное́мврія въ 30-й де́нь.
Свята́го и всехва́льнаго апо́стола Андре́я Первозва́ннаго.

_____________________________

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
По предначина́тельномъ псалмѣ́ пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ.
На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 8, гла́съ 4. Подо́бенъ: Зва́нный свы́ше.

Иже Предте́чевымъ свѣ́томъ воображе́нъ,* егда́ озаре́ніе ѵпоста́сное* сла́вы Оте́ческія яви́ся,* человѣ́ческій ро́дъ* за благоутро́біе спасти́ хотя́,* тогда́ пе́рвый ты́, сла́вне, къ Нему́ прите́клъ еси́,* озаре́нъ бы́въ въ ра́зумѣ* соверше́ннѣйшею луче́ю Того́ Божества́,* отону́дуже и проповѣ́дникъ и апо́столъ бы́въ* Христа́ Бо́га на́шего.* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша. [Три́жды.]

Иже Предте́чевымъ гла́сомъ оглаше́нъ,* егда́ всесвято́е Сло́во воплоти́ся,* жи́знь на́мъ подая́* и спасе́ніе, су́щимъ на земли́, благовѣству́я,* тогда́ Тому́, прему́дре, послѣ́довалъ еси́,* и себе́ кра́йнее и всесвято́е,* я́ко нача́токъ, Тому́ освяти́лъ еси́,* Его́же и позна́въ,* и возвѣсти́лъ еси́ сро́днику твоему́ Бо́га на́шего.* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша. [Три́жды.]

Иже изъ непло́дове Прозя́бшему* учени́къ бы́въ,* егда́ дѣ́вственное Рождество́ возсія́,* благоче́стія учи́тель,* и цѣлому́дрія показу́я чистоту́,* тогда́ ты́, теплѣ́йшій добродѣ́тели рачи́тель,* Андре́е блаже́нне, бы́лъ еси́,* восхожде́нія въ се́рдцѣ твое́мъ полага́я,* и отъ сла́вы къ неизрече́ннѣй взя́лся еси́ сла́вѣ* Христа́ Бо́га на́шего.* Его́же моли́* спасти́ и просвѣти́ти ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 4. Анато́лія:

Ры́бъ лови́тву оста́вивъ, апо́столе, человѣ́ки уловля́еши тро́стію про́повѣди, низпуща́я, я́коже у́ду, благоче́стія льще́ніе и возводя́ изъ глубины́ ле́сти язы́ки вся́, Андре́е апо́столе, верхо́внаго сы́й единокро́вный и вселе́нныя ку́пно проповѣ́дниче велегла́сный, моля́ся не преста́й о на́съ, вѣ́рою и любо́вію благохва́лящихъ, всехва́льне, при́сно честну́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, предпра́зднства, гла́съ то́йже:

Иса́іе, лику́й, Сло́во Бо́жіе воспріими́, прорцы́ Отрокови́цѣ Марíи, купину́ горѣ́ти огне́мъ и не сгара́ти заре́ю Божества́. Виѳлее́ме, благоукраси́ся, отве́рзи врата́, Еде́ме, и волсви́, иди́те ви́дѣти Спасе́ніе, въ я́слѣхъ повива́емое, Его́же звѣзда́ показа́ верху́ верте́па, жизнода́вца Го́спода, спаса́ющаго ро́дъ на́шъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́.

Собо́рнаго посла́нія Петро́ва чте́ніе. (Зача́ло 58.)

Пе́тръ, апо́столъ Іису́съ Христо́въ, избра́ннымъ прише́льцемъ разсѣ́янія, По́нта, Галатíи, Каппадокíи, Асíи и Виѳинíи, по прозрѣ́нію Бо́га Отца́ во святы́ню Ду́ха, въ послуша́ніе и кропле́ніе Кро́ве Іису́съ Христо́вы, благода́ть ва́мъ и ми́ръ да умно́жится. Благослове́нъ Бо́гъ и Оте́цъ Го́спода на́шего Іису́съ Христа́, Иже по мно́зѣй Свое́й ми́лости порожде́й на́съ во упова́ніе жи́во воскресе́ніемъ Іису́съ Христо́вымъ отъ ме́ртвыхъ, въ наслѣ́діе нетлѣ́нно, и нескве́рно, и неувяда́емо, соблюде́но на небесѣ́хъ ва́съ ра́ди, и́же си́лою Бо́жіею соблюде́ни вѣ́рою во спасе́ніе гото́вое яви́тися во вре́мя послѣ́днее. О не́мже ра́дуйтеся, ма́ло ны́нѣ, а́ще лѣ́по е́сть, приско́рбни бы́вше въ разли́чныхъ напа́стехъ, да искуше́ніе ва́шея вѣ́ры многочестнѣ́йше зла́та ги́бнуща, огне́мъ же искуше́на, обря́щется въ похвалу́, и че́сть, и сла́ву во открове́ніи Іису́съ Христо́вѣ. Его́же не ви́дѣвше, лю́бите, и на Него́же ны́нѣ не зря́ще, вѣ́рующе же, ра́дуетеся ра́достію неизглаго́ланною и просла́вленною, пріе́млюще кончи́ну вѣ́рѣ ва́шей спасе́ніе душа́мъ. О Не́мже спасе́ніи взыска́ша и испыта́ша проро́цы, и́же о ва́шей благода́ти прореко́ша, испыта́юще, въ каково́ или́ въ ко́е вре́мя явля́ше въ ни́хъ Ду́хъ Христо́въ, пре́жде свидѣ́тельствуя о Христо́вѣхъ страсте́хъ, я́же по си́хъ сла́вахъ, и́мже откры́ся, я́ко не и́мъ самѣ́мъ, но на́мъ служа́ху сія́, я́же ны́нѣ возвѣсти́шася ва́мъ, благовѣствова́вшими ва́мъ Ду́хомъ Святы́мъ, по́сланнымъ съ небесе́, въ ня́же жела́ютъ а́нгели прини́кнути. Тѣ́мже, возлю́бленніи, препоя́савше чре́сла помышле́нія ва́шего, трезвя́щеся, соверше́ннѣ упова́йте на приноси́мую ва́мъ благода́ть открове́ніемъ Іису́съ Христо́вымъ. Яко ча́да послуша́нія, не преобразу́ющеся пе́рвыми невѣ́дѣнія ва́шего похотѣ́ніи, но по зва́вшему вы́ Свято́му и са́ми свя́ти во все́мъ житіи́ бу́дите. Зане́ пи́сано е́сть: свя́ти бу́дите, я́ко Азъ Свя́тъ е́смь. И а́ще Отца́ называ́ете, нелицемѣ́рно судя́ща кому́ждо по дѣ́лу, со стра́хомъ житія́ ва́шего вре́мя жи́тельствуйте, вѣ́дяще, я́ко не истлѣ́ннымъ сребро́мъ или́ зла́томъ изба́вистеся отъ су́етнаго ва́шего житія́, отцы́ пре́даннаго, но честно́ю кро́вію я́ко Агнца Непоро́чна и Пречи́ста Христа́, предувѣ́дѣнаго у́бо пре́жде сложе́нія мíра, я́вльшася же въ послѣ́дняя лѣ́та ва́съ ра́ди. Иже Его́ ра́ди вѣ́руете въ Бо́га, воздви́гшаго Его́ изъ ме́ртвыхъ и сла́ву Ему́ да́вша, я́ко да вѣ́ра ва́ша и упова́ніе бу́детъ на Бо́га. Ду́ши ва́ша очи́стивше въ послуша́ніе и́стины ду́хомъ, въ братолю́біе нелицемѣ́рно, отъ чи́ста се́рдца дру́гъ дру́га люби́те прилѣ́жно, порожде́ни не отъ сѣ́мене истлѣ́нна, но неистлѣ́нна, сло́вомъ Жива́го Бо́га и пребыва́юща во вѣ́ки. Зане́ вся́ка пло́ть, я́ко трава́, и вся́ка сла́ва человѣ́ча, я́ко цвѣ́тъ тра́вный. Изсше трава́, и цвѣ́тъ ея́ отпаде́, глаго́лъ же Госпо́день пребыва́етъ во вѣ́ки, се́ же е́сть глаго́лъ благовѣствова́нный въ ва́съ. Отло́жше у́бо вся́ку зло́бу, и вся́ку ле́сть, и лицемѣ́ріе, и за́висть, и вся́ клеветы́, я́ко новорожде́ни младе́нцы, слове́сное и неле́стное млеко́ возлюби́те, я́ко да о не́мъ возрасте́те во спасе́ніе. Поне́же вкуси́сте, я́ко бла́гъ Госпо́дь. Къ Нему́же приходя́ще, Ка́меню Жи́ву, отъ человѣ́къ у́бо уничиже́ну, отъ Бо́га же избра́нну, че́стну, и са́ми, я́ко ка́меніе жи́во, зижди́теся въ хра́мъ духо́венъ, святи́тельство свя́то, возноси́ти же́ртвы духо́вны, благопрія́тны Бо́гови Іису́съ Христо́мъ. Зане́ пи́сано е́сть въ Писа́ніи: се́ полага́ю въ Сіо́нѣ Ка́мень Краеуго́ленъ, избра́нъ, че́стенъ, и вѣ́руяй въ Онь, не постыди́тся.

Собо́рнаго посла́нія Петро́ва чте́ніе. (Зача́ло 59.)

