Трапар і Кандак

Звышго́дныя Алісей і Лаўрын Лаўрышаўскія.

(23 кастрычніка / 5 лістапада; 1250 г.)

Трапа́р, сьпеў 3.

па-царкоўна-славянску:

   Преподо́бне о́тче наш Елисе́е, /

с Лавре́нтием чу́дным подвиза́лся еси́, /

учи́телю своему́ подража́я, /

земну́ю сла́ву и честь стопа́м Христа́ пове́ргли есте́, //

те́мже Госпо́дь увенча́ вас, нетле́нным венце́м сла́вы Своея́. /

 

па-беларуску:

   Звышго́дны о́йча наш Алісе́ю, /

з Лаўрынам дзíўным падзвіза́ўся ты, /

наста́ўніку сваяму́ насьле́дуючы; /

зямну́ю сла́ву й го́нар да ног Хрыста́ схілíлі вы, //

таму́ Го́спад увянча́ў вас нятле́нным вянцо́м сла́вы Сваёй. /

 

Канда́к, сьпеў 2.

па-царкоўна-славянску:

   Оби́тели Ла́врашевстей помо́щниче преди́вный, /

и всея́ земли́ Белору́сския печа́льниче, /

о по́двизе твое́м Це́рковь Христо́ва ра́дуется /

и веселя́щеся сыно́внею любо́вию к Бо́гу устремля́ется. /

Его́же моли́ о нас, преподо́бне Елисе́е, //

во е́же спасти́ся душа́м на́шим. /

 

па-беларуску:

   Манастыра́ Ла́ўрышаўскага памо́чнік дзіво́сны, /

і ўсяе́ зямлí Белару́скае апяку́н, /

по́дзьвігу твайму́ Царква́ Хрысто́ва ра́дуецца /

і зь весяло́сьцю ў сыно́ўняй любо́ві да Бо́га зьвярта́ецца. /

Яму́ ж малíся за нас, звышго́дны Алісе́ю, //

каб зба́віліся ду́шы на́шы. /

 

Служба агульная Звышгодным айца́м.