Возлю́бленніи, Христо́съ пострада́ по на́съ, на́мъ оста́вль о́бразъ, да послѣ́дуемъ стопа́мъ Его́. Иже грѣха́ не сотвори́, ни обрѣ́теся ле́сть во устѣ́хъ Его́, Иже укаря́емь, проти́ву не укаря́ше, стражда́, не преща́ше, предая́ше же судя́щему пра́ведно. Иже грѣхи́ на́ша са́мъ вознесе́ на тѣ́лѣ Свое́мъ на дре́во, да, отъ грѣ́хъ избы́вше, пра́вдою поживе́мъ, Его́же я́звою исцѣлѣ́сте. Бѣ́сте бо, я́ко о́вцы заблу́ждшія, не иму́ще па́стыря, но возврати́стеся ны́нѣ къ Па́стырю и Посѣти́телю ду́шъ ва́шихъ. Та́кожде же и жены́, повину́ющеся свои́мъ муже́мъ, да и а́ще нѣ́цыи не повину́ются сло́ву, же́нскимъ житіе́мъ безъ сло́ва плѣне́ни бу́дутъ, ви́дѣвше е́же со стра́хомъ чи́сто житіе́ ва́ше. Имже да бу́детъ не внѣ́шняя плете́нія вла́съ, и обложе́нія зла́та, или́ одѣя́нія ри́зъ лѣ́пота, но потае́нный се́рдца человѣ́къ въ неистлѣ́ніи кро́ткаго и молчали́ваго ду́ха, е́же е́сть предъ Бо́гомъ многоцѣ́нно. Та́ко бо иногда́ и святы́я жены́, упова́ющія на Бо́га, украша́ху себе́, повину́ющеся свои́мъ муже́мъ: я́коже Са́рра послу́шаше Авраа́ма, господи́на того́ зову́щи, ея́же бы́сте ча́да, благотворя́ще и не боя́щеся ни еди́наго стра́ха. Му́жіе, та́кожде вку́пѣ живу́ще съ свои́ми жена́ми по ра́зуму, я́ко немощнѣ́йшему сосу́ду, же́нскому воздаю́ще че́сть, я́ко и снаслѣ́дницы благода́тныя жи́зни, во е́же не прекраща́тися моли́твамъ ва́шимъ. Коне́цъ же — вси́ единому́дрени бу́дите, ми́лостиви, братолю́бцы, милосе́рдни, благоутро́бни, мудролю́бцы, смиреному́дри, не воздаю́ще зла́ за зло́ или́ досажде́нія за досажде́ніе, супроти́вное же благословя́ще, вѣ́дяще, я́ко на се́ зва́ни бы́сте, да благослове́ніе наслѣ́дите.

Собо́рнаго посла́нія Петро́ва чте́ніе. (Зача́ло 61.)

Возлю́бленніи, Христу́ пострада́вшу за ны́ пло́тію, и вы́ въ ту́ же мы́сль вооружи́теся, зане́ пострада́вый пло́тію преста́ отъ грѣха́. Во е́же не ктому́ въ человѣ́ческія по́хоти, но въ во́лю Бо́жію, про́чее во пло́ти жи́ти вре́мя. Довлѣ́етъ бо ва́мъ мимоше́дшее вре́мя житія́, во́лю язы́ческую твори́вшимъ, хо́ждшимъ въ нечистота́хъ, въ по́хотехъ, въ скотоло́жствѣ, въ по́мыслѣхъ, въ пія́нствѣ, въ козлогласова́ніихъ, въ лихоима́ніи и богоме́рзскихъ идолослуже́ніихъ. О не́мже дивя́тся, не сходя́щимся ва́мъ въ то́ же блуда́ разлія́ніе, ху́ляще, и́же воздадя́тъ сло́во гото́ву Су́щему суди́ти живы́мъ и ме́ртвымъ. На се́ бо и ме́ртвымъ благовѣсти́ся, да Су́дъ у́бо пріи́мутъ по человѣ́ку пло́тію, поживу́тъ же по Бо́зѣ Ду́хомъ. Всѣ́мъ же кончи́на прибли́жися, уцѣлому́дритеся у́бо и трезви́теся въ моли́твахъ. Пре́жде же всѣ́хъ дру́гъ ко дру́гу любо́вь прилѣ́жну имѣ́йте, зане́ любо́вь покрыва́етъ мно́жество грѣхо́въ. Страннолю́бцы дру́гъ ко дру́гу безъ ропта́ній. Кíйждо, я́коже прія́тъ дарова́ніе, между́ себе́ си́мъ служа́ще, я́ко до́бріи строи́теліе разли́чныя благода́ти Бо́жія. Аще кто́ глаго́летъ — я́ко словеса́ Бо́жія, а́ще кто́ слу́житъ — я́ко отъ крѣ́пости, ю́же подае́тъ Бо́гъ, да о все́мъ сла́вится Бо́гъ Іису́съ Христо́мъ, Ему́же е́сть сла́ва и держа́ва во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

На литíи стіхи́ра хра́ма и апо́стола, гла́съ 1. Творе́ніе Андре́я Іерусали́мскаго:

Первозва́нный учени́къ и подража́тель стра́сти, сообразу́я Тя́, Го́споди, Андре́й апо́столъ, и́же во глубинѣ́ невѣ́дѣнія прельща́емыя иногда́, у́дицею креста́ Твоего́ возвле́къ, приведе́ Тебѣ́. Тѣ́мже и спа́сшеся, вѣ́рніи, вопіе́мъ Ти́: моли́твами его́, Преблагíй, жи́знь на́шу умири́ и спаси́ ду́ши на́ша.

Воспои́мъ, вѣ́рніи, Петро́ва сро́дника Андре́я, Христо́ва ученика́, то́й бо мо́ре мре́жами испыта́въ иногда́, ры́бы улови́, ны́нѣ же вселе́нную тро́стію ло́витъ креста́, и язы́ки отъ пре́лести обраща́етъ ко креще́нію, и Христу́ предстоя́, про́ситъ ми́ра мíру и душа́мъ на́шимъ ве́лія ми́лости.

Огнь у́мный, просвѣща́ющь мы́сли и опаля́ющь грѣхи́, вну́трь пріе́мь въ се́рдцы, апо́столъ Христо́въ и учени́къ, сія́етъ у́бо та́инственными луча́ми уче́ній, во язы́ческихъ непросвѣще́нныхъ сердца́хъ, сжига́етъ же па́ки хвра́стная нечести́выхъ баснодѣя́нія, о́гнь бо Ду́ха таково́е и́мать дѣ́йство. О, чу́до стра́нно и стра́шно! Бре́нный язы́къ, бре́нное естество́, тѣ́ло пе́рстное у́мное и невеще́ственное прія́тъ зна́ніе, но, о таи́нниче неизрече́нныхъ и зри́телю небе́сныхъ! моли́ озари́тися душа́мъ на́шимъ.

Гла́съ 8. Творе́ніе Мала́кса:

Жела́емаго Бо́га во пло́ти уви́дѣвъ, на земли́ ходя́ща, богови́дче Первозва́нне, единокро́вному вопія́лъ еси́, ра́дуяся: обрѣто́хомъ, о Си́моне, жела́емаго! Спа́су же Дави́дски возопи́лъ еси́: и́мже о́бразомъ жела́етъ еле́нь на исто́чники во́дъ, си́це жела́етъ душа́ моя́ къ Тебѣ́, Христе́ Бо́же. Отону́дуже и жела́нію жела́ніе приложи́въ, кресто́мъ прехо́диши, къ Нему́же возжелѣ́лъ еси́, я́ко и́стинный учени́къ и му́дрый подража́тель бы́въ кресто́мъ Того́ страсте́й; тѣ́мже и сла́вы о́бщникъ Его́ бы́въ, прилѣ́жно моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 8. Андре́я Іерусали́млянина или́ Анато́ліево:

Проповѣ́дника вѣ́ры и слугу́ Сло́ва, Андре́я восхва́лимъ, то́й бо изъ глубины́ человѣ́ки уловля́етъ, вмѣ́сто тро́сти кре́стъ въ рука́хъ держа́, и, я́ко у́же низпуща́я си́лу, возво́дитъ ду́ши отъ ле́сти вра́жія и прино́ситъ Бо́гу да́ръ благопрія́тенъ при́сно. Того́, вѣ́рніи, въ ли́цѣ учени́къ Христо́выхъ восхва́лимъ, да мо́лится съ ни́ми, я́ко да ми́лостивъ бу́детъ на́мъ въ де́нь су́дный.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Влады́чице, пріими́ моли́тву рабо́въ Твои́хъ и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.

На стіхо́внѣ стіхи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, слове́сное не́бо, сла́ву Бо́жію всегда́ повѣ́дающее, пе́рвый, Христа́ зову́ща послу́шавъ те́плѣ и безотсту́пно съ Ни́мъ пребыва́я, отъ Него́же просвѣща́емь, уви́дѣлъ еси́ свѣ́тъ вторы́й и су́щія во тмѣ́ мо́лніями твои́ми просвѣти́лъ еси́, бла́гости Того́ подража́я. Тѣ́мъ всесвято́е твое́ соверша́емъ торжество́ и моще́й ра́ку ра́достнѣ цѣлу́емъ, отъ нея́же источа́еши спасе́ніе прося́щимъ и ве́лію ми́лость.

Стіхъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Пе́рвый добродѣ́телей обрѣта́тель, благоутро́бія ра́ди на́шимъ обложе́ннаго, Андре́е богому́дре, естество́мъ, совокупи́лся еси́ Ему́ разжже́нною любо́вію, единокро́вному вопія́: Его́же проповѣ́даша проро́цы въ Ду́сѣ, обрѣто́хомъ, гряди́ къ Его́ красотѣ́, да привлече́ни бу́демъ и душе́ю, и помышле́ніемъ, я́ко да свѣтово́дствуеми Того́ свѣтлостьми́, но́щь пре́лести и тму́ невѣ́дѣнія отжене́мъ, Христа́ благословя́ще, подаю́щаго мíру ве́лію ми́лость.

Стіхъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Язы́ки, невѣ́дущія Бо́га, я́ко изъ глубины́ невѣ́дѣнія улови́лъ еси́ мре́жею твои́хъ слове́съ и возмуща́еши я́вѣ сла́ная моря́, ко́нь хра́брѣйшій яви́лся еси́ Влады́чествующаго мо́ремъ, приснопѣва́емый, и гни́лость безбо́жія изсуши́лъ еси́, со́ль честну́ю вложи́въ — му́дрость твою́, е́йже и удиви́шася, апо́столе сла́вне, обуя́вшей му́дрости безсту́днѣ присвоя́ющіися, Христа́ не вѣ́дуще, подаю́щаго мíру ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 3. Ге́рманово:

Скро́вника Петро́ва и Христо́ва ученика́, ры́бъ лови́теля и ловца́ человѣ́ковъ, въ пѣ́снехъ почти́мъ, Андре́я апо́стола, Іису́совымъ бо уче́ніемъ вся́ наказа́въ догма́ты, и я́ко льще́ніе ры́бамъ пло́ти беззако́ннымъ предаде́ и ты́я улови́. Того́ моли́твами, Христе́, пода́ждь лю́демъ Твои́мъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Іо́сифе, рцы́ на́мъ: ка́ко отъ святы́хъ, Юже прія́лъ еси́, Дѣ́ву непра́здну приво́диши въ Виѳлее́мъ? Азъ, — глаго́летъ, — проро́ки испыта́въ и отвѣ́тъ пріи́мъ отъ а́нгела, увѣ́рихся, я́ко Бо́га роди́тъ Марíя несказа́нно, Его́же на поклоне́ніе волсви́ отъ восто́къ пріи́дутъ, съ да́ры честны́ми служа́ще. Воплоти́выйся на́съ ра́ди, Го́споди, сла́ва Тебѣ́.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Яко апо́столовъ первозва́нный и верхо́внаго су́щій бра́тъ Влады́цѣ всѣ́хъ, Андре́е, моли́ся, ми́ръ вселе́ннѣй дарова́ти и душа́мъ на́шимъ ве́лію ми́лость.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ.


НА УТРЕНИ,
По 1-мъ стіхосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1. Подо́бенъ: Гро́бъ Тво́й.

Яко Боже́ственнаго ученика́ и первозва́ннаго всѣ́хъ Христо́выхъ ученико́въ похваля́емъ тя́ любо́вію, Андре́е апо́столе, и вѣ́рно вопіе́мъ ти́: изба́ви па́ству твою́, е́йже отъ Бо́га ввѣ́рился еси́, вся́кія ско́рби, и ну́ждъ, и собла́зновъ, и вся́каго озлобле́нія. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ру́ки Твоя́, Честна́я, святы́я, ны́нѣ просте́рши уми́льнѣ, по́мощь на́мъ отъ Свята́го пода́ждь и да́ждь безбѣ́дно жи́знь соверши́ти сла́вящимъ Твое́ пресвято́е Рождество́ и Тя́, Влады́чице, напису́ющимъ, Отрокови́це, наде́жду и хвалу́.

По 2-мъ стіхосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Боже́ственныя вѣ́ры.

Первозва́нна тя́ обрѣ́те Христо́съ, таи́нника изря́днѣйша, Андре́е блаже́нне, и повелѣ́нія Его́ усе́рдно возвыша́юща вселе́ннѣй, я́коже перна́тъ, просвѣти́лъ еси́ язы́ковъ состоя́нія, Того́ я́ко Бо́га моли́ дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Боже́ственная ски́нія была́ еси́ Сло́ва, еди́на Пречи́стая Ма́ти Дѣ́во, чистото́ю а́нгелы превозше́дшая, па́че всѣ́хъ мене́, пе́рсть бы́вша, оскверне́на плотски́ми прегрѣше́ньми, очи́сти моли́твъ Твои́хъ боже́ственными вода́ми, подаю́щи, Чи́стая, ве́лію ми́лость.

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное Сло́во.

Апостола вси́ восхва́лимъ я́ко самови́дца Сло́ва, и боже́ственнаго проповѣ́дника, и язы́ковъ духо́внаго ловца́ я́ко вои́стинну, и́бо приведе́ ны въ позна́ніе Христо́во Андре́й богоглаго́ливый, ве́лій и́стинно на́шъ предста́тель, и ны́нѣ мо́лится непреста́нно во е́же спасти́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Иже на Тя́ наде́жды, Дѣ́во Пречи́стая, несомнѣ́нно иму́щихъ, покро́въ су́щи, отъ разли́чныхъ напа́стей, и обстоя́ній, и бѣ́дъ лю́тыхъ свободи́ на́съ, моля́щи Сы́на Твоего́ со апо́столы Его́, и спаси́ вся́, воспѣва́ющія Тя́.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са.

Проки́менъ, гла́съ 4: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ,* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Стіхъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Вся́кое дыха́ніе...

Евангеліе Матѳе́я, зача́ло 9.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 8:

Проповѣ́дника вѣ́ры и слугу́ Сло́ва, Андре́я восхва́лимъ, то́й бо изъ глубины́ человѣ́ки уловля́етъ, вмѣ́сто тро́сти кре́стъ въ рука́хъ держа́, и, я́ко у́же низпуща́я си́лу, возво́дитъ ду́ши отъ ле́сти вра́жія и прино́ситъ Бо́гу да́ръ благопрія́тенъ при́сно. Того́, вѣ́рніи, въ ли́цѣ учени́къ Христо́выхъ восхва́лимъ, да мо́лится съ ни́ми, я́ко да ми́лостивъ бу́детъ на́мъ въ де́нь су́дный.

Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6, Гла́съ 1.
Пѣ́снь 1.

Ірмо́съ: Пѣ́снь побѣ́дную пои́мъ вси́ Бо́гу, сотво́ршему ди́вная чудеса́ мы́шцею высо́кою и спа́сшему Изра́иля, я́ко просла́вися.

Яко еди́на безлѣ́тнаго Сы́на, въ лѣ́тѣ поро́ждши воплоще́нна, Всесвята́я Пречи́стая, вся́ лѣ́тныя стра́сти всестра́стныя моея́ души́ уврачи́.

Язвы души́ моея́ и се́рдца ожесточе́ніе, по́мысла омраче́ніе и ума́ побѣжде́ніе потреби́, Пречи́стая, я́ко сострада́тельна, Твои́ми моли́твами.

Яже Свѣ́тъ ро́ждшая, Изба́вителя моего́, тмы́ и му́къ вѣ́чныхъ та́мо изба́ви мя́, Пречи́стая, я́ко да спаса́емь, воспѣва́ю вели́чія Твоя́.

Ума́ моего́, Всепѣ́тая, омраче́нія свѣ́томъ Твои́мъ отжени́, Свѣ́тъ ро́ждшая су́щій па́че ума́, и да́руй ми́, Блага́я, е́же Свѣ́тъ узрѣ́ти, изъ Тебе́ возсія́вшій на́мъ.

И апо́стола два́ кано́на, на 8.

Кано́нъ пе́рвый, творе́ніе Іоа́нна мона́ха. Гла́съ 1.
Пѣ́снь 1.

Ірмо́съ: Твоя́ побѣди́тельная десни́ца боголѣ́пно въ крѣ́пости просла́вися: та́ бо, Безсме́ртне, я́ко всемогу́щая, проти́вныя сотре́, изра́ильтяномъ пу́ть глубины́ новосодѣ́лавшая.

Смути́вшуюся мою́ ду́шу помышле́ніи же и словесы́ очи́сти все́льшеюся въ тя́, проповѣ́дниче Христо́въ Андре́е, Боже́ственною благода́тію, я́ко да чи́стѣ источу́ ти пѣ́ніе досто́йное.

Честно́е, Предте́ча Христо́въ, свои́хъ ученико́въ верхо́внѣйшее, отъ непло́дове прозя́бшій, изъ Дѣ́вы ро́ждшемуся Христу́ препросла́вленному, Андре́я, ра́дуяся, приведе́.

Жела́ніемъ и любо́вію неукло́нною добродѣ́тели степе́ней наче́нъ и восхожде́нію при́сно поуча́яся, отъ немощны́я си́лы къ верхо́внѣйшей, Андре́е, си́лѣ дости́глъ еси́.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, благода́ти исто́чниче; ра́дуйся, лѣ́ствице и две́ре небе́сная; ра́дуйся, свѣ́щниче, и ста́мно злата́я, и горо́ несѣко́мая, Яже Жизнода́вца Христа́ мíру Ро́ждшая.

Другíй кано́нъ апо́стола, гла́съ то́йже.
Пѣ́снь 1.

Ірмо́съ: Столпо́мъ о́гненнымъ и о́блачнымъ Изра́иля наставле́й я́ко Бо́гъ, мо́ре разве́рже, колесни́цы же фарао́новы глубино́ю покры́, пои́мъ пѣ́снь побѣ́дную, я́ко еди́нъ просла́вися.

Тро́стію Ева́нгелія изъ глубины́ ле́сти изъе́мь, Андре́е многопѣ́тый, ты́ улови́лъ еси́ лю́ди, я́ко обѣща́ Христо́съ, научи́вый тя́ человѣ́ки, я́ко ры́бы, лови́ти.

Иже вѣ́ры сто́лпъ, сѣда́лище и́стинныхъ догма́тъ Христо́выхъ, Андре́й богодохнове́нный вся́ дне́сь призыва́етъ земны́я концы́ пра́зднество лѣ́тное соста́вити, стеце́мся у́бо, вси́ вѣ́рніи.

Морска́го ки́та мре́жами испыту́я, худо́жествомъ лове́цъ мре́жею Ду́ха язы́ки, племена́ и лю́ди уловля́еши Ду́хомъ я́вственнѣе и вы́шнюю глубину́, многочу́дне, я́вѣ открыва́еши на́мъ.

Тайногра́дче небе́сный, самови́дче и ри́торе неизрече́ннаго позна́нія Христо́ва, пріе́мый свы́ше Ду́ха Свята́го, глаго́люща въ язы́цѣхъ Сѣдя́щаго, огне́мъ раздѣля́юща дарова́нія, моли́ спасти́ся на́мъ.

Сла́ва, тро́иченъ: Пребезнача́льныя Тро́ицы Еди́ницѣ Пресу́щественнѣй вѣ́рою покланя́юся, не разсѣца́я Божества́, е́сть бо Единови́дна, Проста́, Нераздѣ́льна, совокупля́ю же сію́ Существо́мъ, Ли́цы же вѣ́рнѣ раздѣля́ю.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Младе́нствуетъ Бо́гъ изъ Дѣ́вы и обновля́етъ растлѣ́вшіяся изъ Ада́ма, разруша́етъ же средостѣ́ніе и вражды́ прегражде́ніе пло́тію Свое́ю, кля́тву благословля́етъ прама́тернюю, изъ Пречи́стыя Ма́тере проше́дъ.

Катава́сія: Христо́съ ражда́ется...

Пѣ́снь 3.

Ірмо́съ: Да утверди́тся се́рдце мое́ въ во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, и́же надъ вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́хъ зе́млю, Всеси́льне.

Непло́дныя мы́сли моея́ безпло́діе все́ отжени́ и плодоно́сну добродѣ́тельми ду́шу мою́ покажи́, всесвята́я Богоро́дице, вѣ́рныхъ помо́щнице.

Изба́ви мя́, Всенепоро́чная, вся́каго осужде́нія и мно́гихъ собла́зновъ змíевыхъ, вѣ́чнующаго огня́ и тмы́, я́же Свѣ́тъ ро́ждшая на́мъ невече́рній.

Стра́шнымъ суди́щемъ, Чи́стая, и огне́мъ о́нѣмъ неугаси́мымъ, и отвѣ́томъ лю́тымъ ве́сь осужде́нъ е́смь, потщи́ся спасти́ мя пре́жде конца́, Блага́я, раба́ Твоего́.

Благослове́нъ Пло́дъ чре́ва Твоего́, Дѣ́во Всепѣ́тая, истлѣ́вшія бо плодо́мъ дре́ва ра́ди креста́ Его́ нетлѣ́нія прича́стники сотвори́ла еси́ Боже́ственною благода́тію.

Инъ.

Ірмо́съ: Еди́не Вѣ́дый человѣ́ческаго существа́ не́мощь и ми́лостивно въ не́ вообра́жся, препоя́ши мя́ съ высоты́ си́лою, е́же вопи́ти Тебѣ́, Святы́й: одушевле́нный хра́ме неизрече́нныя сла́вы Твоея́, Человѣколю́бче.

Прите́клъ еси́, жа́ждею не зва́нъ, Андре́е, но самово́льнѣ жи́зни ко исто́чнику, я́коже еле́нь, и всѣ́мъ, сего́ обрѣ́тъ, проповѣ́далъ еси́, и, пи́въ, напои́лъ еси́ нетлѣ́нія вода́ми иста́явшія жа́ждею концы́.

Увѣ́дѣвъ есте́ственныя зако́ны, Андре́е досточу́дне, и о́бщника сро́дника прія́лъ еси́, вопія́: обрѣто́хомъ жела́емаго и путесотвори́вшаго пло́ти рожде́ніе, сказа́лъ еси́ ра́зумъ духо́вный.

Мре́жею сло́ва изъ глубины́ пре́лести улови́лъ еси́ слове́сныя ры́бы, апо́столе, и трапе́зѣ Христо́вѣй снѣ́дь чи́стую прине́слъ еси́, просвѣще́нныя благода́ти Явльшагося въ подо́біи пло́ти.

Богоро́диченъ: Бо́га заче́нши во утро́бѣ, Дѣ́во, Ду́хомъ Всесвяты́мъ, пребыла́ еси́ неопа́льна, поне́же Тя́ купина́, законополо́жнику Моисе́ю пали́му, несожже́нна я́вѣ предвозвѣсти́, о́гнь пріи́мшую нестерпи́мый.

Инъ.

Ірмо́съ: Да утверди́тся се́рдце мое́ въ во́ли Твое́й, Христе́ Бо́же, и́же надъ вода́ми не́бо утвержде́й второ́е и основа́вый на вода́хъ зе́млю, Всеси́льне.

Сло́вомъ призыва́ющему, — гряди́ во слѣ́дъ Мене́, — Христу́ а́біе послѣ́дова со Андре́емъ и Ки́фа, роди́теля оста́вивше, и ладію́, и мре́жи, я́ко вѣ́ры предусмотри́теліе.

Ка́пища претвори́въ въ хра́мы Бо́жія, всече́стне, освяти́лъ еси́ въ ни́хъ сы́ны креще́нія, я́же благода́ть обнови́ водо́ю и Ду́хомъ.

Би́серъ многоцѣ́нный та́инственнѣ мíру предложи́лъ еси́, въ селѣ́ се́рдца твоего́ сокрове́нный, апо́столе, его́же вѣ́рою сокро́вищствоваша язы́цы обрѣ́тшіи.

Яко сокро́вище, Ева́нгеліе въ ру́ки пріи́мъ, многопѣ́те, всю́ обогати́лъ еси́ зе́млю Боже́ственныя про́повѣди, тѣ́мже и па́мять твою́ почита́етъ со страда́ніи твои́ми.

Сла́ва, тро́иченъ: Въ Тро́ицѣ еди́ну си́лу правосла́внѣ вси́ воспои́мъ, — Безнача́льнаго, Несозда́ннаго Бо́га, Единосу́щнаго, Сопресто́льнаго, Тріѵпоста́снаго, Трисо́лнечнаго, — Сію́ воспѣва́юще.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Вся́ка у́бо ма́ти, ча́до ро́ждши, не ктому́ дѣ́вствовати мо́жетъ, Ты́ же, ро́ждши Христа́, Дѣ́во Ма́ти, пребыла́ еси́, млекопита́ющи Жи́знь на́шу и чиста́ пребы́вши.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Яко первозва́ннаго всѣ́хъ ученико́въ, и самови́дца Сло́ва, и служи́теля, Андре́е апо́столе, по до́лгу чти́мъ тя́, Агнцу бо, взе́млющему грѣхи́ мíра, несомнѣ́нною вѣ́рою те́плѣ послѣ́довалъ еси́, отону́дуже и стра́сти Его́ о́бщникъ показа́лся еси́, пло́тію претерпѣ́вшаго на́съ ра́ди во́льно сме́рть. Сего́ ра́ди вопіе́мъ ти́: моли́ся Христу́ Бо́гу грѣхо́въ оставле́ніе пода́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

Сла́ва, и́нъ сѣда́ленъ, гла́съ и подо́бенъ то́йже:

Идольская свирѣ́пства низложи́въ, Спа́совы стра́сти вожделѣ́въ, Андре́е блаже́нне, показа́лся еси́ апо́столъ, съ небесе́ всѣ́мъ точа́ чудеса́, и язы́ковъ бы́лъ еси́, всеблаже́нне, учи́тель. Тѣ́мъ твою́ па́мять досто́йно чту́ще, въ пѣ́снехъ сла́вимъ и вѣ́рно велича́емъ, Госпо́день апо́столе, моли́ся Христу́ Бо́гу грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти пра́зднующимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ра́дуйся, престо́ле огнезра́чный Бо́жій; ра́дуйся, Отрокови́це, сѣда́лище ца́рское, о́дре упещренопостла́нный, златопорфи́рный черто́же, хлами́до червленоша́рная, украше́нный хра́ме, молніено́сная колесни́це, свѣти́льниче многосвѣ́тлый; ра́дуйся, Богоро́дице, двоенадесятостѣ́нный гра́де, и две́рь златокова́нная, и черто́же свѣтообра́зный, свѣтлопозлаще́нная трапе́зо, богоукраше́нная ски́ніе; ра́дуйся, сла́вная Невѣ́сто солнцека́плющая; ра́дуйся, еди́на души́ моея́ благолѣ́піе.

Пѣ́снь 4.

Ірмо́съ: Ду́хомъ прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ніе, проповѣ́далъ еси́, вопія́: внегда́ прибли́житися лѣ́томъ, позна́ешися, внегда́ пріити́ вре́мени, пока́жешися. Сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Дѣ́во Всесвята́я, нескве́рная ски́ніе, оскверне́на мя́ прегрѣше́ньми, очи́сти ны́нѣ щедро́тъ Твои́хъ чистѣ́йшими кропле́ньми и да́ждь ми́ ру́ку по́мощи, да зову́: сла́ва Тебѣ́, Чи́стая, Богопросла́вленная.

Хра́мъ освяще́нный яви́лася еси́ Бо́га, въ Тя́ все́льшагося, Дѣ́во, па́че ума́, Того́ моли́ грѣхо́вныя на́съ скве́рны очи́стити, я́ко да хра́мъ позна́емся и оби́телище Ду́ха.

Поми́луй мя́, Богоро́дице, я́же еди́на ми́лости исто́чникъ ро́ждшая, и разрѣши́ души́ моея́ лю́тую болѣ́знь и недоумѣ́ніе се́рдца, сле́зъ струю́ и умиле́ніе пре́жде конца́ да́рующи боже́ственное, моли́твами Твои́ми.

Позна́въ Тя́ го́ру проро́къ Ду́хомъ Боже́ственнымъ прописа́ присѣ́нную, Чи́стая, иста́явшія пла́менемъ мно́гихъ согрѣше́ній, очи́сти хода́тайствомъ Твои́мъ, Дѣ́во, еди́на человѣ́ковъ исправле́ніе.

Инъ.

Ірмо́съ: Го́ру Тя́, благода́тію Бо́жіею приосѣне́нную, прозорли́выма Авваку́мъ усмотри́въ очи́ма, изъ Тебе́ изы́ти Изра́илеву провозглаша́ше свято́му, во спасе́ніе на́ше и обновле́ніе.

Боже́ственная, истреби́тельная го́ршаго вседѣ́тельнаго и свѣтоза́рнаго Ду́ха си́ла, въ тя́, Андре́е, все́льшися боголѣ́пнѣ, о́гненнаго язы́ка во о́бразѣ, неизрече́нныхъ показа́ тя́ проповѣ́дника.

Не ору́жія ко мще́нію взя́ше плотска́я и къ низверже́нію крѣ́пкихъ тверды́нь вра́жіихъ, Андре́й всечестны́й, но, Христо́мъ огради́вся, принесе́, плѣни́въ, язы́ки въ послуша́ніе.

Го́ру тя́, ка́плющую разу́мное весе́ліе, преесте́ственный Бо́гъ, осуществи́выйся е́же о на́съ, Андре́е, яви́, го́ры го́рькія де́монскаго возноше́нія потребля́ющую си́лою Ду́ха.

Любо́вію соверша́ющія твою́ па́мять въ пѣ́снехъ, отъ оби́льна да́ра Учи́теля твоего́, Христа́, Андре́е пребога́те, духо́внаго весе́лія вода́ми исполня́я не преста́й, моли́твами твои́ми.

Богоро́диченъ: Пое́мъ ве́ліе и стра́шное Твое́ та́инство, премíрныхъ бо утаи́вся чинонача́лій, на Тя́ при́сно Сы́й сни́де, я́ко до́ждь на руно́, Всепѣ́тая, на спасе́ніе на́ше и обновле́ніе.

Инъ.

Ірмо́съ: Ду́хомъ прови́дя, проро́че Авваку́ме, Словесе́ воплоще́ніе, проповѣ́далъ еси́, вопія́: внегда́ прибли́житися лѣ́томъ, позна́ешися, внегда́ пріити́ вре́мени, пока́жешися. Сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Мре́жи твоя́ пове́ргъ и взе́мъ кре́стъ, путе́мъ послѣ́довалъ еси́ зову́щему Христу́, и мре́жу Ду́ха распросте́ръ, вмѣ́сто ры́бъ человѣ́ки ло́виши. Сла́ва да́вшему ти́ Ду́ху.

Ду́ха пла́мень язы́комъ пріи́мъ, бы́лъ еси́, апо́столе, богопрія́тенъ му́жъ, небе́сныя красоты́ обходя́, и я́же въ тѣ́хъ у́мная познава́я добро́ты, и на́мъ открыва́яй сія́.

Пусты́ню жа́ждущую напои́лъ еси́, му́дре, боже́ственными словесы́ твои́ми и показа́лъ сію́ многопло́дну, ча́да церко́вная плодонося́щую про́повѣди сѣ́мя. Сла́ва да́вшему ти́ Ду́ху.

Неизрече́нную твою́ добро́ту Андре́й предуви́дѣвъ, Іису́се, сро́дника призва́ свѣ́тлѣ: Пе́тре единокро́вне, обрѣто́хомъ Мессíю, въ зако́нѣ и проро́цѣхъ проповѣ́даннаго, гряди́, прилѣпи́мся и́стинно жи́зни.

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ицу во еди́ницѣ воспои́мъ, вѣ́рніи, во еди́номъ Божествѣ́ Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Боже́ственнаго, существо́ еди́но и естество́ нераздѣ́льнѣ, неразлу́чнѣ, неча́стнѣ: еди́нъ бо въ тре́хъ лицѣ́хъ Бо́гъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Еди́наго отъ Тро́ицы неизрече́нно во чре́вѣ заче́нши, родила́ еси́ нетлѣ́нно я́ко Сы́на, и Тро́ица у́бо прило́га отню́дъ не возымѣ́, и чиста́, я́коже бѣ́ и пре́жде рождества́, цѣла́, Богома́ти, пребы́вши.

Пѣ́снь 5.

Ірмо́съ: Тво́й ми́ръ да́ждь на́мъ, Сы́не Бо́жій, ино́го бо, ра́звѣ Тебе́, Бо́га не зна́емъ, и́мя Твое́ имену́емъ, я́ко Бо́гъ живы́хъ и ме́ртвыхъ еси́.

Зѣ́ницы се́рдца моего́ разве́рзи, Чи́стая, зрѣ́ти ми́ я́сно Боже́ственное сія́ніе и Твою́ сла́ву неизрече́нную, я́ко да ми́лость получу́ и вѣ́чную сла́ву.

Во двою́ хотѣ́ніихъ, Еди́наго Честны́я Тро́ицы породила́ еси́, Всенепоро́чная, нося́щаго еди́ну ѵпоста́сь, Его́же моли́ прилѣ́жно всѣ́мъ спасти́ся на́мъ.

Пречи́стая, я́ко ро́ждши Спа́са и Бо́га, моли́ отъ вся́кія мя́ ско́рби, и болѣ́зней, и озлобле́нія спасе́на соблюсти́, Твоего́ непотре́бнаго раба́.

Моли́, Его́же родила́ еси́, Дѣ́во, па́че ума́, спасти́ вѣ́рою Тебѣ́ зову́щія: ра́дуйся, Дѣ́во всенепоро́чная, ра́дуйся, Благослове́нная, мíра предста́тельство.

Инъ.

Ірмо́съ: Просвѣти́вый сія́ніемъ прише́ствія Твоего́, Христе́, и освѣти́вый кресто́мъ Твои́мъ мíра концы́, сердца́ просвѣти́ свѣ́томъ Твоего́ богоразу́мія правосла́вно пою́щихъ Тя́.

Воспрія́лъ еси́, Его́же вожделѣ́лъ еси́, Андре́е апо́столе, въ нетлѣ́нныхъ съ Ни́мъ обита́въ селе́ніихъ, трудо́въ твои́хъ снопы́ пожа́въ досто́йно, тѣ́мже тя́ пѣ́сньми сла́вимъ.

Возлюби́лъ еси́ Влады́ку и Того́ во слѣ́дъ бы́стро поте́клъ еси́, стопа́ми Его́ къ жи́зни наставля́емь и страсте́й Того́ нелжи́во, прече́стне Андре́е, да́же до сме́рти подража́я.

Напря́гъ тя́, я́ко стрѣ́лу си́льну, блаже́нне, испусти́ въ ве́сь мíръ Госпо́дь, ураня́я де́моны и злоче́стіемъ уязвле́нныя человѣ́ки врачу́я.

Богоро́диченъ: Веселя́тся небе́сныя си́лы, зря́ще Тя́, ра́дуются съ ни́ми и человѣ́ческая собра́нія, Рождество́мъ бо Твои́мъ соедини́шася, Дѣ́во Богоро́дице, Тя́ досто́йно сла́вяще.

Инъ.

Ірмо́съ: Озари́ на́шъ у́мъ, Бо́же, свѣ́томъ за́повѣдей Твои́хъ, и свѣ́тлостію благода́ти Твоея́, да́руя на́мъ, Бла́же, Твоя́ ми́лости, зане́ свѣ́тъ и ми́ръ повелѣ́нія Твоя́.

Вожделѣ́вый креста́, Христо́въ учениче́, получи́лъ еси́ кресто́мъ твои́мъ нетлѣ́нное Ца́рство, къ нему́же вся́ привле́клъ еси́ кресто́мъ боготаи́нники, наслѣ́дство подая́й богосло́вомъ того́.

Поиска́лъ еси́ Христа́, и́стинно Живота́, и взыска́въ, пе́рвый обрѣ́лъ еси́, обрѣ́тъ же, та́йнѣ прія́лъ еси́, и пріе́мъ Сего́ въ само́мъ да́вшемъ, и бы́лъ еси́ сокро́вище жи́зни нетлѣ́нныя.

Глаго́лы твои́хъ боже́ственныхъ гремѣ́ній излія́шася въ мíрѣ и отъ крае́въ до крае́въ земли́ проидо́ша, окружи́ша бо, я́коже колесо́, и яви́шася твоя́ мо́лнія, я́ко глаго́летъ Дави́дъ, вселе́ннѣй.

Помина́й на́съ, Христо́въ учениче́, соверша́ющихъ твою́ па́мять и чту́щихъ мо́щи твоя́, моли́ся при́сно прилѣ́жно о па́ствѣ, ея́же бы́лъ еси́ изнача́ла храни́тель и спасе́ніе.

Сла́ва, тро́иченъ: Отца́ и Сы́на и Ду́ха — Бо́га, нераздѣ́льную Тро́ицу, тріѵпоста́сное Ца́рство просла́вимъ согла́сно, вѣ́рніи, безпреста́нными богосло́віи, Сію́ вѣ́рно пѣсносло́вяще.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Родила́ еси́ Свѣ́тъ, не вѣ́дущи ка́ко, всесвѣ́тлый свѣ́щниче Со́лнца свѣтонося́щая, и была́ еси́ невеще́ственнаго Свѣ́та но́вое прія́телище, точа́щее все́й земли́ богозна́нія зари́.

Пѣ́снь 6.

Ірмо́съ: Проро́ка Іо́ну подража́я, вопію́: живо́тъ мо́й, Бла́же, свободи́ изъ тли́, и спаси́ мя, Спа́се мíра, зову́ща: сла́ва Тебѣ́.

Оскверне́на мя́ мно́гими грѣхи́, молю́ся Тебѣ́, су́що благо́й и нескве́рнѣй ски́ніи, омы́й отъ вся́кія скве́рны хода́тайствомъ Твои́мъ.

Ко́рмчій мнѣ́ бу́ди, Чи́стая, вла́емому при́сно въ пучи́нѣ лю́тыхъ житія́ искуше́ньми, и спаси́ мя ко спасе́нія приста́нищу упра́вивши.

Треволне́нія помышле́ній, и страсте́й нахожде́нія, и глубина́ грѣхо́въ окая́нную мою́ ду́шу обурева́ютъ, помози́ мнѣ́, свята́я Влады́чице.

Вели́чія Тебѣ́ при́сно сотвори́ Христо́съ, Его́же моли́ всегда́ возвели́чити на мнѣ́ бога́тыя Своя́ ми́лости, Богоблагода́тная.

Инъ.

Ірмо́съ: Обы́де на́съ послѣ́дняя бе́здна, нѣ́сть избавля́яй, вмѣни́хомся, я́ко о́вцы заколе́нія, спаси́ лю́ди Твоя́, Бо́же на́шъ, Ты́ бо крѣ́пость немощству́ющихъ и исправле́ніе.

Мо́ре жите́йское препла́вая въ ладіи́ тѣле́снѣй, вся́ческая пра́вящаго, Христа́, обрѣ́лъ еси́ ко́рмчія, всеблаже́нне, и къ Нему́, ра́дуяся, приста́лъ еси́, Андре́е всече́стне.

Ду́хи сло́вомъ прогоня́ются, неду́зи бѣ́гаютъ, душе́вныхъ же страсте́й мно́жество дале́че отъ неду́жныхъ отгоня́ются, да́нною тебѣ́ отъ Бо́га, Андре́е, благода́тію.

Яко волна́ ти́хая, кро́ткимъ ду́хомъ дви́жимь, блаже́нне, изсуши́лъ еси́ моря́ лука́вая многобо́жія Боже́ственными струя́ми и рѣ́ки богозна́нія всѣ́мъ источи́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Веселя́тся о Тебѣ́, Дѣ́во Пречи́стая, ро́да на́шего пра́отцы, Еде́мъ воспріе́мше Тобо́ю, его́же преступле́ніемъ погуби́ша, Ты́ бо Чи́стая и пре́жде Рождества́ и по Рождествѣ́ еси́.

Инъ.

Ірмо́съ: Проро́ка Іо́ну подража́я, вопію́: живо́тъ мо́й, Бла́же, свободи́, изъ тли́ и спаси́ мя, Спа́се мíра, зову́ща: сла́ва Тебѣ́.

Иже изъ Виѳсаи́ды изводи́мый, на́съ пра́здновати созыва́етъ, торжество́ свое́ предложи́въ на́мъ изря́дства боре́ній свои́хъ.

Худо́жествомъ ры́барь, вѣ́рою же учени́къ, я́ко глубину́ испыту́я сердца́ вѣ́рныхъ, у́дицу низпуща́етъ сло́ва и уловля́етъ на́съ.

Любве́ Христо́вы въ се́рдцы твое́мъ о́гнь обнося́, учениче́, вопія́лъ еси́ язы́комъ: пла́мень ва́шъ угасе́, и́стинно я́вльшуся Христу́.

Со́лію у́мъ осоли́вше Христо́вою, я́ди ва́ша услади́ша ва́мъ догма́ты небе́сныя и нетлѣ́нныя сла́дости.

Сла́ва, тро́иченъ: Отцу́ и Сы́ну и Ду́ху Пра́вому поклони́мся, вѣ́рніи, — тріѵпоста́сному естеству́ нераздѣ́льному, — вопію́ще: сла́ва въ Тро́ицѣ Бо́гу.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Благоволе́ніемъ Отца́ воплоти́ся Сы́нъ, Ду́хомъ Бо́жіимъ во утро́бѣ Твое́й, Чи́стая, и спасе́ пре́жній о́бразъ, Богороди́тельнице, я́вѣ.

Конда́къ, гла́съ 2. Подо́бенъ: Въ моли́твахъ.

Му́жества тезоимени́таго богоглаго́льника и Це́ркве возслѣ́дователя верхо́внаго, Петро́ва сро́дника восхва́лимъ, зане́ я́коже дре́вле сему́ и ны́нѣ на́мъ воззва́: пріиди́те, обрѣто́хомъ Жела́емаго.

Ікосъ:

Дре́вле у́бо Дави́дъ востяга́етъ грѣ́шнаго, я́ко мене́, повѣ́дати Бо́жія благосло́внѣ оправда́нія, оба́че къ вѣ́рѣ учи́тъ па́ки и слеза́ми мно́жайшими изглаго́льствуетъ: дне́сь бо гла́съ Его́ а́ще услы́шите, серде́цъ не ожесточи́те, я́ко нѣ́когда Изра́иль преогорчи́. Наво́дитъ же про́чее во псалмѣ́: Го́сподеви вся́ земля́ воспо́йте, пріиди́те, обрѣто́хомъ Жела́емаго.

Пѣ́снь 7.

Ірмо́съ: Су́щимъ въ пещи́ отроко́мъ Твои́мъ, Спа́се, не прикосну́ся, ниже́ стужи́ о́гнь. Тогда́ тріе́ я́ко еди́нѣми усты́ поя́ху и благословля́ху, глаго́люще: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Оскверни́вшуюся страстьми́ ду́шу мою́ освяти́ всегда́ раба́ Твоего́, Чи́стая, и ума́ лю́тое плѣне́ніе, и се́рдца ожесточе́ніе, и де́моновъ стремле́нія вско́рѣ потреби́.

Умерщвле́нный страстьми́ плотски́ми, Всенепоро́чная, оживи́ у́мъ мо́й, и Бо́гу уго́дная соверша́ти укрѣпи́ мя, да велича́ю Тя́, да сла́влю при́сно благоутро́біе Твое́.

Умерщвле́на мя́, Влады́чице чи́стая, плотски́ми страстьми́, и души́ моея́ смире́нныя скве́рну лю́тую очища́ющи, Дѣ́во, и ловле́нія неви́димыхъ враго́въ изба́ви и спаси́ мя.

Тебѣ́, Всесвята́я, Непоро́чная, Чи́стая, раби́ Твои́, всегда́ де́нь и но́щь припа́даемъ, сокруше́ніемъ се́рдца моля́ще избавле́ніе грѣхо́въ обрѣсти́ на́мъ Твои́ми моли́твами.

Инъ.

Ірмо́съ: Тебе́, у́мную, Богоро́дице, пе́щь разсмотря́емъ, вѣ́рніи, я́коже бо о́троки спасе́ три́ Превозноси́мый, мíръ обнови́, во чре́вѣ Твое́мъ всецѣ́лъ, хва́льный отце́въ Бо́гъ и препросла́вленъ.

Нелжи́во я́вственно испо́лнися обѣща́ніе Твое́, Христе́, бу́ри бо учени́къ Тво́й боже́ственнѣйшій, сло́вомъ запреща́я, на кро́ткую тишину́ преложи́, хва́льный отце́въ Бо́же и препросла́вленный.

На у́мную Сіо́на, апо́столе, взы́ти го́ру повелѣ́нъ, спасе́нія же пріи́мъ ча́шу, ра́дуяся, подае́ши, преходя́ сме́ртію къ боже́ственнѣй жи́зни, хва́льнаго отце́въ Бо́га и препросла́вленнаго.

Тя́ слове́сную рѣку́ показа́ боже́ственная вода́ жи́зни, преле́стныя рѣ́ки пото́ки изсуша́ющую, блаже́нне, проповѣ́данія и вопію́щія напая́ющую: хва́льный отце́въ Бо́же и препросла́вленный.

Ты́ земноро́денъ сы́й, апо́столе, преесте́ственно чудодѣ́йствуеши, любо́вію бо сраствори́вся, Тому́ послѣ́довалъ еси́, возлюби́вшему тя́ Христу́, хва́льный, воспѣва́я, Бо́гъ и препросла́вленный.

Богоро́диченъ: Тя́ Іа́ковъ, Богоро́дице, лѣ́ствицу проро́чески разумѣ́, Тобо́ю бо на земли́ Превыша́емый яви́ся человѣ́комъ и поживе́, я́коже благоволи́: хва́льный отце́въ Бо́гъ и препросла́вленный.

Инъ.

Ірмо́съ: Су́щимъ въ пещи́ отроко́мъ Твои́мъ, Спа́се, не прикосну́ся, ниже́ стужи́ о́гнь. Тогда́ тріе́, я́ко еди́нѣми усты́, поя́ху и благословля́ху, глаго́люще: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Всесвята́го Ду́ха о́гнь, соше́дый свы́ше, апо́столе Христо́въ, язы́ки но́вы, и́миже никогда́ же вѣща́лъ еси́ мíра конце́мъ, повелѣ́ тебѣ́ глаго́лати вели́чія Его́.

Преудивля́етъ вся́ку мы́сль про́повѣдь, ю́же воструби́сте земли́, таи́нницы Христо́вы и зри́теле вы́шнихъ, я́ко еди́ни двана́десяте, тмы́ земли́ просвѣти́сте.

Удивле́на бы́сть, Влады́ко Христе́, благода́ть Твоя́ въ богому́дрыхъ ученицѣ́хъ, я́ко ма́ліи и простцы́ су́ще, всю́ зе́млю протеко́ша отъ коне́цъ ея́ да́же до коне́цъ всѣ́хъ.

Кто́ научи́ тя́ та́ко глаго́лати, апо́столе? Кто́ просвѣти́ тво́й у́мъ, зрѣ́ти я́сно непристу́пныя сла́вы зарю́, возсія́вшую и́стины свѣ́тъ въ сердца́хъ на́шихъ?

Сла́ва, тро́иченъ: Тро́ически воспои́мъ, вѣ́рніи, сла́вяще Безнача́льнаго Отца́ и Сы́на и Ду́ха Пра́ваго, — еди́нственное существо́ еди́но, — Юже трегу́бо да воспои́мъ: Свя́тъ, Свя́тъ, Свя́тъ еси́ во вѣ́ки, ами́нь.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Яко отъ Тро́ицы еди́наго Тя́, Христе́, сла́вимъ, я́ко изъ Дѣ́вы воплоти́выйся кромѣ́ враще́нія, человѣ́чески вся́ поне́слъ еси́, не отступи́въ естества́ Оте́ческаго, Іису́се, а́ще и соедини́лся еси́ на́мъ.

Пѣ́снь 8.

Ірмо́съ: Его́же ужаса́ются а́нгели и вся́ во́инства, я́ко Творца́ и Го́спода, по́йте, свяще́нницы, просла́вите, о́троцы, благослови́те, лю́діе, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Воплоща́ется безпло́тный изъ Тебе́ боголѣ́пно: Его́же моли́, Пречи́стая, стра́сти моея́ души́ умертви́ти и оживи́ти ю́, умерщвле́нную дре́вле злѣ́йшимъ грѣхо́мъ.

Уврачи́ла еси́ сокруше́ніе Ада́ма пе́рстнаго, Спа́са ро́ждши, Пречи́стая, и Бо́га, Того́ умоли́ я́звы души́ моея́ уврачи́ти, неизлѣ́чно неду́гующія.

Возста́ви лежа́ща мя́ во глубинѣ́ злы́хъ и ны́нѣ борю́щія мя́ побѣди́ враги́, уя́звленную безмѣ́стными сластьми́ ду́шу мою́, Чи́стая, не пре́зри, но уще́дри и спаси́.

Уврачи́, Пречи́стая, стра́сти моего́ се́рдца, ро́ждшая всѣ́хъ Врача́, и пра́ведныхъ ча́сти покажи́ мя прича́стника, Дѣ́во, Христа́ умоля́ющи.

Инъ.

Ірмо́съ: Въ пещи́ о́троцы Изра́илевы, я́коже въ горни́лѣ, добро́тою благоче́стія чистѣ́е зла́та блеща́хуся, глаго́люще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Свѣтоно́сная и веселотво́рная луча́ врачева́ній, Андре́е, Христо́въ апо́столе, осіява́етъ на́съ боже́ственная па́мять твоя́, вопію́щихъ: вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Человѣ́ческое естество́ получи́въ, того́ превозше́лъ еси́ зако́ны, и ко а́нгельстѣй преше́лъ еси́ ски́ніи, Андре́е апо́столе, и зове́ши: вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Еже съ высоты́ Ду́ха Бо́жія дохнове́ніе тя́ пре́жде о́гненно просвѣти́, ри́тора, богоглаго́ливе, показу́етъ те́пла, вопію́ща, апо́столе, Христу́ твоему́: вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Свѣтолу́ченъ, я́коже мо́лнія, во свѣ́тъ язы́ковъ изше́лъ еси́, тму́ невѣ́дѣнія отгоня́, и вѣ́рныя просвѣща́я, зову́щія: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода, по́йте и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Ра́дуйся, престо́ле сла́вы Бо́жія, ра́дуйся, вѣ́рныхъ стѣно́, Еюже Свѣ́тъ су́щимъ во тмѣ́ возсія́, — Христо́съ, Тебе́ блажа́щимъ и вопію́щимъ: вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода по́йте и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Инъ.

Ірмо́съ: На Сина́и купину́ горя́щу неопа́льну сохра́ншаго и о́троки посредѣ́ горя́щаго пла́мене изба́вльшаго, Бо́га по́йте, благослови́те и превозноси́те Его́ во вѣ́ки.

Худо́жествомъ ры́барства изъ мо́ря улови́лъ еси́ ры́бы, всему́дре, ны́нѣ же вѣ́рою человѣ́ки ло́виши Христу́ отъ ле́сти вра́жія, глубина́ бо бѣ́ ле́сть иногда́, погружа́ющая язы́ки бу́рею невѣ́дѣнія.

Умную житія́ нево́лненно преплы́лъ еси́ глубину́, апо́столе, прелетѣ́въ вѣ́триломъ Ду́ха, вѣ́рою Христо́вою. Тѣ́мже и въ приста́нище жи́зни дости́глъ еси́, ра́дуяся, во вся́ вѣ́ки.

Умному Со́лнцу, на дре́вѣ заше́дшу самовла́стною во́лею, и́же Со́лнца свѣти́льникъ сразрѣши́тися ища́й, и заити́ во Христа́, на дре́вѣ повѣ́шенъ бы́сть кре́стнѣмъ Андре́й вели́кій, свѣти́ло церко́вное.

О, учениче́ и люби́миче Христо́въ и сочи́сленне апо́столовъ Его́! Егда́ на престо́лѣ ся́детъ Судія́ съ ва́ми двана́десятьми суди́ти, я́ко обѣща́ніе глаго́летъ, бу́дите тогда́ на́мъ человѣколю́бія стѣна́.

Благослови́мъ Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Го́спода.

Тро́иченъ: Трисвѣ́тлую Еди́ницу и Тро́ицу Сопресто́льную возславосло́вимъ нераздѣля́юще, соединя́юще же Ю соесте́ственно, я́ко еди́но и́стинно существо́, соедине́нно въ ли́цѣхъ тре́хъ неслива́емо.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Су́ща отъ Тро́ицы Еди́наго заче́нши, родила́ еси́, воплоще́ннаго изъ Тебе́ и обновля́ющего зако́ны естества́ Рождество́мъ Твои́мъ, Чи́стая, Того́ о на́съ я́ко Бо́га при́сно моля́щи не преста́й, Богоро́дице.

Пѣ́снь 9.

Ірмо́съ: Свѣтоно́сный о́блакъ, въ о́ньже всѣ́хъ Влады́ка, я́ко до́ждь съ небесе́ на руно́, сни́де и воплоти́ся на́съ ра́ди, бы́въ Человѣ́къ, Безнача́льный, велича́емъ вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Грѣхолюби́въ сы́й, въ нерадѣ́ніи пребыва́ю и суди́ща, Чи́стая, неумы́тнаго трепе́щу, въ не́мже соблюди́ Твои́ми святы́ми моли́твами, Богоневѣ́сто, неосужде́нна, да я́ко предста́тельницу мою́ ублажа́ю Тя́ при́сно.

Трепе́щу суди́ща, Дѣ́во, и незабве́ннаго о́ка Твоего́ Сы́на, дѣя́нія сра́мная на земли́ соверши́въ, и сего́ ра́ди Тебѣ́ зову́: всеблагоутро́бная Влады́чице, помози́ ми, и тогда́шнія ну́жды изми́ мя, и спаси́, Чи́стая.

Ко́ль стра́шенъ де́нь испыта́нія, Отрокови́це, ко́ль ужа́сенъ отвѣ́тъ, ко́ль лю́тъ сра́мъ! Кто́ постои́тъ про́чее, пречи́стая Влады́чице? Поми́луй стра́стную мою́ ду́шу и пре́жде конца́ да́ждь ми́ оставле́ніе, Чи́стая.

Свѣ́тъ поро́ждшая Боже́ственный, омраче́ннаго вся́кими прило́ги лука́ваго и зло́бами вся́кими и прогнѣ́вающаго Бо́га, Всенепоро́чная, просвѣти́, путеводя́щи къ благи́мъ дѣя́ніемъ, я́ко вино́вна су́щи всѣ́хъ до́брыхъ.

Инъ.

Ірмо́съ: Образъ чи́стаго рождества́ Твоего́ огнепали́мая купина́ показа́ неопа́льная; и ны́нѣ на на́съ напа́стей свирѣ́пѣющую угаси́ти, мо́лимся, пе́щь, да Тя́, Богоро́дице, непреста́нно велича́емъ.

Яко учени́къ всеизя́щнѣйшій, на крестѣ́ хотѣ́ніемъ распе́ншемуся Влады́цѣ твоему́ да́же до сме́рти послѣ́дуя, возше́лъ еси́, ра́дуяся, на высоту́ креста́, идя́й ше́ствіемъ на небеса́, блаже́нне апо́столе.

Две́рь Еде́ма тебѣ́ отве́рзеся, и предложи́ся лѣ́ствица небе́сная, и прія́ша тя́ небе́сныя оби́тели, и предста́лъ еси́, ра́дуяся, апо́столе, Христу́ Жизнода́вцу о мíрѣ моли́твенникъ изя́щнѣйшій.

Ра́вными просла́вился еси́ страда́ньми Учи́теля твоего́, блаже́нне Андре́е всему́дре, кресто́мъ бо боже́ственный коне́цъ прія́лъ еси́ и прича́стіемъ бо́гъ бы́лъ еси́. Тѣ́мже тя́ мо́лимъ, о на́съ при́сно моли́ся.

Ра́дуяся, дво́ице всеизря́днѣйшая, на небесѣ́хъ наслѣ́довавши ны́нѣ гражда́нство, назира́ете же вѣнце́въ произволе́ніе, тѣ́хъ побѣжда́ющи си́лу, и Боже́ственныхъ дарова́ній просвѣща́ете свѣтлостьми́.

Богоро́диченъ: Изъ ко́рене Дави́дова прозябла́ еси́ проро́ческаго, Дѣ́ва, и богооте́ческаго, но и Дави́да я́ко и́стинно Ты́ просла́вила еси́, я́ко ро́ждшая проро́чествуемаго Го́спода сла́вы, Его́же пою́ще, досто́йнѣ велича́емъ.

Инъ.

Ірмо́съ: Свѣтоно́сный о́блакъ, въ о́ньже всѣ́хъ Влады́ка, я́ко до́ждь съ небесе́ на руно́, сни́де и воплоти́ся на́съ ра́ди, бы́въ Человѣ́къ, Безнача́льный, велича́емъ вси́ я́ко Ма́терь Бо́га на́шего Чи́стую.

Иже мре́жу распростры́й та́инственнаго боговидѣ́нія и я́ко ры́бы въ не́й улови́вый добро́тами небе́сныхъ разумѣ́ній, моли́, свя́те, Святу́ю Тро́ицу источи́ти и на́мъ очище́ніе.

Благодари́мъ язы́цы, тобо́ю просвѣ́щшіися и отъ земли́ на небеса́ тобо́ю возведе́нніи, служе́нія бо вра́жія отсту́пльше, бы́хомъ соприча́стницы святы́хъ а́нгелъ, Госпо́днія же сла́вы о́бщницы.

Неизрече́нныхъ самови́дцы и служи́теліе Сло́ва, таинственново́дцы и зри́теліе неизслѣ́дныхъ, снаслѣ́дникомъ и на́мъ бы́ти моли́теся, апо́столи, Христо́ва ца́рствія и прича́стникомъ Божества́ Его́.

Вяза́ти и рѣши́ти пріе́мше отъ Христа́ вла́сть, разрѣши́те вся́ отъ у́зъ мно́гихъ прегрѣше́ній, егда́ пріи́детъ Христо́съ и вси́ ся́дете двана́десять на престо́лѣхъ толи́цѣхъ суди́ти вся́ племена́ Изра́илева.

Сла́ва, тро́иченъ: Тріѵпоста́сное естество́ и нераздѣ́льную сла́ву, въ Божествѣ́ еди́номъ пѣва́емую, непреста́нно на небеси́ и на земли́ Тро́ицу неразлу́чную просла́вимъ, съ Сы́номъ Отцу́ и Ду́ху покланя́ющеся благоче́стно.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Подъ Твое́ благоутро́біе прибѣга́ющія вѣ́рою и покланя́ющіяся благоче́стно Сы́ну Твоему́, Дѣ́во Богороди́тельнице, Того́ я́ко Бо́га мíра и Го́спода моли́, отъ тлѣ́нія и бѣ́дъ изба́вити и вся́кихъ напа́стей.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Ду́хомъ во святи́лищи.

Сло́во Пребезнача́льное обрѣ́тъ тя́, всеблаже́нне, первозва́нна показа́ всѣ́хъ апо́столовъ, Андре́е приснопа́мятне, и Сего́ стопа́мъ возслѣ́дуя, показа́лся еси́ путево́ждь заблу́ждшихъ, къ небе́сному сія́ возводя́ боже́ственному ше́ствію.

Сла́ва. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Петро́ва скро́вника, ученико́въ пе́рвѣйшаго, самови́дца и слугу́ бы́вшаго Сло́ва, Андре́я апо́стола пресла́вно восхва́лимъ, язы́ки бо просвѣти́, и ра́спятъ бы́въ, кончи́ну подъе́млетъ, я́ко учени́къ Влады́ки.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Бо́га, Его́же родила́ еси́, Дѣ́во всенепоро́чная, моли́ о всѣ́хъ, благоче́стно Тя́ чту́щихъ, съ первозва́ннымъ Андре́емъ улучи́ти боже́ственнаго осія́нія Твоего́ Сы́на и стоя́нія избра́нныхъ и святы́хъ, и́бо мо́жеши, я́ко хо́щеши.

На хвали́техъ стіхи́ры, на 4. Гла́съ 1. Подо́бенъ: Небе́сныхъ чино́въ.

Виѳсаи́до, ны́нѣ весели́ся,* въ тебѣ́ бо процвѣто́ша отъ ма́терня удо́лія* благово́ннѣйшіи кри́ни, Пе́тръ и Андре́й,* мíру всему́ про́повѣдь вѣ́ры благово́нствующе* благода́тію Христо́вою,* Его́же и страсте́мъ приобщи́шася.

Андре́е, ра́дуйся и игра́й,* я́ко прія́лъ еси́ я́вѣ во словеси́ сія́ніи,* Со́лнце сла́вы, Христа́ Жизнода́вца,* Его́же и держа́ся, вѣ́рою проповѣ́далъ еси́.* Того́ моли́ непреста́нно о на́съ,* вѣ́рою воспѣва́ющихъ тя́.

Тайноучи́тель боже́ственнаго строе́нія Христо́ва,* избра́нный въ пе́рвыхъ,* учени́къ бы́ти Сло́ва, Андре́й богови́децъ,* вопія́, глаго́летъ, единокро́внаго Петра́ уви́дѣвъ:* обрѣто́хомъ Мессíю,* Его́же писа́ніе и проро́цы предпроповѣ́даша.

Па́трскій тя́ гра́дъ па́стыря стяжа́,* и градоде́ржца боже́ственнаго,* и бѣ́дъ вся́ческихъ изба́вителя, и храни́теля тя́,* Андре́е му́дре,* благода́рно чту́щій тя́,* но моли́ непреста́нно о не́мъ,* спасти́ся неврежде́нну.

Сла́ва, гла́съ 8:

Проповѣ́дника вѣ́ры и слугу́ Сло́ва, Андре́я восхва́лимъ, то́й бо изъ глубины́ человѣ́ки уловля́етъ, вмѣ́сто тро́сти кре́стъ въ рука́хъ держа́, и я́ко у́же низпуща́я си́лу, возво́дитъ ду́ши отъ ле́сти вра́жія и прино́ситъ Бо́гу да́ръ благопрія́тенъ при́сно. Того́, вѣ́рніи, въ ли́цѣ учени́къ Христо́выхъ восхва́лимъ, да мо́лится съ ни́ми, я́ко да ми́лостивъ бу́детъ на́мъ въ де́нь су́дный.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Воспріими́, Виѳлее́ме, Бо́жію митропо́лію, Свѣ́тъ бо незаходи́мый въ тебѣ́ роди́тися прихо́дитъ. Ангели, удиви́теся на небеси́; человѣ́цы, просла́вите на земли́; волсви́, изъ Перси́ды пресла́вныя да́ры принеси́те; па́стыріе, свиря́юще, трисвято́е пѣ́ніе пѣсновоспо́йте. Вся́кое дыха́ніе да хва́литъ Вседѣ́теля.

Славосло́віе вели́кое, ектеніи́ и отпу́стъ.


НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́новъ, пѣ́снь 3-я и 6-я, на 8.

Прокіменъ, гла́съ 8: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ,* и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ. Стіхъ: Небеса́ повѣ́даютъ сла́ву Бо́жію, творе́ніе же руку́ Его́ возвѣща́етъ тве́рдь.

Апо́столъ къ Кори́нѳяномъ, зача́ло 131.

Аллилу́ія, гласъ 1: Исповѣ́дятъ небеса́ чудеса́ Твоя́, Го́споди, и́бо и́стину Твою́ въ це́ркви святы́хъ. Стіхъ: Бо́гъ прославля́емь въ совѣ́тѣ святы́хъ.

Ева́нгеліе Іоа́нна, зача́ло 4.

Прича́стенъ: Во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе и́хъ, и въ концы́ вселе́нныя глаго́лы и́хъ.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ное́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 311 – 325 об.